دانشگاه شاهد

حسن سمیاری

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پریودنتولوژی و ایمپلنتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (19)   Download XML   Download TXT

●  Fabrication and characterization of collagen–hydroxyapatite-based composite scaffolds containing doxycycline via freeze-casting method for bone tissue engineering
   ◂ Hamed Nabavi، Semyari ha، Jalayer T، Bastami F، Ehterami A، Taleghani F، Salehi M، Semyari H
   ✔ 1397/07/24  2018/10/16
    Journal of Biomaterials Applications


●  دنتین اتوژن بعنوان ماده پیوند استخوان
   ◂ Shidfar SH، Baghani MT، Tayid H، Shanei F، Taleghani F، Khoshzaban A، Semyari H
   ✔ 1397/04/10  2018/07/01
    ANNALS OF DENTAL SPECIALTY


●  تاثیر سیگار برتراکم سلول های ماستوسیت و رگ زایی در پریودنتیت مزمن
   ◂ دکتر نوشین جلایر نادری،دکتر حسن سمیاری،دکتررضا همتی
   ✔ 1396/10/09  2017/12/30
    Iranian Journal of Pathology


●  تاثیر لیزر دیود به عنوان درمان چانبی در کنار جرمگیری و تسطیح سطح ریشه در درمان پریودنتیت مزمن
   ◂ رخساره صادقی- حسن سمیاری- میرزایی- شیخ نژاد- شانه ای - ظهری
   ✔ 1396/01/21  2017/04/10
    Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences


●  بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک کاربرد FDBA , nanocrystalline hydroxyapatite در بازسازی نقایص استخوانی ایجاد شده در کالواریم خرگوش
   ◂ رخساره صادقی- محمد نجفی- حسن سمیاری- فاطمه مشهدی عباس
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
     Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthop?die


●  بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان
   ◂ فاطمه عربی، مجیده هروی کریموی، حسن سمیاری، ملیحه نصیری
   ✔ 1394/02/10  2015/04/30
    روان پرستاری


●  بررسی میزان هوش معنوی دانشجویان دندانپزشکی، تهران 1392-1393
   ◂  حسن سمیاری، مجیده هروی کریموی،فاطمه عربی، ملیحه نصیری
   ✔ 1393/11/20  2015/02/09
    اموزش پرستاری
PDF   

●  تاثیر سیگار بر لثه :یک مطالعه هیستوپاتولوژیک
   ◂ زهرا الهی نیا، نوشین جلایرنادری، حسن سمیاری
   ✔ 1393/11/11  2015/01/31
    Iranian Journal of Pathology
PDF   

●  مقایسه کیفیت زندگی بیماران یا اوردنچر و ایمپلنت
   ◂ مجیده هروی کریموی، حسن سمیاری، سیدشجاع الدین شایق، رامتین اذر- فرشید بسطامی
   ✔ 1392/09/01  2013/11/22
    Avicenna Journal of Dental Research
PDF   

●  اوردنچر مندیبل: مطالعه مقایسه ای لودینگ فوری و تاخیری بعد از پیگیری یکساله
   ◂ سید محمدرضا حکیمانه، علیرضا فروزنده شهرکی، حسن سمیاری، سید شجاع الدین شایق
   ✔ 1391/06/11  2012/09/01
    International Journal of Oral Implantology and Clinical Reseach
PDF   مقالات کنفرانسی (6)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر ضد میکروبی و بالینی اب ازونیزه .کلرهگزیدین و اموکسی سیلین-مترونیدازول بر باکتری پورفیروموناس ژینژیوالیس
   ◂ محمد نیاکان.، زهرا سرابادانی. ، حسن سمیاری، زهرا سلطانی.
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  مقایسه ویزگی های بالینی و شمارش سلول های ماستوسیت بافت لثه افراد سیگاری و غیرسیگاری مبتلا به پریودنتیت مزمن
   ◂ رضا همتی، نوشین جلایرنادری، حسن سمیاری
   ✔ 1394/05/07  2015/07/29
    سومین همایش سراسرس انجمن اسیب شناسان دهان فک و صورت ایران
PDF   

●  Evaluation of antimicrobial effect of Ammi visnaga against oral streptococci
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، حسن سمیاری، دکتر سارا فرهادی- سعید مقدمی تبریزی
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی اثر تزریقperiodonal در پالپوتومی مولر دوم فک بالا
   ◂ رزا حق گو، حسن سمیاری، فرید عباسی
   ✔ 1391/02/11  2012/04/30
    ACBID 6rd international congress Antalia
PDF   

●  بررسی موفقیت ایمپلنت های استفاده شده در کلینیک شهید منتظری در سالهای 1382 تا 1385
   ◂ حسن سمیاری، سیدشجاع الدین شایق
   ✔ 1388/07/08  2009/09/30
    پنجمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح


●  Effectiveness of antimicrobial mouth rinse in prevention of periodental disease in school children
   ◂ رزا حق گو، حسن سمیاری
   ✔ 1388/06/19  2009/09/10
    the 5th asian conference of oral health promotion for school children


کتاب ها

●  کنترل عفونت در دندانپزشکی

پایان نامه ها

●  the effect of controlled release of tacrolimus from collagen hydrogel scaffold on bone regeneration
   ◂ میرحامد نبوی

●  تاثیر لیزر دایود 940 نانومتر همراه با درمان جرمگیری در مقایسه با جرمگیری به تنهایی به روی بهبود شاخص‌های کلینیکی و میکروبیولوژیک ارزیابی سلامت پریودنتال
   ◂ زهرا ظهری

●  comparsion of genotoxic effect of cigarett and waterpipe smoking on human buccal cells
   ◂ مونا پورپاشا

●  Histologic and histomorphometic evaluation of nanobone and L-PRF on bone regeneration
   ◂ طیبه مبلغی

●  بررسی میزان IL-22,(EN-RAGE)S100A12 در مایع شیار لثه بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و ژنژیویت در مقایسه با گروه سالم
   ◂ مریم عمادی

●  Determination the effect of smoking on chronic periodontiits of gingiva
   ◂ رضا همتی

●  بررسی اثر عصاره ی ابی و متانولی خارخاسک و اب اوزونیزه بر باکتری پره وتلااینترمدیا
   ◂ سیده معصومه موسوی قهفرخی

●  بررسی میزان تاثیر ضد میکروبی عصاره ابی- الکلی سه گیاه دارویی خارخاسک مصطکی و ریشه گیاه شیرین بیان بر باکتری اکتینوباسیلوس اکتینوماتیسم کومیتانس
   ◂ عماد تقی زاده

●  بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک کاربرد FDBA , PDFDB, nanocrystalline hydroxyapatite در بازسازی نقایص استخوانی ایجاد شده در کالواریم خرگوش
   ◂ محمد نجفی

●  بررسی زیست سازگاری و استخوان سازی کامپوزیت نانو لوله کربنی چند دیواره/ نانوهیدروکسی اپاتیت و کلسیم فسفات دو فازی در نقایص استخوانی گوسفند
   ◂ محمدهادی نوری کوشکینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید