دانشگاه شاهد

امیرمحمد ناجی

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (48)   Download XML   Download TXT

●  انجماد و گرما درمانی
   ◂ علیرضا قنبری، جین کارلوس بیونی، نوشین کاظمی، سکینه فرهادی تولی، مریم جعفر خانی کرمانی، مهرشاد زین العابدینی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1400/07/08  2021/09/30
    European Journal of Plant Pathology


●  اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیمهای مختلف ابیاری در منطقه جنوب تهران
   ◂ زینب کبری پیشوا، مجید امینی دهقی، امیرمحمد ناجی، امیر بستانی
   ✔ 1400/07/01  2021/09/23
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  الگوی پروتئینی و ارتباط ان با رنگدانه های فتوسنتزی و ویژگیهای اگرونومیکی و زیستگاه گیاه خرفه
   ◂ داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1400/06/27  2021/09/18
    BioTechnologia
PDF   

●  مقایسه راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط میکرو-زئولیت های کلینوپتیلولیت ایرانی و خارجی اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیم
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1400/01/20  2021/04/09
    علوم و تکنولوژی محیط زیست


●  تنوع ژنتیکی جمعیت های خرفه براساس صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی
   ◂ داریوش طالعی، نرجس لباف، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/10/06  2020/12/26
    Journal of Medicinal Plants and By-products
PDF   

●  توصیف ریختی تنوع وساخنار زنتیکی کلکسیون هسته گلرنگ با استفاده از نشانگر های SRR , SRAP
   ◂ امیرمحمد ناجی، سید محمد رضا حسنی، رضا طالبی، سید سعید پور داد، فرشاد فیاض
   ✔ 1399/06/24  2020/09/14
    Biotechnology and Biotechnological Equipment


●  تنوع ژنتیکی و ساختار ژنتیکی لاینهای پیشرفت اصلاحی نخود با استفاده از نشانگر دارت
   ◂ هیوا سیدی مرادی، رضا طالبی، امیرمحمد ناجی، عزت کرمی، همایون کانونی
   ✔ 1399/05/04  2020/07/25
    Brazilian Journal of Botany


●  تنوع مقاومت و قدرت الوده سازی در روابط متقابل گندم و عامل بیماری سپتوریا
   ◂ امیرمحمد ناجی، مژگان محبوبی، رضا طالبی، مسطفی اقایی سریرزه، رحیم مهرابی
   ✔ 1399/04/28  2020/07/18
    Crop and Pasture Science


●  استخراج و خالص سازی ماده ضد سرطان بدر سیاه دانه تیموکینون به روش HPLC تهیه ای.
   ◂ علی اکبر ولایتی، پریسا فرنیا، سپیده کالاتجاری، امیرمحمد ناجی، زهره غنوی
   ✔ 1399/04/11  2020/07/01
    Journal of Medicinal Plants and By-products


●  تنوع ژنتیکی جمعیت های ایرانی خرفه بر اساس صفات ریختی و بیوشیمیایی
   ◂ داریوش طالعی، نرجس لباف، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/04/11  2020/07/01
    Journal of Medicinal Plants and By-products


●  ارزیابی اثر گوگرد و کاربرد برگی روی و اهن بر عملکرد و شاخص های بیوشیمیایی زیره سبز تحت رژیم های ابیاری
   ◂ شهلا شفیعی ادیب، مجید امینی دهقی، علیرضا رضازاده، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/01/02  2020/03/21
    Journal of Herbmed Pharmacology
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در سنبلک با استفاده از مارکر های مرفولوژیکی و مولکولی
   ◂ نرجس لباف، ایمان روح اللهی، امیر محمد ناجی
   ✔ 1398/12/28  2020/03/18
    Genetic Resources and Crop Evolution


●  تنوع ژنتیکی و ساختار ژنتیکی و عدم تعادل لینکاژ در مجموعهای از ژنوتیپهای جهانی گلرنگ با استفاده از نشانگر دارت
   ◂ رضا طالبی، سید سعید پور داد، فرزاد فیاض، سید محمد رضا حسنی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1398/11/26  2020/02/15
    Molecular Biology Reports


●   تجزیه وتحلیل تنوع ژنومی،ساختار جمعیت و عدم تعادل پیوستگی در مجموعه متنوعی از ژنوتیپ های گندم با استفاده از ژنوتایپینگ از طریق توالی یابی با سیستم DArTseq
   ◂ مژگان محبوبی، رحیم مهرابی، امیرمحمد ناجی، رضا طالبی
   ✔ 1398/10/27  2020/01/17
    3Botech


●  Biological and chemical nitrogen fertilizer impact on cumin (Cuminum cyminum L) under different irrigation regimens
   ◂ Amir Bostani, Majid Amini Dehaghi, Amirmohammad Naji, Zeynab-Kobra Pishva
   ✔ 1398/10/25  2020/01/15
    Journal of Herbmed Pharmacology
PDF   

●  ساختار ژنتیکی و ارتباط بین نمونه های بادرنجبویه با استفاده از نشانگرهای ای اف ال پی
   ◂ زهرا دانایی پور، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/09/03  2019/11/24
    Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
PDF   

●  ساحتار ژنتیکی و روابط بین ژنوتیپ های بادرنجبویه با استفاده از نشانگر AFLP
   ◂ زهرا دانایی پور، امیرمحمد ناجی، داریوش طالعی، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/08/12  2019/11/03
    Biocatalysis and Agricultural Biotechnology


●  توصیف ریخت شناختی،تنوع ژنتیکی وساختار جمعیت نخود با استفاده از نشانگر های مولکولی SSR و EST-SSR
   ◂ هیوا سید مرادی، رضا طالبی، همایون کانونی، امیرمحمد ناجی، عزت کرمی
   ✔ 1398/02/07  2019/04/27
    Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology


●  Essential Oil Composition of Nigella sativa Seeds from Different Populations of Iran
   ◂ Zohre Ghanavi, Ali A. Velayati, Parisa Farnia, Amir M. Naji, Sepideh Kalatehjari
   ✔ 1397/12/20  2019/03/11
    Journal of Essential Oil-Bearing Plants


●  مطالعه ژنهای انالوگ مقاومت به بیماری متعلق به خانواده NBS-LRR در کولتیوارهای مختلف بادام ایران
   ◂ نرگس ملک برمی، مریم غایب زمهریر، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1397/06/15  2018/09/06
    ژنتیک نوین


●  Genetic diversity and population structure analysis of landrace and improved safflower (Cartamus tinctorious L.) germplasm using arbitrary functional gene-based molecular markers
   ◂ Reza Talebi, Somayeh Nosrati, Alireza Etminan, Amir Mohammad Naji
   ✔ 1397/06/04  2018/08/26
    Biotechnology and Biotechnological Equipment


●  ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش اثار اصلی جمع‌پذیر و اثر متقابل ضرب‌پذیر (AMMI)
   ◂ سعید عمرانی، امیرمحمد ناجی، محسن اسماعیل زاده مقدم
   ✔ 1397/02/02  2018/04/22
    پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی


●  Leaf Protein Patterns: a Windows for Assessment of Genetic Diversity of Melissa officinalis Accessions
   ◂ Daryush Talei
   ✔ 1397/01/09  2018/03/29
    Agriculture Research and Technology


●  تجزیه پایداری عملکرد لاینهای امید بخش گندم نان در مناطق گرم و خشک GGE جنوب ایران
   ◂ سعید عمرانی، امیرمحمد ناجی، محسن اسماعیل زاده مقدم
   ✔ 1396/09/01  2017/11/22
    پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی


●  ساخت نانو و میکرو رس های الی بنتونیت با استفاده از سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیوم بروماید و بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط انها در محیط های ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1396/05/30  2017/08/21
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق


●  بررسی تاثیر اندازه ذره و غلظت سورفکتانت بر راندمان جذب و واجذب نیترات در محیطهای ابی توسط زیولیت اصلاح شده با HDTM
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1396/05/15  2017/08/06
    پژوهش های حفاظت اب و خاک=Water and Soil Conservation


●  بررسی اثر پرایمینگ و تاریخ کشت بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی دو توده زیره سبز
   ◂ حسین قانع، حسین امیر شکاری، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/11/18  2017/02/06
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  بررسی پایداری ژنوتیپهای گندم نان برای عملکرد دانه در برخی از مناطق گرم و خشک جنوب کشور
   ◂ سعید عمرانی، امیرمحمد ناجی، محسن اسماعیل زاده مقدم
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    زراعت و اصلاح نباتات


●  بررسی بیوانفورماتیکی ژن‌های خانواده‌ی عوامل رونویسی WRKY در گندم
   ◂ غفار خضری، زهرا سادات شبر، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1394/12/01  2016/02/20
    فن اوری زیستی در کشاورزی- پژوهش کشاورزی سابق


●  ارزیابی تحمل به خشکی چهار رقم کلزا (.Brassica napus L) براساس خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
   ◂ ااحد جمشیدی زیناب، طاهره حسنلو، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1394/06/18  2015/09/09
    پژوهش های زراعی ایران


●  مطالعه الگوی بیان ژن در گیاه الوده به باکتری عامل بیماری میوه سبز مرکبات
   ◂ پیمان طاهری، جابر کریمی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    افات و بیماری های گیاهی=Journal of Applied Entomology & Phytpathology


●  الگوی بیان ژنها تحت تنش خشکی با استفاده از روش cDNA AFLP در گندم
   ◂ منا سلطانی، Alaeddin Kordenaeej، Amirmohammad Naji
   ✔ 1393/03/25  2014/06/15
    International Journal of Plant, Animal and Environmental Science
PDF   

●  ارزیابی QTL های مرتبط با تحمل نمک در مرحله گیاهچه گندم
   ◂ Amirmohammad Naji، حدیثه سادات مرجایی، غلام علی رنجبر
   ✔ 1393/02/20  2014/05/10
    International Journal of Psychology
PDF   

●  تجزیه مولکولی و زیست سنجی یونجه Medicago sativa .) های تراریخته L ( حاوی cry3A ژن مقاوم به افت سرخرطومی یونجه
   ◂ امیرمحمد ناجی، مریم افتخاری، مسعود توحید فر
   ✔ 1393/01/15  2014/04/04
    ژنتیک نوین
PDF   

●  SELECTION OF SPECIFIC SINGLE CHAIN VARIABLE FRAGMENTS (SCFV) AGAINST POLYMYXA BETAE FROM PHAGE DISPLAY LIBRARIES
   ◂ Mohammad Reza Safarnejad, Hossein Safarpour, Fatemeh Shahryari, Marzieh Basirat, Meisam Tabatabaei, Alaeddin Kordenaeej, Amir Mohammad Naji, Mojdeh Kakouienejad
   ✔ 1392/07/12  2013/10/04
    Journal of Plant Protection Research
PDF   

●  اثرات اشعه گاما روی صفات فنوتیپی بادام
   ◂ Ayatollah Rezaei، Yavar Sharafi، ایت الله رضایی، Alireza Ghanbari، Amirmohammad Naji
   ✔ 1392/01/02  2013/03/22
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  Screening of oilseed rape cultivars relation to diamondback moth, Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) in fields of Tehran
   ◂ Alireza Askarianzadeh, Fatemeh Jahan, Gholamhossein Hasanshahi, Amirmohammad Naji, Mohammad Salehi Tabar
   ✔ 1391/12/11  2013/03/01
    Archives of Phytopathology and Plant Protection
PDF   

●  مقایسه صفات گرده چند رقم الوی ایرانی
   ◂ Ayatollah Rezaei، Alireza Ghanbari، Alaeddin Kordenaeej، Amirmohammad Naji، Yavar Sharafi، Alireza Ghanbari، Amirmohammad Naji، Allaeddin Kordenaeej، Ayatollah Rezaei
   ✔ 1391/11/01  2013/01/20
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  اثر تنش شوری بر صفات مرفولوژیک وفیزیولوژیک دو گونه کلزا وشلغم روغنی
   ◂ امیرمحمد ناجی
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    علوم زراعی ایران
PDF   

●  اثر زمینه ژنتیکی در مکان یابی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت در برنج
   ◂ فتوکیان، انگجی، امیرمحمد ناجی، احمدی
   ✔ 1391/03/25  2012/06/14
    پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت سابق- پژوهش های زراعت سابق- پژوهش و سازندگی سابق
PDF   

●  Self and cross incompatibility traits analysis in some diseases tolerant almond genotypes by PCR
   ◂ Yavar Sharafi
   ✔ 1390/10/26  2012/01/16
    African Journal of Microbiology Research
PDF   

●  شناسایی مکان هایی ژنی مرتبط با جوانه زنی برنج در شرایط غیرهوازی
   ◂ فتوکیان، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، Angaji S A H، Naji A M، Kordenaeej A، Ahamadi J، Agahi K
   ✔ 1389/04/28  2010/07/19
    ژنتیک نوین
PDF   

●  تنوع ژنتیکی و روابط صفات زراعی گندم دوروم تحت دو رزیم ابی
   ◂ امیرمحمد ناجی، رضا طالبی وفرزاد فیاض
   ✔ 1389/04/24  2010/07/15
    Brazilian Archives of Biology and Technology


●  شناسایی مکانهای ژنی ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول و عرض برگ پرچم در برنج با استفاده از نشانگرهای میکروساتلیت
   ◂ فتوکیان، امیرمحمد ناجی، احمدی، امیری اوغان، سادات نوری، محمدی‌نژاد، محدثی، اگاهی
   ✔ 1388/10/25  2010/01/15
    زیست شناسی ایران


●  Effective selection criteria for assessing drought stress tolerance in durum wheat (Triticum durum dEsf.)
   ◂ Amirmohammad Naji
   ✔ 1387/11/20  2009/02/08
    General and Applied Plant Physiology


●  Validation of EST-derived STS markers localized on Qfhs.ndsu-3BS for Fusariium head resistance in wheat using a Wangshuibai derives population
   ◂ Amirmohammad Naji, Mohammad Moghaddam, Mohammad Reza Ghafari, Hashempour Irandust, Laleh Karimi, Seyed Mostafa Pirseyedi, Seyed Abolghasem Mohammadi, Behzad Ghari, Mohsen Mardi
   ✔ 1387/07/10  2008/10/01
    Journal of Genetics and Genomics- Formerly Acta Genetica Sinica


●  Geographical patterns of genetic diversity in cultivated chickpea (Cicer arietinum L.) characterized by amplified fragment length polymorphism
   ◂ Amirmohammad Naji,Talebi, Fayyaz
   ✔ 1387/07/10  2008/10/01
    Plant, Soil and Invironment


●  Genetic Relationships amng Chickpea (Cicer arietinum ) Elite Lines Based on RAPD and Agronomic Markers
   ◂ Amirmohammad Naji, Reza Talebi, Farzad Fayaz, Mohsen Mardi, Seyed Mostafa Pirseyedi
   ✔ 1387/07/10  2008/10/01
    International Journal of Agriculture & Biology


مقالات کنفرانسی (90)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه سطح بیان برخی ژنهای مسیر بیوسنتزی انتوسیانین در سه رقم انار با رنگهای مختلف
   ◂ اورنگ خادمی، امیرمحمد ناجی، عبدالکریم زارعی
   ✔ 1400/06/14  2021/09/05
    دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی خرفه های نیمه شمال کشور با استفاده از نشانگر مولکولی EST-SSR
   ◂ امیرمحمد ناجی، علیمحمد عزیزی، داریوش طالعی
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی خرفههای نیمه شمال کشور با استفاده از صفات ریختشناخت ی
   ◂ داریوش طالعی، علیمحمد عزیزی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی بیان ژنهای KA13H ،UGT85C2 و UGT76G1 در مراحل مختلف رشدی استوی
   ◂ داریوش طالعی، نرگس معروف، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی توبررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی گشنیز با استفاده از نشانگر مولکولی SCOT
   ◂  محمد جواد اعتصامی، امیرمحمد ناجی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1399/03/19  2020/06/08
    هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع موفولوژیکی برخی جمعیت های خرفه ایران بر اساس شاخص های ریخت شناسی
   ◂ زهرا کاظمی، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر اقلیم محل رویشگاه بر کمیت و کیفیت ترکیبات فیتوشیمایی برخی جمعیت های خرفه ایران
   ◂ داریوش طالعی، نرجس لباف، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  بررسی میزان ریبودیوزاید ا و الگوی بیان ژن کائورن اکسیداز و یوریدین دی فسفات گلیکوزیل ترنسفراز در مراحل مختلف رشدی استویا
   ◂ نرگس معروف، امیرمحمد ناجی، داریوش طالعی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تنوع صفات ریختی و زراعی توده های بومی گشنیز
   ◂  محمد جواد اعتصامی، امیرمحمد ناجی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1398/11/04  2020/01/24
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تجزیه تنوع ژنتیکی نمونه های بادرنجبویه
   ◂ زهرا دانایی پور، محمدحسین فتوکیان، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    دومین کنگره بین المللی و سومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی
PDF   

●  مطالعه بیوانفورماتیکی ساختار mRNA ژن DMC1 جهت خاموشی این ژن درگیاه فلفل دلمه ای
   ◂ زهرا فرجود جوکامی، محمد صادق ثابت ، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1397/11/04  2019/01/24
    نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
PDF   

●  مطالعه بیان ژن DMC1 رمز کننده انزیم عامل نوترکیبی میوزی طی مراحل مختلف تشکیل غنچه در گیاه فلفل دلمهای (
   ◂ زهرا فرجود جوکامی، محمد صادق ثابت، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1397/11/04  2019/01/24
    نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
PDF   

●  ارزیابی تنوع و جوانه زنی در برخی از سنبلک های جمع اوری شده از مناطق مرکزی ایران
   ◂ ایمان روح اللهی، امیرمحمد ناجی، نرجس لباف
   ✔ 1397/08/03  2018/10/25
    دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  ترکیبات شیمیایی گیاه سیاه دانه در طی پر شدن دانه
   ◂ فاطمه محمدی، Amirmohammad Naji، زهره غنوی
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  تنوع ژنتیکی توده های بادرنجبویه با استفاده از نشانگر SRAP
   ◂ Saeede Noroozy، Yavar Sharafi، Daryush Talei، Amirmohammad Naji
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  ارزیابی رشد سلولی و تولید تیموکینون در کشت سلولی سیاهدانه
   ◂ عبدالرسول بصیرت، Amirmohammad Naji، ایت اله رضایی
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  تنوع ژنتیکی موسکاری های جمع اوری شده از مناطق مرکزی ایران
   ◂ نرجس لباف، Amirmohammad Naji، علی خالقی
   ✔ 1396/02/13  2017/05/03
    International symposium on wild flowers and native ornamental plants
PDF   

●  بررسی تاثیر مقدار نانو بنتونیت الی شده با HDTMA بر کارایی حذف فسفات از محیطهای ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
PDF   

●  بررسی تاثیر نانو بنتونیت اصلاح شده با HDTMA و غلظت سورفکتانت کاتیونی بر کارایی حذف فسفات در محیطهای ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بادرنجبویه با استفاده از نشانگر SRAP
   ◂ سعیده نوروزی، یاور شرفی، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/07/03  2016/09/24
    سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  بررسی اثر متقابلو پایداری ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانهژنوتیپ منتخب های گندم نان با استفاده از مدل GGE biplot
   ◂ سعید عمراتی Amirmohammad Naji محسن اسماعیل زاده
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   

●  پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب گندم نان و بررسی اثر متقابل ژنوتیپو محیط AMMI با استفاده از روش
   ◂ سعید عمرانی، امیرمحمد ناجی، محسن اسماعیل زاده
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   

●  بررسیروابط ?ین ژنتیکی عملکرد و صفات زراعی در روش های امید بخش گندم نان با استفاده از های اماری چند متغییره در منطقه اهواز
   ◂ سعید عمرانی، امیرمحمد ناجی، محسن اسماعیل زاده
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   

●  ارزیابی سنبلک های (Muscari neglectum)، جمع اوری شده در مناطق مرکزی ایران
   ◂ نرجس لباف، ایمان روح اللهی، امیرمحمد ناجی، علیرضا خالقی
   ✔ 1395/06/02  2016/08/23
    اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بادرنجبویه با استفاده از نشانگرSRAP
   ◂ سعیده نوروزی، یاور شرفی، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/03/03  2016/05/23
     دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  بررسی اثر نانوذرات بر بیان ژن Nigella درگیر در مسیر بیوسنتز تیموکینون در گیاه سیاه دانه sativa L. (
   ◂ میر محمد حسین کهیلا، امیرمحمد ناجی، مهدی رهایی
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
     دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  بررسی فعالیت و بیان ژنهای فسفاتازی گندم تحت تنش فسفر در ارقام متحمل و حساس
   ◂ فهیمه صالحی، علی رضا رضازاده، Amirmohammad Naji امید رضا فرقانی
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
     دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  مطالعه فیلوژنی ک ژنها NBSدامنه د شوند با ی ایران مقاومت در ارقام بادام بومی
   ◂ نرگس ملک برمی، مریم غایب زمهریر Amirmohammad Naji
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
    دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی خرمالوهای موجود در ایران با استفاده از نشانگر ISSR
   ◂ امنه منصوری، Orang Khademi، Amirmohammad Naji
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
    دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
PDF   

●   بررسی تنوع ژنتیکی خرمالوهای خوراکی و غیرخوراکی ایران بوسیله نشانگر SCoT
   ◂ امنه منصوری، Amirmohammad Naji، Orang Khademi
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
    دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
PDF   

●  ارزیابی اثر کم ابیاری بر حصوصیات مرفولوژیک وعملکرد اسانس برخی توده های اویشن
   ◂ منیره محبی کیا عباس پور میدانی Amirmohammad Naji
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  سنتز میکرو زیولیت الی و بررسی سطوح سورفکتانت HDTMA بر کارایی حذف نیترات از محیط های ابی
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/02/23  2016/05/12
    سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
PDF   

●  بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات از محیط های ابی توسط نانو زیولیت الی ساخته شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیم
   ◂ فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گلسفیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/02/23  2016/05/12
    سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
PDF   

●  بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های سیاه دانه با استفاده از نشانگرهای SCOT
   ◂ علیرضا رضازاده، امیرمحمد ناجی، فرشته بدخشان
   ✔ 1393/11/23  2015/02/12
    اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی گیاه بالنگو با استفاده از نشانگر SCoT
   ◂ ندا کردونی، اصغر کامرانی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1393/09/27  2014/12/18
    اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  مطالعه تنوع ژنتیکی توده های وحشی گیاه بالنگو با استفاده از نشانگر های بین ریز ماهواره ای
   ◂ ندا کردونی، اصغر کامرانی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1393/09/07  2014/11/28
    اولین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی اورگانیک
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی سیاه دانه با استفاده از نشانگرهای SCOT
   ◂ علیرضا رضازاده، فرشته بدخشان، امیرمحمد ناجی، حمیده اله قلی
   ✔ 1393/09/07  2014/11/28
    اولین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی اورگانیک
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تودههای بادرنجبویه با استفاده از نشانگرهای پروتیینی
   ◂ زهرا دانایی پور، امیرمحمد ناجی، داریوش طالعی، دانایی پور، فتوکیان
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
PDF   

●  بیان ژنهای CBF تجت تنش خشکی در گندم
   ◂ Amirmohammad Naji، منا سلطانی
   ✔ 1393/03/05  2014/05/26
    اولین کنگره بین¬المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  بررسی الگوی بیان ژن ها تخت تنش شوری با استفاده از روش در گندمcDNA AFLP
   ◂ الهام امینی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1393/03/05  2014/05/26
    اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  بررسی تعداد قطعات بیان شده در شرایط تنش وبدون تنش در گندم نان
   ◂ الهام امینی، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1393/02/30  2014/05/20
    همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
PDF   

●  ساختار ژنتیکی جمعیت های بومی گل راعی در ایران
   ◂ امیرمحمد ناجی، راضیه اخوندی، جواد هادیان
   ✔ 1393/02/25  2014/05/15
    سومین همایش گیاهان دارویی
PDF   

●  ارزیابی صفات مرفولوژیک ومیزان هایپرسین در جمعیت های بومی ل راعی ایران
   ◂ اصغر کامرانی، امیرمحمد ناجی، راضیه اخوندی، جواد هادیان
   ✔ 1393/02/25  2014/05/15
    سومین همایش گیاهان دارویی
PDF   

●  اثرات عنصر سنگین سرب روی جوانه¬زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس (Prunus avium)
   ◂ Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1393/02/17  2014/05/07
    سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  اثرات سمّی مس روی جوانه¬زنی و رشد گرده چند رقم گیلاس
   ◂ Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1393/02/17  2014/05/07
    سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  شواهدی از الگوی بیان ژنها در نقش عامل رونویسی AP2EREBP در پاسخ به تنش شوری
   ◂ امیرمحمد ناجی، الهام امینی
   ✔ 1392/12/10  2014/03/01
    همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
PDF   

●  شواهدی از الگوی بیان ژنها در نقش عامل رونویسیWRKyدر پاسخ به تنش شوری
   ◂ الهام امینی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1392/12/10  2014/03/01
    اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
PDF   

●  الگوی بیان رونوشت های گندم تخت تنش خشکی
   ◂ منا سلطانی، حسین ترابی گلسفیدی، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1392/02/16  2013/05/06
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ذانشجویی
PDF   

●  نوسانات جمعیت شب پره پشت الماسی روی کلزا در تهران
   ◂ غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان، علیرضا عسکریان زاده، امیرمحمد ناجی، محمد صالحی تبار
   ✔ 1391/09/16  2012/12/06
    سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی - فسا
PDF   

●  پتانسیل خسارت زایی شب پره پشت الماسی روی ارقام مختلف کلزا
   ◂ غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان، علیرضا عسکریان زاده، امیرمحمد ناجی، محمد صالحی تبار
   ✔ 1391/09/16  2012/12/06
    سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی - فسا
PDF   

●  ارزیابی خسارت کمی شب پره پشت الماسی روی ارقام مختلف کلزا در منطقه جنوب تهران
   ◂ غلامحسین حسن شاهی، غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان، علیرضا عسکریان زاده، امیرمحمد ناجی، محمد صالحی تبار
   ✔ 1391/09/16  2012/12/06
    سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی - فسا
PDF   

●  مطاللعه بیوانفورماتیک خانواده ژنی WRKY در گندم
   ◂ غفار خضری، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1391/08/16  2012/11/06
    چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
PDF   

●  مطالعه جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم گلابی در شرایط درون شیشه
   ◂ ایت اله رضایی، یاور شرفی، Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، علاالدین کردناییج، ایت الله رضایی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  تاثیر کومارین وBAP در تولید ریزغده های سیب زمینی رقم کایزر به روش درون شیشه‌ای
   ◂ احد جمشیدی زیناب، ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  شبیه سازی تنش خشکی اخرفصل با استفاده از یدید پتاسیم و کاربرد ان در نقشه یابی مکان های ژنی عملکرد گندم در جمعیت لان های اینبرد نوترکیب
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی توده های سیاه دانه با استفاده از نشانگر AFLP
   ◂ فاطمه طاهری نظام اباد، امیرمحمد ناجی، فاطمه طاهری، رضا طالبی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  بررسی پایداری ژنتیکی یونجه های تراریخته Bt با استفاده از نشانگر RAPD
   ◂ علاالدین کردناییج، جابر کریمی، سیده مریم افتخاری، مسعود توحید فر، امیرمحمد ناجی، علاالدین کرد نائیج
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  مطالعه برهمکنش سلطان مرکبات و عامل بیماری میوه سبز مرکبات
   ◂ جابر کریمی، امیرمحمد ناجی، پیمان طاهری، مریم غایب زمهریر، ناصرفرخی، علی علیزاده، حسین غلامپور
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  اثر چند جیره غذایی بر مرحله بالغ و تولید مثل ساقه خوار ذرت در شرایط ازمایشگاه
   ◂ محمد صالحی تبار، Alireza Askarianzadeh، Amirmohammad Naji، Ayatollah Saeedizadeh
   ✔ 1391/06/04  2012/08/25
    بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مکان یابی نواحی ژنومی مرتبط با تنش اسمزی در مرحله رشد گیاهچه گندم
   ◂ فاطمه طاهری نظام اباد، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، فاطمه طاهری
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  مکان یابی QTLهای مرتبط با رشد گیاهچه در گندم
   ◂ فاطمه طاهری نظام اباد، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  قوًه نامیّه گرده چند رقم البالو در شرایط درون شیشه
   ◂ ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  کارایی اغازگر SCAR (OPI07-750) در بررسی الل S2 فندق (Corylus avellana L.)
   ◂ Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  effects of growth regulators and explant on callus induction and organogenesis in hypericum perforatum L
   ◂ Hassan Habibi, Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Sharifi, You do not want to die, Davoodi, Hassan Loo, Mohammadinejad, Nakhoda, Ramezani
   ✔ 1390/09/24  2011/12/15
    Third International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
PDF   

●  تعیین شاخص های رشد گیاه دارویی انیسون تحت تاثیر تراکم وکود های ارگانیک وغیر ارگانیک
   ◂ Hassan Habibi، Alaeddin Kordenaeej، Amirmohammad Naji
   ✔ 1390/09/24  2011/12/15
    the international symposium on medicinal and aromativ plants
PDF   

●  بررسی انتقال ژنGUSبه گیاه کلزا
   ◂ مائده جعفری راد، امیرمحمد ناجی، حسن رهنما
   ✔ 1390/06/23  2011/09/14
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  تهیه انتی بادی های مونوکلونا ل علیه پروتئین نوترکیب گلوتاتیون اس ترانسفراز با استفاده از تکنیک نمایش فاژی
   ◂ محمد حسن صفر پور، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1390/06/23  2011/09/14
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  تاثیر محیط های کشت و تیمار هورمونی بر روی ریشه زایی گیاه دروزرا اسپاتولاتا بروش درون شیشه ای
   ◂ Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، محمد بصیری
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  ارزیابی مخاطرات احتمالی یونجه های تراریخت
   ◂ مریم افتخاری، امیرمحمد ناجی، مریم افتخاری مسعود توحید فر
   ✔ 1390/02/23  2011/05/13
    سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک
PDF   

●  بررسی اثر قابلیت جوانه زنی بذر بر ظهور گیاهچه در مزرعه ارقام تجاری پنبه
   ◂ امیرمحمد ناجی، ایدین حمیدی، نادره کاری هفت چشمهناصر اکبری، ویکتوریا عسگری درمنکی
   ✔ 1389/05/02  2010/07/24
    یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران


●  مطالعه اثر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و برخی مولفه های رشد گیاهچه پنبه در شرایط ازمایشگاه
   ◂ امیرمحمد ناجی، نادره کاری هفت چشمه، ایدین حمیدی، ناصر اکبری، حمید رضا عیسوندو سعید حیدری
   ✔ 1389/05/02  2010/07/24
    یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران


●  اثر شوری بر میزان عناصر گیاه دارویی کنگر فرنگی
   ◂ یحیی کیان، حشمت امیدی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1388/10/09  2009/12/30
    همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران


●  بررسی ضایعات کیفیت بذر ارقام پنبه با ازمون های مختلف ارزیابی کیفیت بذر
   ◂ امیرمحمد ناجی
   ✔ 1388/08/20  2009/11/11
    چهارمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی


●  The effects of cumarin with BAP on microtubers production in potato by in vitro
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, ghorbani, Ghasemi
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  genetic diversity among chckpea (cicer arientanum) elit lines based on RAPD among and agronomic markers
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, H Ghorbani, M Ghasemi
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  Simulating the effect of terminal drought stress by potassium iodide and its use in mapping QTLs for yield and yield comonents in bread wheat
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Nasrallah Nejad, shojaeian, leli
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  Genetic diversity among Iranian accessions of Nigella sativa using agromorphological traits and electerophoregram of seed storage proteins data
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Aghahi, Mohammadi Nejad, Ahmadi, ghorbani, zamani, yazdani
   ✔ 1388/06/31  2009/09/22
    Agricultural Biotechnology International Conference (ABIC2009)


●  The assay on linkage between SSR markers and loci for cooking quality traits in rice
   ◂ Hassan Habibi, Mohammad Hossein Fotokian, Yousef Filizadeh, Alireza Ghanbari, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Agahi
   ✔ 1388/06/19  2009/09/10
    Agricultural Biotechnology for Better Living and a Clean Environment


●  Study on the allelopathic effects of some medicinal plants on the weeds of corn (Zea mays L.)
   ◂ Yousef Filizadeh, Amirmohammad Naji, Alipoor
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International conference on Plant Vascular Biology and Agriculture 2009


●  The Effects of Climate, Soil and Barnyard grass weed (Echinochloa crus-galli) on the Growth and Yield of Rice with Using GIS
   ◂ Yousef Filizadeh, Amirmohammad Naji, Gelare Godarzi
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International conference on Plant Vascular Biology and Agriculture 2009


●  Effects of Ronstar Herbicide and Straw Barley on the Paddy Weeds in the North of Iran
   ◂ Yousef Filizadeh, Amirmohammad Naji, Heidari
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International conference on Plant Vascular Biology and Agriculture 2009


●  Comparison the Effect of Water Fern (Azolla filiculoides Lam.) with Urea Fertilizer under the Different Rice (Oryza sativa L.) Densities in the North of Iran
   ◂ Yousef Filizadeh, Amirmohammad Naji, Parmis Niknafs
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International conference on Plant Vascular Biology and Agriculture 2009


●  Determination of Optimum Weed Control Timing in the Paddy Fields of Northern Iran
   ◂ Yousef Filizadeh, Amirmohammad Naji, Saeed Mohammad Rezae
   ✔ 1388/03/31  2009/06/21
    International conference on Plant Vascular Biology and Agriculture 2009


●  chromosome $D: A QTL-Rich Region for Yield and Yield Components under Drought in Stress in Bread Wheat
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, ali asghar nasrolahnezhad, Abdul Ali Shujaian, Tamas Lely
   ✔ 1387/09/07  2008/11/27
    Bioasia2008


●  The effect of genetic background on QTL mapping of cooking Quality traits in Rice (oryza sativa L.)
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Alaeddin Kordenaeej, Amirmohammad Naji, Mohammed Reynejad, Tohadinejad, Ahmadi, anghaei, saadat nouri, Amiri
   ✔ 1387/09/07  2008/11/27
    Bioasia2008


●  بررسی کیفیت بذر ارقام مختلف پنبه در ازمون های کیفیت بذر
   ◂ امیرمحمد ناجی، نادره کاری هفت چشمه، ایدین حمیدی، اکبری، هادی، بابایی، عسکری
   ✔ 1387/08/22  2008/11/12
    اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران


●  Development of early maturing and semi-dwarf in rice by induced mutations
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Amirmohammad Naji, Amiri, Oghan, Sadatnori, Ahamadi
   ✔ 1387/05/22  2008/08/12
    International Symposium on Induced Mutations in Plants (ISIM)


●  اثرات زمینه ژنتیکی در مکان یابی لوکوسهای صفات کمی ابعاد دانه برنج
   ◂ فتوکیان، امیرمحمد ناجی، قره یاضی
   ✔ 1387/03/01  2008/05/21
    دهمین کنگره ژنتیک ایران


●  Evaluation of Gene effects and combining ability in rapeseed (Brassica napus L.)
   ◂ Mohammad Hossein Fotokian, Amirmohammad Naji, Amiri, saadat nouri, Ahmadi
   ✔ 1387/01/25  2008/04/13
    5th international Crop Science Congress


●  Genetic Relationship Among Chickpea (Cicer Arietinum L.) Elite Lines Based on Rapd and Agrronomic Markers
   ◂ Amirmohammad Naji, Talebi, Babaian, Fayyaz, Mardi, Perseyedi
   ✔ 1387/01/25  2008/04/13
    5th international Crop Science Congress


پایان نامه ها

●  تجزیه و تحلیل پروتئوم، واکنشهای رشدی و فیتوشیمیایی برگ گیاه سیاه دانه در پاسخ به سالیسیلیک اسید و متانول تحت تنش خشکی
   ◂ حسام پولادساده

●  ارزیابی گلدهی، جوانه زنی و تنوع ژنتیکی گیاه پیازی سنبلک
   ◂ نرجس لباف

●  جداسازی و شناسایی ژن های مقاومت به بیماری در گلرنگ
   ◂ اعظم جمشیدیان قلعه سفیدی

●  بررسی بیان ژن اسکوالن سنتاز در بافت¬های متفاوت گیاه کدو (Cucurbita pepo)
   ◂ نسترن نجارزاده نیری

●  بررسی بیان برخی ژنهای موثر مسیر بیوسنتز پیشنهادی تیموکینون درگیاه سیاهدانه (Nigella sativa)
   ◂ فاطمه محمدی

●  اثر الیسیتورها بر بیان ژن ژرانیل دی فسفات سنتاز و تولید مونوترپن ها در کشت سلولی سیاه دانه ( Nigella sativa)
   ◂ عبدالرسول بصیرت

●   اثر تنش فسفات بر الگوی بیان برخی ژنهای منتخب در ارقام حساس و مقاوم گندم
   ◂ امیدرضا فرقانی اله ابادی

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ¬های گلرنگ با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای SSR
   ◂ کاظم برزگر

●  Yield Stability of selected bread wheat genotypes in warm and dry agro climatic zone of Iran
   ◂ سعید عمرانی

●  ارزیابی توانایی تحمل کمبود فسفر خاک در ژنوتیپ¬های گندم
   ◂ سلیم رحمتینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید