دانشگاه شاهد

حسین شاهون

دانشیار - متخصص جراحی فک و صورت جراحی فک و صورت


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : جراحی فک و صورت
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02188959210
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (39)   Download XML   Download TXT

●  بززسی تاثیر نانواسترانسیوم وهیدروکسی اپاتیت برسمان کلسیم فسفات دز درصدهای متفاوت وفازهای مختلف برروندتشکیل استخوان کاربرد ازمایشگاهی و حیوانی
   ◂ حسین شاهون
   ✔ 1395/04/01  2016/06/21
    Materials Science and Engineering C Materials for Biological Applications


●  ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی خواص بیولوژیکی سیمان های کلسیم فسفاتی اصلاح شده با استرانسیوم به منظور ترمیم ضایعات استخوانی
   ◂ حسین شاهون، Reza Masaeli، Tahereh Sadat Jafarzadeh Kashi، Rasoul Dinarvand، Mohammadreza Tahriri، حسین شاهون، Majid Raz، Kimia Khoshroo، Soolmaz Heidari
   ✔ 1394/06/30  2015/09/21
    مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Journal of Dental Medicine


●  Giant sialoliths of Wharton duct: Report of two rare cases and review of literature
   ◂ Sareh Farhadi, Roya Hamedi, Hossein Shahoon
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    Dental Research Journal


●  ََAntibacterial effect of morphous (po ly-crystalline) and amorphous (glass) nano-bioactive glass 45S5 on Streptococcus mutans
   ◂ Hosain Shahon, Mohammad Niakan, Mona Behnami, Masoumeh Behnami, Sara Shahbazi, Roghayeh Toori
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    Journal of Dental School=مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


●  پتانسیل تحریک استخوانسازی عاج دمینرالیزه الوژنیک :مطالعه پایلوت
   ◂ Neema Bakhshalian، T Jalayer، HShahoon، BH Arjmand، HR Azimi
   ✔ 1393/06/19  2014/09/10
    The Journal of the Western Society of Periodontology-Periodontal Abstracts
PDF   

●  علل خارج کردن دندانهای دایمی و عوامل مرتبط در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مرکزی شهرکرج
   ◂ مهران صاحب اختیاری شادی شاهون
   ✔ 1393/01/15  2014/04/04
    مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  تاثیر استخوان سازی ماتریکس دمینرالیزه عاج دندان.یک مطالعه پایلوت
   ◂ نیما بخشعتیان، حسین شاهون، حمیدرضا عظیمی لیسار، تکتم جلایر، ارجمندی
   ✔ 1392/06/17  2013/09/08
    The Journal of the Western Society of Periodontology-Periodontal Abstracts
PDF   

●  بررسی خاصیت تشدید کنندگی استخوان سازی ماتریکس عاج دمینرالیزه
   ◂ نیمابخشعتیان تکتم جلایر Hosain Shahon بهرام ارجمندی حمیدرضاعظیمی
   ✔ 1392/06/10  2013/09/01
    The Journal of the Western Society of Periodontology-Periodontal Abstracts
PDF   

●  بررسی تاثیرBMP7بر روند کلسیفیکاسیون نابجا با و بدون نانو ذرات نقره در عضله گلوتیوفمورال حیوان ازمایشگاهی
   ◂ حسین شاهون
   ✔ 1391/12/14  2013/03/04
    Journal of Dental School=مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
PDF   

●  بررسی اثر نانو سیلور برنفوذفاکتوررشدی TGFBوبررسی ساخت غضروف
   ◂ ذاکر یاری حاج عطالو، Hosain Shahon، ساره فرهادی
   ✔ 1391/08/30  2012/11/20
    Scientific Research and Essays
PDF   مقالات کنفرانسی (21)   Download XML   Download TXT

●  معرفی روش جدید برای سینوس لیفت ونصب ایمپلنت
   ◂ حسین شاهون
   ✔ 1397/11/30  2019/02/19
    17th intrrnational congressof iranian society of oral and maxillofacial surgeons


●  ایده ای جدید برای ساخت ایمپلنتهای اینده
   ◂ حسین شاهون
   ✔ 1396/11/24  2018/02/13
    oral and maxillofacial surgery


●  بررسی چهارساله تکنیک جدید محافظت از عصب فک پایین متعاقب نصب ایمپلنت
   ◂ حسین شاهون
   ✔ 1395/11/20  2017/02/08
    15th international congress of iranian society of oral and maxillofacial surgeons
PDF   

●  اناتومی کاربردی قسمت خلفی فک پایین
   ◂ دکتر شاهون
   ✔ 1395/06/12  2016/09/02
    8th international symposium of clinical and applied anatomy
PDF   

●  گزارش موارد غیرمعمول درجراحی فک وصورت روشها وگزارش بعد از عمل
   ◂ Hosain Shahon، ساره فرهادی
   ✔ 1394/08/06  2015/10/28
    22thoral and maxillofacial surgery
PDF   

●  جدید نصب ایمپلنت در فکهای تحلیل رفته
   ◂ ذاکر یاری حاج عطالو، Hosain Shahon
   ✔ 1394/08/04  2015/10/26
    oral and maxillofacial surgery
PDF   

●  بررسی اثرBMPSونانوروتایل تایتانیوم برروندکلسیفیکاسیون اکتوپیک درعضله فمور رت وخرگوش
   ◂ مهسا نعمت الهی، حسین شاهون، مهسانعمت الهی
   ✔ 1392/12/13  2014/03/04
    18th Iranian Congress of Physioligy and Pharmacology
PDF   

●  بررسی خواص ضدمیکروبی فرمهای امورف و غیرامورف نانوبایواکتیوگلاس45S5 بر روی باکتریاسترپتوکوکوس موتانس به صورت in-vitro
   ◂ مونا بهنامی، حسین شاهون، مونابهنامی-Mohammad Niakan-معصومه بهنامی-ساراشهبازی
   ✔ 1392/11/16  2014/02/05
    اولین کنگره ملی کاربرد بیوماتریال درپزشکی ودندانپزشکی
PDF   

●  مطالعه رادیوگرافیک وهیستولوژیک HBMG واتوگرافت در ترمیم نقایص استخوانی رت
   ◂ Hosain Shahon، Shahriyar Shahab، حیدری، کاملیا کیان بخت
   ✔ 1388/06/28  2009/09/19
    1th International Symposium of clinical and Aplied Anatomy


●  بررسی رادیوگرافی ترمیم دندانهای مجاور با و بدون وجود استخوان کندرال
   ◂ حسین شاهون
   ✔ 1388/02/20  2009/05/10
    31st asia pacific dental congress 2009 Hong Kong
کتاب ها

●  جراحی دهان وفک وصورت(فصل 15)
   ◂ حسین شاهون، حمیدرضا عظیمی لیسار، حسن میرصالحیان

●  اسیب شناسی غدد بزاقی تشخیص و درمان
   ◂ سولماز حیدری

●  استخوان وجانشین شونده های ان
   ◂ همکاری مریم نیک حالت

پایان نامه ها

●  comparison effect of BMPS with Nano Ti & Nano silver in ectopic calciffication formation an animal study
   ◂ مهدی شامحمدی بنی

●  علل خارج کردن دندانهای دایمی و عوامل مرتبط در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مرکزی شهرکرج
   ◂ مهران صاحب اختیاری

●  Evaluation of nanoHA on peripheral WBC
   ◂ رویا حامدی

●  بررسی تاثیرBMP7رروند کلسیفیکاسیون نابجاباباوبدون نانوذرات نقره در عضله گلوتئوفمورال حیوان ازمایشگاهی رت
   ◂ مهسا نعمت الهی

●  بررسی اثر سمیت سلولی ذرات نانو هیدروکسی اپاتیت بر سلولهای فیبروبلاست l929
   ◂ وحید مجدالحسینی

●  بررسی اثرفعالیت زیستی سلولهای L929درمجاورت ذرات نانوسیلوردرزمانهای2و24و48و72 ساعت
   ◂ پانته ا گل گون نیا

●  بررسی رابطه پاکت پریودنتال دردیستال دندانهای مولردوم پایین بانوع و عمق نهفتگی
   ◂ جمشید خادمی استانه

●  بررسی اثر mp2با وبدونذرات نانو سیلور بر القای غضروف سازی درعضله وپاریتال رت
   ◂ ذاکر یاری حاج عطالو

●  مقایسه تشکیل سد عاجی با BMGانسانی وروش سنتی
   ◂ امیر خوشرو

●  مقایسه ی بایو متریال DBM HECBMG بر میزان دانسیته ی استخوان سازی در ترمیم نقایص استخوانی انسان
   ◂ محسن حیدرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید