دانشگاه شاهد

دکتر مهدی نادری

دانشیار - دکتری علوم سیاسی ـ اندیشه های سیاسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-5121
پیوندها :
 

تحصیلات

1. کارشناسی ارشد پیوسته(1383-1389)، معارف اسلامی و علوم سیاسی(اندیشه‌های سیاسی)، دانشگاه امام صادق علیه السلام.

2. دکتری(1389-1393)، علوم سیاسی ـ اندیشه‌های سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام.


8321u03pfd|00105E4B|Research_DB|TeacherPanel_T|PanelContent
8321u03pfdidval|25
8321u03pf8|00105E4BE15D|Research_DB|TeacherPanel_T|PanelContent|288585DB-2BE1-4DB2-853F-35EEB8A1C7CC

کتاب

نادری ، مهدی؛ کالبد شکافی اخلاق و سیاست ، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.

نادری ، مهدی؛ قران و سیاست با تاکید بر تفسیر نور، تحت نظر: حجه الاسلام محسن قرائتی ، مرکز درسهایی از قران، چاپ دوم..

8321u03pfd|00105E4B|Research_DB|TeacherPanel_T|PanelContent
8321u03pfdidval|35
8321u03pf8|00105E4BE15D|Research_DB|TeacherPanel_T|PanelContent|5A7F1049-516E-4BB0-A409-1D44294789C7

سوابق اموزشی و پژوهشی(قبل از سال 1393)


8321u03pfd|00105E4B|Research_DB|TeacherPanel_T|PanelContent
8321u03pfdidval|38
8321u03pf8|00105E4BE15D|Research_DB|TeacherPanel_T|PanelContent|8C1824C4-FEE9-49DD-93FF-113B306BF9DB

افتخارات

  1. عضو بنیاد ملی نخبگان.
  2.   سردبیر دوفصلنامه علمی -  تخصصی ره اورد سیاسی از تابستان 88 تا 90؛ این نشریه به سردبیری اینجانب حائز رتبه برتر در سال1389 شد.
  3.   انتخاب دانشجوی برتر در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه در سال 1389.
  4.    انتخاب دانشجوی برتر دوره دکتری دانشگاه در سال 1391.
  5.   انتخاب داشنجوی برتر اموزشی و پژوهشی دانشگاه امام صادق ع در سال 1393.

 

8321u03pfd|00105E4B|Research_DB|TeacherPanel_T|PanelContent
8321u03pfdidval|40
8321u03pf8|00105E4BE15D|Research_DB|TeacherPanel_T|PanelContent|1F395BC8-BC8D-4EE0-AB2B-F7E906683D00

مقالات ژورنالی (27)   Download XML   Download TXT

●  بازنمایی جریان فکری و روند سیاسی حاکم برتوئیپلماسی مقاومت اسلامی (با تاکید بر شهادت سردار سلیمانی)
   ◂ دکتر مهدی نادری، احمد گویا
   ✔ 1401/01/31  2022/04/20
    دانش سیاسی


●  Wise political education: characteristics, principles and efficiency
   ◂ Shohreh Pirani, Mahdi Naderi
   ✔ 1400/12/05  2022/02/24
    Revista on Line de Politica e Gestao Educacional
PDF   

●  تحلیل عرفی شدن در جهان اسلام از دیدگاه ایت الله خامنه‌ای
   ◂ دکتر مهدی نادری
   ✔ 1400/12/01  2022/02/20
    سیاست پژوهی
PDF   

●  خوانش گفتمانی مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم
   ◂ روح الله فرهادی، دکتر مهدی نادری
   ✔ 1400/10/01  2021/12/22
    نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان- نامه علوم اجتماعی
PDF   

●  Principles and Necessity of Anti-Arrogance in the Foreign Policy of the Islamic State (Emphasizing the View of Imam Khomeini)
   ◂ Mahdi Naderi, Shohreh Pirani
   ✔ 1400/09/28  2021/12/19
    مجلة کلیة الاسلامیة الجامعة


●  ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص ِاحکام حکومتی در روند حکمرانی اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)
   ◂ دکتر مهدی نادری، اصغر اقا مهدوی
   ✔ 1400/06/10  2021/09/01
    راهبرد


●  تحلیل مضمون موانع سکولار شدن نظام سیاسی در اسلام در افکار امام خمینی (ره)
   ◂ سعید قربانی تازه کندی، علی مرشدی زاد، دکتر مهدی نادری
   ✔ 1400/06/08  2021/08/30
    پژوهش های سیاست اسلامی


●  تحلیل انتقادی مبانی نظریه ازادی در دیدگاه ایزایا برلین (با تاکید بر ارا علامه جوادی املی)
   ◂ مهدی نادری
   ✔ 1400/05/13  2021/08/04
    سیاست متعالیه


●  موانع عرفی‌شدن حکومت اسلامی در منظومه‌ فکری امام خمینی(ره)
   ◂ دکتر مهدی نادری، علی مرشدی زاد، سعید قربانی تازه کندی
   ✔ 1400/05/08  2021/07/30
    جستارهای سیاسی معاصر


●  لوازم «محرومیّت زدایی عادلانه» در تفکر سیاسیِ ایت الله خامنه ای
   ◂ صابر حسن پور، دکتر مهدی نادری
   ✔ 1400/03/01  2021/05/22
    پژوهش های انقلاب اسلامی
PDF   مقالات کنفرانسی (15)   Download XML   Download TXT

●  صورتبندی مطالعات دولت اسلامی
   ◂ دکتر مهدی نادری
   ✔ 1400/09/24  2021/12/15
    پنجمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  زمینههای فکری و راهکارهای تقویت نظارت عمومی بر دولت اسالمی
   ◂ دکتر مهدی نادری، محمد محمودی
   ✔ 1400/09/24  2021/12/15
    پنجمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  ارزیابی تجربه کارامدی الگوهای وحدت در جهان اسلام
   ◂ دکتر مهدی نادری
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    چشم انداز صلح در خاورمیانه
PDF   

●  تکفریسم به مثابه چالش فکری ـ منطقه‌ای تمدن نوین اسلامی
   ◂ دکتر مهدی نادری، مریم اکبری
   ✔ 1399/08/08  2020/10/29
    اینده نگاری تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  دلایل قرانی زوال قدرت‌ها (نشانگان افول امریکا)
   ◂ دکتر مهدی نادری
   ✔ 1399/08/07  2020/10/28
    همایش بین المللی افول امریکا روند گذشته و تحولات اینده
PDF   

●  عوامل تفرقه گرایی و راهکارهای وحدت افرینی در اربعین حسینی
   ◂ اکبر قایم پناه، دکتر مهدی نادری
   ✔ 1399/07/15  2020/10/06
    همایش ملی اربعین اعتلای فرهنگ حسینی؛ تحقق تمدن عظیم اسلامی
PDF   

●  فرایند ارتقا و افزایش مشارکت مردمی در اربعین حسینی
   ◂ دکتر مهدی نادری، اکبر قائم پناه
   ✔ 1399/07/15  2020/10/06
    همایش ملی اربعین اعتلای فذهنگ حسینی؛ تحقق تمدن عظیم اسلامی
PDF   

●  امکان راهبردی تحقق اهداف تمدنی انقلاب اسلامی (خوانش سیاسی بیانیه گام دوم انقلاب)
   ◂ شهره پیرانی، دکتر مهدی نادری
   ✔ 1399/06/27  2020/09/17
    کنفرانس ملی مولفه های تمدن سازدر بیانیه گام دوم انقلاب
PDF   

●  ًنقش و جایگاه مردم در نگرش و حکمرانی علوی(ص)
   ◂ دکتر مهدی نادری
   ✔ 1399/05/26  2020/08/16
    همایش بین المللی سیره علوی(دانشگاه لرستان)
PDF   

●  عوامل و عناصر دخیل در نهادینه کردن مشارکت مردمی در اربعین حسینی
   ◂ دکتر مهدی نادری، اکبر قائم پناه
   ✔ 1398/12/21  2020/03/11
    اربعین پژوهی
PDF   پایان نامه ها

●  مقایسه جامعه‌‌شناختی سیاست‌‌ دفاعی – نظامی جمهوری اسلامی و پهلوی دوم
   ◂ محسن عباسی

●  تحلیل علل همزیستی مسالمت‌امیز تشیع و اهل سنت در استان هرمزگان
   ◂ میثم ذاکری

●  مبانی، مولفه ها و الزامات «سعادت» در اندیشه و عمل امام خمینی (ره) و ایت الله خامنه ای
   ◂ فاطمه قربانی پاشاکلایی

●  تحلیل علل، عوامل و راهبردهای محرومیت زدایی در اندیشه و عمل امام خمینی (ره) و ایت‌الله خامنه‌ای
   ◂ صابر حسن پور

●  نقش هنر در تولید و بازتولید ارزش‌های انقلاب اسلامی با تاکید بر دیدگاه حضرت ایت الله خامنه‌ای
   ◂ علیرضا اسماعیلی

●  ابعاد، ریشه ها و راهکارهای مقابله با تروریسم با تاکید بر دیدگاه حضرت ایت الله خامنه ای
   ◂ ملیحه ریگانی

●  مواضع و عملکرد امام خمینی(ره) در قبال سازمان مجاهدین خلق
   ◂ شهرام کریمی

●  چالشهای فکری انقلاب اسلامی و راهکارهای ان برای تحقق تمدن نوین اسلامی (با تاکید بر دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی)
   ◂ مریم اکبری

●  چیستی، چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی در ارا و اندیشه های حضرت ایت الله خامنه ای
   ◂ محمد مهری

●  چیستی، چرایی و چگونگی تحقق دولت اسلامی در دیدگاه ایت الله خامنه¬ای(مدظله العالی)
   ◂ خدیجه محمدی مزرعی

●  نقش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی
   ◂ مهدی ال امین

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید