دانشگاه شاهد

محسن مراثی

استاد یار - دکتری پژوهش هنر


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
شماره اتاق : 2532
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212532
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (79)   Download XML   Download TXT

●  مطالعه تطبیقی زبان زنانه و مردانه در اثار هنرمندان معاصر عرب با موضوع جنگ
   ◂ صدیقه پورمختار، محسن مراثی
   ✔ 1400/10/27  2022/01/17
    زن در فرهنگ و هنر- پژوهش زنان سابق


●  تحلیل تحقق هویت مستقل عکاس فیلم در عکس‌های سینمایی غضبانپور و کودلکا بر مبنای نظریه‌های نقد تکوینی و تحلیل رمزگان تصویری
   ◂ محسن مراثی، امین علی کردی
   ✔ 1400/10/14  2022/01/04
    باغ نظر=Bagh-e Nazar


●  مروری بر روش‌های کلی ساخت و امتزاج رنگ و مرکب به روش‌های کهن اسلامی
   ◂ محسن مراثی، ارزو پوریایی
   ✔ 1399/12/18  2021/03/08
    مطالعات در دنیای رنگ


●  تحلیل امکان تحقق فضای سوم در نقاشی معاصر ایران بر مبنای اندیشه پسااستعماری هومی بابا
   ◂ صدیقه پورمختار، محسن مراثی
   ✔ 1399/12/01  2021/02/19
    نگره


●  بررسی مفهوم نجات‌بخشی در نگاره‌های طوفان و کشتی نجات‌بخش
   ◂ محسن مراثی، محمدرضا حسنی‌ جلیلیان، شادی جلیلیان
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    مطالعات تطبیقی هنر


●  مطالعه شش سفالینه لعاب ‌پاشیده خراسان مربوط به سده‌های اول تا چهارم هجری در تطبیق با اندیشه‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی (با تاکید بر نقاشی کنشی)
   ◂ محسن مراثی، مهسا نجات، بهروز سهیلی اصفهانی
   ✔ 1399/08/01  2020/10/22
    پژوهشنامه خراسان بزرگ


●  مطالعه تطبیقی هندسه شطرنجی در شهرسازی و نقاشی دوران پهلوی
   ◂ محمد رضا نعیمی، محسن مراثی
   ✔ 1398/12/03  2020/02/22
    باغ نظر=Bagh-e Nazar


●  تحلیل مفهوم زمان در پرفورمنس ارت بر اساس نظریات ژیل دلوز
   ◂ پوریا پور کسمایی، احمد نادعلیان، محسن مراثی
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    کیمیای هنر


●  بازنمایی جنسیت در اثار نقاشان خوداموخته از منظر نشانه شناسی اجتماعی تصویر
   ◂ ارزو تقی پور، فریبا یاوری، محسن مراثی
   ✔ 1398/03/01  2019/05/22
    زن در فرهنگ و هنر- پژوهش زنان سابق


●  Metal Decorations of Door of Saheb al-Amr Mosque in Tabriz: Azerbaijan Folk Art from Qajar Era
   ◂ Akram Mohammadizadeh, Mohsen Marasy
   ✔ 1398/01/17  2019/04/06
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
PDF   

●  فضا و زمان دیجیتال در هنر چند رسانه ای با تاکید بر اثار دنیل استیگمن مانگرین و الساندرو راواگنان
   ◂ راضیه مختاری، احمد نادعلیان، محسن مراثی
   ✔ 1397/12/22  2019/03/13
    مجله جهانی رسانه= Global Media Journal


●  روش ساخت و کاربرد حبر اسود در نسخه‎های خطی با تاکید بر رساله عمدة‌الکتاب مضبوط در کتابخانه استان قدس رضوی
   ◂ محسن مراثی، ارزو پوریایی
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    کتابداری و اطلاع‌رسانی


●  مطالعه تطبیقی هنر تذهیب متون مذهبی ارامنه اصفهان و با تذهیب های قرانی مکتب اصفهان دوره صفوی
   ◂ محسن مراثی، پونه ابراهیمی گرکانی
   ✔ 1397/08/21  2018/11/12
    مطالعات تطبیقی هنر


●  ماهیت فضا و زمان در اثار چند رسانه ای کتی پاترسون
   ◂ محسن مراثی، احمد نادعلیان، راضیه مختاری
   ✔ 1397/08/12  2018/11/03
    هنرهای تجسمی - هنرهای زیبا سابق


●  مطالعه تاثیر استعاره تصویری بر پراکندگی معنی در پیکره های انسانی اردشیر محصص
   ◂ محسن مراثی، نیره احمد پور
   ✔ 1397/06/30  2018/09/21
    نامه هنرهای تجسمی و کاربردی


●  Body Performance Analysis in Interactive Art Based on Maurice Merleau-Ponty’s Views
   ◂ Mohsen Marasy, Mahdi Attarian
   ✔ 1397/04/23  2018/07/14
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  شناسایی ویژگیهای فرش بافی دوره ترکمانان بر اساس نگاره های خاوران نامه ابن حسام
   ◂ محسن مراثی، رضوان احمدی پیام
   ✔ 1397/03/20  2018/06/10
    گلجام


●  تحلیل و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقالات علمی ـ پژوهشی هنر، مبتنی بر نظریه هنجارها و ضدهنجارهای علم
   ◂ غلامرضا حسنی، محسن مراثی، حمزه علی نورمحمدی
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    پژوهشنامه علم سنجی


●  مطالعه نقوش سفال و منسوجات دوره سامانی و ال بویه در تطبیق با هنر ساسانی
   ◂ حسین شجاعی قادیکلایی، محسن مراثی
   ✔ 1397/02/01  2018/04/21
    هنرهای تجسمی - هنرهای زیبا سابق
PDF   

●  Recognizing the Capability of National and Traditional Images in Identifying the Packaging of Products for Export (Case Study: Iranian Edible Export)
   ◂ Leila Minaei
   ✔ 1397/01/12  2018/04/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  The Nature of Time in Multimedia Installations (With Emphasis on the Works of Doug Aitken and Ilya Kabakov)
   ◂ Razieh Mokhtari Dehkordi, Ahmad Nadalian, Mohsen Marasy
   ✔ 1397/01/12  2018/04/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  تحلیل علیت و عاملیت در دگرگونی های دو دهه اخیر قالی ایرانی ( مناطق مورد مطالعه: خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی)
   ◂ مجید رضا مقنی پور، محسن مراثی، محمدرضا مریدی
   ✔ 1396/12/23  2018/03/14
    گلجام


●  Shortcomings of Evaluation Worksheets for Scientific Art Articles in Iran Based on Merton's Science Norms
   ◂ Gholamreza Hassani, Mohsen Marasy, Hamzehali Nourmohammadi
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
PDF   

●  مطالعه تطبیقی نگاره های معراج حضرت محمد (ص) و نقاشی های عروج حضرت عیسی
   ◂ مرضیه علی پور، محسن مراثی
   ✔ 1396/11/01  2018/01/21
    نگره


●  The Comparative Study of Art of Manufacturing Orosi and Stained Glass Windows in Iran and Europe
   ◂ Zahra Sadat Aboui Mehrizi, Mohsen Marasy
   ✔ 1396/10/10  2017/12/31
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  The Study of Meanings of Motifs on Artifacts Discovered from Archeological Sites of Gilan Province and their Classification based on Dumézil’s Trifunctional Model
   ◂ ziba kazempour, Mohsen Marasy
   ✔ 1396/07/10  2017/10/02
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  بررسی عملکرد «عنوان» در انتقال و دگرگونی مفهوم در اثار تجسمی هنر مفهومی
   ◂ بهروز سهیلی اصفهانی، محسن مراثی
   ✔ 1396/07/10  2017/10/02
    هنرهای تجسمی - هنرهای زیبا سابق


●  The Ecological Aspects of Local Pottery in Guilan, Iran
   ◂ Majid Ziaee, Ahmad Nadalian, Mohsen Marasy
   ✔ 1396/04/04  2017/06/25
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  مطالعه تطبیقی 5 اثر منتخب از سفال نیشابور مربوط به قرن دوم تا چهارم هجری قمری در تطبیق با اندیشه های هنر مینیمال
   ◂ بهروز سهیلی اصفهانی، محسن مراثی
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    مطالعات تطبیقی هنر


●  شناسایی و طبقه بندی نقوش حیوانی موجود در قالی های گورکانیان هند
   ◂ رضوان احمدی پیام، محسن مراثی
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    مطالعات شبه قاره


●  مطالعه کارکرد «عنوان » در اثار تجسمیِ هنر مفهومی
   ◂ بهروز سهیلی اصفهانی، محسن مراثی
   ✔ 1395/11/01  2017/01/20
    نامه هنرهای تجسمی و کاربردی


●  A STUDY OF “TITLE” FUNCTION IN TRANSFERRING AND TURNING OF CONCEPT IN VISUAL CONCEPTUAL ART
   ◂ Behrooz Soheili, Mohsen Marasy
   ✔ 1395/10/16  2017/01/05
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  بررسی دیباچه دوست محمد هروی بر مرقع بهرام میرزای صفوی از منظر جامعه شناسی تاریخی تحلیلی
   ◂ محسن مراثی، Aliasghar شیرازی، حنیف رحیمی بردنجانی
   ✔ 1395/06/31  2016/09/21
    نامه هنرهای تجسمی و کاربردی


●  مطالعه نقشمایه گل در ایران پیش از اسلام و تطبیق ان با نشانه های قران های سده چهارم تا نهم هجری قمری
   ◂ مریم خدام محمدی، محسن مراثی
   ✔ 1395/06/01  2016/08/22
    مطالعات تطبیقی هنر


●  RECOGNIZING CRITERIA OF UNITY IN THE APPLIED AESTHETICS AND THEIR ORIGIN
   ◂ fereshteh Pour Ahmad, Mohsen Marasy
   ✔ 1395/05/01  2016/07/22
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  بررسی دیباچه دوست محمد هروی بر مرقع بهرام میرزا صفوی از منظر جامعه شناسی تاریخی تحلیلی
   ◂ حنیف رحیمی، Aliasghar شیرازی، محسن مراثی
   ✔ 1395/04/20  2016/07/10
    نامه هنرهای تجسمی و کاربردی


●  THE ANALYSIS OF ENVIINCIPLES OF HUMAN GEOGRAPHY (CASE STUDY: IRANIAN CARPET) RONMENTAL EFFECTS ON THE DESIGN AND PRODUCTION OF ARTS IN USE, BASED ON PR
   ◂ Majidreza Moghanipour, Majid Reza Moghanipour, Mohsen Marasy
   ✔ 1395/04/05  2016/06/25
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  بررسی مفاهیم نمادین نقوش سرلوح اغازین خمسه نظامی موجود در مدرسه عالی سپهسالار ( شهید مطهری)
   ◂ مرضیه علی پور، محسن مراثی
   ✔ 1395/04/01  2016/06/21
     الهیات هنر


●  تحلیل کاربرد رنگ ابی در تصویر سازی شخصیتمجنون در نگارگری ایرانی دوره‌های تیموری و صفوی
   ◂ محسن مراثی
   ✔ 1395/03/21  2016/06/10
    نگره


●  عکس از اب و انعکاس معنا، نگاهی به عکس های امیرحسین ذکرگو
   ◂ زهرا عبدالله، محسن مراثی
   ✔ 1394/09/01  2015/11/22
    Socrates


●  شناسایی مراکز و ویژگی های فلزکاری شمال، مرکز و غرب ایران از اغاز سده ششم ه.ق تا هجوم مغول
   ◂ طاهر رضازاده، محسن مراثی، حبیب اله ایت اللهی، ایت اللهی
   ✔ 1394/06/01  2015/08/23
    پژوهش های باستان شناسی ایران - نامه ی باستان شناسی سابق


●  تحلیل عملیات روانی و نظام سلطه مبتنی بر القا در صنعت پویا نمایی( مورد ومطالعه: سریال اژدها سواران)
   ◂ مهدی لونی، مهدی لونی، محسن مراثی
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی


●  بررسی طرح و تزیین در نشانه های پنج ایه در قران های سده اول تا نهم هجری
   ◂ مریم خدام محمدی، محسن مراثی
   ✔ 1394/03/01  2015/05/22
    نگره


●  تحلیل جامعه شناختی تجانس اثار عکاسی انتوان سوریوگین در دوره قاجار بانظریه مارکسیم با تاکید بر مجموعه عسهای « ایران از نگاه سوریوگین»
   ◂ شایان جابری، محسن مراثی
   ✔ 1394/03/01  2015/05/22
    Anais da Academia Brasileira de Ciências=Annals of the Brazilian Academy of Sciences


●  بررسی ویژگی های تزیینی قران نگاری مکتب شیراز عصر صفوی
   ◂ ندا شفیقی، محسن مراثی
   ✔ 1394/02/01  2015/04/21
    هنرهای تجسمی - هنرهای زیبا سابق


●  مطالعه تطبیقی کاربرد نقش درخت در تزیینات قرانی و اثار ایران قبل از اسلام
   ◂ مریم خدام محمدی، Mohsen Marasy
   ✔ 1393/12/01  2015/02/20
    Anais da Academia Brasileira de Ciências=Annals of the Brazilian Academy of Sciences
PDF   

●  تبیین وجوه زیبایی شناسانه بصری در حاشیه نویسی قران های خطی منتخب سده های 10 تا 14 هجری قمری
   ◂ ندا شفیقی، محسن مراثی
   ✔ 1393/10/01  2014/12/22
    کیمیای هنر
PDF   

●  بررسی مفهوم و جایگاه سبک هنری در هنر عامه
   ◂ محمد معین الدینی، محسن مراثی، احمد نادعلیان
   ✔ 1393/08/01  2014/10/23
    مطالعات فرهنگ ارتباطات - نامه پژوهش فرهنگی سابق
PDF   

●  بررسی شمایل نگارانه خاستگاه اختر ماه در فلز کاری اسلامی سده های 6 و 7 هجری
   ◂ محسن مراثی، حبیب اله ایت اللهی، حبیب اللهایت اللهی، طاهر رضازاده
   ✔ 1393/08/01  2014/10/23
    نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
PDF   

●  بررسی ساختار و صفحه ارایی صفحات افتتاح نسخ قران مجید از قرن پنجم تا دوازدهم هجری
   ◂ محسن مراثی، ندا شفیقی
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    نگره
PDF   

●  پژوهشی در تعریف و تحدید انواع هنرهای مشارکتی-تعاملی
   ◂ محسن مراثی، عرفان قادری
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    مجله جهانی رسانه= Global Media Journal
PDF   

●  بررسی ورود عکاسی به ایران و میزان کاربرد ان در طراحی پوستر ( از اغاز تا سال 1316ش)
   ◂ سید علیرضا مسبوق، محسن مراثی
   ✔ 1393/02/01  2014/04/21
    گنجینه اسناد
PDF   

●  بررسی کاربرد عکس در اعلانهای سینمایی دهه 30 خورشیدی ایران
   ◂ سید علیرضا مسبوق، محسن مراثی، سید علیرضا مسبوق
   ✔ 1392/10/01  2013/12/22
    نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
PDF   

●  نقدی بر انتساب سه اثر فلز کاری غرب ایران به مکتب موصل در نیمه اول قرن هفتم هجری
   ◂ طاهر رضازاده، محسن مراثی، حبیب اله ایت اللهی، حبیب الله ایت اللهی
   ✔ 1392/07/01  2013/09/23
    نگره
PDF   

●  خرق عادت و جناس بصری در اثار تصویرگران نویسنده
   ◂ محسن مراثی، نیر احمدپور
   ✔ 1392/06/01  2013/08/23
    کتاب ماه هنر
PDF   

●  بررسی کاربرد نماد چشم جهان بین در طراحی شخصیت های انیمیشنی و مسکات ها در گرافیک امروز
   ◂ شیما قائمی، محسن مراثی
   ✔ 1392/06/01  2013/08/23
    هنرهای زیبا- تخصصی شده
PDF   

●  بررسی انسان نگاری در نقاشی مکتب اصفهان سده یازدهم و دوازدهم هجری قمری
   ◂ علیرضا خواجه احمد عطاری، Aliasghar شیرازی، خشایار قاضی زاده، محسن مراثی، حبیب اله ایت اللهی
   ✔ 1392/05/01  2013/07/23
    مطالعات تطبیقی هنر
PDF   

●  بررسی جایگاه حاشیه در فرش های تصویری دوره قاجار
   ◂ محسن مراثی، حجت اله رشادی
   ✔ 1392/05/01  2013/07/23
    گلجام
PDF   

●  مطالعه تطبیقی ویژگی های مشترک طراحی چهره های معنوی در تمدن های دینی( بودایی، مسیحیت، اسلام
   ◂ زینب رجبی، محسن مراثی
   ✔ 1392/04/01  2013/06/22
    نگره
PDF   

●  مطالعه سیر تحول فرش های جنگ در افغانستان
   ◂ حسام کشاورز، محسن مراثی، حسام کشاورز
   ✔ 1392/03/04  2013/05/25
    گلجام
PDF   

●  مطالعه تطبیقی تصاویر نسخ چاپ سنگی و کاشی های مصور دوره قاجار
   ◂ محسن مراثی، فاطمه جباری
   ✔ 1392/02/01  2013/04/21
    هنرهای زیبا- تخصصی شده
PDF   

●  بررسی تصویرسازی به شیوه لاکی در اصفهان عصر قاجار
   ◂ پریسا داروئی، محسن مراثی
   ✔ 1392/02/01  2013/04/21
    نگره
PDF   

●  مطالعه تطبیقی همزمانی فضا در نگارگری ایرانی با نقاشی های پیکاسو در سبک کوبیسم
   ◂ محسن مراثی، بهداد پنجه زاده
   ✔ 1392/01/10  2013/03/30
    مطالعات تطبیقی هنر
PDF   

●  مطالعه تطبیقی کلاه مردان در سفرنامه ها و نگاره های دوران صفوی با تاکید بر دیوار نگاره های چهلستون اصفهان
   ◂ محسن مراثی، منیره سادات نقوی
   ✔ 1391/11/01  2013/01/20
    مطالعات تطبیقی هنر
PDF   

●  مقایسه رابطه فضای مثبت و منفی در کاشی کاری مسجد امام خمینی اصفهان با مسجد و مدرسه شهید مطهری تهران
   ◂ محسن مراثی، شادی جمالی
   ✔ 1391/11/01  2013/01/20
    نگره
PDF   

●  جایگاه هنر ایران در چهار کتاب برجسته تاریخ هنر ایران
   ◂ محسن مراثی، سعید پیر هوشیار
   ✔ 1391/11/01  2013/01/20
    کتاب ماه هنر
PDF   

●  برریسی تطبیقی تزیینات کاشی کاری در معماری مساجد دوره های صفویه و قاجاریه با تکیه بر چهار مصداق تصویری
   ◂ محسن مراثی، شادی جمالی
   ✔ 1391/09/01  2012/11/21
    نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
PDF   

●  تحلیل چگونگی ترکیب نوشته و تصویر و خاستگاه ان در نگارگری مکتب شیراز ال اینجو
   ◂ محسن مراثی
   ✔ 1391/08/01  2012/10/22
    نگره
PDF   

●  خیال و جایگاه ان در چهره نگاری نقاشی ایرانی
   ◂ جواد علیمحمدی، محسن مراثی، مصطفی گودرزی
   ✔ 1390/04/01  2011/06/22
    پژوهش زبان و ادبیات فارسی
PDF   

●  بررسی و تطبیق گرایش به انتزاع در نقوش سفالینه های ایران باستان و شیوه اپ ارت
   ◂ محسن مراثی، وحید خضایی
   ✔ 1390/03/01  2011/05/22
    نگره


●  بازتاب هنر ایران باستان در تزیینات وابسته به معماری خانه امام جمعه و خانه منسوب یه امیرکبیر
   ◂ کامران سخن پرداز، محسن مراثی
   ✔ 1390/03/01  2011/05/22
    نگره


●  سراغاز دانش رنگ شناسی در تمدن اسلامی تا پایان سده ششم هجری
   ◂ محسن مراثی، حبیب الله ایت اللهی
   ✔ 1389/12/01  2011/02/20
    تاریخ علم


●  سیر تحول عنوان بندی در سینمای ایران و جهان
   ◂ الهه جوانمرد، محسن مراثی
   ✔ 1388/04/01  2009/06/22
    نگره


●  بررسی عملکرد عکاسی در هنرهای جدید ایران
   ◂ اعظم صدیق اسکویی، محسن مراثی
   ✔ 1387/12/01  2009/02/19
    نگره


●  بررسی چگونگی تاثیرگذاری عرفان اسلامی در شکل گیری هنر نگارگری مکتب هرات تیموری و تبریز صفوی
   ◂ سپیده ساداتی زرینی، محسن مراثی
   ✔ 1387/04/01  2008/06/21
    نگره


●  سیر تحول مصورسازی کتب و نشریات به شیوه چاپ سنگی
   ◂ مریم نظری، محسن مراثی
   ✔ 1385/04/01  2006/06/22
    نگره


●  مارپیچ طلایی در طبیعت و هنرهای اسلامی
   ◂ محسن مراثی
   ✔ 1384/06/01  2005/08/23
    نگره


●  تجلی هنر و فرهنگ ایلامی در نقش برجسته های هخامنشی
   ◂ محسن مراثی
   ✔ 1383/06/01  2004/08/22
    هنرنامه


●  مبانی و سوابق کاربرد ترکیب طلا و لاجورد در هنرهای ایرانی
   ◂ محسن مراثی
   ✔ 1380/04/01  2001/06/22
    هنرنامه


کتاب ها

●  اسرار مرکب و رنگ سازی در نگارگری ایرانی
   ◂ ارزو پوریایی

●  نقاشان بزرگ و عکاسی
   ◂ محسن مراثی

پایان نامه ها

●  هنر و عکاسی فیلم، سیر تحول عکاسی فیلم در ایران
   ◂ امین علی کردی

●  سیر تطور مفهوم نجات‌بخشی و بازتاب ان در نگاره ها‌ی عصر صفوی ( تا پایان سال 1038 هجری قمری)
   ◂ شادی جلیلیان

●  امر کلاسیک از دیدگاه گادامر و امکان مقایسه ان با هنر سنتی ایران
   ◂ فاطمه رجبی

●  تبیین قابلیت‌های پرفورمنس‌ارت در بیان مسائل اجتماعی
   ◂ پوریا پور کسمایی

●  تدوین تاریخ فلزکاری اذربایجان در دوره معاصر( از قرن 13هجری تاکنون)
   ◂ اکرم محمدی زاده

●  مطالعه تطبیقی ویژگی های کالبدی و طراحی شهری دو بافت شطرنجی و ارگانیک همجوار شهر تهران
   ◂ محمدرضا نعیمی

●  شناسایی قابلیت ها و کارکردهای تصویر متحرک در اثار هنر تعاملی ایران و جهان
   ◂ مهدی عطاریان

●  اسیب شناسی فرایند طراحی و تولید سفال بومی ایران از منظر زیست محیطی( مطالعه موردی: سفال گیلان)
   ◂ مجید ضیایی

●  تبیین ماهیت فضا و زمان در هنر چند رسانه ای برای ایجاد تعامل هنرمند و مخاطب
   ◂ راضیه مختاری دهکردی

●  شناسایی روش های ساخت و کاربرد انواع مرکب ها در هنر ایران از قرن 3 تا پایان قرن 11 هجری ( با تاکید بر رساله عمده الکتاب)
   ◂ ارزو پوریائینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید