دانشگاه شاهد

ناهید رژه

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری داخلی، جراحی و کودکان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (113)   Download XML   Download TXT

●  ارتباط اضطراب و افسردگی با ویژگی های جمعیت شناختی مراقبان سالمندان مبتلا به الزایمر
   ◂ اکرم شفیع زاده، امین میرزایی، مجیده هروی کریموی، سید حمید شریف نیا، علی منتطری، ناهید رژه
   ✔ 1398/10/28  2020/01/18
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research


●  فرم کوتاه فارسی پرسشنامه نگرش به سالمندان: یک مطالعه اعتباریابی
   ◂ مزگان میرعمادی، راضیه بندری، مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، حمید شریف نیا، علی منتظری
   ✔ 1398/10/17  2020/01/07
    Health and Quality of Life Outcomes


●  بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل 5A بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت
   ◂ مائده صادقی گل افشانی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی ، الهام یوسفی عبدالملکی
   ✔ 1398/10/03  2019/12/24
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   

●  بررسی تاثیر اموزش توانمند سازی خود مدیریتی بر ارتقا رفتارهای سلامت روان در زنان سالمند
   ◂ ثریا نجاتی، مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، حمید شریف نیا
   ✔ 1398/09/02  2019/11/23
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق


●  بررسی میزان اضطراب و افسردگی در بیماران همودیالیزی دچار خارش اورمیک
   ◂ محمد فصیحی رامندی، مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، سمیه جوانمردنژاد، سید حمید شریف نیا
   ✔ 1398/08/01  2019/10/23
    Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه


●   بررسی خود پنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه
   ◂ مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، ابوالقاسم کریمی، سمیه جوانمردنژاد
   ✔ 1398/08/01  2019/10/23
    Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه


●  بررسی تاثیر طب فشاری بر شاخصهای فیزیولوژیک بیماران زن تحت جدا سازی از تهویه مکانیکی
   ◂ فاطمه زواره اصفهانی، ناهید رژه، ماهیار صدیقی، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، ،کیارش ساعتچی
   ✔ 1398/06/27  2019/09/18
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   

●  ترجمه و اعتباریابی اولیه نسخه فارسی پرسشنامه سنجش فشار بار مراقبتی در مراقبان بیماران الزایمری
   ◂ مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، اکرم شفیع زاده خولنجانی، سید حمید شریف نیا، علی منتظری
   ✔ 1398/06/25  2019/09/16
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research


●  The Effect of Foot Reflexology on Hospital Anxiety and Depression in Female Older Adults: a Randomized Controlled Trial
   ◂ Tahereh Bahrami, Majideh Heravi-Karimooi, Seyed Davood Tadrisi, Mojtaba Vaismoradi, Nahid Rejeh
   ✔ 1398/06/12  2019/09/03
    International Journal of Therapeutic Massage and Bodywork: Research, Education, and Practice
PDF   

●  بررسی میزان شادکامی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در سال 1
   ◂ مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، سمیه جوانمردنژاد، سید حمید شریف نیا
   ✔ 1398/05/17  2019/08/08
    Critical Care Nursing Journal= پرستاری مراقبت ویژه
مقالات کنفرانسی (64)   Download XML   Download TXT

●  سنجش نگرش و باور بیماران همودیالیز درخصوص خود مراقبتی دارویی کلیوی
   ◂ ناهید رژه
   ✔ 1397/08/29  2018/11/20
    نهمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقا سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت
PDF   

●  مداخلات روانشناختی PTSD در پیامد سوانح و بحران ها و حوادث تروریستی
   ◂ فاطمه رحیمی، ناهید رژه، شهروز یزدانی، سیما فیض اله زاده، فاطمه عابدی
   ✔ 1396/02/02  2017/04/22
    هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
PDF   

●  Eye movement desensitization and reprocessing(EMDR)as the primary for victims of disasters and crises
   ◂ Fatemeh Rahimi, Nahid Rejeh, Sima Fabzollah Zadeh, Fatemeh Abdi, Mohsen Lotfi
   ✔ 1396/02/02  2017/04/22
    هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
PDF   

●  توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری
   ◂ ناهید رژه، Majideh karimooi
   ✔ 1395/11/06  2017/01/25
    چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران
PDF   

●  بیماران همودیالیزی و امادگی در بالایا
   ◂ سیما فیض الله زاده، ناهید رژه، مرتضی نظری، فاطمه رحیمی، انسیه کشاورزمهرزاد، محسن لطفی
   ✔ 1395/05/20  2016/08/10
    همایش سالیانه مدیریت سلامت و بلایا و فوریتها
PDF   

●  میزان امادگی بیماران همودیالیزی در بلایا و فوریتها
   ✔ 1395/05/20  2016/08/10
    همایش سالانه مدیریت سلامت در بلایا و فوریت ها
PDF   

●  بررسی دانش تغذیه ایی و رزیم غذایی بیماران تحت همو دیالیز
   ◂ فاطمه رحیمی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، رامین تاج بخش
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    the 2nd international and 14th iranian nutrition congress
PDF   

●  predictors of qol in iranian heart failure patients
   ◂ Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    پنجمین کنفرانس بین المللی نارسایی قلبی
PDF   

●  بررسی رابطه سلب اختیار اعضا خانواده و کیفیت زندگی سالمندان
   ◂ Zahra Pishnamazi، Nahid Rejeh، Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی و عوامل موثر: یک مطالعه مقطعی
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، زهرا طاهری، علی منتظری، امیر واحدیان
   ✔ 1393/10/30  2015/01/20
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   کتاب ها

●  الگو محوری در اموزش علوم پزشکی
   ◂ جمیله مختاری ؛عباس عبادی؛ فاطمه الحانی؛ ناهید رژه

●  مراقبت پرستاری در منزل

●  روش های پرستاری بالینی
   ◂ علیرضا خاتونی؛ ناهید رژه ؛ فاطمه گودرزی؛ شهرزاد پاشایی پور؛ مریم نثاری؛مسعود بحرینی

●   اصول پرستاری داخلی و جراحی (اب و الکترولیت ؛ اسید و باز و جراحی)
   ◂ زهرا مشتاق

پایان نامه ها

●  بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدلA5بر خود کارامدی و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت
   ◂ مائده صادقی گل افشانی

●  بررسی ارتباط خودپنداره حرفه‌ای با کیفیت زندگی کاری، استرس و رضایتمندی شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های دانشگاهی منتخب شهر تهران در سال 1397
   ◂ ابوالقاسم کریمی

●  تاثیر بخور درمانی بر عوارض ناشی از اکستوباسیون در سالمندان بعد از جراحی بای پس شریان کرونر
   ◂ مریم سادات نصر اللهی

●  بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه فشار بار مراقبتی (CBI)در مراقبان سالمندان الزایمری شهرتهران درسال1397
   ◂ اکرم شفیع زاده خولنجانی

●  بررسی ارتباط خارش اورمیک با کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در بیماران تحت همودیالیزدر بیمارستان‌های منتخب شهر تهران در سال1397
   ◂ محمد فصیحی رامندی

●  بررسی تاثیر توانمندسازی خود مدیریتی بر خودکارامدی و رضایت از زندگی زنان سالمند منطقه غرب تهران سال 1397
   ◂ ثریا نجاتی

●  ترجمه و بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش دانش بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
   ◂ سحر سمنانی

●  مقایسه ماساژ بازتابی کف پا و طب فشاری بر سردرد ناشی از انفوزیون نیتروگلیسیرین در بیماران زن بستری در اورژانس قلب
   ◂ مریم فتاحی

●  بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت مندی شغلی با شادکامی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در سال 9713
   ◂ سمیه جوانمردنژاد

●  بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی، خود کارامدی و سطح سواد سلامت درمبتلایان به انژین صدری مراجعه کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر تهران 1396
   ◂ ابوذر ایجادینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید