دانشگاه شاهد

ناهید خلدی

مربی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : بهداشت و پزشکی اجتماعی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (33)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی موانع و فواید درک شده مصرف لبنیات در زنان ساکن شهر تهران
   ◂ ناهید خلدی، اشرف پیراسته، کبری خاجوی شجاعی، Akbar Sheikhani، فرید زایری، المیرا مسکین
   ✔ 1396/11/10  2018/01/30
    اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
PDF   

●  an overview of the most effective tranquilizer herbs
   ◂ Akbar Sheikhani, Nahid Kholdi, Masoumeh Mokhtari
   ✔ 1396/05/01  2017/07/23
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  خودکارامد ی و ا مادگی زنان برای کاهش مصزف اختیاری نمک
   ◂ ناهید خلدی، Akbar Sheikhani، فرید زایری، اشرف پیراسته
   ✔ 1396/04/15  2017/07/06
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Application of Bayesian Hierarchical Model for Detecting Effective Factors on Growth Failure of Infants Less Than Two Years of Age in a Multicenter Longitudinal Study
   ◂ Farid Zayeri, Maedeh Amini, Abbas Moghimbeigi, Ali Reza Soltanian, Nahid Kholdi, Mohammad Gholami Fesharaki
   ✔ 1395/03/04  2016/05/24
    Iranian Red Crescent Medical Journal


●  باورهای والدین درخصوص علایم و نشانه های رویش دنذان کودکان
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی سطح اگاهی مادران از روشهای پیشگیری از کم خونی فقر اهن و عوامل مرتبط با ان
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، سید احسان بلادیان بهبهان، اکرم کریمی
   ✔ 1394/03/15  2015/06/05
    مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


●  مدل طولی انتقال (Transition model) در تحلیل اختلال وزن کودکان زیر 2 سال شرق تهران
   ◂ ناهید خلدی، محمود رضا گوهری، فرید زایری، زینب مقدمی فرد
   ✔ 1393/10/30  2015/01/20
    اپیدمیولوژی ایران=Iranian Journal of Epidemiology
PDF   

●  کاربرد مدل چندسطحی در بررسی عوامل موثر بر افت وزن کودکان زیر دوسال
   ◂ ناهید خلدی، نسیم وهابی، مسعود صالحی، علی اذربر، فرید زایری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences
PDF   

●  بررسی عوامل موثر بر اختلال رشد کودکان زیرر 2 سال با استفاده از مدل رگرسروون لجستیک چندسطحی
   ◂ ناهید خلدی، فرید زایری، مایده امینی، عباس مقیم بیگی
   ✔ 1393/07/29  2014/10/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  Consumption Pattern of Oils and Related Factors in Tehran West Families
   ◂ Farhad Jafari, M. Bagher Hadavand, Nahid Kholdi, Malihe Aminzadeh, Mahmood Samadpour
   ✔ 1393/05/10  2014/08/01
    Biosciences Biotechnology Research Asia
PDF   

●  کاربرد الگوی مراحل تغییر برای بررسی مصرف لبنیات در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1390
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، سید احسان بلادیان بهبهان، محمود صمدپور
   ✔ 1392/11/10  2014/01/30
    مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
PDF   

●  Modeling the recurrent failure to thrive in less than two-year children:Recurrent Events Survival Analysis
   ◂ Nahid Kholdi, Amal Saki Malehi, Ebrahim Hajizadeh, Kambiz Ahmadi
   ✔ 1392/10/15  2014/01/05
    Journal of Research in Health Sciences
PDF   

●  Association Between Breakfast Consumption and Math Scores of High School Students in Tehran
   ◂ Farhad Jafari, Naser Rezaeipor, Valiollah Gerayeli Malek, Nahid Kholdi, Malihe Aminzadeh
   ✔ 1392/09/01  2013/11/22
    Biomedical and Pharmacology Journal
PDF   

●  بررسی الگوی مصرف انواع روغن و عوامل مرتبط با ان در خانوارهای ساکن در شرق تهران
   ◂ زهرا نظام دوست، فرهاد جعفری، ناهید خلدی، علی دواتی
   ✔ 1392/07/30  2013/10/22
    مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا
PDF   

●  مراحل تغییر و میزان پیش بینی کنندگی سازه خودکارامدی در انجام خودازمایی پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران سال 1390
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی، علی دواتی
   ✔ 1392/07/13  2013/10/05
    زنان، مامایی و نازایی ایران
PDF   

●  بررسی الگوی مصرف صبحانه در دانش اموزان دبیرستانی تهران
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، ملیحه امین زاده
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    دنا
PDF   

●  بررسی مراحل تغییر رفتارهای مصرف لبنیات دانشجویان پزشکی بر اساس الگوی بین نظری های
   ◂ نازیلا باستانی کهق، اشرف پیراسته، فرهاد جعفری، ناهید خلدی، فرید زایری
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
PDF   

●  عوامل مرتبط با استریای بارداری در زنان نخست زا
   ◂ سمیه شالچی تبریزی، کبری خاجوی شجاعی، ناهید خلدی، علی دواتی، سکینه مویدمحسنی
   ✔ 1391/09/15  2012/12/05
    زنان، مامایی و نازایی ایران
PDF   

●  بررسی اگاهی زنان درباره عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، فرامرز فلاحی ارزودار، محمدحسن قوسیان مقدم، محمود صمدپور، ملیحه امین زاده، محبوبه اقایی، فاطمه اعظمی
   ✔ 1391/09/01  2012/11/21
    پرستاری قلب و عروق
PDF   

●  براورد اثر مصرف غذای تکمیلی در هر یک از ماه های پس از تولد کودک تا 2 سالگی روی بروز افت وزن: استفاده از مدل نرخ با ضرایب وابسنه- زمان برای رخدادهای بازگشتی
   ◂ ناهید خلدی، علیرضا ابدی، گلاره رحیمی، یداله محرابی
   ✔ 1391/07/30  2012/10/21
    کومش=Koomesh
PDF   

●  به کارگیری مدل اثرات تصادفی در تعیین عوامل موثربراختلال رشد کودکان زیر 2 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت شرق تهران
   ◂ ناهید خلدی، محمودرضا گوهری، مسعود صالحی، فرید زایری، زینب مقدمی فر-نسیم وهابی
   ✔ 1391/06/25  2012/09/15
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences
PDF   

●  عوامل محیطی موثر بر فعالیت فیزیکی و ارتقای سلامت دانشجویان گروه پزشکی ساکن خوابگاه بر اساس تئوری شناختی اجتماعی
   ◂ اشرف پیراسته، زهرا جوهری، ناهید خلدی، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1391/04/10  2012/06/30
    نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
PDF   

●  اثر بخشی یک برنامه اموزشی بر اگاهی مادران در مورد کم خونی فقر اهن
   ◂ اکرم کریمی، فرهاد جعفری، ناهید خلدی
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    کومش=Koomesh
PDF   

●  A study of growth failure and its related factors in children from 0 to 2 years in Tehran, Iran
   ◂ Nahid Kholdi, Farid Zaeri, alireza akbarzadeh baghban, سهیلا خداکریم- علی رمضانخانی
   ✔ 1390/11/11  2012/01/31
    Turkish Journal of Pediatrics
PDF   

●  effect of oral supplementation of zinc on treatment of otitis media with effusion
   ◂ Sasan Anari, Nahid Kholdi, Mohammad Yarmohammadi, Babak Yazdi, Morteza Sadehi
   ✔ 1389/09/15  2010/12/06
    Medical Journal of the Islamic Republic of Iran


●  بررسی اگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه های تهران در مورد انفلوانزای مرغی
   ◂ منصور باقرزاده، فرهاد جعفری، ناهید خلدی، علی دواتی
   ✔ 1389/08/15  2010/11/06
    فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی


●  افت وزن و مهمترین عوامل خطرساز مستقیم ان تا 2 سالگی در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شرق تهران
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، علی دواتی، علی رمضانخانی، فرید زایری
   ✔ 1389/05/30  2010/08/21
    پژوهنده
PDF   

●  بررسی تاثیر سولفات روی خوراکی بر درمان اوتیت میانی با افیوژن در کودکان
   ◂ ناهید خلدی، Mohammad Yarmohammadi، بابک ایزدی، ساسان اناری، ناصر یزدی، مرتضی سدهی
   ✔ 1388/10/30  2010/01/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی فراوانی ازدواج فامیلی در شهر تهران و عوامل مرتبط
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، علی دواتی، محمدصداقت
   ✔ 1388/06/01  2009/08/23
    کومش=Koomesh


●  تاثیر بستن شاخه دیستال وریدی در فیستول شریانی وریدی پهلو به پهلو بر میزان پایایی یک ساله و عوارض ان
   ◂ Alireza Khlaj، ناهید خلدی، سیدسعید سیدمرتاض، Hamid Taheri، فرزانه گلفام
   ✔ 1387/10/01  2008/12/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی اگاهی و نگرش کارکنان، رابطین و مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران در مورد بیماری ایدز
   ◂ ناهید خلدی، فرهاد جعفری
   ✔ 1386/02/01  2007/04/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  پوسترهای ارائه شده در اولین کنگره سراسری اموزش بهداشت یزد در سال 1383
   ◂ زهرا جوهری، ناهید خلدی، علی رمضانخانی
   ✔ 1384/11/11  2006/01/31
    مجله ایرانی اموزش در علوم پزشکی
PDF   

●  بررسی فراوانی کمبود انزیم G6PD در نوزادان زرد بستری
   ◂ عدی مجیدی، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، ناهید خلدی، Nader Fallah، عدی مجیدی
   ✔ 1383/08/15  2004/11/05
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


مقالات کنفرانسی (68)   Download XML   Download TXT

●  خبرناگوار و عوامل مرتبط با شنیدن ان
   ◂ محمد حسن مقدم، ناهید خلدی، علی دواتی
   ✔ 1397/09/27  2018/12/18
    کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور
PDF   

●  مراحل تغییر رفتار درانجام خود ازمایی پستان و ارتباط ان با عوامل دمیورافی در زنان مراجعو کننده به مراکز سلامت شهر تهران
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی، زهرا جوهری
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    The 7th International Conference on Womens Health
PDF   

●  الگوی فعالیت فیزیکی و فاکتورهای مرتبط با ان در کارکنان بر اساس مراحل تغییر و تیوری شناختی-اجتماعی
   ◂ اشرف پیراسته، ناهید خلدی، زهرا جوهری، کبری خاجوی
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
PDF   

●  اندازه گیری فعالیت جسمانی در سالمندان شرق تهران
   ◂ ناهید خلدی، زهرا جوهری، کبری خاجوی
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
PDF   

●  خود مراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شرق تهران-سال 1395
   ◂ اشرف پیراسته، محمد صادق نیکوکار، محمد کامکار، وحید نیکخواه، ناهید خلدی
   ✔ 1396/02/20  2017/05/10
    دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی
PDF   

●  THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA TYPES WITH GIRLS’ KNOWLEDGE, PERCEPTIONS AND BEHAVIORS ABOUT FOOD SAFETY
   ◂ Nahid Kholdi, Ashraf Pirasteh, Kobra khajavi Shojaie
   ✔ 1395/06/17  2016/09/07
    the 2nd international and 14th iranian nutrition congress
PDF   

●  دانش مادران از عمده ترین علایم دندان دراوردن کودکان و عوامل دموگرافیک مرتبط
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    هفتمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
PDF   

●  Food safety: childrens behaviors and its major related factors.
   ◂ houra pakravan, Ashraf Pirasteh, Nahid Kholdi
   ✔ 1395/01/26  2016/04/14
    کنگره غذا و سلامت
PDF   

●  خود مراقبتی زنان مبتلا به بیماریهای مزمن در کاهش مصرف نمک
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1394/10/30  2016/01/20
    چهارمین کنگره و جشنواره ملی خودمراقبتی و اموزش بیمار
PDF   

●  رابطه اگاهی دانش اموزان با رفتار درمورد ایمنی مواد غذایی-تهران 13
   ◂ حورا پاک روان، ناهید خلدی
   ✔ 1394/10/03  2015/12/24
    اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور
PDF   

●  خودکارامدی و فعالیت فیزیکی در دختران نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن در تهران
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1394/09/25  2015/12/16
    پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران
PDF   

●  ایا چاقی تعیین کننده ماندگاری درد پرینه بعد از زایمان طبیعی می باشد؟
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1394/09/25  2015/12/16
    پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران
PDF   

●  خود مراقبتی در خودازمایی پستان بر اساس مدل مراحل تغییر رفتار
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی، علی دواتی
   ✔ 1393/08/23  2014/11/14
    همایش سراسری مراقبت و مددجو
PDF   

●  خودمراقبتی، خودکارامدی و مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی دانشجویان پزشکی شهر تهران
   ◂ امیر قاسملویی، کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1393/08/02  2014/10/24
    پنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت خود مرافبتی (self care )
PDF   

●  خودمراقبتی در سرطان دهانه رحم بر اساس مدل مراحل تغییر رفتار
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1393/08/02  2014/10/24
    پنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت خود مرافبتی (self care )
PDF   

●  مراقبتهای طب سنتی: عامل مرتبط با عملکرد جنسی پس از زایمان
   ◂ فاطمه سرلکی، کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1393/08/02  2014/10/24
    پنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت خود مرافبتی (self care )
PDF   

●  دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی در مورد جامع نگری در تدریس
   ◂ رسا سلمانی اشناری، ناهید خلدی
   ✔ 1393/02/09  2014/04/29
    پانزدهمین همایش کشوری اموزش علوم پزشکی
PDF   

●  چاقی عامل مستعد کننده استریای بارداری
   ◂ سمیه شالچی تبریزی، کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1392/09/13  2013/12/04
    چهارمین کنگره پیشگیری ودرمان چاقی ایران
PDF   

●  موانع انجام فعالیت فیزیکی و رعایت رژیم غذایی در دختران چاق ودارای اضافه وزن مقطع راهنمایی شهر تهران 1390
   ◂ نصیبه گلپری، کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی، علی دواتی
   ✔ 1392/09/13  2013/12/04
    چهارمین کنگره پیشگیری ودرمان چاقی ایران
PDF   

●  بررسی مراحل تغییر مصرف چربی و عوامل مرتبط در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران 1391
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1392/06/20  2013/09/11
    کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
PDF   

●  مراحل تغییر و پیش بینی کنندگی سازه خودکارامدی در انجام رفتار خودازمایی پستان زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی، فاطمه محمودی
   ✔ 1392/06/20  2013/09/11
    کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
PDF   

●  mixed model of gap times between recurrent event data: an application to failure to thrive (FTT) in iranian children from 0 to 2 years
   ◂ Nahid Kholdi, Amal Saki Malehi, Ebrahim Hajizadeh, Kambiz Ahmadi
   ✔ 1391/09/30  2012/12/20
    12th Islamic Countries Conference on Statistical Sciences (ICCS-12)
PDF   

●  مقایسه شناخت دانشجویان گروه پزشکی درمورد پیشگیری از پرفشاری خون ، چاقی و بیماریهای قلبی
   ◂ ایمان انصاری، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1391/07/20  2012/10/11
    سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
PDF   

●  مطالعه نظرات مادران نسبت به روشهای پیشگیری از کم خونی فقر اهن
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، ملیحه امین زاده
   ✔ 1391/02/26  2012/05/15
    بیست و سومین کنگره جامعه متخصص داخلی ایران
PDF   

●  تاثیر مداخله اموزشی مراقبت مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در رابطه با اگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع 2 در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی
   ◂ اشرف پیراسته، ناهید خلدی، علی دواتی
   ✔ 1390/12/03  2012/02/22
    همایش کشوری مراقبت و سلامت
PDF   

●  Using time dependent coefficient rates model for assessing the impact of breastfeeding on weight loss in less than two years old children
   ◂ Nahid Kholdi, Alireza eternal, Gelare Rahimi, Yadollah mehrabi
   ✔ 1390/10/01  2011/12/22
    11th Islamic Countries Conference on Statistical Sciences
PDF   

●  بررسی رفتارهای پیشگیرانه از بیماریهای قلبی-عروقی در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی در سال 1390
   ◂ ناهید خلدی، ملیحه امین زاده
   ✔ 1390/08/12  2011/11/03
    دومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها


●  ا
   ◂ Farhad Jafari، Nahid Kholdi، محمود صمدپور
   ✔ 1390/07/21  2011/10/13
    بیست و سومین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان
PDF   

●  ا
   ◂ Farhad Jafari، Nahid Kholdi، محمود صمدپور
   ✔ 1390/07/21  2011/10/13
    بیست و سومین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان
PDF   

●  الگوی مصرف لبنیات و عوامل مرتبط در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شرق تهران
   ◂ ناهید خلدی، طیبه عزیزی، مهدی شکوهی
   ✔ 1390/03/05  2011/05/26
    اولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایران


●  بررسی اگاهی ،نگرش و عملکرد مادران در مورد اسهال کودکان
   ◂ فرهاد جعفری، زهرا جوهری، ناهید خلدی
   ✔ 1390/02/28  2011/05/18
    همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سیو دومین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب
PDF   

●  بررسی عوامل محدود کننده جهت فعالیتهای ورزشی بانوان دانشجو
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، اسماعیل نصیری، ابراهیم داوودی
   ✔ 1389/12/10  2011/03/01
    همایش سراسری سبک زندگی و سلامت


●  بررسی فعالیتهای ورزشی دانشجویان
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، علی دواتی
   ✔ 1389/12/10  2011/03/01
    همایش سراسری سبک زندگی و سلامت


●  عوامل مرتبط با هوش کودک از نظر مادران
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، علی دواتی، ملیحه امین زاده
   ✔ 1389/11/28  2011/02/17
    سومین سمینار کودک سالم


●  بررسی الگوی مصرف شیر ولبنیات مراجعین به مرکز بهداشتی شهر تبریز
   ◂ ناهید خلدی، علی دواتی، امنه حسین علیزاده
   ✔ 1388/10/01  2009/12/22
    سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای ان


●  بررسی عملکرد مادران در مورد مصرف صبحانه توسط کودکان 6-1 ساله
   ◂ ناهید خلدی
   ✔ 1388/09/21  2009/12/12
    ;کنگره ملی سلامت خانواده


●  بررسی اگاهی نگرش و عملکرد مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی در رابطه با بازیافت زباله
   ◂ زهرا جوهری، ناهید خلدی، بهزاد تدین، سیدرضا هاشمی
   ✔ 1388/08/12  2009/11/03
    دوازدهمین همایش بهداشت محیط ایران


●  اگاهی نگرش و عملکرد شاغلین صنایع چوب شرق تهران در پیشگیری از سوانح کار
   ◂ زهرا جوهری، ناهید خلدی، رضا محمدحسین زاده، محمدحسن هاشمی زاده
   ✔ 1388/07/15  2009/10/07
    دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران


●  بررسی رابطه عوامل دموگرافیک با شیوه خورانش قطره مکمل اهن به کودکان
   ◂ ناهید خلدی، ساجده اصغری اصل، حورا زردوز، علیرضا ملکی، الهه صفخانی
   ✔ 1388/02/07  2009/04/27
    دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران


●  مهم ترین عامل انتخاب تنقلات کم ارزش توسط کودکان 6-1 سال
   ◂ ناهید خلدی، فاطمه محمودی مجدابادی
   ✔ 1387/11/17  2009/02/05
    دومین سمینار کودک سالم


●  رابطه در دسترس بودن لبنیات با مصرف انها توسط دختران نوجوان شرق تهران
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، طاهره موسوی
   ✔ 1387/08/09  2008/10/30
    دهمین کنگره تغذیه ایران


●  میزان روی سرم کودکان 12 تا 60 ماهه شهر اهواز
   ◂ ناهید خلدی، سید اکبر موسوی، طاهره موسوی
   ✔ 1387/08/09  2008/10/30
    دهمین کنگره تغذیه ایران


●  رویکرد مادران در مورد مصرف میان وعده کودکان دبستانی
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، ملیحه امین زاده، فرزانه اخوان
   ✔ 1387/08/09  2008/10/30
    دهمین کنگره تغذیه ایران


●  رابطه منبع کسب اطلاعات با اگاهی از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی مرتبط با تغذیه
   ◂ ناهید خلدی، Akbar Sheikhani، احمد جوانمرد، احمد کمیلی موحد
   ✔ 1387/08/09  2008/10/30
    دهمین کنگره تغذیه ایران


●  بررسی اگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران در مورد تهیه و نگهداری مواد غذایی
   ◂ زهرا جوهری، ناهید خلدی، مهدیه اسماعیلی نیا، ایمانه خدایی، ازاده ضمیری، مریم عقدایی
   ✔ 1387/08/08  2008/10/29
    یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط


●  بررسی مقایسه ای سطح دانش پرسنل و دانشجویان دانشکده پزشکی در ارتباط با انفاونزای مرغی
   ◂ ناهید خلدی، علی دواتی، هادی جعفری تبار، ملیحه امین زاده
   ✔ 1387/02/31  2008/05/20
    چهارمین کنگره سراسری علمی؛ کابردی طب نظامی


●  بررسی ارتباط رشته تحصیلی دانشجویان با وزن، قد و شاخص توده بدن
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، ملیحه امین زاده
   ✔ 1386/12/04  2008/02/23
    اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران


●  بررسی پیش چاقی و چاقی و برخی عوامل مرتبط در دانشجویان
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی
   ✔ 1386/12/04  2008/02/23
    اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران


●  بررسی اضافه وزن و چاقی و عوامل مرتبط با ان در معلمین خانم منطقه 5 شهر تهران
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، خانم ملیحه امین زاده
   ✔ 1386/12/04  2008/02/23
    اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران


●  پیشگیری از افسردگی در جانبازان ضایعات نخاعی
   ◂ ناهید خلدی، ملیحه امین زاده
   ✔ 1386/10/01  2007/12/22
    اولین همایش ارتقا سلامت ایثارگران


●  پیشگیری از سندرم متابولیک در جانبازان مبتلا به ضایعات نخاعی
   ◂ ناهید خلدی
   ✔ 1386/10/01  2007/12/22
    اولین همایش ارتقا سلامت ایثارگران


●  ایا شاخص توده بدن نشانگر حساسی برای تعیین چاقی در جانبازان مبتلا به اسیب نخاعی می باشد؟
   ◂ ناهید خلدی
   ✔ 1386/10/01  2007/12/22
    اولین همایش ارتقا سلامت ایثارگران


●  بررسی اضافه وزن و چاقی در دانشجویان
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، ابراهیم داوودی
   ✔ 1386/02/26  2007/05/16
    چهارمین کنگره اپیدمیولوژی ایران


●  بررسی اگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران در مورد بیماری ایدز
   ◂ ناهید خلدی، فرهاد جعفری
   ✔ 1386/02/25  2007/05/15
    هجدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


●  بررسی سطح مقایسه ای سطح دانش پرسنل و دانشجویان دانشکده پزشکی د رارتباط با انفلونزای مرغی
   ◂ ناهید خلدی، علی دواتی، هادی جعفری تبار، ملیحه امین زاده
   ✔ 1386/02/25  2007/05/15
    هجدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


●  سطح اگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص انفلونزای پرندگان
   ◂ ناهید خلدی، علی دواتی، هادی جعفری تبار
   ✔ 1386/02/25  2007/05/15
    هجدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


●  اهمیت میوه و سبزیجات در سیره و اموزه های پیامبر اسلام ( ص)
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، ملیحه امین زاده
   ✔ 1385/12/03  2007/02/22
    بهداشت در اموزه های پیامبر اعظم (ص)


●  بررسی وضعیت صرف صبحانه در نوجوانان
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، ناصر رضایی پور
   ✔ 1385/07/01  2006/09/23
    هجدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان


●  بررسی تاثیر یک برنامه اموزشی بر باورهای تغذیه‌ای در خصوص فقر اهن
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، Mohammadhasan Mo، فاطمه اعظمی، اکرم کریمی
   ✔ 1385/06/01  2006/08/23
    نهمین کنگره تغذیه ایران


●  علل افت رشد کودکان زیر دو سال در مرکز بهداشتی – درمانی نامجو
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، اعظم توکلی فرد
   ✔ 1385/06/01  2006/08/23
    نهمین کنگره تغذیه ایران


●  بررسی اگاهی و نگرش رابطین مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در مورد بیماری ایدز
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، Nader Fallah، Mohammadhasan Mo، افسون محمود پور، ملیحه امین زاده
   ✔ 1385/03/01  2006/05/22
    هفتمین کنگره بیمایهای داخلی


●  بررسی فراوانی ریسک فاکتورهای بیماریهای ایسکمسک قلبی و سطح اگاهی افراد در منطقه قلهک تهران
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، علی دواتی، مریم قره گوزلویی، مریم وزیری، ملیحه امین زاده
   ✔ 1385/02/25  2006/05/15
    هفدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


●  بررسی اگاهی و نگرش رابطین مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در مورد ایدز
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، Mohammadhasan Mo
   ✔ 1385/02/01  2006/04/21
    همایش منطقه ای بیماریهای عفونی


●  بررسی پوشش واکسیناسیون سرخک
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، اکبر شیخانی، Nader Fallah، حسن حاجیان
   ✔ 1384/09/01  2005/11/22
    چهاردهمین کنگره بیماریهای عفونی


●  اگاهی ،نگرش و عملکرد مادران در مورد تغذیه کودک مبتلا به اسهال
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی، اذر وحیدی، محمود کردی، محسن براتی
   ✔ 1383/08/01  2004/10/22
    دومین جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور


●  مقایسه میزان اگاهی دانشجویان پزشکی ، کارکنان و رابطین مراکز بهداشتی شمال شرق تهران در مورد پیشگیری از کم خونی فقر اهن
   ◂ فرهاد جعفری، ناهید خلدی
   ✔ 1382/12/17  2004/03/07
    دومین کنگره پیشگیری از بیماری های غیر واگیر


●  مقایسه تاثیر اموزش بر میزان اگاهی مادران و رابطین بهداشتی در مورد کم خونی
   ◂ اکرم کریمی، فرهاد جعفری، ناهید خلدی، اکبر شیخانی، فهمیمه فلاح محمدی، اکرم حاجی زمانی
   ✔ 1381/06/01  2002/08/23
    هفتمین کنگره تغذیه ایران


●  بررسی تاثیر اموزش بر اگاهی مادران در مورد روشهای پیشگیری از کم خونی فقر اهن
   ◂ اکرم کریمی، فرهاد جعفری، ناهید خلدی
   ✔ 1381/06/01  2002/08/23
    هفتمین کنگره تغذیه ایران


کتاب ها

●   اصول تغذیه ی کراوس
   ◂ فرزاد شیدفر

●  اصول کلی تغذیه کراوس
   ◂ فرزاد شیدفر- ناهید خلدی- ارزو متقی

●  اصول تغذیه رابینسون (رفرانس وزارت بهداشت)
   ◂ ناهید خلدی

پایان نامه ها

●  بررسی سطح ویتامین D سرم در زنان 49-10 سال مراجعه کننده به ازمایشگاه مرجع شهرستان شهر بابک
   ◂ حسین کافی کنگ

●  وضعیت فعالیت جسمانی در سالمندان شرق شهر تهران در سال 1395
   ◂ عطیه رستمیان

●  موانع انجام فعالیت فیزیکی و رعایت رژیم غذایی در دختران چاق و دارای اضافه وزن مقطع راهنمایی شهر تهران، 1390
   ◂ نصیبه گلپری

●  Perceived benefits and barriers for dairy products consumption by women attending Tehran health centers- 2012
   ◂ المیرا مسکین

●  بررسی الگوی مصرف لبنیات در دانشج.یان پزشکی بر اساس مدل مراحل تغییر
   ◂ نازیلا باستانی کهق

●  بررسی الگوی مصرف روغن در خانواده های شرق تهران
   ◂ زهرا نظام دوست

●  تعیین فراوانی کمبود G6PD در نوزادان ایکتریک بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی از 1/7/80 لغایت 29/12/82
   ◂ عدی مجیدی

●  بررسی اگاهی و نگرش کارکنان، رابطین و مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران درمورد ایدز درسال 1381
   ◂ افسون محمود پور

●  بررسی تاثیر اموزش بر اگاهی مادران درمورد روش های پیشگیری از کم خونی فقر اهن
   ◂ اکرم کریمی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید