دانشگاه شاهد

غلامرضا اسلامی امیرابادی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : ارتودنسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (3)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر لیزر کم توان بر درد ناشی از ارتودنسی در اثر نیروی رترکشن کانین
   ◂ فاطمه سادات شایق، غلامرضا اسلامی امیرابادی، سید رضا رسولی، حسنعلی غفاری، سیدشجاع الدین شایق، سیدمحمدرضا حکیمانه
   ✔ 1398/06/24  2019/09/15
    Journal of Craniomaxillofacial Research


●  بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی اپاتیت بر استحکام باندبرشی براکت های سرامیکی باند شده با سیمان گلاس اینومر رزین مدیفاید
   ◂ غلامرضا اسلامی امیرابادی، مهدی عرق بیدی کاشانی، Mohsen Noori، صالحی وزیری، سیدطبایی، غفاری
   ✔ 1393/06/30  2014/09/21
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
PDF   

●  effect of nano-hydroxyapatite incorporation into resin modified glass ionomer cement on ceramic bracket debonding
   ◂ Mohsen Noori Seri, ellaheh seyed tabaei, Abas Vaziri, Hasan Ghaffari, Mahdi Kashani, Gholam Abadi
   ✔ 1393/01/26  2014/04/15
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
PDF   

پایان نامه ها

●  بررسی اثر سیم چند رشته ای استنلس استیل و نیکل تیتانیوم برمیزان درد بیماران ارتودنسی
   ◂ احسان ابویی مهریزی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید