دانشگاه شاهد

بابک سیف

دانشیار - دکتری مهندسی برق مخابرات


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق مخابرات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :+98 21 5121 2093
پیوندها :
 

گرایش ها در پژوهش

  •    سامانه های یادگیری با نظریه ی اطلاعات (سینا)
  • نظریه ی مخابرات 
  • پردازش اماری سیگنال ها 
  • امار پایور و ناپارامتری 

ازمایش گاه سامانه های یادگیری با نظریه ی اطلاعات (سینا)

 

ازمایش گاه سامانه های یادگیری با نظریه ی اطلاعات (س ی ن ا)

   در سال 1390 ازمایشگاه "سامانه های یادگیری با نظریه ی اطلاعات" یا به کوته سخن "ازمایش گاه سینا" نخستین نمونه از این دست ازمایشگاه پژوهشی در کشور، در دانشگاه شاهد بنا نهاده شد. از ان روی که روند ها نشان می دهند که گردانش کلان داده ها و نیز یادگیری ماشین، گوشه ای برجسته از پردازش های امروز و اینده خواهد بود، بر ان شدیم تا با برپا کردن چنین ازمایشگاهی پژوهشی، با رویکرد نظریه ی اطلاعات و امار به برخی چالش های فناوری پاسخ بگوییم.


برایند کوشش ها به دستاوردهایی انجام گرفت که برخی از ان مانند زیر است


1- شناسایی مدولاسیون سیگنال های مخابراتی چندکاربره


2- شناسایی بعدهای زیرفضای سیگنال در نویزهای گوسی و غیر گوسی


3- براورد گرادیان برخی سنجه های اساسی اطلاعات در حالت های کلی


4-  چگونگی امنیت اطلاعات در سیستم های تنک


      5- مدل سازی شکل به صورت اماری با رویکرد نظریه ی اطلاعات



 


اموزش

الف- درسهای کارشناسی

سیگنال ها و سیستم ها
 مبانی سیستم های مخابراتی
 مخابرات دیجیتال
 اشنایی با مهندسی  برق

 ب- درسهای کارشناسی ارشد ودکتری

نظریه ی اطلاعات و کدنگاری

مخابرات بی سیم 

مخابرات طیف گسترده 

مخابرات سیار 

نظریه ی اشکارسازی

مقالات ژورنالی (18)   Download XML   Download TXT

●  گرادیان اطلاعات متقابل در سیستم های تصادفی: یک رویکرد تابعی
   ◂ محبوبه صدیقی زاد، بابک سیف
   ✔ 1398/06/18  2019/09/09
    IEEE Signal Processing Letters


●  گرادیان سنجه های اصلی اطلاعاتی: از نظریه تا کاربردها
   ◂ محبوبه صدیق زاد، بابک سیف
   ✔ 1398/03/29  2019/06/19
    Signal Processing


●  Secrecy Sum-Rate Enhancement in the Interference Channel via Price-Based Power Splitting
   ◂ Atena Ebrahimkhani, Bahareh Akhbari, Babak Seyfe
   ✔ 1397/09/10  2018/12/01
    IEEE Communications Letters


●  Signal enumeration in Gaussian and non-Gaussian noise using entropy estimation of eigenvalues
   ◂ Hamid Asadi, Babak Seyfe
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    Digital Signal Processing: A Review Journal


●  Compressed Sensing Encryption: Compressive Sensing Meets Detection Theory
   ◂ Mahmoud Ramezani-Mayiami, Hamid G. Bafghi, Babak Seyfe
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    Journal of Communications


●  یک تضمین عادلانه از دیدگاه نظریه ی بازی ها در کانال های تداخلی چندکاربره
   ◂ Babak Seyfe، Bahareh Akhbari، Atena Ebrahimkhani
   ✔ 1396/09/10  2017/12/01
    International Journal of Information & communication Technology Research
PDF   

●  On the secrecy of the cognitive interference channel with partial channel states
   ◂ Hamid G. Bafghi, Babak Seyfe, Mahtab Mirmohseni, Mohammad Reza Aref
   ✔ 1395/05/13  2016/08/03
    Transactions on Emerging Telecommunications Technologies


●  Capacity of channel with energy harvesting transmitter
   ◂ Hamid Ghanizade Bafghi, Babak Seyfe, Mohammad Reza Aref, Mahtab Mirmohseni
   ✔ 1393/12/19  2015/03/10
    IET Communication
PDF   

●  تخمین پهنی باند در دسترس
   ◂ بابک سیف
   ✔ 1391/01/01  2012/03/20
    Journal of Network and Computer Applications


●  Cross-layer combining of adaptive pilot-symbol-assisted modulation with truncated automatic repeat request in the presence of imperfect channel state information at both the receiver and the transmitter
   ◂ R. Barazideh, B. Seyfe
   ✔ 1390/07/10  2011/10/02
    IET Communication




مقالات کنفرانسی (16)   Download XML   Download TXT

●  State-dependent multiple access relay channel with cooperating transmitters
   ◂ Javad Gholipour, Mahtab Mirmohseni, Babak Seyfe, Mohammad Reza Aref
   ✔ 1397/02/05  2018/04/25
    Iran Workshop on Communication and Information Theory
PDF   

●  Sensitivity of the secrecy capacity of a wiretap channel to the channel gains with imperfect channel information
   ◂ Mahboobeh Sedighizad, Hamid G. Bafghi, Babak Seyfe
   ✔ 1396/02/13  2017/05/03
    Iran Workshop on Communication and Information Theory
PDF   

●  افزایش نرخ مجموع در شبکه های فراخوری در حضور تداخل ضعیف
   ◂ کریم باقری، بهزاد عبدالملکی، Babak Seyfe
   ✔ 1393/06/20  2014/09/11
    International Symposium on Telecommunication
PDF   

●  Cognitive interference channel with two confidential messages
   ◂ Hamid G. Bafghi, Somayeh Salimi, Babak Seyfe, Mohammad R. Aref
   ✔ 1389/07/27  2010/10/19
    Information Theory and its Applications (ISITA), International Symposium


●  SECRECY RATE REGION IN THE INTERFERENCE CHANNEL
   ◂ Hamid Ghanizade Bafghi, Babak Seyfe, Somayeh Salimi, Mohammadreza Aref
   ✔ 1389/05/25  2010/08/16
    2010 Workshop on Information Theoretic Methods in Science and Engineering


●  MRC Detection over SIMO OFDM Systems in the Presence of Phase Noise
   ◂ M. Rousta, B. Seyfe
   ✔ 1388/07/03  2009/09/25
    5th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2009


●  Space-Time Coding over Rayleigh Fast Fading Channels Using Unitary Matrices
   ◂ Manous Nehzat, Babak Seyfe, Soroush Akhlaghi
   ✔ 1388/07/02  2009/09/24
    5th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2009


●  Modulation classification in the presence of interference
   ◂ Masoud Zaerin, Babak Seyfe, Hamid Reza Nikoofar
   ✔ 1388/05/17  2009/08/08
     IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, 2009. .


●  Cross-layer combining of adaptive modulation with truncated ARQ in SIMO systems with imperfect CSI at receiver
   ◂ Reza Barazideh, Babak Seyfe
   ✔ 1388/05/11  2009/08/02
    ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management, 2009. CCCM 2009.


●  Processing Power Estimation of Simple Wireless Sensor Network Nodes by Power Macro-modeling
   ◂ M. Rafiee, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, B. Seyfe
   ✔ 1387/11/05  2009/01/24
    2009 International Conference on Computer Engineering and Technology
PDF   



پایان نامه ها

●  مکان یابی کاربران در شبکه های سلولی با یادگیری ماشین
   ◂ زهرا لاروبی

●  رویکردی تابعی به سامانه های تصادفی از دیدگاه نظریه اطلاعات
   ◂ محبوبه صدیقی زاد

●  مدل سازی شکل به صورت اماری با استفاده از معیارهای نظریه ی اطلاعات
   ◂ محمدامین امیدی

●  به کار گیری واژه دان در شناسایی مدولاسیون با رویکرد نظریه اطلاعات
   ◂ محمد کفعمی لادانی

●  هم راستانمایی تداخل در حضور اطلاعات ناقص کانال با استفاده از روش های نظریه ی اطلاعات
   ◂ مصطفی امیری

●  ظرفیت کانال های شنود در حضور حالت کانال و فرستندة برداشت گر انرژی
   ◂ حمید غنی زاده بافقی

●  گزینش رله در سیستم‌های دارای برداشت‌گر انرژی در شرایط باتری محدود
   ◂ سیدایمان والدساروی

●  اشکاری در نویز با نظریه ی اطلاعات
   ◂ مصیب راستگو

●  تخصیص توان در کانال تداخلی شناختی گوسی با فرستنده های برداشتگر انرژی
   ◂ سیدصادق موسوی اقایی

●  راهبردهای مرتبه دهی در انتخاب رله در شبکه های مشارکتی با منابع محدود
   ◂ کریم باقری



نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید