دانشگاه شاهد

حسن سمیاری

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پریودنتولوژی و ایمپلنتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (35)   Download XML   Download TXT

●  بررسی میکرونوکلئوس سلول های مخاط باکال در افرادی که قلیان می کشند : یک مطالعه سیتولوژیک
   ◂ مهدی دهقان نژاد، نوشین جلایرنادری، حسن سمیاری
   ✔ 1398/12/08  2020/02/27
    Iranian Journal of Pathology


●  بررسی بازسازی استخوان در نقص جمجمه با استفاده از استئوبلاستها از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی در سه داربست مختلف متفاوت است: یک مطالعه روی حیوانات
   ◂ نسترن ثابت کیش، فاطمه مشهدی عباس، محمود راجی پور، شبنم ثابت کیش، حسن سمیاری، عبدالمحمد کشباف زاده
   ✔ 1398/09/13  2019/12/04
    Cell and Tissue Banking
PDF   

●  بررسی تاثیر کاربرد الوگرفت استخوانی منجمد خشک و الوگرفت استخوانی منجمد خشک نسبتاً دمینرالیزه بر روی رژنراسیون استخوانی در نقایص استخوانی ایجاد شده در کالواریوم خرگوش: مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک
   ◂ محمد نجفی، حسن سمیاری، رخساره صادقی، فاطمه مشهدی عباس، فرشته شانه ای
   ✔ 1398/09/11  2019/12/02
    مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Journal of Dental Medicine


●  بررسی تاثیر رهایش کنترل شده FK506(تاکرولیموس( بر استخوانسازی ) مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفمتریک در کالواریا موش(
   ◂ حسن سمیاری، مریم طهرانچی، میراحمد نبوی، حسین سمیاری، میرحامد نبوی، مجید صالحی، ارین احترامی، فرشید بسطامی
   ✔ 1398/05/28  2019/08/19
    Drug Delivery and Translational Research
PDF   

●  Fabrication and characterization of collagen–hydroxyapatite-based composite scaffolds containing doxycycline via freeze-casting method for bone tissue engineering
   ◂ Hossein Semyari, Majid Salehi, Ferial Taleghani, Arian Ehterami, Farshid Bastami, Toktam Jalayer, Hadis Semyari, Mir Hamed Nabavi, Hassan Semyari
   ✔ 1397/07/24  2018/10/16
    Journal of Biomaterials Applications


●  دنتین اتوژن بعنوان ماده پیوند استخوان
   ◂ Shidfar SH، Baghani MT، Tayid H، Shanei F، Taleghani F، Khoshzaban A، Semyari H
   ✔ 1397/04/10  2018/07/01
    ANNALS OF DENTAL SPECIALTY


●  تاثیر سیگار برتراکم سلول های ماستوسیت و رگ زایی در پریودنتیت مزمن
   ◂ نوشین جلایر نادری، Hasan Semyari، رضا همتی
   ✔ 1396/10/09  2017/12/30
    Iranian Journal of Pathology


●  بررسی تاثیر غلظت های مختلف ترکیب موکوزامین بر میزان چگالی و رشد سلول های فیبروبلاست انسانی
   ◂ حسن سمیاری، مرتضی جعفری تهرانی، بهزاد هوشمند، حسین سمیاری
   ✔ 1396/05/01  2017/07/23
    تحقیق در علوم دندانپزشکی
PDF   

●  تاثیر لیزر دیود به عنوان درمان چانبی در کنار جرمگیری و تسطیح سطح ریشه در درمان پریودنتیت مزمن
   ◂ Rokhsare Sadeghi، Hasan Semyari، میرزایی، شیخ نژاد، شانه ای، ظهری
   ✔ 1396/01/21  2017/04/10
    Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences


●  Histologic and histomorphometric evaluation of bone regeneration using nanocrystalline hydroxyapatite and human freeze-dried bone graft
   ◂ Rokhsareh Sadeghi, Mohammad Najafi, Hassan Semyari, Fatemeh Mashhadiabbas
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
     Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthop?die
مقالات کنفرانسی (6)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر ضد میکروبی و بالینی اب ازونیزه .کلرهگزیدین و اموکسی سیلین-مترونیدازول بر باکتری پورفیروموناس ژینژیوالیس
   ◂ محمد نیاکان، زهرا سرابادانی، حسن سمیاری، زهرا سلطانی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  مقایسه ویزگی های بالینی و شمارش سلول های ماستوسیت بافت لثه افراد سیگاری و غیرسیگاری مبتلا به پریودنتیت مزمن
   ◂ رضا همتی، نوشین جلایر نادری، Semyari H
   ✔ 1394/05/07  2015/07/29
    سومین همایش سراسرس انجمن اسیب شناسان دهان فک و صورت ایران
PDF   

●  Evaluation of antimicrobial effect of Ammi visnaga against oral streptococci
   ◂ Parviz Owlia, Horieh Saderi, Hasan Semyari, Sara Farhadi, Saeed Moghaddam Tabrizi
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی اثر تزریقperiodonal در پالپوتومی مولر دوم فک بالا
   ◂ رزا حقگو، Semyari H، فرید عباسی
   ✔ 1391/02/11  2012/04/30
    ACBID 6rd international congress Antalia
PDF   

●  بررسی موفقیت ایمپلنت های استفاده شده در کلینیک شهید منتظری در سالهای 1382 تا 1385
   ◂ Semyari H، سید شجاع الدین شایق
   ✔ 1388/07/08  2009/09/30
    پنجمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح


●  Effectiveness of antimicrobial mouth rinse in prevention of periodental disease in school children
   ◂ Roza Haghgoo, Hasan Semyari
   ✔ 1388/06/19  2009/09/10
    the 5th asian conference of oral health promotion for school children


کتاب ها

●  پریودانتیکس
   ◂ جمعی از نویسندگان

●  کنترل عفونت در دندانپزشکی

پایان نامه ها

●  ساخت و بررسی درون تنی داربست های پلی کاپرولاکتون،نانوفیبرژلاتین،نانورس حاوی هسپرتین با استفاده از روش Freeze-casting جهت بازسازی و مهندسی بافت استخوان
   ◂ سعید مهدی پور گنجی

●  ساخت و بررسی درون تنی داربست های پلی کاپرولاکتون،نانوفیبرژلاتین،نانورس حاوی جهت بازسازی و مهندسی بافت استخوان Freeze-casting سیلیبینین با استفاده از روش
   ◂ محمد حسین تایید

●  بررسی و مقایسه شاخص های پریودنتال OHI-S وCPI در نوجوانان 15-25 سال مبتلا به تالاسمی ماژور و گروه شاهد (کنترل) در مرکز طبی کودکان و بیمارستان امام خمینی در شهر تهران در سال 1398
   ◂ فواد یحیی پور

●  بررسی ارتباط شاخصهای کلینیکی سلامت دهان و دندان و سواد سلامت دهان معلمان مدارس ابتدایی منتخب مناطق پنج گانه شهر تهران در سال 1398
   ◂ سیدعلیرضا ابطحی

●  بررسی تاثیر رهایش کنترل شده FK506 )تاکرولیموس( بر استخوانسازی(مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک در کالواریا موش)
   ◂ میرحامد نبوی

●  تاثیر لیزر دایود 940 نانومتر همراه با درمان جرمگیری در مقایسه با جرمگیری به تنهایی به روی بهبود شاخص‌های کلینیکی و میکروبیولوژیک ارزیابی سلامت پریودنتال
   ◂ زهرا ظهری

●  comparsion of genotoxic effect of cigarett and waterpipe smoking on human buccal cells
   ◂ مونا پورپاشا

●  بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک اثر نانوبن و L-PRF بر بازسازی استخوان در کالواریوم خرگوش
   ◂ طیبه مبلغی

●  Determination the effect of smoking on chronic periodontiits of gingiva
   ◂ رضا همتی

●  بررسی تاثیر عصاره ابی-الکلی گیاه خارخاسک و اب اوزونیزه بر باکتری پره وتلا اینتر مدیا
   ◂ سیده معصومه موسوی قهفرخینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید