دانشگاه شاهد

مرجان حشمتی

استاد یار - PhD


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : علوم تشریح و پاتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (25)   Download XML   Download TXT

●  بیان سیتوکراتین 7 در کارسینوم پاپیلری تیروئید و رابطه‌ی ان با عوامل موثر در پیش‌اگهی
   ◂ مرجان حشمتی، روح الله میری، محمد رضا جلالی ندوشن، کسری اسفندیاری
   ✔ 1400/03/31  2021/06/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Epithelial Membrane Antigen in Papillary Thyroid Carcinoma and Multinodular Goiter; a Marker of Discrimination
   ◂ Seyed Amir Miratashi Yazdi, Marjan Heshmati, Mohammadreza Jalali Nadoushan
   ✔ 1399/07/16  2020/10/07
    Iranian Red Crescent Medical Journal


●  اثر استیل ال کارنیتین بر فراساختار نرون حرکتی موش صحرایی بالغ
   ◂ مهران جمالی، مرجان حشمتی، محمد رضا جلالی ندوشن
   ✔ 1398/08/29  2019/11/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  A Mouse Model of Acute and Delayed Complications of Sulfur Mustard Analogue, 2-Chloroethyl Ethyl Sulfide
   ◂ Tooba Ghazanfari, Sussan Kaboudanian Ardestani, Mohsen Varmazyar, Marzieh Eghtedar Doost, Fatemeh Heidary, Zahra Kianmehr, Reza Gharebaghi, Reza Sedaghat, Hasan Ghasemi, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Marjan Heshmati, Mohammadreza Vaezmahdavi, Soghrat Faghihzadeh
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    Immunoregulation


●  تاثیر استیل اِل‌کارنیتین بر واکنش گلیوز پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی موش صحرایی بالغ
   ◂ محمد رضا جلالی ندوشن، مرجان حشمتی، صدرا جمشیدی گوهری
   ✔ 1397/06/15  2018/09/06
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی ارتباط بیان CD10با برخی فاکتورهای موثر در پیش اگهی سرطان پاپیلری تیرویید
   ◂ مرجان حشمتی، محمد رضا جلالی ندوشن، فرهاد جعفری، فرزانه مرادی
   ✔ 1396/03/30  2017/06/20
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences


●  Aloe Vera’s Effect on Acetyl Cholinesterase(AChE) and Ultra Structure of Motoneurons in Synaptic Zone After Spinal Cord Injury in Rats
   ◂ Marjan Heshmati, Mohammad Reza Jalali, Nadoushan Nadoushan, Maryam Sharayeli
   ✔ 1395/03/26  2016/06/15
    Biosciences Biotechnology Research Asia


●  اثر محافظت عصبی اسید اوریک در پیشگیری از اپوپتوز نورون های گانگلیون ریشه پشتی اعصاب نخاعی
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، زهرا حاجی زاده اورنج، مرجان حشمتی، زهرا حاجی زاده
   ✔ 1394/09/01  2015/11/22
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences


●  اثر نوروپروتکتیوی استیل ال کارنیتین پس از ضایعه فشار مکانیکی طناب نخاعی موش صحرایی بالغ
   ◂ شیرین گیاهی، مرجان حشمتی، محمد رضا جلالی ندوشن
   ✔ 1394/02/01  2015/04/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر عصاره ابی گیاه الویه‌‌ورا (Aloe vera L.) در بیان گیرنده P75NTR و نوروتروفین BDNF پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی در موش‌های بزرگ
   ◂ شهرزاد فخریه، Mohammadreza Jalali Nadoushan، Marjan Heshmati
   ✔ 1393/11/30  2015/02/19
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   مقالات کنفرانسی (25)   Download XML   Download TXT

●  نقش جنسیت در بیان گیرنده های استروژن و پروژسترون در پولیپ بینی
   ◂ Mohammadreza Jalali Nadoushan، Marjan Heshmati، Monir Samimi
   ✔ 1395/07/04  2016/09/25
     International Congress of the International Academy of Pathology
PDF   

●  اثرعصاره ابی الویه ورا در بیان استیل کولین ترنسفراز بدنبال ضایعه طناب نخاعی در رت بالغ
   ◂ ایدین حیدری بازارجمعه، محمد رضا جلالی ندوشن، مرجان حشمتی، ایدین حیدری-ایمان انصاری
   ✔ 1392/08/20  2013/11/11
    چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور وپنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی
PDF   

●  اثر استیل ال کارنیتین بر تغییرات بیان گیرنده نوروتروفین بدنبال ضایعه طناب نخاعی
   ◂ مرجان حشمتی
   ✔ 1392/08/15  2013/11/06
    پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی اسیب شناسی
PDF   

●  مقایسه داروی سلژیلین و استیل ال کارنیتین در ضایعه طناب نخاعی
   ◂ مرجان حشمتی
   ✔ 1392/08/15  2013/11/06
    پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی اسیب شناسی
PDF   

●  اثرعصاره ابی الویه ورا در بیان استیل کولین استراز بدنبال ضایعه طناب نخاعی در رت بالغ
   ◂ محمد رضا جلالی ندوشن، مرجان حشمتی، زهره خداشناس
   ✔ 1392/08/15  2013/11/06
    پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی اسیب شناسی
PDF   

●   The effect of deprenyl on expression of Trk-C receptor in new born rats after sciatic nerve axotomy
   ◂ Marjan Heshmati, Alireza Azizzadeh Delshad
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The effect of aquae extract of Aloe-vera on expression BcL2 after spinal cord compression in adult rats
   ◂ Marjan Heshmati, Alireza Azizzadeh Delshad
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The study of neuroprotective effect of Aloe vera in spinal cord injury
   ◂ Marjan Heshmati, Alireza Azizzadeh Delshad
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●  The effect of immunomodulator fraction of garlic (R10) on producing pre?eclampsia in pregnant mice
   ◂ Ensie Sadat Mirsharif, Marjan Heshmati, Tooba Ghazanfari, Sakine Moaiedmohseni, Ayubi, eghtedar doost, Aghajani
   ✔ 1391/02/10  2012/04/29
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  The study of effect of Aloe-Vera after spinal cord compressive injury
   ◂ Hesam Amini, Marjan Heshmati
   ✔ 1390/07/27  2011/10/19
    سیزدهمین همایشسالانه اسیب شناسی و هفتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران
کتاب ها

●  اناتومی سیستم اعصاب مرکزی
   ◂ حسام امینی

پایان نامه ها

●  بررسی بیان مارکر CD10 و ارتباط ان با درجه‌ی بدخیمی گلیسون در ادنوکارسینوم پروستات
   ◂ امین قاسمی

●  Evaluation of CD10 expression in transitional cell carcinoma of bladder and its relationship with tumor histological grade
   ◂ محمدعلی شاکراردکانی

●  مقایسه بیان پروتیین BAX در رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپ بینی و بدون پولیپ بینی
   ◂ انسیه دلفانی

●  بررسی ارتباط بیان CD10با برخی فاکتورهای موثر در پیش اگهی سرطان پاپیلری تیرویید
   ◂ فرزانه مرادی شمامی

●  اثر استیل ال کارنیتین بر فراساختمان سیناپس نورون حرکتی در ضایعه فشاری طناب نخاعی درموش صحرایی بالغ
   ◂ مهران جمالی

●  اثر استیل اِل کارنیتین بر واکنش گلیوز به ضایعه فشاری طناب نخاعی موش صحرایی بالغ
   ◂ صدرا جمشیدی گوهری

●  The neuroprotective effect of Acetyl L carnitine after compressive spinal cord injury
   ◂ شیرین گیاهی

●  The neuroprotective effect of uric acid on dorsal root ganglion neurons in neonate rats
   ◂ زهرا حاجی زاده اورنج

●  نقش جنسیت در بیان گیرنده های استروژن و پروژسترون در پولیپ بینی
   ◂ منیره صمیمی

●  Comparison of expression of cytokeratin 7 on epithelium of nasal polyps and Mocusa of chronic rhinosinusitis .
   ◂ سارا غلامی کلیشمی

●  اثر ژل گیاه الوئه ورا در بیان استیل کولین استراز
   ◂ زهره خداشناس

●  اثر عصاره ابی الوئه ورا بر استیل کولین ترانمسفراز
   ◂ ایدین حیدری بازارجمعه

●  اثر نوروپروتکتیوی عصاره ابی گیاه الویه ورا پس از ضایعه فشار طناب نخاعی در موش صحرایی بالغ
   ◂ شهرزاد فخریه

●  The effect of aque extract of aloe vera on synaptophysin expression after spinal cord compression in in adult rats
   ◂ الهام انتظاری

●  بررسی مقایسه ای بیان ki67 در اپی تلیوم پولپ و مخاط ملتهب غیر پولیپویید بینی
   ◂ سمیرا کاظم

●  بررسی اثر داروی دپرنیل در ایجاد گلیوز پس از ضایعه فشار مکانیکی طناب نخاعی موش صحرایی بالغ
   ◂ حسام امینی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید