دانشگاه شاهد

علی صمدی

دانشیار - دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (38)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر الگوی متفاوت‌ خواب شبانه بر دقت تیراندازی، زمان واکنش و عملکرد شناختی دانشجویان نظامی
   ◂ علی صمدی، اسمعیل نصیری، مهدی فرهادی
   ✔ 1401/03/21  2022/06/11
    طب نظامی=Journal of Military Medicine
PDF   

●  Tobacco Carcinogen-induced Alterations in Expression of Cellular Stress Response Genes in Lung of Wistar Rats and The Effect of Exercise Training
   ◂ maryam khalesi, Shadmehr Mirdar, Ali Samadi
   ✔ 1400/10/10  2021/12/31
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  Acetylsalicylic acid-induced alterations in male reproductive parameters in Wistar rats and the effect of sprint interval training
   ◂ Mehdi Asadi, Mohammad Rahmani, Ali Samadi, Ali Kalantari Hesari
   ✔ 1400/09/12  2021/12/03
    Andrologia


●  تاثیر فعالیت ورزشی هنگام دیالیز بر کیفیت خواب سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ مریم جدید میلانی، منصور علی محمدی، علی صمدی
   ✔ 1400/08/10  2021/11/01
    پرستاری ایران
PDF   

●  Eight weeks of Pilates exercise improved physical performance of overweight and obese women without significant changes in body composition and serum myokines
   ◂ Akram Ganji Harsini, Fatemeh Arabi, Zeynab Rashki Kamak, Ali Samadi, Esmail Nasiri
   ✔ 1400/07/16  2021/10/08
    Sport Sciences for Health


●  مقایسه تاثیر سطوح متفاوت الودگی هوا بر پاسخ مالون دی الدئید و ظرفیت انتی اکسیدانی تام بزاقی به یک پروتکل شبه فوتبال در دختران نوجوان فوتبالیست
   ◂ علی صمدی، فهیمه فتحی
   ✔ 1400/02/14  2021/05/04
    پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش


●  Effects of a Home-Based Exercise Intervention on Cardiac Biomarkers, Liver Enzymes and Cardiometabolic Outcomes in CABG and PCI Patients
   ◂ Ashrafolsadat Mashhad Olgoye, Ali Samadi, Seye Ali Jamalian
   ✔ 1399/11/08  2021/01/27
    Journal of Research in Medical Sciences
PDF   

●  تاثیر تمرین تناوبی سرعتی (SIT) کوتاه مدت بر پارامترهای اسپرمی و شاخص های اسپرماتوژنز در رت های نر بالغ ویستار
   ◂ علی صمدی، محمد رحمانی، مهدی اسدی
   ✔ 1399/11/01  2021/01/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  مقایسه تاثیر الودگی هوا بر پاسخ مالون دی الدئید و ظرفیت تام انتی اکسیدانی بزاقی به پروتکل بنگسبو در فضای روباز و سرپوشیده در بازیکنان نوجوان فوتسالیست
   ◂ مجید حسن پورعزتی، علی صمدی، وهاب خان احمدی
   ✔ 1399/09/28  2020/12/18
    مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
PDF   

●  تاثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه
   ◂ سمیه نظری، بهروز غریب، علی قنبری مطلق، امین عیسی نژاد، علی صمدی
   ✔ 1399/05/31  2020/08/21
    مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
PDF   مقالات کنفرانسی (14)   Download XML   Download TXT

●  Comparing the effect of air pollution on salivary malondialdehyde and total antioxidant capacity response to a semi-soccer protocol in indoor vs. outdoor environment.
   ◂ Vahab Khan Ahmadi, Ali Samadi, Majid Hassanpour-Ezatti
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24th Iranian and 3th International congress of physiology and phamacology
PDF   

●  تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی، تناوبی و ترکیبی بر اشتها و ترکیب بدن دانش‌اموزان پسر پایه هفتم دارای اضافه وزن
   ◂ سعید جوادی نژاد، اسماعیل نصیری، علی صمدی، حکیمه محمدی
   ✔ 1398/05/20  2019/08/11
    سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
PDF   

●  تاثیرهشت هفته تمرین با ابزار تعلیق بدن بر برخی پارامترهای همودینامیکی و ترکیب بدن زنان مبتلا به پیش پرفشارخونی
   ◂ فاطمه موقر، علی صمدی، امین عیسی نژاد
   ✔ 1398/04/05  2019/06/26
    ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
PDF   

●  تاثیر محور بر عملکرد شناختی و خشم در کودکان و نقش ان در تمدن نوین اسلامی
   ◂ فروزان رحمانی سرابی، علی صمدی، محمد رحمانی
   ✔ 1396/12/24  2018/03/15
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  عدم تاثیر یک وهله فعالیت ورزشی کششی بر پارامترهای همودینامیکی دختران نوجوان مبتلا به اضافه زن و چاقی
   ◂ زهرا گفتی، علی صمدی
   ✔ 1396/09/10  2017/12/01
    سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها
PDF   

●  The Response of N-terminal Naturalistic Peptide to Soccer game in Adolescent Male Soccer Player
   ◂ Mojtaba Azizi, Nahid Talebi, Ali Samadi
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
PDF   

●  Evaluation of cardiac troponin I Response to Soccer game in Adolescent Male Soccer player
   ◂ S. Mohsen Hosseini, Ali Samadi, Nahid Talebi
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
PDF   

●  تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا بر بیان منتخبی از ژنهای التهابی و استرسی در بافت ریه رتهای ویستار
   ◂ علی صمدی، شادمهر میردار، مریم خالصی
   ✔ 1396/07/26  2017/10/18
    اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه
PDF   

●  مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی (ساده و پیچیده) بر مقادیر سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی در دختران نوجوان
   ◂ زینب راشکی، علی صمدی، اسماعیل نصیری
   ✔ 1396/07/26  2017/10/18
    اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه
PDF   

●  بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با کش بر میزان قدرت و تعادل زنان سالمند
   ◂ امین عیسی نژاد، علی صمدی، مهسا افقی، پریسا رجبی، سعیده نصیری
   ✔ 1396/05/02  2017/07/24
    دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
PDF   کتاب ها

●  علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی
   ◂ علی صمدی، جواد طلوعی اذر

●  دستگاه تنفس و فعالیت ورزشی (از نظر تا عمل)
   ◂ عبسعلی گایینی، سارا زارع کاریزک، عبدالامیر سیاری، میثم شعبانی نیا

●  مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی
   ◂ علی صمدی، عباسعلی گایینی

●  خطوط راهنمای ACSM ویژه ازمون و تجویز فعالیت ورزشی
   ◂ عباسعلی گایینی، علی صمدی، مریم خالصی

●  راهنمای ارزیابی اجزای امادگی جسمانی مرتبط با سلامتی ACSM
   ◂ حامد عباسی، علی صمدی، مریم خالصی

پایان نامه ها

●  بررسی تاثیر الگوی متفاوت خواب شبانه بر دقت تیراندازی، زمان واکنش و عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه افسری
   ◂ مهدی فرهادی

●  تاثیر فعالیت ورزشی هنگام دیالیز بر میزان درد درک شده و کیفیت خواب سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ منصور علی محمدی

●  تاثیر پیشگیرانه و درمانی تمرین تناوبی سرعتی (SIT) بر اختلال سیستم تولیدمثلی ناشی از استیل سالسیلیک اسید (اسپرین) در رت¬های نر بالغ ویستار
   ◂ مهدی اسدی

●  مقایسه تاثیر سطوح متفاوت الودگی هوا بر پاسخ مالون دی الدئید و ظرفیت انتی اکسیدانی تام بزاقی به یک پروتکل شبه فوتبال در دختران بالغ نوجوان فوتبالیست
   ◂ فهیمه فتحی

●  عنوان مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر سطح سرمی ایریزین، لپتین، ادیپونکتین، ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه
   ◂ سمیه نظری

●  مقایسه تاثیر تمرین تناوبی شدید و ناشتایی متناوب بر مقادیر گلوکز، فروکتوزامین و سی¬پپتید رت های ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب
   ◂ حجت الله بنی طالبی

●  مقایسه تاثیر بازتوانی مبتنی بر ورزش در مرکز با بازتوانی در منزل بر بیومارکرهای قلبی، ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران قلبی
   ◂ اشرف سادات مشهدالگویه

●  بررسی تاثیر ترکیبی تمرین ورزشی و ناشتایی متناوب بر نیم رخ لیپیدی و پراکسیداسیون چربی رت های ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب
   ◂ بهمن عباسی

●  مقایسه تاثیر الودگی هوا بر پاسخ مالون دی‌الدئید و ظرفیت تام انتی اکسیدانی بزاقی به یک پروتکل شبه فوتبال در فضای روباز و سرپوشیده در پسران نوجوان فوتبالیست
   ◂ وهاب خان احمدی

●  تاثیر هشت هفته تمرین با ابزار تعلیق بدن بر برخی پارامترهای همودینامیکی و ترکیب بدن زنان مبتلا به پیش پرفشارخونی
   ◂ فاطمه موقر

●  بررسی 8 هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی دکورین ،ترکیب بدن و قدرت عضلانی بیشینه در زنان میانسال کم تحرک
   ◂ فاطمه عربی

●  تاثیر یک دوره تمرین شنا بر بیان ژن Sirt1، TNF-a، FOXO3 و NFkB در بافت ریه رت¬های در معرض نیتروزامین کتون مشتق از تنباکو (NNK)
   ◂ مریم خالصی

●   بررسی تاثیر چهار هفته فعالیت ورزشی کششی بر سختی شریانی و پارامترهای همودینامیکی دانشجویان دختر مبتلا به اضافه وزن و چاقی
   ◂ زهرا گفتی

●  بررسی تاثیر مشارطه حرکت و ورزش رحمانی بر مقادیر ادراری نوروتروفیک مشتق از مغز و عملکرد شناختی در کودکان
   ◂ فروزان رحمانی سرابی

●  بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با کش بر سطوح عامل رشد تغییرشکل دهنده بتا (TGF-?) در زنان سالمند
   ◂ پریسا رجبی

●  بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با کش برسطوح اینترلوکین 15 در زنان سالمند
   ◂ مهسا افقی

●  مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی (ساده و پیچیده) بر مقادیر سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی در دانش¬اموزان دختر نوجوان
   ◂ زینب راشکی کمک

●  تاثیر ریتم شبانه روزی بر پاسخ فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و عملکرد شناختی پس از یک وهله فعالیت ورزشی هوازی در دختران 14-18 ساله
   ◂ احترام یوسفوند

●  بررسی پاسخ تروپونین I قلبی (CTnI) به یک مسابقه فوتبال در بازیکنان نوجوان پسر فوتبالیست
   ◂ سیدمحسن حسینی قلعه محمودی

●  اثر تلفیقی فعالیت ورزشی هوازی و عصاره زعفران در کوتاه مدت بر مقاومت انسولینی و نیمرخ لیپیدی مردان دیابتی نوع 2
   ◂ محمدعلی تفتیان

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید