دانشگاه شاهد

محمدرحیم عیوضی

استاد - دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

اخلاق سیاسی(اهنگران) - نامشخص (نامشخص-نامشخص) ورود به کلاس
جامعه شناسی سیاسی ایران پیش ازانقلاب (علوم سیاسی 97) - سه شنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس
روش شناسی اینده پژوهی(ی 98) - یکشنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس
سناریوهای اینده انقلاب اسلامی(ی 98) - دوشنبه (08:00-09:30) ورود به کلاس
سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص )وائمه معصومین (ع)(علوم سیاسی 98) - سه شنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس
مبانی اینده پژوهی(ی 98) - یکشنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (12)   Download XML   Download TXT

●  اینده‌نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1398/06/15  2019/09/06
    سیاست متعالیه
PDF   

●  بررسی نظریه سازه‌انگاری در حوزه مطالعاتی روابط بین‌الملل و لزوم به‌کارگیری ان در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 595 KB
   ◂ ابوالقاسم مجتهدی زنجیر اباد، محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    راهبرد
PDF   

●  تاثیر رسانه های غرب در ایجاد بحران های ژئوپولیتیکی در جوامع اسلامی
   ◂ محمد رحیم عیوضی، زهره همتی شاهبداغی، محمد باوند پوری
   ✔ 1397/09/11  2018/12/02
    پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی


●  مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشته‌ای اینده نگاری راهبردی
   ◂ محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1396/12/12  2018/03/03
    پژوهش های راهبردی سیاست
PDF   

●  از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار
   ◂ محمد رحیم عیوضی، نازنین مرزبان، معصومه صالحی
   ✔ 1396/10/15  2018/01/05
    راهبرد


●   a future study on the quality of life from point of view of iranian youth
   ◂ Sina Saeedi, Rahim Eivazi, Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh, Mojtaba Amiri
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    International Journal of Innovation and Technology Management
PDF   

●  روند فکری وحدت جهان اسلام در اندیشه متفکران مسلمان
   ◂ محمد رحیم عیوضی، حسن ناصر خاکی
   ✔ 1396/08/09  2017/10/31
    اندیشه سیاسی در اسلام


●  ارائه چارچوب اینده‌نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نواوری (مورد مطالعه: صنایع هوا و فضا)
   ◂ محسن کشاورزترک، محمدرحیم عیوضی، سید محمد مقیمی، محمد ابویی اردکان
   ✔ 1396/06/23  2017/09/14
    اموزش پژوهی
PDF   

●  Interdisciplinary Concept of strategic foresight in the trans – disciplinary of future studies : what is it and why does it matter?
   ◂ Moslem Shirvani, Mohammadrahim Eivazi
   ✔ 1396/06/17  2017/09/08
    AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
PDF   

●  قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و جریان‌های سیاسی شیعه غرب اسیا
   ◂ فریبا علی محمدی، محمدرحیم عیوضی، علی نوازنی
   ✔ 1395/12/12  2017/03/02
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  Wildcards – natural and artificial: the combination of a panel of experts and Fuzzy TOPSIS
   ◂ Mohsen Mohammadi, Mohammad Rahim Eivazi, Jafar Sajjadi
   ✔ 1395/09/15  2016/12/05
    Foresight
PDF   

●  مطالعات اینده مطالعات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
   ◂ ملیحه رمضانی، سید جواد امام جمعه زاده، سید امیر مسعود شهرام نیا، محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1395/08/16  2016/11/06
    Mediterranean Journal of Social Sciences
PDF   

مقالات کنفرانسی (11)   Download XML   Download TXT

●  اسیب شناسی گفتمان انقلاب اسلامی و پیامدهای اینده ان
   ◂ محمدرحیم عیوضی، محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1398/02/10  2019/04/30
    انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
PDF   

●  تعیین پیشرانهای تمدن سازی نوین اسلامی با رویکرد تحلیل تاثیر متقاطع
   ◂ محمدرحیم عیوضی، محمد ایوبی
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  اینده انقلاب اسلامی در اندیشه و بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری
   ◂ محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1397/12/07  2019/02/26
    کنفرانس ملی انقلاب اسلامی : کار امدی ، فرصت ها و چالش ها
PDF   

●  مولفه های مدل مطلوب اینده نگاری راهبردی در حوزه ژئو پلیتیک دفاعی ایران مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری
   ◂ محمد رحیم عیوضی، شهره قورخانه چی
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای مد ظلله العالی
PDF   

●  معیاری بر شناسایی اسیب ها با تاکید بر اسیب شناسی اینده مسایل اجتماعی
   ◂ محمد رحیم عیوضی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1397/04/26  2018/07/17
    همایش ملی مواجهه با اسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام
PDF   

●  روش شناسی مطالعه وفهم اندیشه امام خمینی (ره)
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    همایش انقلال اسلامی در منظومه فکری امام خمینی (ره)
PDF   

●  اینده نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفلت
PDF   

●  توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
   ◂ محمدرحیم عیوضی، سارا نظری
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفلت
PDF   

●  تاثیر اشتراکات و قرابت دینی ، ارزشیو تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت _ ملت های اسیای مرکزی
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1396/10/23  2018/01/13
    گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
PDF   

●  تاثیر روابط مذهبی، ارزیابی و روابط تاریخی در همگرایی بین ایران و ملت اسیای مرکزی – ایالات
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1396/10/23  2018/01/13
    گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
PDF   

●  سرمایه اجتماعی پیشران قدرت اجتماعی
   ◂ زهره همتی، محمدرحیم عیوضی، محمد باوندپوری
   ✔ 1395/09/24  2016/12/14
    هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
PDF   

کتاب ها

●  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
   ◂ محمد رحیم عیوضی ، علی نوازنی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید