دانشگاه شاهد

حمیدرضا عظیمی لیسار

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : جراحی فک و صورت
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (17)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر استخوان سازی غشای کلاژنی بدست امده از کیسه هوای ماهی سفید بر روی کالواریای موش
   ◂ نوشین جلایرنادری، حمیدرضا عظیمی لیسار، فرید بحری زاده
   ✔ 1400/04/28  2021/07/19
    Dental Research Journal


●  Poly(lactic-co-glycolic acid)(PLGA)/TiO 2 nanotube bioactive composite as a novel scaffold for bone tissue engineering: In vitro and in vivo studies
   ◂ Hossein Eslami, Hamidreza Azimi Lisar, Tahereh Sadat Jafarzadeh Kashi, Mohammadreza Tahriri, Mojtaba Ansari, Tohid Rafiei, Farshid Bastami, Alireza Shahin-Shamsabadi, Fatemeh Mashhadi Abbas, Lobat Tayebi
   ✔ 1397/04/18  2018/07/09
    Biologicals


●  شدت رنگ خاکستری در سی تی و سی تی کون بیم در ارزیالی اطالاعت مفید است
   ◂ فرشید بسطامی، Shahriyar Shahab، اذین پارسا، فاظمه مشهدی عباس، محمد هادی نوری، مهشید نامداری، حمید رضا عظیمی، توحید رفیعی، فرحناز فهیمی پور، مجید صالحی-
   ✔ 1397/02/02  2018/04/22
    Journal of Oral and Maxillofacial Surgery


●  SANDWICH TECHNIQUE FOR RIDGHE AUGMENTATION WITHOUT FIXATION
   ◂ H.R. Azimi
   ✔ 1395/08/12  2016/11/02
    International Journal of Biology,Pharmacy and Allied Sciences


●  پتانسیل تحریک استخوانسازی عاج دمینرالیزه الوژنیک :مطالعه پایلوت
   ◂ Neema Bakhshalian، T Jalayer، HShahoon، BH Arjmand، HR Azimi
   ✔ 1393/06/19  2014/09/10
    The Journal of the Western Society of Periodontology-Periodontal Abstracts
PDF   

●  تاثیر استخوان سازی ماتریکس دمینرالیزه عاج دندان.یک مطالعه پایلوت
   ◂ نیما بخشعتیان، حسین شاهون، حمیدرضا عظیمی لیسار، تکتم جلایر، ارجمندی
   ✔ 1392/06/17  2013/09/08
    The Journal of the Western Society of Periodontology-Periodontal Abstracts
PDF   

●  Evaluation of Nanosilver Solution Stability against Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa
   ◂ Mohammad Niakan, Hamid Reza Azimi, Zahra Jafarian, Golnoosh Mohammadtaghi, Sarah Niakan, Seyed Mostafa Mostafavizade
   ✔ 1392/05/19  2013/08/10
    Jundishapur Journal of Microbiology


●  مقایسه تاثیر غلظت های مختلف سیاه دانه و نانو سیلور بر میزان رشد باکتری های دهانی استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سنگوئس
   ◂ گلنوش محمدتقی، حمیدرضا عظیمی لیسار، گلنوش محمد تقی، زهرا جعفریان، فرهود نجفی سید مصطفی مصطفوی، Sara Niakan
   ✔ 1391/10/05  2012/12/25
    تحقیق در علوم دندانپزشکی
PDF   

●  مقایسه فاسیای فراوری شده گاو با یک ممبران خارجی (اولوشن)بر میزان استخوان سازی اهیانه خرگوش
   ◂ حمیدرضا عظیمی لیسار، کامران معصومی
   ✔ 1391/04/02  2012/06/22
    Journal of Dental School=مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


●  مقایسه سمیت دوبایومتریال مرجان مادرپورا و BMGنوع انسانی بر سلو لهای منونوکلئر خون محیطی انسان
   ◂ حسین شاهون، حمیدرضا عظیمی لیسار، فاطمه مشهدی عباس، مهسا نعمت اللهی
   ✔ 1390/07/11  2011/10/03
    Journal of Dental School=مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
PDF   مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  کاشت ایمپلنت در ساکت تازه بدون اماد ه سازی ساکت
   ◂ حمید رضا عظیمی
   ✔ 1396/11/26  2018/02/15
    16th international congress of iranian society of oral & maxillofacial surgeones
PDF   

●  افزایش ارتفاع ریج ماندیبل به روش ساندویچ بدون فیکساسیون
   ◂ حمید رضا عظیمی
   ✔ 1395/08/19  2016/11/09
    12th asian congress on oral&maxillofacial surgery
PDF   

●  دیواره قدامی سینوس به عنوان منبع گرفت در ایمپلنت های قدامی
   ◂ حمید رضا عظیمی
   ✔ 1394/11/18  2016/02/07
    14th international congress of iranian society of oral &maxillofacial surgeons
PDF   

●  خم کردن غضروف تحتانی طرفی بینی در رینوپلاستی
   ◂ حمید رضا عظیمی
   ✔ 1393/12/06  2015/02/25
    کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران


●  Investigation the Effect of Chemical Gases in Creation Cleft Lip and Palate in the Children of Chemically Injured of Isphahan(Iran)
   ◂ Hamid Lisar, رامین میری
   ✔ 1388/02/02  2009/04/22
     third international oral & maxillofacial surgery congresst


●  بررسی تاثیر ذرات مرجان برترمیم دیفکت استخوان پاریتال خرگوش
   ◂ Hamid lIsar، محمد جلال، حمید توفیقی
   ✔ 1387/02/27  2008/05/16
    2end international oral & maxillofacial surgery congress


●  Histologic Analysis of Osteopromotion Property of Homogenous Demineralized Dentin Matrix in Parietal Bone Defect in Rabbit
   ◂ Hamid Lisar, Nima Bakhshalian
   ✔ 1387/02/27  2008/05/16
    2end international oral & maxillofacial surgery congress


کتاب ها

●  جراحی دهان وفک وصورت(فصل 15)
   ◂ حسین شاهون، حمیدرضا عظیمی لیسار، حسن میرصالحیان

●  جراحی دهان و فک و صورت

پایان نامه ها

●  مقایسه تاثیر دنتین دمینرالیزه زنوژن با پودراستخوان دمینرالیزه بر میزان استخوان سازی در خرگوش:مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک
   ◂ علیرضا مخلصی

●  مقایسه اثر استخوان سازی غشای تهیه شده از کیسه هوای ماهی سفید با یک غشای شرکت فراورده های بافتی کیش
   ◂ فرید بحری زاده

●  بررسی میزان موفقیت ایمپلنت ایرانی بایونیک با اندازه گیری میزان تحلیل استخوان کرستال
   ◂ غزل محمدرضا

●  بررسی هیستولوژیک میزان استخوان سازی داربست پلی لاکتیک گلیکولیک اسید تقویت شده با نانولوله های
   ◂ توحید رفیعی چهاربرج

●  evaluation of the reasons for toothextraction of permanent teethand itsrelatedcausesamong patients referredtoshahedoralsurgerydepartment
   ◂ شهروز غفوری نیا

●  مقاسه تاثیر ضد باکتریایی محلول نانوسیلور و عصاره روغنی سیاه دانه با انتی بیوتیک اموکسی سیلین بر باکتری های دهانی و تعیین MIC انها
   ◂ گلنوش محمدتقی

●  مقایسه تاثیر پایداری خواص ضد میکروبی عصاره روغنی سیاه دانه و محلول نانو سیلور ....
   ◂ زهرا جعفریان

●  comparison of evolution with fascia onregeneration of bone defect in rabbite
   ◂ کامران معصومی

●  مقایسه هیستو مورفومتریک عاج دمینرالیزه اتوژن با بیواوس بر میزان افزایش ارتفاع استخوان اهیانه خرگوش
   ◂ معصومه دهقان

●  بررسی هیستولژیک تاثیر عاج دمینرالیزه همولوگ بر میزان استخوانسازی مغز استخوان تی بیای خرگوش
   ◂ فیزوزه رحیمی انگیزنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید