دانشگاه شاهد

محمدرضا حیدری

استاد یار - دکترا پرستاری


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری داخلی، جراحی و کودکان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212146
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (51)   Download XML   Download TXT

●  ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه ادراک پرستاران ICU عملکرد خود در قبال خانواده بیماران بد حال (نسخه فارسی)
   ◂ Fardin Rahimi، Anoshirvan Kazemnejad، رضا نوروززاده، محمدرضا حیدری
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    Journal of Nursing Measurement


●  بروز حوادث ناخواسته مرتبط با تغییرات فیزیولوژیکی در طی انتقال بیماران بخشهای مراقبت ویژه
   ◂ محمدرضا حیدری، مهدی اسدیان
   ✔ 1399/09/22  2020/12/12
    پرستاری مراقبت های ویژه= Critical Care Nursing Journal


●  روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه دغدغه های پایان عمر سالمندان
   ◂ محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده، سیده نوابه حسینخانی، انوشیروان کاظم نژاد
   ✔ 1399/09/03  2020/11/23
    Journal of Gerontology and Geriatrics


●  بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر مرتبط با ان در انتقال بیماران از بخش‌های مراقبت ویژه
   ◂ محمدرضا حیدری، مهدی اسدیان، حمیدرضا دولتخواه
   ✔ 1399/08/26  2020/11/16
    علوم پزشکی پارس= فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم
PDF   

●  بررسی اثر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر اضطراب و افسردگی در بیماران سندروم حاد کرونری
   ◂ محمدرضا حیدری، عباس عبادی، انوشیروان کاظم نژاد، محمد ناطق
   ✔ 1399/03/01  2020/05/21
    علمی پزشکی جندی شاپور


●  تاثیر اوای قران کریم بر میزان درد و شاخصهای همودینامیک بعد از جراحی قلب: کارازمایی بالینی تصادفی شده
   ◂ فرحان موسوی، بهنام قلی زاده، محمدرضا حیدری
   ✔ 1398/09/30  2019/12/21
    علمی پزشکی جندی شاپور
PDF   

●  بررسی تاثیر اوای قران بر ارتقا کیفیت خواب بیماران پس از جراحی قلب
   ◂ فرحان موسوی، بهنام قلی زاده، ابوالفضل رحیمی، محمدرضا حیدری
   ✔ 1398/06/02  2019/08/24
    پرستاری مراقبت های ویژه= Critical Care Nursing Journal


●  تاثیر اوای قران بر اضطراب و افسردگی پس از جراحی قلب: یک کارازمایی بالینی
   ◂ سید فرحان موسوی، بهنام قلی زاده، محمدرضا حیدری
   ✔ 1398/05/01  2019/07/23
    مجله پرستاری و مامایی ارومیه
PDF   

●  اثر خارش مزمن بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز
   ◂ زینب شکی، محمدرضا حیدری، محسن ناصری، انوشیروان کاظم نژاد، حمیدرضا رستمانی، فاطمه علیجانیها، محمد کمالی نژاد
   ✔ 1398/04/01  2019/06/22
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
PDF   

●  رایحه درمانی با بهار نارنج برای اضطراب بیماران سندروم حاد کرونری: یک کارازمایی بالینی شاهد کنترل دوسوکور
   ◂ فرهاد مسلمی، فاطمه علیجانیها، محسن ناصری، مهسا چرخکار، محمدرضا حیدری، انوشیروان کاظم نژاد
   ✔ 1398/03/01  2019/05/22
    Journal of Alternative and Complementary Medicine
PDF   مقالات کنفرانسی (55)   Download XML   Download TXT

●  بررسی میزان اگاهی و عملکرد زایرین اربعین حسینی سال 98 در خصوص پیشگیری از بیماریهای رایج و اقدامات درمانی
   ◂ همایون سلحشور، محمدرضا حیدری، فاطمه محمودی مجدابادی
   ✔ 1399/08/20  2020/11/10
    سیزدهمین همایش تازه های علوم پزشکی کشور
PDF   

●  بررسی شدت پریشانی اخلاقی و عوامل مرتبط با ان در پرستاران شاغل در مرکز سوختگی مازندران
   ◂ محمدرضا حیدری، ویدا شفیع پور، روانبخش اسماعیلی – نیره اقایی
   ✔ 1394/11/09  2016/01/29
    چهارمین کنگره اخلاق پرستاری
PDF   

●  عوامل خطر همراه با نشانه های سندرم حاد کرونر
   ◂ Mohammadreza Heidari، H Asgar Pour، R Norouzzade، Ogut، M Ulus
   ✔ 1394/03/24  2015/06/14
    EuroHeartCare 2015
PDF   

●  اخلاق پژوهش در بیماران محتضر
   ◂ محمدرضا حیدری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  اخلاق و ارتباط با سالمنذ
   ◂ محمدرضا حیدری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  بررسی پیامدهای مراقبت فرهنگی ناکافی
   ◂ محمدرضا حیدری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  تصمیم گیری اخلاقی در محدودسازی جسمانی بیمار
   ◂ محمدرضا حیدری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  چالش های سالمند ازاری در جامعه ایران
   ◂ محمدرضا حیدری، مریم جدید میلانی
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  چالش های اخلاقی و فرهنگی اهدای عضو در ایران
   ◂ محمدرضا حیدری، مریم جدید میلانی
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  سو رفتار علمی در تحقیقات و نقش پرستار
   ◂ محمدرضا حیدری، مریم جدید میلانی، مژده سالاری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   کتاب ها

●  روش های اماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی
   ◂ انوشیروان کاظم نژاد، محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده

●  گیاهان دارویی پرستاری و اموزش به بیمار

●  درسنامه پرستاری داخلی –جراحی برونر و سودارث جلد 17: عفونی اورژانس و بلایا
   ◂ ژاله محمد علیها

●  مراقبت پرستاری در منزل

●  پرستاری در بخش های مراقبت ویژه قلبی و تفسیر دیس ریتمی ها
   ◂ محمد عباسی

●  ضروریات پرستاری مراقبت ویژه

●  روش های اماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در تحلیل داده ها
   ◂ انوشیروان کاظم نژاد

●  راهنمای عملی ضربان ساز قلبی
   ◂ رضا نوروز زاده

●  الکتروکاردیوگرافی برای پرستاران از ساده تا پیشرفته
   ◂ رضا نوروز زاده

●  پرستاری مراقبت ویژهپایان نامه ها

●  بررسی تاثیر اوای قران در پیشگیری از بروز دلیریوم پس از جراحی قلب
   ◂ سید فرحان موسوی

●  بررسی تاثیر رایحه بهارنارنج بر اضطراب بیماران سندروم کرونری حاد(ACS) بستری بخش سی سی یو
   ◂ فرهاد مسلمی

●  بررسی تاثیر بادرنجبویه بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران سندرم کرونری حاد بستری در بخش سی¬سی¬یو
   ◂ مریم امامی

●  تاثیر فراورده فرموله شده بر پایه شوید در روغن کنجد بر عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران همودیالیزیتاثیر فراورده فرموله شده بر پایه شوید در روغن کنجد بر عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی
   ◂ زینب شکی

●  بررسی تاثیر تن‌ارامی پیشرونده عضلانی بر شادکامی و کیفیت زندگی سالمندان
   ◂ سیدجواد طباطبایی

●  تاثیرتور اشنا‌سازی بر اضطراب بیماران نامزد مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب
   ◂ مجید عسگری

●  مقایسه تاثیر سخنرانی بازخوردی و سخنرانی سنتی بر اگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بخش مراقبت ویژه درمراقبت از چشم
   ◂ مرادعلی تیمورنژاد

●  Melissa impact on sleep quality, anxiety and depression in patients after coronary artery bypass surgery
   ◂ علیرضا سلطانپور

●  Effect of lavender aroma therapy on anxiety and depression in CCU patients
   ◂ محمد ناطق

●  تاثیر دهانشویه ماتریکا در بروز پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بخش های مراقبت ویژه
   ◂ علی معارفوندنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید