دانشگاه شاهد

علی جمالی قمی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پروتزهای دندانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (13)   Download XML   Download TXT

●  توضیع تنش و.......
   ◂ سیدشجاع الدین شایق، محمد علی همتی، علی جمالی قمی
   ✔ 1399/12/08  2021/02/26
    Dental Research Journal


●  درمان اندودونتیک دنس اینواجینویپس تایپ2 باضایعه وسیع رادیکولار
   ◂ علی جمالی قمی، محمد علی همتی، حسین لباف، رضا صیادصوفدوست
   ✔ 1399/11/23  2021/02/11
    International Journal of Medical and Dental Case Reports
PDF   

●  درمان اندودونتیک دندان باریشه اورفیلینگ وتحلیل خارجی ریشه
   ◂ علی جمالی قمی، حسین لباف، رضا صیادصوفدوست
   ✔ 1399/06/24  2020/09/14
    Clinical Case Reports
PDF   

●  درمان تحلیل خارجی ریشه دندان بدنبال درمان ارتودونسی توسط بیودنتین
   ◂ حمیرا انصاری، حسین لباف، علی جمالی قمی، رضا صیادصوفدوست
   ✔ 1399/06/04  2020/08/25
    Acta Scientific Dental Sciences
PDF   

●  بازسازی کامل بیمار با دسپلازی کلیدوکرانیال با پروتز متحرک پارسیل
   ◂ علی جمالی قمی، رضا صیادصوف دوست، محمد علی همتی، محمد سعیدبرزگر
   ✔ 1398/11/01  2020/01/21
    Case Reports in Dentistry


●  ارزیابی دقت روش سنتی چشمی، اسپکتروفوتومتری و اسکن 3 بعدی با استفاده از دو سیستم راهنمای رنگ
   ◂ رضا صیاد صوفدوست، فاطمه امام، حمیرا انصاری لاری، علی جمالی قمی، محمد علی همتی
   ✔ 1398/08/22  2019/11/13
    Scientific Archives of Dental Sciences


●  بررسی اثر محلول های تمیزگننده دنچر بر گیر دونوع از اتچمنتها
   ◂ علی جمالی قمی، سیدشجاع الدین شایق، سیدمحمدرضا حکیمانه، فریناز خداداد کاشی، نیکناز یحیی زاده فر، محمد علی همتی
   ✔ 1398/07/13  2019/10/05
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  درمان اندودونتیک شکستگی افقی ریشه دندان باپوشش اپیکالی mat
   ◂ علی جمالی قمی، رضاصیادصوف دوست
   ✔ 1398/03/10  2019/05/31
    Scientific Archives of Dental Sciences


●  Comparison of marginal and internal fit of 3-unit zirconia frameworks fabricated with CAD-CAM technology using direct and indirect digital scans
   ◂ Ali Arezoobakhsh, Sayed Shojaedin Shayehg, Ali Jamali Ghomi, Seyed Mohammad Reza Hakimaneh
   ✔ 1398/01/25  2019/04/14
    The Journal Of Prosthetic Dentistry


●  درمان اندودونتیک تارودونتیسم دندان مولر اول بااپکس باز
   ◂ رضا صیادصوفدوست، عاطفه گوهری، علی جمالی قمی
   ✔ 1397/06/15  2018/09/06
    International Journal of Medical and Dental Case Reports
پایان نامه ها

●  مقایسه ازمایشگاهی تطابق مارژین و تطابق داخلی زیرکونیا
   ◂ علی ارزوبخش

●  مقایسه رزینهای ترموپلاستیک تقویت شده باذرات سرامیکی و رزینهای ترموپلاستیک معمول درپروتزهای ثابت دندانی ازنظرمیزان استحکام خمشی وکششی
   ◂ فرنوش تقوی دانغانی

●  بررسی تاثیرکاربردذرات سایندهدرمیزاتن گیر پروتزفک بالا
   ◂ سکینه برزگر

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید