دانشگاه شاهد

محمدرحیم عیوضی

استاد - دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (34)   Download XML   Download TXT

●  طراحی سناریوهای خروج از چالش هویت در ایران (1410 -1400)
   ◂ علی نوازنی، حسین هرسیج، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1401/01/20  2022/04/09
    مطالعات ملی


●  محور مقاومت به‌مثابه هویّت منطقه‌ای
   ◂ محمدرحیم عیوضی، علی نوازنی
   ✔ 1400/07/25  2021/10/17
    مطالعات سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  بررسی دموکراسی امریکایی در کشورهای اسلامی منطقة خاورمیانه
   ◂ محمدرحیم عیوضی، سوسن صفاوردی، علی اکبر امینی، مسعود تیموری
   ✔ 1400/07/07  2021/09/29
    مطالعات سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  تحلیل مضمون سخنان فوکویاما علیه جمهوری اسالمی ایران
   ◂ محمدرحیم عیوضی، صفیه رضایی
   ✔ 1400/06/30  2021/09/21
    جستارهای انقلاب اسلامی


●  پیشران های تغییر در سبک زندگی خانواده ایرانی
   ◂ محمدرحیم عیوضی، سهراب هاشی نژاد
   ✔ 1400/06/12  2021/09/03
    راهبرد فرهنگ
PDF   

●  اینده پژوهی، حوزه نوپای علمی است که به دلیل عمر کوتاه، خاصیت بین رشتگی، وجه کاربردی و ویژگی های مطالعه اینده، دچار تکثر روش شده و همین تکثر به سردرگمی اینده پژوهان در انتخاب روش مناسب منجر می شود. پژوهشگران تلاش های زیادی برای نظم دهی به روش ها و روش
   ◂ محمدرحیم عیوضی، سهراب هاشی نژاد
   ✔ 1400/06/12  2021/09/03
    راهبرد فرهنگ


●  اندیشه نومحافظه کاری در امریکا و تاثیر ان بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی
   ◂ محمدرحیم عیوضی، مسعود تیموری، سوسن صفاوردی، علی اکبر امینی
   ✔ 1400/04/28  2021/07/19
    مطالعات سیاسی
PDF   

●  چشم انداز خروج امریکا از غرب اسیا در پرتو سیاست راهبردی منطقه ای
   ◂ محمدرحیم عیوضی، شهره پیرانی، محمد جواد فتحی
   ✔ 1400/04/16  2021/07/07
    فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک=Geopolitics Quarterly
PDF   

●  شناسایی و تحلیل پیشران های تاثیرگذار بر اینده مشارکت سیاسی در ایران و سناریوهای پیش رو
   ◂ ایوب نیکو نهاد، محمدرحیم عیوضی، ملیحه رمضانی
   ✔ 1400/04/12  2021/07/03
    جستارهای سیاسی معاصر
PDF   

●  مطالعه تطبیقی گونه شناسی های روش در اینده پژوهی
   ◂ محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1400/03/11  2021/06/01
    اینده پژوهی ایران
PDF   

●  چارچوب‌یکپارچه‌اینده‌نگاری‌راهبردی‌در شهر (شهر اصفهان)
   ◂ روح الله بیات، محمدرحیم عیوضی، محبوبه خلفی
   ✔ 1399/12/20  2021/03/10
    اینده پژوهی ایران
PDF   

●  روندپژوهی خطرات ژئوپلیتیکی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در غرب اسیا در افق 1404
   ◂ عباس کشاورز شکری، محمدرحیم عیوضی، فرشته میر حسینی
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    مطالعات انقلاب اسلامی


●  سالمندی جمعیت؛ چالشی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه اینده
   ◂ محمد رضا احدی، رحیم عیوضی
   ✔ 1399/08/03  2020/10/24
    راهبرد توسعه - راهبرد یاس سابق
PDF   

●  مولفه‌های قدرت هوشمند ایت‌الله خامنه‌ای در قبال دشمنان محور مقاومت اسلامی
   ◂ زاهد غفاری هشجین، مصطفی رنجبر محمدی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1399/06/12  2020/09/02
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی


●  جایگاه راهبرد بازدارندگی برون‌مرزی در منظومه دفاعی ـ امنیتی جمهوری اسلامی ایران دراسیای جنوب غربی
   ◂ محمدجواد فتحی، شهره پیرانی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1399/06/01  2020/08/22
    سیاست جهانی


●  تاثیر تنش‌های میان قطر و عربستان سعودی بر روابط سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس (2017)
   ◂ حدیث روشنی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1399/01/11  2020/03/30
    مطالعات سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
   ◂ اکبر شرفی، سارا نظری، علی مرتضویان، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1398/11/11  2020/01/31
    جامعه شناسی سیاسی ایران


●  مطالعه شاخص های ارزیابی و انتخاب روش در پژوهش های اینده پژوهی
   ◂ محمدرحیم عیوضی، محمد رضا عرب بافرانی
   ✔ 1398/08/30  2019/11/21
    اینده پژوهی مدیریت


●  سناریوهای اینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران در نظام قدرت
   ◂ فرشته میر حسینی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1398/07/01  2019/09/23
    مطالعات راهبردی بسیج
PDF   

●  نهادینه نشدن احزاب در ایران و تاثیر ان بر اینده انتخابات
   ◂ محمد باوند، محمدرحیم عیوضی، زهره محمدی
   ✔ 1398/06/31  2019/09/22
    سیاست پژوهی


●  سیمای حکمرانی مطلوب در اینده‌پژوهی: از تصویرپردازی تا شکل‌بخشی اینده
   ◂ علی کمیجانی، قدیرنظامیپور، محمدرحیم عیوضی، مجیدبزرگمهری
   ✔ 1398/06/23  2019/09/14
    اینده پژوهی ایران


●  اینده‌نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1398/06/15  2019/09/06
    سیاست متعالیه
PDF   

●  بررسی نظریه سازه‌انگاری در حوزه مطالعاتی روابط بین‌الملل و لزوم به‌کارگیری ان در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 595 KB
   ◂ ابوالقاسم مجتهدی زنجیر اباد، محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    راهبرد
PDF   

●  تاثیر رسانه های غرب در ایجاد بحران های ژئوپولیتیکی در جوامع اسلامی
   ◂ محمد رحیم عیوضی، زهره همتی شاهبداغی، محمد باوند پوری
   ✔ 1397/09/11  2018/12/02
    پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی


●  مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشته‌ای اینده نگاری راهبردی
   ◂ محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1396/12/12  2018/03/03
    پژوهش های راهبردی سیاست
PDF   

●  از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار
   ◂ محمد رحیم عیوضی، نازنین مرزبان، معصومه صالحی
   ✔ 1396/10/15  2018/01/05
    راهبرد


●   a future study on the quality of life from point of view of iranian youth
   ◂ Sina Saeedi, Rahim Eivazi, Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh, Mojtaba Amiri
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    International Journal of Innovation and Technology Management
PDF   

●  روند فکری وحدت جهان اسلام در اندیشه متفکران مسلمان
   ◂ محمد رحیم عیوضی، حسن ناصر خاکی
   ✔ 1396/08/09  2017/10/31
    اندیشه سیاسی در اسلام


●  ارائه چارچوب اینده‌نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نواوری (مورد مطالعه: صنایع هوا و فضا)
   ◂ محسن کشاورزترک، محمدرحیم عیوضی، سید محمد مقیمی، محمد ابویی اردکان
   ✔ 1396/06/23  2017/09/14
    اموزش پژوهی
PDF   

●  Interdisciplinary Concept of strategic foresight in the trans – disciplinary of future studies : what is it and why does it matter?
   ◂ Moslem Shirvani, Mohammadrahim Eivazi
   ✔ 1396/06/17  2017/09/08
    AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
PDF   

●  طراحی چارچوبی برای اموزش اینده‌نگری به مدیران عالی سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران
   ◂ عین الله کشاورز ترک، محمدرحیم عیوضی، محمدمهدی ذوالفقارزاده، صفر فضلی، فاطمه زهرا گیلانی نژاد
   ✔ 1396/01/19  2017/04/08
    مدیریت سازمان های دولتی
PDF   

●  قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و جریان‌های سیاسی شیعه غرب اسیا
   ◂ فریبا علی محمدی، محمدرحیم عیوضی، علی نوازنی
   ✔ 1395/12/12  2017/03/02
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  Wildcards – natural and artificial: the combination of a panel of experts and Fuzzy TOPSIS
   ◂ Mohsen Mohammadi, Mohammad Rahim Eivazi, Jafar Sajjadi
   ✔ 1395/09/15  2016/12/05
    Foresight
PDF   

●  مطالعات اینده مطالعات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
   ◂ ملیحه رمضانی، سید جواد امام جمعه زاده، سید امیر مسعود شهرام نیا، محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1395/08/16  2016/11/06
    Mediterranean Journal of Social Sciences
PDF   

مقالات کنفرانسی (12)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر گردشگری سلامت با نقش میانجی هوشمندی کسب و کار الکترونیک (مورد مطالعه: صنعت گردشگری)
   ◂ سعید سوهانی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1399/08/22  2020/11/12
     اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
PDF   

●  اسیب شناسی گفتمان انقلاب اسلامی و پیامدهای اینده ان
   ◂ محمدرحیم عیوضی، محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1398/02/10  2019/04/30
    انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
PDF   

●  تعیین پیشرانهای تمدن سازی نوین اسلامی با رویکرد تحلیل تاثیر متقاطع
   ◂ محمدرحیم عیوضی، محمد ایوبی
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  اینده انقلاب اسلامی در اندیشه و بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری
   ◂ محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1397/12/07  2019/02/26
    کنفرانس ملی انقلاب اسلامی : کار امدی ، فرصت ها و چالش ها
PDF   

●  مولفه های مدل مطلوب اینده نگاری راهبردی در حوزه ژئو پلیتیک دفاعی ایران مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری
   ◂ محمد رحیم عیوضی، شهره قورخانه چی
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای مد ظلله العالی
PDF   

●  معیاری بر شناسایی اسیب ها با تاکید بر اسیب شناسی اینده مسایل اجتماعی
   ◂ محمد رحیم عیوضی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1397/04/26  2018/07/17
    همایش ملی مواجهه با اسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام
PDF   

●  روش شناسی مطالعه وفهم اندیشه امام خمینی (ره)
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    همایش انقلال اسلامی در منظومه فکری امام خمینی (ره)
PDF   

●  اینده نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفلت
PDF   

●  توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
   ◂ محمدرحیم عیوضی، سارا نظری
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفلت
PDF   

●  تاثیر اشتراکات و قرابت دینی ، ارزشیو تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت _ ملت های اسیای مرکزی
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1396/10/23  2018/01/13
    گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
PDF   

●  تاثیر روابط مذهبی، ارزیابی و روابط تاریخی در همگرایی بین ایران و ملت اسیای مرکزی – ایالات
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1396/10/23  2018/01/13
    گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
PDF   

●  سرمایه اجتماعی پیشران قدرت اجتماعی
   ◂ زهره همتی، محمدرحیم عیوضی، محمد باوندپوری
   ✔ 1395/09/24  2016/12/14
    هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
PDF   

کتاب ها

●  تحولات فرهنگی و سناریوهای اینده امنیت ملی ج.ا.ا
   ◂ محمدرحیم عیوضی

●  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
   ◂ محمد رحیم عیوضی ، علی نوازنی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید