دانشگاه شاهد

اباذر حاج نوروزی

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (23)   Download XML   Download TXT

●  طراحی جعبه ابزار انالیز دینامیک ابر حباب های اکوستیک
   ◂ اباذر حاج نوروزی، امیرحسین فروزان
   ✔ 1400/07/10  2021/10/02
    Journal of Flow Visualization and Image Processing


●  Increase in lipid productivity and photosynthetic activities during distillery wastewater decolorization by Chlorella vulgaris cultures
   ◂ Seyed Mojtaba Soleymani Robati, Mohsen Nosrati, Faezeh Ghanati, Abazar Hajnorouzi, Dominique Grizeau, Catherine Dupré
   ✔ 1400/01/10  2021/03/30
    Applied Microbiology and Biotechnology


●  اثر پرتودهی فرااوایی بر ساختار و عملکرد نانوذرات دیاکسید منگنز الکترولیتی بهعنوان کاتالیزور برای واکنش احیای اکسیژن در باتری هوا- روی
   ◂ اباذر حاج نوروزی، زهرا مردانی کرانی، زهرا گرامی، محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1399/12/02  2021/02/20
    مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران


●  Effects of Increasing Acoustic Power at a Small-Diameter Ultrasonic Horn Tip on the Synthesis and Characteristics of MnO2 Nanoparticles
   ◂ Abazar Hajnorouzi, Mohammad Safi Rahmanifar, Parvin Yaghoubi
   ✔ 1399/04/29  2020/07/19
    Journal of the Korean Physical Society


●  Direct sono electrochemical method for synthesizing Fe3O4 nanoparticles
   ◂ Abazar Hajnorouzi, Nahid Modaresi
   ✔ 1399/01/02  2020/03/21
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials


●  (Two ultrasonic applications for the synthesis of nanostructured copper oxide (II
   ◂ Abazar Hajnorouzi
   ✔ 1398/12/08  2020/02/27
    Ultrasonics Sonochemistry


●  A novel method for the estimation of the acoustic bubble radius distribution
   ◂ Abazar Hajnorouzi, Amir Hossein Foruzan
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    Measurement: Journal of the International Measurement Confederation


●  لایه نشانی اکسیدروی با امواج فرااوا و بررسی تاثیر حرارت دهی بر ان
   ◂ فاطمه وفاداران تبریزی، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1398/06/31  2019/09/22
    مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران


●  بهبود میلین در مدل مالتیپل اسکلروزیس به کمک نانوذرات طلا در داخل جسم پینه ای
   ◂ مه جبین خسروی، منیژه کرمی، محمد رضا جلالی ندوشن، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1398/06/04  2019/08/26
    Nanomedicine Journal
PDF   

●  A Novel Technique to Generate Aluminum Nanoparticles Utilizing Ultrasound Ablation
   ◂ Abazar Hajnorouzi, Reza Afzalzadeh
   ✔ 1398/04/11  2019/07/02
    Ultrasonics Sonochemistry
مقالات کنفرانسی (15)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر افزایش زمان الکترولیز بر نانوساختارهای اکسید اهن به روش الکتروشیمی مرسوم
   ◂ علیرضا اصغری سرابی، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1399/12/13  2021/03/03
    هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران ملی- اص ا(1399)
PDF   

●   بررسی سرعت جریان صوتی ناشی از حرکت پروب فرااوا به کمک پردازش تصویر
   ◂ محمد جواد کاشی، اباذر حاج نوروزی، امیرحسین فروزان
   ✔ 1399/12/13  2021/03/03
    هفتمتین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  لایه نشانی اکسید روی با امواج فرااوا و بررسی تاثیر حرارت دهی بر ان
   ◂ فاطمه وفاداران تبریزی، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    پنجمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  دور کنندگی امواج فراصوت روی شب پره ارد Kuehnilla E. و پارازیتوئید ان
   ◂ فاطمه شکفته، علیرضا عسکریان زاده، علیرضا رضازاده، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    ششمین پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  اثر طول مسیر عبور محلول ابی در میدان مغناطیسی بر رشد دانه های کلسیم کربنات
   ◂ اباذر حاج نوروزی، رضا افضل زاده، پیمان فتاحی
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    اولین کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری
PDF   

●  اندازه گیری توان جریان اکوستیکی در یک پروب فرااوا
   ◂ اباذر حاج نوروزی، رضا افضل زاده
   ✔ 1396/12/16  2018/03/07
    چهارمین کنگره ملی انجمن مهندسی صوتیات ایرات
PDF   

●  نانوذرات طلا بر دمیلیناسیون جسم پینه ای رت در معرض قرار گرفته با ال ارژینین بهبود نشان می دهند
   ◂ مه جبین خسروی بنجار، منیژه کرمی، محمد رضا جلالی ندوشن، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  مقایسه‌ی حضور و عدم حضور امواج فراصوت در سنتز نانوذرات منگنزدی اکسید
   ◂ پروین یعقوبی، اباذر حاج نورزوی، محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
    سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  تخفیف درد نوروپاتیک ناشی از پاکلی تاکسول توسط نانوذره اکسید روی در موش
   ◂ زهرا کرمی، مجید حسن پورعزتی، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1395/09/23  2016/12/13
    هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
PDF   

●  هسته زایی، رشد و مشخصه یابی لایه نازک MNo2 لایه نشانی شده به روی ITO به روش الکتروشیمیایی
   ◂ کبری طاهریان، محمدصفی رحمانی فر، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1395/08/28  2016/11/18
    دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
PDF   پایان نامه ها

●  بررسی رفتارهای شیمیوتاکسیس پارامسییم کوداتم در مواجهه با نانو ماده ی Fe2O3
   ◂ فاطمه غلامی هابیل

●  اثر حفاظتی میدان مغناطیسی بر تخریب نوروتوکسینی (کلشی سین) سیستم نوروموتور پارامسییم کوداتم در حضور نانوماده‌ی Fe2O3
   ◂ متینه شیخ محمدی

●  بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی هماتیت الاییده شده با عناصر واسطه
   ◂ پری سیما شبان یزدلی

●  کاربرد نانو ساختاردی اکسید منگنز-pt سنتز شده به روش فراصوت در باتری روی -هوا
   ◂ زهرا مردانی کرانی

●  اثر میدان مغناطیسی بر مهار فعالیت حرکتی القا شده با کلشی سین در پارامسییم کوداتم
   ◂ محب محمدعربی

●  تاثیر انرژی الکتریکی در سنتز نانوذرات MnO2 به روش همزمان الکتروشیمی و فراصوت و استفاده از ان در باتری روی- هوا
   ◂ زهرا گرامی

●  استفاده از فراصوت برای لایه‌نشانی نانو ذرات اکسید روی در شرایط مختلف و مشخصه‌یابی ان
   ◂ فاطمه وفاداران تبریزی

●  ارزیابی فیزیکی و شیمیایی یک پروب فراصوت با سنوترودهای مختلف
   ◂ سعید عرب

●  بررسی اثر زمان پالس امواج فراصوت بر فرایند حباب زایی
   ◂ رضا بیک محمدی کلهر

●  تداخل مرفین و کلشی سین در القای تنش حرکتی پارامیسیم در بستر شوک الکتریکی خفیف
   ◂ زهرا هداوندمیرزایی

●  اثر دوزهای بسیار پاِیین اتانول برParamecium caudatum در بستر شوک الکتریکی خفیف
   ◂ زینب محمدی

●  اثر ترکیبی L-NAME و مرفین در هسته ی میانی شکمی هیپوتالاموس(VMH) در حضور نانوذرات نقره بر سیستم تولیدمثلی موش ویستار ماده
   ◂ الهام سلامی

●  کاربری نانو ذرات نقره در بررسی اثر توکسیک کلشی سین بر سیستم نوروموتور Paramecium caudatum
   ◂ فاطمه بساوند

●  استفاده از امواج فراصوت برای تهیه نانوساختارMno2 جهت بکارگیری در سیستم شبه پیل سوختی
   ◂ پروین یعقوبی

●  تاثیر میدان مغناطیسی متناوب و نانوذره مغناطیسی اهن بر جوانه‌زنی بذر و رشد منتخبی از گیاهان اقتصادی
   ◂ فاطمه کریمیان

●  تهیّه ی نانوساختارهای دی اکسید منگنز به کمک جریان الکتریسیته برای کاربرد در باتری روی-هوا
   ◂ کبری طاهریان

●  The effects of infrasound on wall compounds, growth and some physiological parameters of cultured tobacco cells Nicotiana tabacum L. cv. barley 21).
   ◂ طراوت فرهنگی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید