دانشگاه شاهد

مهدی محمدیان

مربی - کارشناسی ارشد


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : نقاشی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  نقد شیوه های اموزش طراحی و نقاشی در فرهنگسراهای تهران
   ◂ مهدی نیک خواه

●  مقایسه ترکیب بندی نقاشی ایرانی مکتب شیراز سده نهم هجری قمری با رنسانس ایتالیا در سده های 14 و 15 میلادی
   ◂ محمد ازقندی شهری

●  مطالعه تاثیر نقاشی ایرانی بر پویانمایی در ایران
   ◂ مرتضی ناییجی

●   (سیر تحول تصویر گل در نقاشی ایران از دوره صفویه تا اواخر دوره قاجار
   ◂ عالیه عطائی

●  مطاله تاثیر اسلوب ابرنگ در تصویر سازی کتابهای کودکان ایران
   ◂ عبدالرحمن هدایت خواه

●  پیکره های انسانی در قالب صورت های حیوانی در تصویر ساز ی های چاپ سنگی در دوره قاجار
   ◂ علی منصور علوی

●  بررسی وجوه اشتراک و افتراق در اثار نقاشی دفاع مقدس و جنگ جهانی دوم در روسیه
   ◂ نرگس اقاحسینی

●  تاثیر شیوه های ابرنگ در نقاشی معاصر ایران
   ◂ عزیز اله حدادی

●  surveyhng of Ashouraie paints in Iran
   ◂ علی بابایی

●  بررسی وجایگاه پیشانی بندر در نقاشی ایران
   ◂ مهرو حاجی عبدالحمیدی

●  بررسی تاثیر بیانی پس زمینه ها در نقاشی پرتره ایران
   ◂ الهه علی بابایی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید