دانشگاه شاهد

تکتم جلایر

استاد


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : رادیولوژی فک و دهان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  کنترل عفونت در دندانپزشکی

پایان نامه ها

●  بررسی اگاهی و نگرش دندانپزشکان ایرانی در خصوص رعایت استانداردهای بهداشت اشعه در رادیوگرافی دندانپزشکی
   ◂ مجتبی امامی فر

●  Comparsion of digital and routin radiograghy accuracy in proximal decay by using histologic sections
   ◂ فاطمه حافظ ملکی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید