دانشگاه شاهد

فریبا خوش زبان

استاد یار - دکتری تخصصی انگل شناسی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : انگل شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (30)   Download XML   Download TXT

●  بررسی و اولویت‌بندی داروهای موثر در درمان بلخیه (سالک) در منابع منتخب طب سنتی ایرانی
   ◂ فاطمه عمادی، طیبه غزاله، مریم ایرانزاد اصل، الهام عمارتکار، فریبا خوش زبان
   ✔ 1400/09/10  2021/12/01
    طب سنتی اسلام و ایران
PDF   

●  ژنوتایپ اسپس های اکانتامبا جدا شده ازبیماران مبتلا به کراتیت با روش PCR در تهران
   ◂ توران نیری چگینی، فاطمه غفاریفر، مجید پیرستانی، عبدالحسین دلیمی اصل، ناهید ماسپی، فریبا خوش زبان
   ✔ 1398/09/19  2019/12/10
    International Journal of Medical Laboratory


●  اثر عصاره های ابی و اتانولی برگ مورد بر تروفوزوئیت و کیست های اکانتامبا:در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ توران نیری چگینی، فاطمه غفاریفر، فریبا خوش زبان، فرنوش جامعی، عبدالحسین دلیمی اصل، هدی میرزاییان
   ✔ 1398/06/09  2019/08/31
    International Journal of Medical Laboratory


●  ارزیابی قطره اسفرزه در بیماران مبتلا به خشکی چشم:کلینیکال ترایال،دوسوکور و تصادفی
   ◂ رضا غفاری، فریبا خوش زبان، ندا حاجی علی نیلی، مهرداد کریمی، روجا رحیمی، الهام اشرفی، محمود جباروند بهروز، علی قبادی
   ✔ 1398/03/04  2019/05/25
    Iranian Journal of Pharmaceutical Research


●  تاثیر عصاره ابی اسپند بر اکانتامبا در شرایط برونتنی
   ◂ فریبا خوش زبان، توران نیری چگینی، فاطمه غفاریفر، عبدالحسین دلیمی اصل
   ✔ 1397/06/03  2018/08/25
    مجله دانشگاه علوم پزشکی قم


●  بهینه سازی روش کشت اکانتاموبا با استفاده از محیط کشت TYM
   ◂ فریبا خوش زبان، مهدی فخار، فاطمه غفاری فر، یوسف دادی، توران نیری چگنی، هاجر ضیایی هزارجریبی
   ✔ 1397/02/01  2018/04/21
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences


●  ارزیابی فعالیت ضدامیبی عصاره الکلی اسپند ) Peganum harmala ( روی اکانتاموبا در شرایط برون تنی
   ◂ فریبا خوش زبان، عبدالحسین دلیمی اصل، فاطمه غفاری فر، توران نیری چگنی
   ✔ 1396/12/01  2018/02/20
    مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره اورد دانش)


●  Contamination of swimming pools and hot tubs biofilms with Acanthamoeba
   ◂ Behroz Mahdavi Poor, Abdolhossein Dalimi Asl, Fatemeh Ghafarifar, Fariba Khoshzaban, Jalal Abdolalizadeh
   ✔ 1396/10/27  2018/01/17
    Acta Parasitologica


●  Characterization of extracellular proteases of Acanthamoeba genotype T4 isolated from different sources in Iran
   ◂ Behroz Mahdavi Poor, Abdolhossein Dalimi Asl, Fatemeh Ghafarifar, Fariba Khoshzaban, Jalal Abdolalizadeh
   ✔ 1396/08/04  2017/10/26
    Parasitology Research


●  مقایسه تطبیقی تشریح و عملکرد لایه های چشم از دیدگاه طب سنتی و طب نوین
   ◂ فریبا خوشزبان، ندا حاجیعلی نیلی، مهرداد کریمی، محمود جباروند بهروز
   ✔ 1395/08/26  2016/11/16
    تاریخ پزشکی


●   تاثیر ارتمیزینین و عصاره الکلی وابی گندواش (Artemisia annua) بر روی ژنوتایپ T4 اکانتامبا در شرایط برون تنی
   ◂ توران نیری چگنی، فاطمه غفاری فر، فریبا خوش زبان، عبدالحسین دلیمی اصل
   ✔ 1395/04/10  2016/06/30
    پژوهش های اسیب شناسی زیستی=Pathobiology Research - علوم پزشکی مدرس سابق


●  مروری بر خشکی چشم و درمان ان از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ فریبا خوش‌زبان، ندا حاجی‌علی نیلی، محمود جباروند، مهرداد کریمی، روجا رحیمی، ژاله علی اصل، زهره مرتجی
   ✔ 1395/04/01  2016/06/21
    تاریخ پزشکی


●  Effect of Arnebia euchroma ointment on post-laser wound healing in rats
   ◂ Jale Aliasl, Behrooz Barikbin, Fariba Khoshzaban, Mohsen Naseri, Reza Sedaghat, Mohammad Kamalinejad, Daryush Talei, Fatemeh Emadi, Zahra Akbari, Fatemeh Aliasl, Niloofar Y. Jalaly, Parvaneh Mohseni Moghaddam
   ✔ 1394/04/10  2015/07/01
    Journal of Cosmetic and Laser Therapy


●  Species Identification of Acanthamoeba Strains Isolated from Patients Referring to Farabi Eye Reference Center Using PCR-RFLP Method
   ◂ Mir Mostafa Ghamiloui E, Zarrintaj Valadkhani, Fariba Khoshzaban
   ✔ 1393/10/10  2014/12/31
    Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
PDF   

●  تغذیه و غذا در طب سنتی ایران:اشاراتی برای تحقیقات بیشتر
   ◂ بهزاد جدیری، Fariba Khoshzaban، Mohsen Naseri، مهدی برهانی، محمد کمالی نژاد
   ✔ 1393/08/12  2014/11/03
    International Journal of Preventive Medicine
PDF   

●  Comparing the Healing Effects of Arnebia euchroma Ointment with Petrolatum on the Ulcers Caused by Fractional CO2 Laser: A Single-Blinded Clinical Trial
   ◂ Jale Aliasl, Fariba Khoshzaban, Behrooz Barikbin, Mohsen Naseri, Mohammad Kamalinejad, Fateme Emadi, Zahra Razzaghi, Daryush Talei, Maryam Yousefi, Fateme Aliasl, Maryam Barati, Parvaneh Mohseni Moghaddam, Seyyed Abbas Hasheminejad, Hossein Esmailzad Nami
   ✔ 1393/07/13  2014/10/05
    Iranian Red Crescent Medical Journal
PDF   

●  Comparison Between used Herbs for Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease GERD in Iranian Traditional of Medicine ITM
   ◂ Mahdi Borhani, Behzad Jodeyri, Fariba Khoshzaban, Mohsen Naseri
   ✔ 1393/06/16  2014/09/07
    Advances in Environmental Biology
PDF   

●  Gastric diseases semiology in Iranian Traditional Medicine (ITM)
   ◂ Mahdi Borhani, Fariba Khoshzaban, Mohsen Naseri, Behzad Jodeyri
   ✔ 1393/06/12  2014/09/03
    Advances in Environmental Biology
PDF   

●  Isolation and Genotyping of Acanthamoeba Strains from Corneal Scraps
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1393/06/10  2014/09/01
    Iranian Journal of Ophthalmology


●  اختلالات عملکردی سیستم گوارش و طب سنتی ایران
   ◂ مهدی برهانی، فریبا خوش زبان
   ✔ 1393/06/01  2014/08/23
    طب سنتی اسلام و ایران


●  Peganum harmala Aqueous and Ethanol Extracts Effects on Lesions Caused by Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) in BALB/c Mice
   ◂ Fariba Khoshzaban, Fatemeh Ghaffarifar, Hamid Reza Jamshidi Koohsari
   ✔ 1393/05/15  2014/08/06
    Jundishapur Journal of Microbiology
PDF   

●  Traditional Herbal Remedies for Burn Wound Healing in Canon of Avicenna
   ◂ Jale Aliasl, Fariba Khoshzaban
   ✔ 1392/08/15  2013/11/06
    Jundishapur Journal of natural pharmaceutical products
PDF   

●  Functional Gastrointestinal disorders (FGID) and Iranian Traditional of Medicine (ITM)
   ◂ Mahdi Borhani, Behzad Jodeyri, Fariba Khoshzaban, Mohsen Naseri, Daryush Talei
   ✔ 1392/08/12  2013/11/03
    Advances in Environmental Biology
PDF   

●  مروری بر سوختگی و درمان ان از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ ژاله علی اصل ممقانی، فریبا خوش زبان، محسن ناصری، فاطمه عمادی
   ✔ 1392/02/15  2013/05/05
    تاریخ پزشکی
PDF   

●  Enhancement of immune response induced by DNA vaccine cocktail expressing complete LACK and TSA genes againstLeishmania major
   ◂ Fatemeh Ghaffarifar, Ogholniaz Jorjani, Zohreh Sharifi, Abdolhossein Dalimi Asl, Zuhair M. Hassan, Fatemeh Tabatabaie, Fariba Khoshzaban, Hajar Ziaei Hezarjaribi
   ✔ 1391/06/28  2012/09/18
     APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica
PDF   

●  Comparing the of IL-12 genetic adjuvant and alum non-genetic adjuvant on the efficiency of the cocktail DNA vaccine containing Plasmids encoding SAG-1 and ROP-2 of Toxoplasma gondii
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1390/11/13  2012/02/02
    Parasitology Research
PDF   

●  Cytotoxic effect of Mentha spicata aqueous extract on cancerous cell lines in vitro
   ◂ vida hashemi, Fatemeh Hajighasemi, Fariba Khoshzaban
   ✔ 1390/07/30  2011/10/22
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  مقایسه اثر درمانی عصاره ابی و فراورده R10 سیر در درمان زخم ناشی از لیشمانیا ماژور در مد لهای موشی BALB/c و C57BL/6 و سوری
   ◂ فاطمه السادات مجابی، فریبا خوش زبان، طوبی غضنفری، علیرضا نایینی، محسن ناصری، فاطمه غفار یفر، عباس محمودزاده پورناکی، علی خامسی پور
   ✔ 1390/07/01  2011/09/23
    پژوهش های اسیب شناسی زیستی=Pathobiology Research - علوم پزشکی مدرس سابق
PDF   

●  بررسی اثرات اسانس ها و عصاره های 50 گیاه دارویی ایران روی سویه ای استاندارد کاندیدا البیکنس در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ فریبا خوش زبان، علیرضا نایینی، محسن ناصری، طیبه رجبیان، محمد کمالی نژاد، حسین اسماعیل زاده نامی، صادق منصوری، داوود زاویه
   ✔ 1390/02/30  2011/05/20
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  بررسی اثر پگانوم هارمالابر توکسوپلاسموزیس حاد در مدل موشی
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1387/04/10  2008/06/30
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


مقالات کنفرانسی (31)   Download XML   Download TXT

●  اثر عصاره ابی رازیانه و نانو ذرات سولفید روی بر تاکی زوئیت های توکسوپلاسما بر روی موش بالب سی
   ◂ فریبا خوش زبان، علی سلیم زاده
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    20th Iranian International Congress of Microbiology
PDF   

●  Identification and characterization of extracellular proteases from T4 environmental isolates of Acanthamoeba
   ◂ Mahdavi Poor B, Dalimi A, Ghafarifar F, Khoshzaban F, Abdolalizadeh J
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    Proceedings of the 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
PDF   

●  Isolation and molecular characterization of Acanthamoeba spp. from different environmental sources in Tabriz, northwest of Iran
   ◂ Roz Mahdavi Poor, Abdolhossein Dalimi Asl, Fatemeh Ghafarifar, Fariba Khoshzaban, Jalal Abdolalizadeh
   ✔ 1396/08/10  2017/11/01
    Proceedings of the 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
PDF   

●  اثرات تعدادی از گیاهان دارویی بطور تجربی در درمان لیشمانیازیس جلدی موش ها
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثرات درمان بالینی علک البطم در بیماران مبتلا به ریفلاکس
   ◂ مهدی برهانی، Fariba Khoshzaban، Mohsen Naseri
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  ارزیابی اثرات عصاره های رازیانه در پیشگیری از ورو انگل به اندامهای لنفاوی
   ◂ محمد تقی رضایی پور، Fariba Khoshzaban، Alireza Naeini
   ✔ 1395/02/07  2016/04/26
    سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  ارزیابی ایمنی زایی و اثرات واکسن DNA در موش های مبتلا لیشمانیوز جلدی
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1395/02/07  2016/04/26
    سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Effect of two medicinal plants on Leishmaniasiscaused by Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) in vivo
   ◂ Fariba Khoshzaban, ghafari fard
   ✔ 1394/12/22  2016/03/12
     27th Annual Meeting of the German Society for Parasitology
PDF   

●  Comparison between protoscolicidal effect of artemisinin derivatives and Albendazole on Echinococcus granolosus Protoscoleces in Vitro
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1394/12/22  2016/03/12
     27th Annual Meeting of the German Society for Parasitology
PDF   

●  بررسی عوامل موثر بر بیماری خشکی چشم و تدابیرحفظ الصحه در پیشگیری وبهبود ان از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1394/12/12  2016/03/02
    همایش ملی طب و داروسازی سنتی ایرانی، اسفند 94
PDF   

●  اثر عصاره ابی-الکلی اسفند بر تروفوزوییت های اکانتامبا
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1394/11/17  2016/02/06
    هشتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  Isolation and genotyping of Acanthamoeba strains from corneal infection
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1394/11/17  2016/02/06
    هشتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  کاربرد صبر زرد در درمان بیماری سالک
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1393/08/28  2014/11/19
    سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل
PDF   

●  EVALUATION TREATMENT OF CUTANEOUS LEISHMANIASIS WITH ALOE VERA EXTRACT IN BALB/CAND OUTBRED SW MICE
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Immunoregulatory effects of chitin microparticles on Leishmania major-infected BALB/c mouse
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1393/02/12  2014/05/02
    12th International Congress of Immunology & Allergy of Iran
PDF   

●  Comparative treatment of animal model cutaneous leishmaniasis and herbal product
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1392/06/01  2013/08/23
    بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of Artemisia seiberi and Artemisinin on Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) promastigotes
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1392/06/01  2013/08/23
    بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  ارزیابی اثر کشندگی عصاره الکلی وابی گل همیشه بهار( Calendula officinalis)بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ فریبا خوش زبان
   ✔ 1392/06/01  2013/08/23
    بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  Effective Medicinal plants on fire burn wound in Canon.
   ◂ Jaleh Ali Asghar Moghani, Fariba Khoshzaban, Mohsen Naseri
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    13th Congress of the International society for Ethnopharmcology
PDF   

●  Evaluation of Fennel(Fueniculum vulgare)extract on Tachyzoite of Toxoplasma gondii in Balb/C mice
   ◂ Fariba Khoshzaban, Alireza Naeini
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    Proceeding of National congress of Medicinal Plants
PDF   

●  In vitro effects of Ferula Assa-foetida Ethanol extracts aginst Leishmania major promastigotes strain MEHO/IR/75/
   ◂ Fariba Khoshzaban, Alireza Naeini
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    National congress on Medicinal Plants 16,17 May2012 Kish Island
PDF   

●  In vitro antileishmanial activity of Ferula Assa-foetida Ethanol extracts aginst Leishmania major promastigotes strin MRHO/IR/75/ER
   ◂ Masoud Vahdani, Fariba Khoshzaban
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    Proceeding of National congress of Medicinal Plants
PDF   

●  In vitro effects of Aqueous Ferula Assa-foetida extracts on Leishmania major promastigotes
   ◂ Maysam Sabouri Rad, Fariba Khoshzaban, Alireza Naeini
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    Proceeding of National congress of Medicinal Plants
PDF   

●  FREQUENCY OF INTESTINAL PARASITE IN CHILDREN REFER TO SELECTED CLINICAL LABORATORIES IN TEHRAN
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1391/02/20  2012/05/09
    30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases
PDF   

●  DNA Vaccine induce protective immune responses against Leishmania Major
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1391/01/16  2012/04/04
    First international conference for Medical education.Karbala
PDF   

●  Comparison of the effects of Peganum harmala extracts (aqueous and ethanol) on cutaneous leishmaniasis in Balb/c mice
   ◂ Hamid Reza Jamshidi Kohsari, Fariba Khoshzaban
   ✔ 1390/03/24  2011/06/14
    The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases


●  LACK and TSA gene of Leishmania major cloned in eukaryotic expression vector could increase survival time in BALB/c mice significantiy
   ◂ Fariba Khoshzaban
   ✔ 1390/03/24  2011/06/14
    The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases


●  frequency of giardia in individuals refer to selected clinical laboratories in tehran,during 2006-2008
   ◂ Mohammadreza Jalali Nadoushan, Fariba Khoshzaban, Ali Davati, Rezaei
   ✔ 1389/05/24  2010/08/15
    12th International Congress of Parisitology Organisato


●  effect of aqueous and ethanol extracts of peganum harmala seeds on acute toxoplasmosis tachyzoites in vivo
   ◂ Fariba Khoshzaban, Bateni, Razaghi
   ✔ 1389/05/19  2010/08/10
    12th International Congress of Parisitology Organisato


●  The Effect of Aqueous Garlic Extract and Its f5 fraction on Acute Toxoplasmosis Tachyzoite,s in Mice
   ◂ Amir Soleimani, Fariba Khoshzaban, Tooba Ghazanfari, Ali Davati
   ✔ 1388/07/09  2009/10/01
    سومین کنگره بیماریهای عفونی


●  Diagnosis of herpes simplex virus-1 and acanthamoeba keratitis polymerase chail reaction assay on corneal scrapings
   ◂ Fariba Khoshzaban, Horieh Saderi, Mahmoud Jabarvand Behrouz, Farzad Sabahi
   ✔ 1387/05/20  2008/08/10
    International Congress of Virology


پایان نامه ها

●  بررسی میزان اگاهی دانشجویان غیرپزشکی دانشگاه شاهد درمورد بیماری توکسوپلاسموزدر سال 1395
   ◂ داود جاویدی

●  تبیین خشونت القرنیه در طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده ی اسفرزه بر سندرم خشکی چشم
   ◂ ندا حاجی علی نیلی

●  The mean of dis-temprament of stomach in Iranian Traditional Medicine texts and efficacy ofpistacia atlanticaon clinical symptoms of gasteroesophageal reflux
   ◂ مهدی برهانی

●  تبیین سوختگی در طب سنتی ایران وبررسی کارایی مرهم هواجوبه برترمیم زخم سوختگی ناشی ازلیزر فراکشنال co2 در بیماران مبتلا به اسکار اکنه ومدل حیوانی
   ◂ ژاله علی اصل ممقانی

●  مقایسه اثر عصاره ابی و اتانولی پگانوم هارمالا بر لیشمانیوز پوستی در مدل موشی
   ◂ حمیدرضا جمشیدی کوهساری

●  مقایسه اثر عصاره ابی سیر با عصاره ابی پگانوم هارمالا بر تاکی زوئیت های توکسوپلاسما در مدل توکسوپلاسموزیس حاد موشی
   ◂ سید یاسر عسگری

●  درمان مقایسه ای لیشمانیوز پوستی با گلوکانتیم و عصاره سیر و فراورده R10 در مدل موشی
   ◂ فاطمه السادات مجابی

●  بررسی فراوانی انگل ژیاردیا در مراجعین به ازمایشگاههای تشخیص طبی منتخب شهر تهران طی سالهای 87-82
   ◂ فاطمه رضایی

●  بررسی اثر عصاره ابی سیر و فراکشن f 5 ان بر تاکی زوئیت های توکسوپلاسما در مدل توکسوپلاسموزیس حاد موشی
   ◂ سمیه بروجردی

●  بررسی اثر عصاره سیر و ماده ایمونومدولاتور ان در پاسخ ماکروفاژ در مقابل انگل لیشمانیا ماژور
   ◂ امیر سلیمانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید