دانشگاه شاهد

مریم عظیمی‌زواریی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پروتزهای دندانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (7)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر درمان های سطحی بر خشونت سطحی، تغییر فاز و استحکام خمشی زیرکونیای دندانی
   ◂ سیدمحمدرضا حکیمانه، نیکناز یحیی زاده فر، مریم عظیمی‌زواریی، سیدشجاع الدین شایق، مبین یحیی زاده فر، تبسم هوشمند
   ✔ 1400/01/28  2021/04/17
    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects


●  بررسی اثر لیزر er:yag بر استحکام برشی لامینیت ونیر پرسلنی باند شده به دندان
   ◂ احسان مرشدی، مریم پیر مرادیان، سیدشجاع الدین شایق، سارا ترابی، سینا جعفری، سیدمحمدرضا حکیمانه، مریم عظیمی زواریی
   ✔ 1399/09/01  2020/11/21
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●   ارزیابی کرو اسپی و ویلسون و کره مانسون در بالغین ایرانی
   ◂ مریم عظیمی زواریی، سیدشجاع الدین شایق، فرناز تقوی دامغانی، فرنوش تقوی دامغانی، سیدمحمدرضا حکیمانه، مهدیه چاوش زاده نطنزی، مهران ترابی
   ✔ 1398/06/24  2019/09/15
    Journal of Craniomaxillofacial Research


●  Effects of excessive implant angulation on retention of two types of overdenture attachments during cyclic loading
   ◂ Mohammmad Taghi Baghani, Hadi Teymuri, Seyed Shojaoddin Shayegh, Maryam Azimi Zavaree, Seyed Reza Hakimaneh, Farinaz Khodad Kashi, Shireen Shidfar
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    Journal of Contemporary Dental Practice


●  Full Mouth Rehabilitation of a 12-year-old Patient with Hidrotic Ectodermal Dysplasia with Removable Partial Denture: a CASE Report
   ◂ Seyed Mohammad Reza Hakimaneh
   ✔ 1397/01/17  2018/04/06
    Biomedical Journal of Scientific and Technical Research
PDF   

●  بررسی نسبتهای تکرارشونده و نسبت طلایی در دندانهای طبیعی
   ◂ مریم عظیمی زواره ای، مریم دین پرور، حسنا تیموریان، مریم فرهادیان
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
    Avicenna Journal of Dental Research


●  بررسی تاثیر استفاده از پست فایبر بر مقاومت به شکست دندانهای بازسازی شده با روکش، در یک مطالعه ازمایشگاهی
   ◂ Maryam Zavare، سیدمحمدرضا حکیمانه، سید شجاع الدین شایق، منصوره یاری، زهرا زربافی
   ✔ 1395/04/01  2016/06/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


کتاب ها

●  کتاب ملی پروتزهای دندانی کامل متحرک (فصل 2)
   ◂ سیدمحمدرضا حکیمانه، مریم عظیمی زواریی

پایان نامه ها

●  بررسی اثر درمان های سطحی مختلف بر استحکام خمشی، خشونت سطحی و تغییرات فازی زیرکونیا
   ◂ نیکناز یحیی زاده فر

●  بررسی اثر زاویه بین ایمپلنتهای بر میزان گیر دونوع اتچمنت اور دنچر متکی بر ایمپلنت همراه با گذاشت و برداشت مکرر
   ◂ محمدهادی تیموری

●  بررسی تاثیر اماده سازی های سطحی مختلف سرامیک زیرکونیا بر استحکام ریزکششی به یک نوع سمان رزینی
   ◂ نیکفام خوشخونژاد

●  بررسی نسبتهای تکرارشونده عرض دندانهای قدامی در دانشجویان،کارکنان و مراجعین به دانشکده دندانپزشکی شاهد درسال 1390
   ◂ مریم دین پرور

●  بررسی شعاع کره مانسون در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شاهد
   ◂ مهدیه چاووش زاده نطنزی

●  بررسی میزان موفقیت بارگذاری فوری اوردنچرهای متکی بر یک ایمپلنت فک پایین مراجعین به دانشکده شاهد سال 89
   ◂ جواد محمدلویی

●  تاثیر استفاده از پست FRC بر مقاومت شکست دندانهای بازسازی شده با روکش
   ◂ منصوره یاری

●  تاثیر استفاده از پست FRCبر مقاومت به شکست دندانهای باز سازی شده با کامپوزیت
   ◂ فاطمه مشی

●  بررسی مقاومت به شکست پست های همرنگ دندان در بازسازی دندانهای قدامی اندو شده
   ◂ مجید قریشی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید