دانشگاه شاهد

محمدرضا حیدری

استاد یار - دکترا پرستاری


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری داخلی، جراحی و کودکان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212146
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (46)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر اوای قران کریم بر میزان درد و شاخصهای همودینامیک بعد از جراحی قلب: کارازمایی بالینی تصادفی شده
   ◂ فرحان موسوی، بهنام قلی زاده، محمدرضا حیدری
   ✔ 1398/09/30  2019/12/21
    علمی پزشکی جندی شاپور
PDF   

●  بررسی تاثیر اوای قران بر ارتقا کیفیت خواب بیماران پس از جراحی قلب
   ◂ فرحان موسوی، بهنام قلی زاده، ابوالفضل رحیمی، محمدرضا حیدری
   ✔ 1398/06/02  2019/08/24
    Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه


●  تاثیر اوای قران بر اضطراب و افسردگی پس از جراحی قلب: یک کارازمایی بالینی
   ◂ سید فرحان موسوی، بهنام قلی زاده، محمدرضا حیدری
   ✔ 1398/05/01  2019/07/23
    مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
PDF   

●  اثر خارش مزمن بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز
   ◂ زینب شکی، محمدرضا حیدری، محسن ناصری، انوشیروان کاظم نژاد، حمیدرضا رستمانی، فاطمه علیجانیها، محمد کمالی نژاد
   ✔ 1398/04/01  2019/06/22
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
PDF   

●  رایحه درمانی با بهار نارنج برای اضطراب بیماران سندروم حاد کرونری: یک کارازمایی بالینی شاهد کنترل دوسوکور
   ◂ فرهاد مسلمی، فاطمه علیجانیها، محسن ناصری، مهسا چرخکار، محمدرضا حیدری، انوشیروان کاظم نژاد
   ✔ 1398/03/01  2019/05/22
    Journal of Alternative and Complementary Medicine
PDF   

●  اثرات ضد اضطراب بادرنجبویه در مطالعات بالینی: یک مرور نظام مند
   ◂ مریم امامی، محسن ناصری، فاطمه علیجانیها، محمدرضا حیدری
   ✔ 1398/01/15  2019/04/04
    طب سنتی اسلام و ایران


●  Effects of Melissa officinalis on anxiety and sleep quality in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A double-blind randomized placebo controlled trial
   ◂ Alireza Soltanpour, Fatemeh Alijaniha, Mohsen Naseri, Anoshirvan Kazemnejad, Mohammad Reza Heidari
   ✔ 1397/12/05  2019/02/24
    European Journal of Integrative Medicine


●  مقایسه دو پرسشنامه خواب بیمارستان سنت ماری و ریچارد کمپل بر روی کیفیت خواب بیماران سندرم حاد کرونری
   ◂ مریم امامی، محمدرضا حیدری، محسن ناصری، فاطمه علیجانیها، انوشیروان کاظم نژاد
   ✔ 1397/12/01  2019/02/20
    مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
PDF   

●  بررسی نگرش سالمندان نسبت به دغدغه های پایان عمر
   ◂ رضا نوروززاده، نوابه حسینخانی، محمدرضا حیدری
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    اموزش پرستاری


●  رایحه‌درمانی از منظر طب سنتی ایران و طب مدرن
   ◂ محمدرضا حیدری، محمد ناطق، عباس عبادی
   ✔ 1396/04/01  2017/06/22
    طب سنتی اسلام و ایران
مقالات کنفرانسی (54)   Download XML   Download TXT

●  بررسی شدت پریشانی اخلاقی و عوامل مرتبط با ان در پرستاران شاغل در مرکز سوختگی مازندران
   ◂ محمدرضا حیدری، ویدا شفیع پور، روانبخش اسماعیلی – نیره اقایی
   ✔ 1394/11/09  2016/01/29
    چهارمین کنگره اخلاق پرستاری
PDF   

●  عوامل خطر همراه با نشانه های سندرم حاد کرونر
   ◂ Mohammadreza Heidari، H Asgar Pour، R Norouzzade، Ogut، M Ulus
   ✔ 1394/03/24  2015/06/14
    EuroHeartCare 2015
PDF   

●  اخلاق پژوهش در بیماران محتضر
   ◂ محمدرضا حیدری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  اخلاق و ارتباط با سالمنذ
   ◂ محمدرضا حیدری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  بررسی پیامدهای مراقبت فرهنگی ناکافی
   ◂ محمدرضا حیدری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  تصمیم گیری اخلاقی در محدودسازی جسمانی بیمار
   ◂ محمدرضا حیدری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  مقابله و مصالحه: راهکار پرسنل بخص اورژانس به تنص های اخلاقی
   ◂ محمدرضا حیدری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  درک پرستاران مراقبت ویژه از مراقبت معنوی
   ◂ محمدرضا حیدری
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  بررسی نگرش و توانایی معنوی دانشجویان منتخب شهر تهران
   ◂ محمدرضا حیدری، سیده نوابه حسین خانی، رضا نوروززاده
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  چالش های سالمند ازاری در جامعه ایران
   ◂ محمدرضا حیدری، مریم جدید میلانی
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   کتاب ها

●  روش های اماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی
   ◂ انوشیروان کاظم نژاد، محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده

●  گیاهان دارویی پرستاری و اموزش به بیمار

●  درسنامه پرستاری داخلی –جراحی برونر و سودارث جلد 17: عفونی اورژانس و بلایا
   ◂ ژاله محمد علیها

●  مراقبت پرستاری در منزل

●  پرستاری در بخش های مراقبت ویژه قلبی و تفسیر دیس ریتمی ها
   ◂ محمد عباسی

●  ضروریات پرستاری مراقبت ویژه

●  روش های اماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در تحلیل داده ها
   ◂ انوشیروان کاظم نژاد

●  راهنمای عملی ضربان ساز قلبی
   ◂ رضا نوروز زاده

●  الکتروکاردیوگرافی برای پرستاران از ساده تا پیشرفته
   ◂ رضا نوروز زاده

●  پرستاری مراقبت ویژهپایان نامه ها

●  بررسی تاثیر اوای قران در پیشگیری از بروز دلیریوم پس از جراحی قلب
   ◂ سید فرحان موسوی

●  بررسی تاثیر رایحه بهارنارنج بر اضطراب بیماران سندروم کرونری حاد(ACS) بستری بخش سی سی یو
   ◂ فرهاد مسلمی

●  بررسی تاثیر بادرنجبویه بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران سندرم کرونری حاد بستری در بخش سی¬سی¬یو
   ◂ مریم امامی

●  تاثیر فراورده فرموله شده بر پایه شوید در روغن کنجد بر عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران همودیالیزیتاثیر فراورده فرموله شده بر پایه شوید در روغن کنجد بر عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی
   ◂ زینب شکی

●  بررسی تاثیر تن‌ارامی پیشرونده عضلانی بر شادکامی و کیفیت زندگی سالمندان
   ◂ سیدجواد طباطبایی

●  تاثیرتور اشنا‌سازی بر اضطراب بیماران نامزد مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب
   ◂ مجید عسگری

●  مقایسه تاثیر سخنرانی بازخوردی و سخنرانی سنتی بر اگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بخش مراقبت ویژه درمراقبت از چشم
   ◂ مرادعلی تیمورنژاد

●  Melissa impact on sleep quality, anxiety and depression in patients after coronary artery bypass surgery
   ◂ علیرضا سلطانپور

●  Effect of lavender aroma therapy on anxiety and depression in CCU patients
   ◂ محمد ناطق

●  تاثیر دهانشویه ماتریکا در بروز پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بخش های مراقبت ویژه
   ◂ علی معارفوندنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید