دانشگاه شاهد

علاالدین کردناییج

استاد یار - دکترا به نژادی گیاهی- گرایش بیوتکنولوژی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (15)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر ریزگردها بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا
   ◂ شریفه حبیب پور، محمد اقبال قبادی، مجید امینی دهقی، علاالدین کردناییج
   ✔ 1399/09/11  2020/12/01
    Acta Agriculturae Slovenica
PDF   

●  مکان یابی QTL های برخی صفات مرتبط با اندازه و شکل دانه در جمعیت لاین های خویش امیخته نوترکیب گندم نان
   ◂ ارزو یگانه، علاالدین کردناییج
   ✔ 1399/09/10  2020/11/30
    تحقیقات غلات
PDF   

●   ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گیاه Papaver bractaetumLindl.رشته کوه البرز با استفاده از نشانگرهای مولکولی
   ◂ javad shaghaghi، alaeddin kordenaeej، ardeshir qaderi
   ✔ 1398/09/30  2019/12/21
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  اثر متقابل امواج فراصوت و شوری بر رشد و تولید متابولیت در سلول¬های Dunaliella salina
   ◂ رقیه مخبری، علاالدین کردناییج
   ✔ 1395/07/30  2016/10/21
    فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function


●  افزایش تولید بتا-کاروتن و گلیسرول در کشت سلولی Dunaliella salina توسط امواج فراصوت
   ◂ رقیه مخبری، ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، رقیه مخبری، علاالدین کردناییج
   ✔ 1394/08/01  2015/10/23
    سلول و بافت


●  الگوی بیان ژنها تحت تنش خشکی با استفاده از روش cDNA AFLP در گندم
   ◂ منا سلطانی، Alaeddin Kordenaeej، Amirmohammad Naji
   ✔ 1393/03/25  2014/06/15
    International Journal of Plant, Animal and Environmental Science
PDF   

●  Mapping QTL related to Zn and FE concentrations in bread wheat (Triticum aestivum) grain using microsatellite markers
   ◂ Hakimeh RooshanZamir, Alaeddin Kordenaeej, Abdolamir Bostani
   ✔ 1393/01/17  2014/04/06
    Iranian journal of Genetics and Plant Breeding
PDF   

●  EFFECTS OF GROWTH REGULATORS AND EXPLANTS ON CALLUS INDUCTION AND ORGANOGENESIS IN HYPERICUM PERFORATUM
   ◂ I. Sharifi, M.H. Fotokian, A. Kordenaeij, S. Ramazani, T. Hasanlu, S.M. Khayyam Nikoei, D. Davoodi, B. Nakhoda, G. Mohammadinejad
   ✔ 1392/12/20  2014/03/11
    Acta Horticulturae
PDF   

●  Simulating the effect of terminal drought stress by potassium iodide and its use in mapping QTLs for yield and yield components in bread wheat
   ◂ Alaeddin Kordenaeej, shojaeian, Nasrollah Nejad, Sharafi, leli
   ✔ 1392/02/24  2013/05/14
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  مقایسه صفات گرده چند رقم الوی ایرانی
   ◂ Ayatollah Rezaei، Alireza Ghanbari، Alaeddin Kordenaeej، Amirmohammad Naji، Yavar Sharafi، Alireza Ghanbari، Amirmohammad Naji، Allaeddin Kordenaeej، Ayatollah Rezaei
   ✔ 1391/11/01  2013/01/20
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  تاثیر روشهای کاربرد نیتروژن و تراکم بوته بر رشد، عملکرد، اسانس و ماده موثرهدر منطقه های معتدل و سرد (Thymus vulgaris L.) اویشن دارویی
   ◂ رضا جباری، مجید امینی دهقی، علاالدین کردناییج، جباری، مدرس ثانوی، گنجی
   ✔ 1391/08/30  2012/11/20
    علوم و فنون باغبانی ایران
PDF   

●  شناسایی مکان هایی ژنی مرتبط با جوانه زنی برنج در شرایط غیرهوازی
   ◂ فتوکیان، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، Angaji S A H، Naji A M، Kordenaeej A، Ahamadi J، Agahi K
   ✔ 1389/04/28  2010/07/19
    ژنتیک نوین
PDF   

●  بررسی روش کاربرد نیتروژن در شرایط نیمه خشک و معتدل سرد بر صفات رویشی و ترکیبهای اسانس گیاه دارویی اویشن (Thymus vulgaris L.)
   ◂ رضا جباری، مجید امینی دهقی، سید علی محمد مدرس ثانوی، علاالدین کردناییج
   ✔ 1388/08/01  2009/10/23
    پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
PDF   

●  استفاده از کرم خاکی برای افزایش میزان محصول چای
   ◂ حسن حبیبی، علاالدین کردناییج، داریوش طالعی
   ✔ 1387/12/25  2009/03/15
    دانشور علوم زراعی- تخصصی شده
PDF   

●  استفاده از کرم خاکی برای افزایش میزان محصول چای
   ◂ حسن حبیبی، علاالدین کردناییج، داریوش طالعی
   ✔ 1387/03/15  2008/06/04
    دانشور علوم زراعی- تخصصی شده


مقالات کنفرانسی (47)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر ژنوتیپ بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاهچه های درون شیشه ای شیرین بیان
   ◂ مرتضی ابراهیمی، علاالدین کردناییج، امین پور عابدین
   ✔ 1396/06/07  2017/08/29
    دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های بادرنجبویه با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک
   ◂ مهدیه احمدیان یزدلی، علاالدین کردناییج، داریوش طالعی، ایت اله رضایی، امیدرضا فرقانی
   ✔ 1395/02/02  2016/04/21
    اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
PDF   

●  اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی زیره سیاه و بومادران بر کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
   ◂ فهیمه صالحی، جابر کریمی، علاالدین کردناییج، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1394/12/06  2016/02/25
    اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
PDF   

●  اثر اسانس گیاهی هویج وحشی روی تخم کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
   ◂ فهیمه صالحی، جابر کریمی، علاالدین کردناییج، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1394/12/06  2016/02/25
    اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
PDF   

●  اثر دو اسانس گیاهی زیره سیاه و بومادران روی تخم کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
   ◂ فهیمه صالحی، جابر کریمی، علاالدین کردناییج، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1394/12/06  2016/02/25
    اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های بادرنجبویه با استفاده از مارکر RAPD
   ◂ داریوش طالعی، مهدیه احمدیان یزدلی، علاالدین کردناییج، ایت اله رضایی، امیدرضا فرقانی اله ابادی
   ✔ 1394/11/08  2016/01/28
    اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
PDF   

●  بررسی اثر کلشیسین و زمان بر برخی صفات ریزجلبک دونالیلا سالینا( Dunaliella salina)
   ◂ نرگس علیرحیمی، ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، حامد حسن زاده دلویی
   ✔ 1394/04/22  2015/07/13
    سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
PDF   

●  بررسی اثر کلشیسین بر برخی صفات در کشت سلولی فیذق ( Corylus avellana L. )
   ◂ هدیه علیخانی، ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، نرگش علیرحیمی
   ✔ 1394/04/22  2015/07/13
    سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
PDF   

●  مکان یابی QTL مرتبط با محتوای گلوتنین و گلیادین دانه گندم نان با استفاده از نشانگر ریز ماهواره
   ◂ محدثه ایزدی فرد، علیرضا رضازاده، علاالدین کردناییج
   ✔ 1393/09/01  2014/11/22
    اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  اثر امواج فراصوت بر رشد و متابولیت های اولیه گندم
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، زهرا مسایلی، ایت اله رضایی
   ✔ 1393/07/01  2014/09/23
    اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  اثر امواج فراصوت بر رشد و متابولیت های ثانویه گندم
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، فهیمه حسنی سواره
   ✔ 1393/07/01  2014/09/23
    اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  بررسی تعداد قطعات بیان شده در شرایط تنش وبدون تنش در گندم نان
   ◂ الهام امینی، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1393/02/30  2014/05/20
    همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
PDF   

●  مقایسه پتانسیل جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده چند رقم سیب در شرایط درون شیشه
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، کردناییج علاالدین، شرفی یاور، مهدی فلاح
   ✔ 1392/12/07  2014/02/26
    همایش ملی علوم زیستی
PDF   

●  بررسی اثر نیتریک اکساید (NO) روی جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم سیب
   ◂ مهدی فلاح، ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، کردناییج علاالدین، یاور شرفی، فلاح مهدی
   ✔ 1392/12/07  2014/02/26
    همایش ملی علوم زیستی
PDF   

●  پاسخ جوانه زنی دانه و رشد لوله گرده سیب به تنش سرما در شرایط درون شیشه
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، علاالدین کردناییج، یاور شرفی، مهدی فلاح
   ✔ 1392/12/07  2014/02/26
    همایش ملی علوم زیستی
PDF   

●  مکان یابی ژن های کنترل کننده صفت فیزیولوژیک میزان کلروفیل A در گندم نان با استفاده از نشانگر های ریزماهواره
   ◂ زهره رشیدی، علاالدین کردناییج
   ✔ 1392/11/25  2014/02/14
    اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود دامی بر روی صفات فیزیولوژیکی بالنگو شیرازی
   ◂ حسن حبیبی، علاالدین کردناییج، Mohammad Etemad، حسن حبیبی، AR Pazoki، A Kordnaeej. S Habibi
   ✔ 1392/03/25  2013/06/15
    2nd National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  الگوی بیان رونوشت های گندم تخت تنش خشکی
   ◂ منا سلطانی، حسین ترابی گلسفیدی، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1392/02/16  2013/05/06
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ذانشجویی
PDF   

●  بررسی سازگاری بین چند ژنوتیپ زردالو به منظور استفاده در برنامه‌های دورگ‌گیری
   ◂ Alireza Ghanbari، علاالدین کردناییج، یاور شرفی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  برسی ویژگی های کمی و کیفی اویشن تحت تاثیر کودهای زیستی
   ◂ مهدی رضایی، حسن حبیبی، علاالدین کردناییج، قاسم حسین طلایی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  کاربرد نشانگر ریزماهواره برای ایجاد جمعیت های نقشه یابی مکان های ژنی صفات کمی در گندم
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، یاور شرفی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  مقایسه فعالیت انزیم های فسفاتاز دو رقم بومی و اصلاح شده خیار تحت اثر تنش شوری
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، علاالدین کردناییج، یاور شرفی، جعفر مسعود سینکی، Alireza Ghanbari
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  مطالعه جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم گلابی در شرایط درون شیشه
   ◂ ایت اله رضایی، یاور شرفی، Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، علاالدین کردناییج، ایت الله رضایی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی تاثیر کودهای زیستی بر صفات مورفولوژیک دو گونه از گیاه دارویی اویشن
   ◂ مهدی رضایی، حسن حبیبی، علاالدین کردناییج، قاسم حسین طلایی
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  بررسی اثر تنش خشکی بر فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی در دو رقم بومی و اصلاح شده خیار (Cucumis sativus L.)
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، یاور شرفی، ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، علاالدین کردناییج
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  تاثیر کومارین وBAP در تولید ریزغده های سیب زمینی رقم کایزر به روش درون شیشه‌ای
   ◂ احد جمشیدی زیناب، ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  شبیه سازی تنش خشکی اخرفصل با استفاده از یدید پتاسیم و کاربرد ان در نقشه یابی مکان های ژنی عملکرد گندم در جمعیت لان های اینبرد نوترکیب
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات زراعی در جمعیت تلاقی پیشرفته گندم
   ◂ علاالدین کردناییج، سید ابراهیم سیفتی، حمید دهقانی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  بررسی پایداری ژنتیکی یونجه های تراریخته Bt با استفاده از نشانگر RAPD
   ◂ علاالدین کردناییج، جابر کریمی، سیده مریم افتخاری، مسعود توحید فر، امیرمحمد ناجی، علاالدین کرد نائیج
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  طراحی و ساخت سازه ژنی حاوی ژن های espA، tir از باکتری E. coli O157:H7جهت بیان در گیاه تنباکو
   ◂ حسین ملکی، علاالدین کردناییج، جعفر امانی، مهیات جعفری، علی هاتف سلمانیان
   ✔ 1391/03/03  2012/05/23
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  مکان یابی QTLهای مرتبط با رشد گیاهچه در گندم
   ◂ فاطمه طاهری نظام اباد، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  مکان یابی نواحی ژنومی مرتبط با تنش اسمزی در مرحله رشد گیاهچه گندم
   ◂ فاطمه طاهری نظام اباد، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، فاطمه طاهری
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  The effects of bio fertilizers and chemical phosphorous fertilizers on quantity and quality yield of John swort
   ◂ Shahla Shafiei Adib, Majid Dehaghi, Alaeddin Kordenaeej, Ali Mohammed
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    سومین همایش گیاهان دارویی
PDF   

●  تعیین شاخص های رشد گیاه دارویی انیسون تحت تاثیر تراکم وکود های ارگانیک وغیر ارگانیک
   ◂ Hassan Habibi، Alaeddin Kordenaeej، Amirmohammad Naji
   ✔ 1390/09/24  2011/12/15
    the international symposium on medicinal and aromativ plants
PDF   

●  effects of growth regulators and explant on callus induction and organogenesis in hypericum perforatum L
   ◂ Hassan Habibi, Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Sharifi, You do not want to die, Davoodi, Hassan Loo, Mohammadinejad, Nakhoda, Ramezani
   ✔ 1390/09/24  2011/12/15
    Third International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
PDF   

●  مطالعه دوره بحرانی کنترل علف هرز اویشن
   ◂ Hassan Habibi، Mohammad hossein Fotokian، Alaeddin Kordenaeej
   ✔ 1390/06/24  2011/09/15
    Third International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
PDF   

●  genetic diversity among chckpea (cicer arientanum) elit lines based on RAPD among and agronomic markers
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, H Ghorbani, M Ghasemi
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  Simulating the effect of terminal drought stress by potassium iodide and its use in mapping QTLs for yield and yield comonents in bread wheat
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Nasrallah Nejad, shojaeian, leli
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  The effects of cumarin with BAP on microtubers production in potato by in vitro
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, ghorbani, Ghasemi
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  Genetic diversity among Iranian accessions of Nigella sativa using agromorphological traits and electerophoregram of seed storage proteins data
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Aghahi, Mohammadi Nejad, Ahmadi, ghorbani, zamani, yazdani
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  Selection of contrasting parental genotypes based on a large scale SSR markers and its utilization for QTL mapping in wheat
   ◂ Alaeddin Kordenaeej, Shojaeian, Lelley
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  SRAP markers for evaluating genetic diversity in Cucurbita genotypes
   ◂ Alaeddin Kordenaeej, Shojaeian, Lelley
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  The assay on linkage between SSR markers and loci for cooking quality traits in rice
   ◂ Hassan Habibi, Mohammad Hossein Fotokian, Yousef Filizadeh, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Agahi
   ✔ 1388/06/19  2009/09/10
    Agricultural Biotechnology for Better Living and a Clean Environment


●  chromosome $D: A QTL-Rich Region for Yield and Yield Components under Drought in Stress in Bread Wheat
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, ali asghar nasrolahnezhad, Abdul Ali Shujaian, Tamas Lely
   ✔ 1387/09/07  2008/11/27
    Bioasia2008


●  The effect of genetic background on QTL mapping of cooking Quality traits in Rice (oryza sativa L.)
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Mohammed Reynejad, Tohadinejad, Ahmadi, anghaei, saadat nouri, Amiri
   ✔ 1387/09/07  2008/11/27
    Bioasia2008


●  Mapping QTLs related to yeild and yeild components under drought in bread wheat
   ◂ Alaeddin Kordenaeej, Nasrollahnejad, Dhojaeian, Lelley
   ✔ 1387/06/03  2008/08/24
    11th International Wheat Genetic Symposium


●  بررسی کارایی کرم خاکی در بهبود عملکرد چای
   ◂ حسن حبیبی، علاالدین کردناییج، داریوش طالعی
   ✔ 1387/05/23  2008/08/13
    اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی


کتاب ها

●  Soil Microbes and Soil Nutrients
   ◂ . Miransari a 1 , H. Omidi b , A. Korde Naij b , M. Amini b , S. Maleki

●  ژنوتایپینگ دانه گرده
   ◂ علاالدین کردنائیج

پایان نامه ها

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ¬های Freesia hybrida بر اساس برخی ویژگی¬های ریخت شناختی و نشانگرهای ISSR
   ◂ زهرا عربی

●  ارزیابی پایداری عملکرد و سازگاری تعدادی از ژنوتیپ¬های کینوا (Chenopodium quinoa Wild) در منطقه کرج
   ◂ سمیرا عباسی

●  امکان سنجی تولید گیاهان تراریخته نخود (Cicer arietinum) مقاوم به علف کش رانداپ
   ◂ نیلوفر پیکاری

●  انالیز ارتباطی در مقیاس ژنوم برای شناسایی ژن‌های دخیل در کنترل اندازه دانه در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای SNP
   ◂ هانیه شاکری مهرام

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاه خشخاش ایرانی(Papaver bracteatum) با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT
   ◂ جواد شقاقی

●  مکان یابی QTL های مرتبط با اندازه و شکل دانه در جمعیت لاین های خویش امیخته نوترکیب گندم نان
   ◂ ارزو یگانه

●  ارزیابی ژنتیکی لاین های خویش امیخته نوترکیب گندم نان برای صفات زراعی و ریخت شناختی
   ◂ محمد جلیلی

●  تغییر سطح پلوییدی در کشت درون شیشه ای گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) و تایید لاین های حاصل به روش فلوسایتومتری
   ◂ امین پورعابدین

●  بررسی لاین های برگزیده سویا در شرایط کم ابی
   ◂ ایرج مروتی

●  بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم بومی نخود کابلی تحت تنش خشکی اخر فصل
   ◂ فاطمه سیفینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید