دانشگاه شاهد

بتول رحمتی کچومثقالی

استاد یار - Ph.D


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (39)   Download XML   Download TXT

●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی ناشی از پیلوکارپین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، لادن صدیق نژاد، مهرداد روغنی، شکوفه عطیمی
   ✔ 1400/02/25  2021/05/15
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثرات عصاره ابی الکلی لوندولا افیسینالیس - )اسطوخودوس انگلیسی( در افسردگی القا شده توسط رزرپین در موشهای کوچک ازمایشگاهی
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، بنفشه باقری، فائزه قضاتلو، مهرداد روغنی
   ✔ 1399/11/30  2021/02/18
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  اثرات صرع زایی عصاره ابی الکلی نپتا منتوئیدس در تستهای مختلف تشنج: مطالعات رفتاری و بیوشیمیایی
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، فاطمه زائری، اژدر حیدری
   ✔ 1399/09/05  2020/11/25
    Heliyon
PDF   

●  اثر ورزش شنا و نپتامنتوئیدس بر افسردگی و اضطراب ناشی از رزرپین
   ◂ مهدی علیزاده، مریم ملکیان، بتول رحمتی کچومثقالی، محسن خلیلی، فائزه رضایی
   ✔ 1399/04/03  2020/06/23
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  اثرات عصاره ابی الکلی بخش های هوایی لاوندولا دنتاتا بر صرع لوب گیجگاهی ناشی از تزریق اسیدکاینیک در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ مهرداد روغنی، لادن صدیق نژاد، بتول رحمتی کچومثقالی، شکوفه عطیمی
   ✔ 1399/04/01  2020/06/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی اثرات توام ورزش فکری و اسطوخودوس خراسانی (نپتا منتوئیدس) بر افسردگی ناشی از رزرپین در موش بزرگ ازمایشگاهی نر
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن خلیلی، مریم ملکیان، فائزه رضایی
   ✔ 1398/11/08  2020/01/28
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی اسطوخودوس خراسانی (Nepeta menthoides ) بر یادگیری و حافظه در موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ مطهره پورغلام، بتول رحمتی کچومثقالی، مریم رهنما
   ✔ 1398/10/18  2020/01/08
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  ثر عصاره ابی الکلی اسطوخودوس رومی(Lavandula dentata) بر یادگیری و حافظه در موش های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ مریم رهنما، بتول رحمتی کچومثقالی، مطهره پورغلام
   ✔ 1398/04/01  2019/06/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر بخشی اموزشی شناختی کامپیوتری در بهبود و ارتقا حافظه، توجه و کارکردهای اجرایی در فرزندان جانبازان در حال تحصیل دانشگاه شاهد
   ◂ منیژه کرمی، بتول رحمتی، سیامک افشین مجد، محسن خلیلی، غلامحسین قاعدی
   ✔ 1396/07/29  2017/10/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  مقاله تکراری و قبلا با شماره 43600 ثبت شده
   ◂ تکراری Duplicate
   ✔ 1396/02/31  2017/05/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  43600- اثر اگزندین 4 بر فعالیت حیاتی ، تولید نیتریک اکساید و TNF در کشت ماکروفاژ صفاقی موش C57BL/6
   ◂ حدیثه توسلی، محمد رضا جلالی ندوشن، بتول رحمتی، رویا یارایی
   ✔ 1396/02/01  2017/04/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Antidepressant and anxiolytic activity of Lavandula officinalis aerial parts hydroalcoholic extract in scopolamine-treated rats
   ◂ Batool Rahmati, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani, Mohsen Khalili, Fariba Ansari
   ✔ 1395/11/30  2017/02/18
    Pharmaceutical Biology


●  Prevention of morphine dependence and tolerance by Nepeta menthoides was accompanied by attenuation of Nitric oxide overproduction in male mice
   ◂ Batool Rahmati, Ahmad Beik
   ✔ 1395/11/06  2017/01/25
    Journal of Ethnopharmacology


●  اثر گیاه بوزیدان بر روی هورمو نهای جنسی و سطح گنادوتروپین در موش های نر معتاد
   ◂ بتول رحمتی، محمدحسن قوسیان مقدم، محسن خلیلی، احسان عنایتی، مریم ملکی، سمانه رضایی منفرد
   ✔ 1395/07/30  2016/10/21
    International Journal of Fertility and Sterility


●  اثر وایسته به دوز عصاره گیاه علف چای بر عدم تعادل موش های تزریق داخل استریاتومی با 6-هیدروکسی دوپامین
   ◂ محسن خلیلی، بتول رحمتی، روغنی مهرداد، غلامحسین قاعدی، سیامک افشین مجد، زهرا کیاسالاری رینه، منیژه کرمی
   ✔ 1394/12/20  2016/03/10
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  بررسی اثر ضد تشنجی عصاره ابی الکلی گیاه عودالصلیب بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش های سوری نر
   ◂ محسن خلیلی، بتول رحمتی، روغنی مهرداد، غلامحسین قاعدی، سیامک افشین مجد، زهرا کیاسالاری رینه، فریبا انصاری
   ✔ 1394/11/30  2016/02/19
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  تشدید تشنجات ناشی از تزریق وریدی پنتیلن تترازول توسط عصاره ابی الکلی نپنتا منتوییدیس در موش کوچک ازمایشگاهی
   ◂ محسن خلیلی، بتول رحمتی، روغنی مهرداد
   ✔ 1394/08/20  2015/11/11
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی اسطوخودوس بر رفتار اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در موش سفید بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ محسن خلیلی، بتول رحمتی، روغنی مهرداد، غلامحسین قاعدی، سیامک افشین مجد، زهرا کیاسالاری رینه، منیژه کرمی
   ✔ 1394/08/20  2015/11/11
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  تاثیر گالانتامین بر برگشت فعالیت حرکتی تشدید یافته در اثر میکرواینجکشن کلشی سین در هیپوکامپ موش ویستار
   ◂ منیژه کرمی، زهرا کیاسالاری رینه، بتول رحمتی، سیامک افشین مجد، زهرا کیاسالاری رینه، روغنی مهرداد، محسن خلیلی، بتول رحمتی، سیامک افشین مجد، غلامحسین قاعدی، افسانه ناصری
   ✔ 1394/08/01  2015/10/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  تخفیف اسیمتری حرکتی در موش های رت لیژن شده با 6-هیدروکسی دوپامین توسط فیتیک اسید
   ◂ زهره حموله شلالی، محسن خلیلی، بتول رحمتی، روغنی مهرداد
   ✔ 1394/06/30  2015/09/21
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  اثر وابسته به دوز هسپرتین بر عدم تقارن حرکتی بدنبال تزریق داخل استریاتوم 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی نر
   ◂ زهرا کیاسالاری رینه، محسن خلیلی، سیامک افشین مجد، بتول رحمتی، منیژه کرمی، غلامحسین قاعدی، روغنی مهرداد
   ✔ 1394/03/20  2015/06/10
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  سنتز و بررسی اثر ضد تشنجی 1-1(4-متیل-فنیل)(سیکلوهگزیل)4-پیپریدینول بعنوان یکی از مشتقات جدید فنسیکلیدین در تشنج ناشی از تزریق پنتیلن تترازول در موش سوری نر
   ◂ محسن خلیلی، بتول رحمتی
   ✔ 1393/08/30  2014/11/21
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  Antiepileptogenic effect of curcumin on kainate-induced model of temporal lobe epilepsy
   ◂ Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani, Mohsen Khalili, Batool Rahmati, Tourandokht Baluchnejadmojarad
   ✔ 1392/06/10  2013/09/01
    Pharmaceutical Biology
PDF   

●  اثر عصاره ابی الکلی بخش هوایی گیاه اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین
   ◂ محسن خلیلی، بتول رحمتی، روغنی مهرداد
   ✔ 1392/03/12  2013/06/02
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  Anti-epileptogenic and antioxidant effect of Lavandula officinalis aerial part extract against pentylenetetrazol-induced kindling in male mice
   ◂ Batool Rahmati, Mohsen Khalili, Mehrdad Roghani, Parisa Ahghari
   ✔ 1392/03/05  2013/05/26
    Journal of Ethnopharmacology
PDF   

●  اثر کشندگی عصاره کاسکوتا
   ◂ Batool Rahmati، Shams Jalaaldin، Tooba Ghazanfari، Mohsen Naseri
   ✔ 1392/01/09  2013/03/29
    Food and Agricultural Immunology
PDF   

●  Nitric oxide and endothelium-dependent effect of Tribulus terrestris feeding on aortic reactivity of streptozotocindiabetic rats
   ◂ Niusha Andalibi, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Batool Rahmati, Mehrdad Roghani, Mohammadreza Vaezmahdavi, Batool Rahmati, Mehrdad Roghani, Mohammadreza Vaezmahdavi, Mehrdad Roghani, Batool Rahmati, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Mohammadreza Vaezmahdavi, Niusha Andalibi
   ✔ 1391/08/10  2012/10/31
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  اثر زفرانال بر اختلالات شناختی ناشی از تجویز داخل بطن مغزی استرپتوزوسین
   ◂ Batool Rahmati، Jamshid Narenjkar
   ✔ 1391/05/31  2012/08/21
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  بررسی اثر عصارة ابی الکلی گیاه اسطوخودوس بر تشنج های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر در مدل کیندلینک شیمیایی
   ◂ بریسا احقری، محسن خلیلی، بتول رحمتی، روغنی مهرداد
   ✔ 1391/02/30  2012/05/19
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  In vitrocytotoxic effect of garlic extract on malignant and nonmalignant cell lines
   ◂ Tooba Ghazanfari, Roya Yaraee, Batool Rahmati, Hoda Hakimzadeh, Jalaledin Shams, Mohammadreza Jalali Nadoushan
   ✔ 1390/09/10  2011/12/01
    Immunopharmacology and Immunotoxicology
PDF   

●  Cytotoxic effect of four herbal medicines on gastric cancer (AGS) cell line
   ◂ Tooba Ghazanfari, Roya Yaraee, Jalaleddin Shams, Batool Rahmati, Tayebeh Radjabian, Hoda Hakimzadeh
   ✔ 1390/01/09  2011/03/29
    Food and Agricultural Immunology
PDF   

●  بررسی رفتاری و هیستولوژیک اثر عصاره زعفران بر مدل الزایمر با تزریق داخل مغزی استرپتوزوتوسین
   ◂ Mohsen Khalili، Batool Rahmati، Zahra Kiasalari Reineh، Jamshid Narenjkar
   ✔ 1389/07/25  2010/10/17
    Iranian Journal of Pathology


●  Cytotoxic effect of garlic extract and its fractions on Sk-mel3 melanoma cell line
   ◂ Hoda Hakimzadeh, Tooba Ghazanfari, Batool Rahmati, Hossein Naderimanesh
   ✔ 1389/06/10  2010/09/01
    Immunopharmacology and Immunotoxicology


●  فعالیت ماکروفاژ ها و تغییرات نیتریک اکساید در موش های درمان شده با نوعی قارچ خوراکی
   ◂ Batool Rahmati، Tooba Ghazanfari، Roya Shahmirzady، Farahnejad، Hakimzadeh
   ✔ 1388/12/10  2010/03/01
    Immunopharmacology and Immunotoxicology


●  اثر عصاره ابی زعفران روی کاهش حافظه ناشی از تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین در موش صحرایی نر
   ◂ مجید اخلاصی، محسن خلیلی، بتول رحمتی، زهرا کیاسالاری رینه، یاسر عزیزی حمید حیدری
   ✔ 1388/10/15  2010/01/05
    مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان


●  مطالعه کوهورت جانبازان شیمیایی سردشت-ایران: طرح و متد ها
   ◂ Tooba GhazanfariT Soghrat FaghihzadehT Hassan Aragizadeh et al.
   ✔ 1387/11/27  2009/02/15
    Archives of Iranian Medicine
PDF   

●  اثر ضد دردی عصاره عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره در موش های صحرایی نر دیابتی ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین
   ◂ محسن خلیلی، بتول رحمتی
   ✔ 1384/03/10  2005/05/31
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  Synthesis with Improved Yield and Study on the Analgesic Effect of 2-Hydroxyphencyclidine
   ◂ Ahmadi Abbas, Shafiezadeh Mahshid, Fathollahi Yaghoob, Darvich Mohammad Raouf, Mahmoudi Ali, Bahmani Manouchehr, Rahmati Batol
   ✔ 1383/11/22  2005/02/10
    Arzneimittel-Forschung/Drug Research
PDF   

●  اثر کتامین بر انتقال و شکل پذیری سیناپسی در ناحیه CA1 مقاطع زنده هیپوکمپ موش صحرایی
   ◂ بتول رحمتی، یعقوب فتح الهی، سعید سمنانیان، محمد رضا واعظ مهدوی، مهشید شفیع زاده
   ✔ 1382/05/01  2003/07/23
    فیزیولوژی و فارماکولوژی=Physiology and Pharmacology
PDF   

مقالات کنفرانسی (11)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر دوزهای مختلف گیاه نپتا در افسردگی ناشی از رزین در موش
   ◂ صدیقه طالبی، بتول رحمتی کچومثقالی، فاطمه عمادی، معصومه جرجانی، محسن ناصری
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران
PDF   

●  اثر عصاره ابی الکلی لاوندولا افیسینالیس بر افسردگی موشهای کوچک ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن خلیلی، بنفشه باقری، فائزه قضاتلو
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثر دوزهای مختلف نپتا منتوئیدس بر افسردگی ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن ناصری، صدیقه طالبی، معصومه جرجانی، فاطمه عمادی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثر ورزش شنا و نپتامنتوئیدس بر رفتار افسردگی مانند ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، فائزه رضایی، مریم ملکیان، محسن خلیلی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثر ورزش ذهنی و نپتامنتوئیدس بر رفتار افسردگی مانند ناشی از رزرپین
   ◂ محسن خلیلی، مریم ملکیان، بتول رحمتی کچومثقالی، فائزه رضایی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثرات دوزهای مختلف Nepeta menthoides در موش های افسردگی ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن ناصری، فاطمه عمادی، معصومه جرجانی، صدیقه طالبی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    بیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
PDF   

●  اسطوخودوس و صرع در ایران
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی
   ✔ 1398/08/09  2019/10/31
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The Effect of Garlic Fractions on Raji (human Burkitt lymphoma) Cell Line
   ◂ Batool Rahmati, Tooba Ghazanfari, Jamali, Gomari, asgarian
   ✔ 1391/02/10  2012/04/29
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  The cytotoxic effects of Cuscatae chinesis, organum vulgare, Allium sativum, and Aloe vera Extracts on Raji Cell Line of Lymphoma
   ◂ Batool Rahmati, Tooba Ghazanfari, Gomari, Jamali
   ✔ 1391/02/10  2012/04/29
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Effect of Hydro- alcoholic Extract of Lavandula officinalis on Levels of Interleukin-1B and Interleukin-6 in Brain Tissue of Morphine Dependence Male Mice
   ◂ Ahmad Beek Khorrmizi, Mohsen Khalili, Batool Rahmati, Roya Shahmirzady
   ✔ 1391/02/09  2012/04/28
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  اثر عصاره و فراکشن R10 سیر بر تولید NO وIL-12 در ماکروفاژهای صفاقی در مدل لشمانیا
   ◂ بتول رحمتی، طوبی غضنفری، محمد حسن زهیر
   ✔ 1388/09/25  2009/12/16
    هجدهمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران


پایان نامه ها

●   اثرات عصاره ابی- الکلی لوندولا افیسینالیس (اسطوخودوس انگلیسی) و نپتا منتوئیدس (اسطوخودوس مشهدی) در افسردگی القا شده توسط رزرپین در موشهای کوچک ازمایشگاهی
   ◂ بنفشه باقری

●  بررسی اثرات توامورزش فکری و اسطوخودوس خراسانی (نپتا منتوئیدس) بر افسردگی و رفتار وسواس مانند ناشی از رزرپین در موش بزرگ ازمایشگاهی نر (مطالعه رفتاری،بیوشیمیایی و نوروهیستوشیمی)
   ◂ مریم ملکیان

●  اثر ترکیبی ورزش شنا و عصاره پونه سای سبلانی با نام علمی نپتا منتوئیدس بر افسردگی،اضطراب و وسواس ناشی از رزرپین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ فائزه رضائی

●  اثر عصاره ابی الکلی اسطوخودوس فرانسوی(Lavandula dentata) بر یادگیری و حافظه در موش های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ مریم راهنمای بشم

●  اثر عصاره ابی الکلی بخش های هوایی اسطوخودوس خراسانی (Nepeta menthoides) بر یادگیری و حافظه در موش های صحرائی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ مطهره پورغلام

●  : اثرعصاره ابی ـ الکلی بخش های هوایی گیاه اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی ناشی از اسیدکاینیک در موش صحرایی .
   ◂ لادن صدیق نژاد

●  : بررسی تاثیرعصاره ابی ـ الکلی بخش های هوایی گیاه اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی القاشده با تزریق داخل صفاقی پیلوکارپین درموش های صحرایی ویستار نر
   ◂ شکوفه عظیمی

●  بررسی اثرات نوروپروتکتیو عصاره ابی-الکلی گیاه اسطوخودوس در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده با 6- هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی نر
   ◂ محسن کاوه

●  بررسی اثر ترکیبی متادون، فنی توئین و تری فلوپرازین بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش سوری نر
   ◂ زهرا کوچکی

●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی گیاه اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش سوری نر
   ◂ احمد بیک خورمیزینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید