دانشگاه شاهد

علی‌محمد سالاری

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پروتزهای دندانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (4)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر سه نوع سمان موقتی و خصوصیات سطحی متفاوت اباتمنت‌ها بر استحکام گیر پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت
   ◂ سید شجاع الدین شایق، Ali Salari، محسن ایوبی، فرزان یونسی
   ✔ 1394/06/01  2015/08/23
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  بررسی تاثیر فواصل مختلف بین ایمپلنتی بر میزان گیر اتچمنت های لوکیتور در طی بارگذاری مکرر
   ◂ محمد خلیل پورعلمداری، Ali Salari، سید شجاع الدین شایق، محمد خلیل پور
   ✔ 1392/01/21  2013/04/10
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی میزان شیوع بی دندانی در چهار شهر ایران ( همدان ، تربت حیدریه ، کازرون و یزد) در سال های 79-77
   ◂ سید شجاع الدین شایق، Hasan Semyary، Ali Salari
   ✔ 1382/02/01  2003/04/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی میزان شیوع بی دندانی در ایران در سال های 78-77
   ◂ سید شجاع الدین شایق، Ali Salari
   ✔ 1381/11/01  2003/01/21
    Journal of Dental School=مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
PDF   

پایان نامه ها

●  بررسی تاثیر فواصل مختلف بین ایمپلنتی بر میزان گیر اتچمنت های لوکیتور در طی بارگذاری مکرر
   ◂ محمد خلیل پورعلمداری

●  بررسی شیوع ضایعات نسج نرم ، استفاده کنندگان از پروتز کامل و عوامل مرتبط با ان شهر قم در سال 89
   ◂ ابراهیم گلستانی

●  بررسی تاثیر روشهای مختلف نگهداری قالب بر روی ثبات ابعادی دو ماده قالبگیری هیدروکلویید غیر قابل برگشت ایرانی و یک نمونه خارجی استاندارد
   ◂ ایمان اکبرزاده

●  بررسی میزان شیوع بی دندانی در جمعیت بالای 35 سال شهر بهشهر در سال 1381
   ◂ مجید تبیانی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید