دانشگاه شاهد

نفیسه ظفرقندی

دانشیار - دکتری تخصصی زنان و زایمان


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : زنان و زایمان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (42)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه اثرات پوست انار و مصرف مفنامیک اسید در درمان منوراژیا: تصادفی سه سو کور ازمایش ازمایشی
   ◂ غلامرضا صلصالی، فاطمه عمادی، سید سعید اسماعیلی، محمد غلامی فشارکی، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1398/09/11  2019/12/02
    Medical Science


●  Symptoms of Uterine Dystemperament in Abnormal Uterine Bleeding from Perspective of Persian Medicine
   ◂ Fatemeh Moradi, Fatemeh Alizadeh, Nafiseh Zafarghandi, Farhad Jafari, Mahdi Alizadeh Vaghasloo, Mehrdad Karimi
   ✔ 1398/07/03  2019/09/25
    Chinese Journal of Integrative Medicine
PDF   

●  تغییرات رئولوژیک خون، یکی از علل خونریزیهای غیرطبیعی رحمی از منظر طب سنتی ایرانی
   ◂ نفیسه ظفرقندی، محمد غلامی فشارکی، عطیه السادات دانش، فاطمه نوجوان، غلامرضا صلصالی، سید سعید اسماعیلی صابری ، فاطمه عمادی، سید عباس هاشمی نژاد
   ✔ 1398/03/15  2019/06/05
    طب سنتی اسلام و ایران


●  زنان
   ◂ نفیسه ظفرقندی، غلامرضا صلصالی، عطیه سادات دانش، فاطمه نوجوان
   ✔ 1398/01/13  2019/04/02
    International Journal of Ayurvedic Medicine


●  در مواقع اورژانس، کدام یک تعیین کننده است؟اتونومی بیمار یا تصمیم پزشک: بررسی یک نمونه ی بالینی
   ◂ احیا گرشاسبی، سیامک افشین مجد، شیوا رفعتی، غلامرضا معارفی، محمدرضا یکتایی، نفیسه ظفرقندی، پروین دلاور، سیدسعید سیدمرتاض
   ✔ 1397/07/21  2018/10/13
    اخلاق و تاریخ پزشکی


●  الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی
   ◂ زهرا جوهری، اشرف پیراسته، نفیسه ظفرقندی، کبری خاجوی شجاعی، سمیه سیاحی
   ✔ 1397/06/30  2018/09/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  اثر گیاه بادرنجبویه بر اختلال عملکرد جنسی در زنان: یک مطالعه دو سوکور، تصادفی و کنترل شده با پلاسبو (شماره زمستان ویژه 2018)
   ◂ زهرا درویش مفرد کاشانی، Elham Emaratkar، فتانه هاشم دباغیان، Fatemeh Emadi، فیروزه رییسی، ژاله علی اصل، محمد کمال نژاد، سیدعباس هاشمی نژاد، طاهره افتخار، Nafiseh Zafarghandi
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    Iranian Journal of Pharmaceutical Research


●  مروری بر تدابیر سلامت جنسی از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ زهرا درویش، نفیسه ظفرقندی، فیرزوه رییسی، ژاله علی اصل، روشنک مکبری نژاد، الهام عمارتکار، فاطمه عمادی، طاهره افتخار
   ✔ 1395/05/10  2016/07/31
    تاریخ پزشکی


●  عوارض جانبی حاملگی همراه با هموگلوبین H (HBH) بیماری
   ◂ Maryam rabiee، Shams Jalaaldin، Nafiseh Zafarghandi
   ✔ 1394/02/20  2015/05/10
    Iranian Journal of Pathology


●  Frequency of Group B Streptococcal Colonization in Pregnant Women Aged 35- 37 Weeks in Clinical Centers of Shahed University, Tehran, Iran
   ◂ Ali Davati, Nafiseh Zafarghandi, Shahrzad Hadavand
   ✔ 1393/11/01  2015/01/21
    Iranian Journal of Pathology
PDF   

●  Evaluation of Factors Affecting Sexual Desire During Menopausal Transition and Post Menopause
   ◂ Maryam Rabiee, Malihah Nasirie, Nafisah Zafarqandie
   ✔ 1393/09/01  2014/11/22
    Womens Health Bulietin
PDF   

●  Effect of myrtle fruit syrup on abnormal uterine bleeding: a randomized double-blind, placebo-controlled pilot study
   ◂ Marzieh Qaraaty, Seyed Hamid Kamali, Fataneh Hashem Dabaghian, Nafiseh Zafarghandi, Roshanak Mokaberinejad, Masumeh Mobli, Gholamreza Amin, Mohsen Naseri, Mohammad Kamalinejad, Mohsen Amin, Azizeh Ghaseminejad, Seyedeh Jihan Hosseinikhabiri, Daryush Talei
   ✔ 1393/02/01  2014/04/21
    DARU - Journal of Pharmaceutical Sciences
PDF   

●  اسباب و علل افزایش خونریزی رحمی از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ نفیسه ظفرقندی، محسن ناصری
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    طب سنتی اسلام و ایران
PDF   

●  فراوانی علایم مثبت سو مزاج ها از دیدگاه طب ایرانی در مبتلایان به افزایش خونریزی رحمی
   ◂ فرهاد جعفری، نفیسه ظفرقندی، فاطمه مرادی، فاطمه علیزاده، مهرداد کریمی
   ✔ 1391/08/05  2012/10/26
    زنان، مامایی و نازایی ایران
PDF   

●  Mentha longifolia syrup in secondary amenorrhea:a double-blind placebo-controlled randomized trials
   ◂ Nafiseh Zafarghandi, Mohsen Naseri
   ✔ 1391/07/19  2012/10/10
    DARU - Journal of Pharmaceutical Sciences
PDF   

●  فقط به انگلیسی می باشد
   ◂ Farahnaz Torkestani، Ali Davati، Nafiseh Zafarghandi، Shahrzad Hadavand
   ✔ 1391/06/16  2012/09/06
    International Journal of Fertility and Sterility
PDF   

●  عوامل محیطی موثر بر فعالیت فیزیکی و ارتقای سلامت دانشجویان گروه پزشکی ساکن خوابگاه بر اساس تئوری شناختی اجتماعی
   ◂ اشرف پیراسته، زهرا جوهری، ناهید خلدی، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1391/04/10  2012/06/30
    نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
PDF   

●  مروری بر علل و اسباب امنوره (احتباس طمث) در طب سنتی ایران
   ◂ روشنک مکبری نژاد، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1391/03/15  2012/06/04
    طب سنتی اسلام و ایران
PDF   

●  بررسی اگاهی ، نگرش و رفتارهای استفاده از طب سنتی ایرانی در میان مراجعین مراکز درمانی شهر تهران
   ◂ فاطمه سادات باطنی، کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1391/02/10  2012/04/29
    نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
PDF   

●  An assessment of tehran graduated general physicians knowledge about the charter of patients rights
   ◂ Ali Davati, Nafiseh Zafarghandi, Sayed Sayed Sayed Mortaz
   ✔ 1391/02/04  2012/04/23
    Educational Research


●  متوسط سن یائسگی و عوامل مرتبط با ان در خانم های ساکن تهران
   ◂ فرهاد جعفری، نفیسه ظفرقندی، مریم عباسی، زهره خداشناس
   ✔ 1391/02/02  2012/04/21
    نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
PDF   

●  بررسی علل اناتومیک «امنوره» از دیدگاه ابوعلی سینا
   ◂ روشنک مکبری نژاد، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، محسن ناصری
   ✔ 1390/11/10  2012/01/30
    تاریخ پزشکی
PDF   

●  رابطه مالی پزشک و بیمار در طب سنتی ایران
   ◂ فرهاد جعفری، نفیسه ظفرقندی، فاطمه علیزاده، زینب ابیار
   ✔ 1390/10/01  2011/12/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی فراوانی علائم سو مزاج ها از دیدگاه طب سنتی ایران در بیماران با قطع یا کاهش خونریزی رحمی
   ◂ فرهاد جعفری، نفیسه ظفرقندی، فاطمه علیزاده، مهدی علیزاده، مهرداد کاظمی، فاطمه مرادی
   ✔ 1390/08/01  2011/10/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  اثر
   ◂ Farahnaz Torkestani، Ali Davati، Nafiseh Zafarghandi، Sakine Moaiedmohseni، Shahrzad Hadavand
   ✔ 1390/06/19  2011/09/10
    The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
PDF   

●  : The Value of reporting decreased or absent fetal movement by mother in pregnancy outcome (ISI )
   ◂ Nasiri Z, Farahnaz Torkestani, Ali Davati, Nafiseh Zafarghandi, Shahrzad Hadavand, Sahar Farzinmoghadam
   ✔ 1390/05/01  2011/07/23
    Iranian Journal of Medical Sciences
PDF   

●  مقایسه حساسیت هورمون محرک فولیکولی و اسیدیته واژن در تشخیص یائسگی ، سطح استرادیول سرم و علائم
   ◂ علی دواتی، مریم ربیعی، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1390/04/01  2011/06/22
    مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات و بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد


●  لزوم تغییر ساختار اموزش پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان واستادان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
   ◂ مرضیه قورچیان، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند
   ✔ 1390/02/01  2011/04/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  رویکردهای موجود درباره سقط القایی
   ◂ نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1389/06/01  2010/08/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی نوع زایمان وبی اختیاری ادراری
   ◂ Farahnaz Torkestani، Ali Davati، Nafiseh Zafarghandi، Shahrzad Hadavand، Torkestani F، Zafarghandi N، Hadavand SH، Garshasbi M.
   ✔ 1388/10/09  2009/12/30
    Journal of International Medical Research


●  تعیین اثر مقاربت در نیمه دوم حاملگی بر نتایج بارداری
   ◂ Farahnaz Torkestani، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند
   ✔ 1388/02/07  2009/04/27
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  : Case – controlled study of the relationship between Delivery method and Incidence of post- partum urinary incontinence (ISI )
   ◂ Farahnaz Torkestani, Nafiseh Zafarghandi, F.Torkestani, N Zafarghandi, A Davati, Sh Hadavand, M Garshasbi
   ✔ 1388/01/01  2009/03/21
    Journal of International Medical Research


●  ارتباط گلبول های قرمز هسته دار خون بند ناف نوزاد با الگوی غیر طبیعی ضربان قلب جنین
   ◂ Farahnaz Torkestani، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند، فرید زائری، مهدیه بزرگ قمی
   ✔ 1387/01/10  2008/03/29
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  بررسی تاثیر سفازولین وریدی بر عوارض عفونی پس از سزارین کم خطر
   ◂ Farahnaz Torkestani، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند، فرید زائری، مریم وزیری
   ✔ 1386/11/05  2008/01/25
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences


●   بررسی رابطه تعداد گلبول های قرمز هسته دار خون بند ناف نوزادان ترم با مایع امینیوتیک اغشته به مکونیوم
   ◂ Farahnaz Torkestani، نفیسه ظفرقندی، محمد رضا جلالی ندوشن، فرید زایری، امیر امامی از
   ✔ 1386/08/01  2007/10/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●   بررسی میل جنسی بعد از هیسترکتومی
   ◂ نفیسه ظفرقندی، Farahnaz Torkestani، شهرزاد هداوند، فرید زایری، هدیه جلیلی نژاد از
   ✔ 1385/11/01  2007/01/21
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  : بررسی رسک فاکتورهای حاملگی خارج رحمی در بیماران لاپاراتومی شده در طی 10 سال (1380-1370
   ◂ Farahnaz Torkestani، نفیسه ظفرقندی، Nader Fallah، رضا صف شکن از
   ✔ 1385/07/01  2006/09/23
    مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


●  بررسی شیوع اضطراب و ترس از زایمان در دوران پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب
   ◂ نفنیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند، Farahnaz Torkestani، فرید زایری، مهدی وریجی از
   ✔ 1384/04/01  2005/06/22
    مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


●  بررسی شیوع عوامل خطر در زایمان زودرس
   ◂ نفیسه ظفرقندی، امنه شیرین ظفرقندی، Farahnaz Torkestani، Nader Fallah، فاطمه جدیدی از
   ✔ 1383/08/01  2004/10/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  : مقایسه تشیخص قبل و بعد از جراحی در لاپاراتومی های اورژانس انجام شده روی خانم های حامله در بیمارستان امام حسین ( ع) ازسال 1376 تا 81
   ◂ اولویت Farahnaz Torkestani، نفیسه ظفرقندی، Nader Fallah، مهرداد بابایی از
   ✔ 1383/05/01  2004/07/22
    مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


●  ارزیابی مقاومت انتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اوریوس های جدا شده از بینی پرسنل دو بیمارستان اموزشی دانشگاه شاهد
   ◂ پرویز اولیا، محمد رضا جلالی ندوشن، حوریه صادری، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1383/03/17  2004/06/06
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
PDF   

●  بررسی طول مدت خونریزی بعد از زایمان و ارتباط ان با عوامل مختلف در خانم های مراجعه کننده به درمانگاههای دانشگاه شاهد
   ◂ نفیسه ظفرقندی، Farahnaz Torkestani، مریم ربیعی، خدیجه یعقوبیان، نار فلاح از
   ✔ 1383/02/01  2004/04/20
    مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار


مقالات کنفرانسی (8)   Download XML   Download TXT

●  اثر گیاه Melissa officinalis بر اختلال میل جنسی زنان: یک مطالعه بالینی تصادفی دو سو کور
   ◂ زهرا ذرویش کاشانی، الهام عمارتکار، فاطمه عمادی، فتانه هاشم دباغیان، فیروزه رییسی، عباس هاشمی نژاد، طاهره افتخار، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1396/09/09  2017/11/30
    اولین همایش ملی فارماکوگنوزی ایران
PDF   

●  الگوی فعالیت جسمانی و ارتباط ان با پیامد زایمان زنان باردار نخست زا در بیمارستان شهید مصطفی خمینی سال1393
   ◂ سمیه سیاحی، کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    هفتمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
PDF   

●  سلامت جنسی از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ نفیسه ظفرقندی، فاطمه عمادی، الهام عمارتکار
   ✔ 1393/08/28  2014/11/19
    سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل
PDF   

●  بررسی نظرات دانشجویان پزشکی راجع به شیوه های مختلف تدریس اخلاق پزشکی گزارش و تحلیلی از یک تجربه
   ◂ بهزاد جدیری، فرهاد جعفری، علی دواتی، شیوا رفعتی، سیدسعید سیدمرتاض، نفیسه ظفرقندی، سیامک افشین مجد، احیا گرشاسبی، اطهر معین، غلامرضا معارفی، علیرضا نایینی، Abbas Mohammadi، کبری عنبری
   ✔ 1389/08/20  2010/11/11
    همایش سراسری اخلاق کاربردی حرفه ای


●  بررسی اولویت های موضوعی درس اخلاق پزشکی از دید اساتید دانشگاه
   ◂ بهزاد جدیری، فرهاد جعفری، علی دواتی، شیوا رفعتی، سیدسعید سیدمرتاض، نفیسه ظفرقندی، سیامک افشین مجد، احیا گرشاسبی، اطهر معین، غلامرضا معارفی، عباس محمدی، کبری عنبری
   ✔ 1389/07/29  2010/10/21
    کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور


●  بررسی نظرات دانشجویان پزشکی درباره سقط القایی
   ◂ علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، زهرا باطنی
   ✔ 1389/07/28  2010/10/20
    کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور


●  تاثیر رفتار های جنسی در دوران بارداری بر پارگی کیسه اب
   ◂ Farahnaz Torkestani، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، زهره کریمی
   ✔ 1388/08/20  2009/11/11
    چهارمین کنگره خانواده وسلامت جنسی


●  ارتباط عفونت سرویکوواژینال با متغیرهای مختلف در زنان حامله در سه ماهه سوم
   ◂ Farahnaz Torkestani، Horieh Saderi، Nafiseh Zafarghandi، Mohammadreza Jalali-Nadoushan
   ✔ 1388/07/09  2009/10/01
    the 3rd EURASIA congress of infectious disease


کتاب ها

●  ده مورد در اخلاق پزشکی(افزایش امتیاز)

پایان نامه ها

●  تاثیر اختلالات خواب بر اختلالات تحمل گلوکز در مادران باردار
   ◂ الهام کاشانی

●  تبیین کاهش میل جنسی(باه) از دیدگاه طب سنتی ایران و ارزیابی اثر فراورده بادرنجبویه بر بهبود میل جنسی زنان
   ◂ زهرا درویش مفرد کاشانی

●  عوامل موثر در میزان بی خوابی و خواب الودگی زنان باردار در سه ماهه سوم بارداری
   ◂ زهرا رضایی

●  الگوی فعالیت جسمانی و ارتباط ان با پیامد زایمان زنان باردار نخست زا در بیمارستان شهید مصطفی خمینی سال1393
   ◂ سمیه سیاحی

●  بررسی اثر شربت حب الاس بر خونریزی زیاد رحمی
   ◂ مرضیه قرائتی

●  بررسی رضایت اگاهانه قبل از جراحی در بیمارستان شهید مصطفی خمینی
   ◂ فاطمه سرو

●  بررسی تاثیر فراورده پونه بر احتباس طمث از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ روشنک مکبری نژاد

●  اگاهی ، نگرش و رفتارهای استفاده از طب سنتی ایران در بین مراجعین مراکز درمانی شهر تهران
   ◂ فاطمه سادات باطنی

●  بررسی فراوانی علائم و نشانه های سو مزاج از دیدگاه طب سنتی ایران در بیماران با افزایش خونریزی رحم ( منوراژی، پلی منوره، هایپرمنوره و متروراژی)
   ◂ فاطمه مرادی

●  بررسی فراوانی علائم و نشانه های سو مزاج از دیدگاه طب سنتی ایران در بیماران با قطع یا کاهش خونریزی رحم
   ◂ فاطمه علیزادهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید