دانشگاه شاهد

محمد علی‌همتی

استاد یار - دانشنامه تخصصی در پروتزهای دندانی دندانپزشکی


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پروتزهای دندانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (11)   Download XML   Download TXT

●  توضیع تنش و.......
   ◂ سیدشجاع الدین شایق، محمد علی همتی، علی جمالی قمی
   ✔ 1399/12/08  2021/02/26
    Dental Research Journal


●  درمان اندودونتیک دنس اینواجینویپس تایپ2 باضایعه وسیع رادیکولار
   ◂ علی جمالی قمی، محمد علی همتی، حسین لباف، رضا صیادصوفدوست
   ✔ 1399/11/23  2021/02/11
    International Journal of Medical and Dental Case Reports
PDF   

●  بازسازی کامل بیمار با دسپلازی کلیدوکرانیال با پروتز متحرک پارسیل
   ◂ علی جمالی قمی، رضا صیادصوف دوست، محمد علی همتی، محمد سعیدبرزگر
   ✔ 1398/11/01  2020/01/21
    Case Reports in Dentistry


●  ارزیابی دقت روش سنتی چشمی، اسپکتروفوتومتری و اسکن 3 بعدی با استفاده از دو سیستم راهنمای رنگ
   ◂ رضا صیاد صوفدوست، فاطمه امام، حمیرا انصاری لاری، علی جمالی قمی، محمد علی همتی
   ✔ 1398/08/22  2019/11/13
    Scientific Archives of Dental Sciences


●  بررسی اثر محلول های تمیزگننده دنچر بر گیر دونوع از اتچمنتها
   ◂ علی جمالی قمی، سیدشجاع الدین شایق، سیدمحمدرضا حکیمانه، فریناز خداداد کاشی، نیکناز یحیی زاده فر، محمد علی همتی
   ✔ 1398/07/13  2019/10/05
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  Evaluating the effect of Kandovan propolis against Streptococcus Mutans
   ◂ Mohamad Rezvani, Mohamad Alihemmati, Mahdi Norouzi, Ronak Bakhtiari, Fatemeh Azinpour, Faezeh Hamzeh
   ✔ 1397/01/23  2018/04/12
    Journal of Oral Health and Oral Epidemiology


●  Evaluating the Physical Properties of Novel Zinc Phosphate and Zinc Polycarboxylate Cements Containing Zinc Oxide Nanoparticles
   ◂ Mohammad Ali Hemmati, Faeze Hamze, Mostafa Fatemi, Farhood Najafi, Mohammad Bagher Rezvani
   ✔ 1396/06/11  2017/09/02
    Avicenna Journal of Dental Research


●  comparison of the trhermoplastic resins reinforced with ceramic particles with conventional thermoplastic resins in fixed dental prostheses
   ◂ Mohamad Alihemmati, Ali Ghomi, Farnoush Taghavi, Daryush Talei, Farnaz Takhavi
   ✔ 1396/04/12  2017/07/03
    International Journal of Advanced Biotechnology and Research


●  بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
   ◂ نوشین جلایر نادری، محمد علی همتی، رقیه حجتی-اکرم حجتی
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی تاثیر کارکاربرد ذرات ساینده در میزان گیر پروتز کامل فک بالا
   ◂ محمد علی همتی، علی جمالی، سکینه برزگر گلیردی، فرنوش تقوی
   ✔ 1394/05/03  2015/07/25
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
پایان نامه ها

●  مقایسه ازمایشگاهی تطابق مارژین و تطابق داخلی زیرکونیا
   ◂ علی ارزوبخش

●  مقایسه رزینهای ترموپلاستیک تقویت شده باذرات سرامیکی و رزینهای ترموپلاستیک معمول درپروتزهای ثابت دندانی ازنظرمیزان استحکام خمشی وکششی
   ◂ فرنوش تقوی دانغانی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید