دانشگاه شاهد

ناهید رژه

استاد


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری داخلی، جراحی و کودکان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (137)   Download XML   Download TXT

●  Explore the Bereavement Needs of Families of Children With Cancer From the Perspective of Health Caregivers: A Qualitative Study
   ◂ Salman Barasteh, Shahram Molavynejad, Nahid Rejeh, Maryam Pakseresht, Maryam Rassouli , Shahnaz Rostami
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    Frontiers in Psychology
PDF   

●  Aromatherapy Massage vs. Foot Reflexology on the Severity of Restless Legs Syndrome in Female Patients Undergoing Hemodialysis
   ◂ Majideh Heravi-Karimooi, Mahbobeh Ghasemi, Tahereh Bahrami, Seyed Davood Tadrisi, Mojtaba Vaismoradi , Nahid Rejeh
   ✔ 1400/07/20  2021/10/12
    Geriatrics
PDF   

●  ترجمه و اعتباریابی اولیه پرسشنامه سنجش رضایت مندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه )24 -ICU-FS)
   ◂ علی منتظری، امنه حیاتی نیا، مجیده هروی کریموی، ناهید رژه
   ✔ 1400/05/02  2021/07/24
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research


●  ترجمه و اعتباریابی اولیه نسخه فارسی پرسشنامه ترس از افتادن در سالمندان )GFFM)
   ◂ نگار صادقی، مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، علی منتظری
   ✔ 1400/04/12  2021/07/03
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research


●  بررسی تاثیر اموزش تفسیر گازهای خون شریانی از طریق تلفن همراه بر دانش پرستاران بخش های مراقبت ویژه
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی ، محمد پرورش مسعود ، فهیمه علی کرمی
   ✔ 1400/04/01  2021/06/22
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   

●  بررسی ارتباط بین خودشفقت‌ورزی و استرس کاری پرستاران بخش‌های مراقبت‌های ویژه
   ◂ حامد رزاق پور، سید داوود تدریسی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1400/03/30  2021/06/20
    اخلاق پزشکی
PDF   

●  ثربخشی تحریکات لمسی پاها بر وضعیت هوشیاری و معیارهای فیزیولوژیک در بیماران غیر هوشیار بستری در بخش مراقبت ویژه
   ◂ سید داوود تدریسی ، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید جلال مدنی، مریم احمدی، بدیع الزمان رادپی
   ✔ 1400/02/01  2021/04/21
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   

●  Happiness, quality of working life, and job satisfaction among nurses working in emergency departments in Iran
   ◂ Somayeh Javanmardnejad, Razieh Bandari, Majideh Heravi-Karimooi, Hamid Sharif Nia, Ali Montazeri, Nahid Rejeh
   ✔ 1400/01/13  2021/04/02
    Health and Quality of Life Outcomes


●  The Effect of a 5A-Based Self-Management Program on Empowering the Elderly with Diabetes
   ◂ Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi, Maedeh Sadeghigolafshanl, Seyed Davood Tadrisi
   ✔ 1399/11/11  2021/01/30
    پژوهش توانبخشی در پرستاری
PDF   

●  اثر بخشی انحراف فکر دیداری بر اضطراب و درد تعویض پانسمان سالمندان دچار سوختگی
   ◂ یعقوب مرادی پور، سید داوود تدریسی ، مصطفی دهمردی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1399/08/18  2020/11/08
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
مقالات کنفرانسی (64)   Download XML   Download TXT

●  سنجش نگرش و باور بیماران همودیالیز درخصوص خود مراقبتی دارویی کلیوی
   ◂ ناهید رژه
   ✔ 1397/08/29  2018/11/20
    نهمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقا سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت
PDF   

●  مداخلات روانشناختی PTSD در پیامد سوانح و بحران ها و حوادث تروریستی
   ◂ فاطمه رحیمی، ناهید رژه، شهروز یزدانی، سیما فیض اله زاده، فاطمه عابدی
   ✔ 1396/02/02  2017/04/22
    هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
PDF   

●  Eye movement desensitization and reprocessing(EMDR)as the primary for victims of disasters and crises
   ◂ Fatemeh Rahimi, Nahid Rejeh, Sima Fabzollah Zadeh, Fatemeh Abdi, Mohsen Lotfi
   ✔ 1396/02/02  2017/04/22
    هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
PDF   

●  توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری
   ◂ ناهید رژه، Majideh karimooi
   ✔ 1395/11/06  2017/01/25
    چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران
PDF   

●  میزان امادگی بیماران همودیالیزی در بلایا و فوریتها
   ✔ 1395/05/20  2016/08/10
    همایش سالانه مدیریت سلامت در بلایا و فوریت ها
PDF   

●  بیماران همودیالیزی و امادگی در بالایا
   ◂ سیما فیض الله زاده، ناهید رژه، مرتضی نظری، فاطمه رحیمی، انسیه کشاورزمهرزاد، محسن لطفی
   ✔ 1395/05/20  2016/08/10
    همایش سالیانه مدیریت سلامت و بلایا و فوریتها
PDF   

●  بررسی دانش تغذیه ایی و رزیم غذایی بیماران تحت همو دیالیز
   ◂ فاطمه رحیمی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، رامین تاج بخش
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    the 2nd international and 14th iranian nutrition congress
PDF   

●  predictors of qol in iranian heart failure patients
   ◂ Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    پنجمین کنفرانس بین المللی نارسایی قلبی
PDF   

●  بررسی رابطه سلب اختیار اعضا خانواده و کیفیت زندگی سالمندان
   ◂ Zahra Pishnamazi، Nahid Rejeh، Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی و عوامل موثر: یک مطالعه مقطعی
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، زهرا طاهری، علی منتظری، امیر واحدیان
   ✔ 1393/10/30  2015/01/20
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   کتاب ها

●  الگو محوری در اموزش علوم پزشکی
   ◂ جمیله مختاری ؛عباس عبادی؛ فاطمه الحانی؛ ناهید رژه

●  مراقبت پرستاری در منزل

●  روش های پرستاری بالینی
   ◂ علیرضا خاتونی؛ ناهید رژه ؛ فاطمه گودرزی؛ شهرزاد پاشایی پور؛ مریم نثاری؛مسعود بحرینی

●   اصول پرستاری داخلی و جراحی (اب و الکترولیت ؛ اسید و باز و جراحی)
   ◂ زهرا مشتاق

پایان نامه ها

●  ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه و رضایتمندی خانواده بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه
   ◂ امنه حیاتی نیا

●  ترجمه و بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه ترس از افتادن در سالمندان(GFFM)
   ◂ اعظم صادقی دهنوی

●  بررسی ارتباط بین خود شفقت ورزی ، استرس شغلی و کیفیت زندگی حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1398
   ◂ حامد رزاق پور

●  تاثیر اپلیکیشن اموزشی تفسیر گازهای خون در تلفن همراه بر دانش و اعتماد به نفس پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه
   ◂ فهیمه علی کرمی

●  اثربخشی تحریکات لمسی بر سطح هوشیاری، معیارهای فیزیولوژیک و رفتاری درد بیماران غیر هوشیار بستری در بخش مراقبت ویژه
   ◂ مریم احمدی

●  بررسی تاثیر انحراف فکر بر اضطراب و درد تعویض پانسمان سالمندان دچار سوختگی
   ◂ یعقوب مرادی پور

●  ارزیابی شاخص OHI-S و بررسی ارتباط ان با نگرش به رفتارهای بهداشت دهان در دانشجویان گروههای پزشکی دانشگاه شاهد در سای 1398
   ◂ محدثه مهرپرور

●  بررسی و مقایسه شاخص های پریودنتال OHI-S وCPI در نوجوانان 15-25 سال مبتلا به تالاسمی ماژور و گروه شاهد (کنترل) در مرکز طبی کودکان و بیمارستان امام خمینی در شهر تهران در سال 1398
   ◂ فواد یحیی پور

●  بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اختلال ناتوانی گرونینگن (GFI)در سالمندان
   ◂ رویا درگاهی

●  بررسی ارتباط شاخصهای کلینیکی سلامت دهان و دندان و سواد سلامت دهان معلمان مدارس ابتدایی منتخب مناطق پنج گانه شهر تهران در سال 1398
   ◂ سیدعلیرضا ابطحینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید