دانشگاه شاهد

مهدی عرق بیدی کاشانی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : ارتودنسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :88959210
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (6)   Download XML   Download TXT

●  -
   ◂ مهدی عرق بیدی کاشانی- امیرحسین خطیبی- محسن مراتی- شیوا شیوایی- مجتبی سبزیجاتی- محمدرضا بدیعی- طاهره غیاسیان
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    International Journal of Advanced Biotechnology and Research


●  -
   ◂ مهدی عرق بیدی کاشانی- امین گلشاه- نفیسه نیک کردار- مجید رضایی
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics


●  بررسی هیستومرفومتریک واکنش بافت به مینی اسکروهای دارای پوشش کامپوزیتی
   ◂  دکترمهدی عرق بیدی کاشانی ، دکتر نوشین جلایرنادری، دکتر سعید برنده
   ✔ 1394/07/01  2015/09/23
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran


●  بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی اپاتیت بر استحکام باندبرشی براکت های سرامیکی باند شده با سیمان گلاس اینومر رزین مدیفاید
   ◂ غلامرضا اسلامی امیرابادی، مهدی عرق بیدی کاشانی، محسن نوری ساری، صالحی وزیری، سیدطبایی، غفاری
   ✔ 1393/06/30  2014/09/21
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran
PDF   

●  -
   ◂ محسن نوری سری- الهه سیدطبایی- عباس صالحی وزیری - حسنعلی غفاری- مهدی عرق بیدی کاشانی- غلامرضا اسلامی امیرابادی
   ✔ 1393/01/26  2014/04/15
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran
PDF   

●  -
   ◂ ساره فرهادی- ندا رستگارفرد
   ✔ 1391/02/14  2012/05/03
    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
PDF   

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید