دانشگاه شاهد

حسین زمانیها

استاد یار - دکتری فلسفه و حکمت اسلامی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (16)   Download XML   Download TXT

●  Mulla Sadra’s Four Journeys as the Four Levels of Self-Consciousness
   ◂ Hosein Zamaniha
   ✔ 1400/11/16  2022/02/05
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
PDF   

●  تحلیل معنای تامل و نقش ان در مراحل سه‌گانه فلسفه هوسرل
   ◂ حسین زمانیها
   ✔ 1400/03/20  2021/06/10
    فلسفه
PDF   

●  نسبت بین خوداگاهی و اگاهی به غیر در فلسفه ارسطو و ابن سینا
   ◂ حسین زمانیها، اسما اسحاقی نسب
   ✔ 1399/05/15  2020/08/05
    ذهن


●  مطاله تطبیقی نظریه ماده و صورت و نقش ان در جهان شناسی ارسطو و ابن سینا
   ◂ Hossein Zamaniha
   ✔ 1398/03/13  2019/06/03
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding


●  A Comparative Study on the Theory of Form and Matter and Its Role in Aristotle and Avicennas Cosmology
   ◂ Hosein Zamaniha
   ✔ 1397/11/30  2019/02/19
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
PDF   

●  تحلیل چیستی و حقیقت بدن مثالی و نقش ان در تبیین رابطه نفس و بدن در فلسفه ملاصدرا
   ◂ حسین زمانیها، طاهره یاوری
   ✔ 1397/07/04  2018/09/26
    حکمت معاصر


●  تحیل مبانی فلسفی انسان شناسی در فلسفه مصر باستان
   ◂ حسین زمانیها، محمد حسین مددالهی
   ✔ 1397/06/31  2018/09/22
    تاریخ فلسفه


●  نظری? ابن‌سینا دربار? علم خداوند به جزئیات: بررسی تفسیر مایکل مارمورا
   ◂ امیر حسین زادیوسفی، حسین زمانیها، محمد سعیدی مهر
   ✔ 1397/06/15  2018/09/06
    پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت سابق


●  رابطه نفس و بدن از دیدگاه ارسطو و ابن سینا با تاکید بر نفس نباتی و حیوانی
   ◂ حسین زمانیها
   ✔ 1396/06/13  2017/09/04
    ذهن


●  تحلیل و بررسی نظر ابن سینا درباره فاعلیت تحریکی بر اساس مبانی وجود شناختی او
   ◂ زهره یوسفی منش، حسین زمانیها
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    پژوهش های فلسفی کلامی
پایان نامه ها

●  تحلیل انتقادی جوهریت نفس در فلسفه ابن سینا
   ◂ سارگل گلرخ

●  جسم انگاری نفس نزد متکلمان متقدم و نقد ان از دیدگاه ملاصدرا
   ◂ سمانه بهرامیان

●  بررسی تطبیقی مراتب هستی از دیدگاه فلوطین و ملاصدرا
   ◂ محمد دارایی

●  بررسی تطبیقی حقیقت و چیستی قوای نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
   ◂ محمدحسین مددالهی اردکانی

●  تحلیل رابطه نفس و بدن و تاثیر ان بر خوداگاهی در فلسفه ابن سینا و دکارت
   ◂ بهمن زکی فر

●  تحلیل کلامی- فلسفی اموزه شفاعت از منظر ملاصدرا
   ◂ فاطمه تیموری راد

●  تحلیل چیستی بدن مثالی و کارکردهای ان در فلسفه ملاصدرا
   ◂ طاهره یاوری

●  بررسی ابعاد و مراتب عدالت از دیدگاه نهج البلاغه و کلام شیعه با تکیه بر کتاب تجرید الاعتقاد خواجه طوسی
   ◂ سمیرا عبدالهی

●  تبیین مبانی فلسفه نظری تاریخ از دیدگاه شیعه امامیه با نظر به اموزه مهدویت
   ◂ سیده فاطمه جعفری

●  بررسی و تحلیل ابعاد کمال انسانی در حکمت متعالیه صدرایی و نهج البلاغه
   ◂ الهه علوی پناه

●  Identification and Analysis of the Relation between Self-awareness with Metaphysical Bases in Avicenna’s Philosophy
   ◂ اسما اسحاقی نسب دریجانی

●  شناسایی و تحلیل ابعاد و مراتب خود اگاهی در حکمت متعالیه صدرایی
   ◂ سیدرضا سیداحمدلواسانی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید