دانشگاه شاهد

محمدرضا سعیدی

دانشیار - دکترای تخصصی فیزیک ماده چگال


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق : 331
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212271
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (25)   Download XML   Download TXT

●  انرژی تشکیل جای خالی ید در پروسکایت CH3NH3PbI3
   ◂ Hamid Shahivandi، Majid Vaezzadeh، Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1399/08/10  2020/10/31
    IEEE Journal of Photovoltaics


●  تهیه و شناسایی هدایت الکتریکی نانوکامپوزیت پایه بسپاری )بسپار اکریلونیتریل بوتادین استایرن( با استفاده از نانوذرات الیاژی برنج
   ◂ علی نبی پور چاکلی، سولماز قضاتلو، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1399/08/10  2020/10/31
    نانو مقیاس


●  مطالعه اثر دما بر تنزل نور القایی در سلول های خورشیدی پروسکایت یدین سرب متیل امونیوم
   ◂ حمید شاهیوندی، مجید واعظ زاده، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1399/06/14  2020/09/04
    Solar Energy Materials and Solar Cells


●  مدلسازی نظری رشد نانولوله تک دیواره بورون نیترید به روش رسوب بخار شیمیایی
   ◂ فاطمه قاسمی مورودی، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1398/12/12  2020/03/02
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science


●  نظریه تنزل نور-القایی در سلولهای خورشیدی پروسکایت
   ◂ حمید شاهیوندی، مجید واعظ زاده، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1398/10/07  2019/12/28
    Solar Energy Materials and Solar Cells


●  انرژی پیوند اکسایتون در نقطه کوانتومی نیمه رسانای مکعبی
   ◂ زهرا مرادی، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1398/09/15  2019/12/06
    International Journal of Modern Physics B


●  Temperature-dependent thermal expansion of graphene
   ◂ Zeinab Moradi, Majid Vaezzadeh, Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    Physica A: Statistical Mechanics and its Applications


●  Theoretical Study of Effective Parameters in Catalytic Growth of Carbon Nanotubes
   ◂ Hamid Shahivandi, Majid Vaezzadeh, Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1396/05/23  2017/08/14
    Physica Status Solidi (A) Applications and Materials


●  تاثیر اندازه بر دمای ذوب نانوذرات فلزی
   ◂ مهرداد صالحیان، ارش محمدیان، مجید واعظ زاده، Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1395/12/10  2017/02/28
    International Journal of Nanoscience and Nanotechnology


●  تاثیر دمای محیطی بر قطر نانولوله های کربنی در هنگام رشد به روش رسوب بخار شیمیایی
   ◂ حسین اکبرپور ثانی، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1395/08/30  2016/11/20
    نانو مقیاس


●  مکانیسم رشد دما پایین ساخنار یک بعدی سیلیکونی
   ◂ محمدرضا سعیدی
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications


●  Growth mechanism of 3D graphene-carbon nanotube hybrid structure
   ◂ Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1395/05/27  2016/08/17
    Science and Engineering of Composite Materials


●  Effect of Interwall Interaction on Phonon Oscillations of Growing Multi-Walled Carbon Nanotube
   ◂ H. Safdel, M. Saeidi
   ✔ 1395/04/19  2016/07/09
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science


●  Reduction of furnace temperature in ultra long carbon nanotube growth by plasmonic excitation of electron Fermi gas of catalytic nanocluster
   ◂ Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1395/03/14  2016/06/03
    Physics of Plasmas


●  Effect of interaction between AC electric field and phonon oscillation of metal cluster on tip-growth of carbon nanotube
   ◂ Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1394/01/14  2015/04/03
    Physica E: Low-Dimensional Systems & Nanostructures


●  مدل رشد از سر تک نانولوله های کربنی
   ◂ محمدرضا سعیدی
   ✔ 1393/12/20  2015/03/11
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
PDF   

●  Cu- and CuO-decorated graphene as a nanosensor for H2S detection at room temperature
   ◂ E. Mohammadi-Manesh, M. Vaezzadeh, M. Saeidi
   ✔ 1393/11/22  2015/02/11
    Surface Science
PDF   

●  Theoretical study on electronic structure, and electrical conductance at room temperature of Cu2O–GS nanosensors and detection of H2S gas
   ◂ E. Mohammadi-Manesh, M. Vaezzadeh, M. Saeidi
   ✔ 1393/11/12  2015/02/01
    Computational Materials Science
PDF   

●  Influence of partial pressure on base-growth of single carbon nanotube
   ◂ M. Saeidi
   ✔ 1393/06/31  2014/09/22
    Journal of Crystal Growth
PDF   

●  Base-growth mechanism of double-walled carbon nanotube in chemical vapor deposition
   ◂ Hossein Shahrokhabadi, Mohammadreza Saeidi, Majid Vaezzadeh, Hamid Shahivandi, Mehrdad Salehian
   ✔ 1392/02/25  2013/05/15
    Journal of Crystal Growth
PDF   

●  Influence of AC magnetic field on phonon vibrations of superparamagnetic cluster sitting at tip end of ultra-long carbon nanotube
   ◂ Mohammadreza Saeidi, Majid Vaezzadeh, Mozhgan Mansouri
   ✔ 1390/11/29  2012/02/18
    Journal of Crystal Growth


●  بررسی نظری نرخ رشد نانولوله های کربنی در رسوب بخار شیمیایی
   ◂ Mohammadreza Saeidi، مجید واعظ زاده
   ✔ 1390/03/08  2011/05/29
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
PDF   

●  Influence of DC electric field on the Lennard–Jones potential and phonon vibrations of carbon nanotube on catalyst
   ◂ Mohammadreza Saeidi, Majid Vaezzadeh, Farzaneh Badakhshan
   ✔ 1389/10/11  2011/01/01
    Physica B: Condensed Matter


●  Carbon Nanotube Growth on Catalyst
   ◂ M. Saeidi, M. Vaezzadeh
   ✔ 1388/08/10  2009/11/01
    Current Nanoscience
PDF   

●  Ultra-long carbon nanotube growth on catalyst
   ◂ Mohammadreza Saeidi, Majid Vaezzadeh
   ✔ 1388/07/28  2009/10/20
    Physica E: Low-Dimensional Systems & Nanostructures
PDF   

کتاب ها

●  ریاضیات و عینیت فیزیکی
   ◂ حسین مهربان

پایان نامه ها

●  تحلیل و بررسی نظری تاثیرات دما بر عملکرد ماده جاذب CH3NH3PbI3 در سلول خورشیدی پروسکایت هالید الی-معدنی
   ◂ حمید شاهیوندی

●  بررسی سرمایش لیزری اتمها و مولکولهای قطبی با استفاده از تله شبه الکترواستاتیکی
   ◂ زهرا متولیان

●  ساخت نانوذرات الیاژی برنج به روش سایش مکانیکی
   ◂ سولماز قضاتلو

●  محاسبه ضریب انبساط گرمایی نانولوله های کربنی با استفاده از یک پتانسیل بس ذره ای برای استفاده در درمان تومورهای مغزی
   ◂ زینب مرادی

●  محاسبه ترازهای انرژی در چاه کوانتومی دوگانه متناهی با دیواره های نامتقارن با استفاده از تقریب جرم موثر
   ◂ محمد اسماعیلی

●  مدلسازی نظری رشد نانولوله های بورون نیتریدی تک دیواره در رسوب بخار شیمیایی
   ◂ فاطمه قاسمی مورودی

●  Effect of environmental temperature on carbon nanotube diameter during growth in chemical vapor deposition
   ◂ حسین اکبرپورثانی

●  مطالعه، بررسی و شبیه سازی بازتابنده پلاسمایی فشار اتمسفری
   ◂ علیرضا پازوکی

●  محاسبه انرژی پیوندی اکسایتون در ساختار چندگانه نقطه کوانتومی نیمه رسانا
   ◂ زهرا مرادی

●  مدلسازی نظری رشد نانولوله های کربنی چند دیواره در روش رسوب بخار شیمیایی
   ◂ هانیه صافدل چمشقالینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید