دانشگاه شاهد

مهدی عرق بیدی کاشانی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : ارتودنسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :88959210
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (6)   Download XML   Download TXT

●  the impact of canine retraction on anchorage loss in two methods of active lace back and niti closed coil spring
   ◂ Mahdi Kashani, Amir Hossein Khatibi, Mohsen Merati, Shiva Shivaei, Mojtaba Vegetables, Mohammad Reza Badiee, Tahereh Ghiyasyan
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    International Journal of Advanced Biotechnology and Research


●  In-vitro impact of insertion angle on primary stability of miniscrews
   ◂ Mehdi Araghbidikashani, Amin Golshah, Nafiseh Nikkerdar, Majid Rezaei
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics


●  بررسی هیستومرفومتریک واکنش بافت به مینی اسکروهای دارای پوشش کامپوزیتی
   ◂ Mahdi Kashani، Noushin Jalayer Naderi، سعید برنده
   ✔ 1394/07/01  2015/09/23
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی اپاتیت بر استحکام باندبرشی براکت های سرامیکی باند شده با سیمان گلاس اینومر رزین مدیفاید
   ◂ غلامرضا اسلامی امیرابادی، مهدی عرق بیدی کاشانی، Mohsen Noori، صالحی وزیری، سیدطبایی، غفاری
   ✔ 1393/06/30  2014/09/21
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
PDF   

●  effect of nano-hydroxyapatite incorporation into resin modified glass ionomer cement on ceramic bracket debonding
   ◂ Mohsen Noori Seri, ellaheh seyed tabaei, Abas Vaziri, Hasan Ghaffari, Mahdi Kashani, Gholam Abadi
   ✔ 1393/01/26  2014/04/15
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
PDF   

●  comparison of the effect of three cements on prevention of enamel demineralization adjacent to orthodontic bands
   ◂ Sareh Farhadi, Neda Restegar fard, Mahdi Kashani
   ✔ 1391/02/14  2012/05/03
    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
PDF   

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید