دانشگاه شاهد

ناهید رژه

استاد


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری داخلی، جراحی و کودکان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (129)   Download XML   Download TXT

●  The Effect of a 5A-Based Self-Management Program on Empowering the Elderly with Diabetes
   ◂ Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi, Maedeh Sadeghigolafshanl, Seyed Davood Tadrisi
   ✔ 1399/11/11  2021/01/30
    پژوهش توانبخشی در پرستاری
PDF   

●  اثر بخشی انحراف فکر دیداری بر اضطراب و درد تعویض پانسمان سالمندان دچار سوختگی
   ◂ یعقوب مرادی پور، سید داوود تدریسی ، مصطفی دهمردی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1399/08/18  2020/11/08
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق


●  Evaluation of Health Literacy Level in Patients with Angina Pectoris Referred to Selected Hospitals of Tehran
   ◂ Abozar Ejadi, Somaye Javanmardnejad, Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi, Seyed Davood Tadrisi
   ✔ 1399/06/31  2020/09/21
    Journal of Health Literacy
PDF   

●  Comparison of the Effects of Visual and Auditory Distractions on Fistula Cannulation Pain among Older Patients Undergoing Hemodialysis: A Randomized Controlled Clinical Trial
   ◂ Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi, Mina Ghadimi Aghbolagh, Tahereh Bahrami, Seyed Davood Tadrisi, Mojtaba Vaismoradi
   ✔ 1399/06/26  2020/09/16
    Geriatrics
PDF   

●  ترجمه و اعتباریابی اولیه نسخه فارسی پرسشنامه اختلال ناتوانی گرونینگن
   ◂ مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، رویا درگاهی، حمید شریف نیا، علی منتظری
   ✔ 1399/06/11  2020/09/01
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research


●  The Effect of Hand Reflexology Massage on Pain and Fatigue in Patients after Coronary Angiography: A Randomized Controlled Clinical Trial
   ◂ Seyed Davood Tadrisi, Kiarash Saatchi, Shahrooz Yazdani, Nahid Rejeh, Mojtaba Vaismoradi
   ✔ 1399/06/08  2020/08/29
    Nursing Research and Practice


●  The effect of the mothers heartbeat sound on physiological parameters and pain intensity after blood sampling in neonates in the intensive care unit: A randomized controlled clinical trial
   ◂ Mojtaba Vaismoradi , Forogh Sarhangi, Seyed Davood Tadrisi, Nahid Rejeh, Elham Azarmnejadb, Mahrooz Javadib
   ✔ 1399/06/08  2020/08/29
    Journal of Neonatal Nursing


●  Psychometric characteristics of the Iranian Caregiver Burden Inventory (CBI) in caregivers of elderly patients with Alzheimer
   ◂ Akram Shafiezadeh, Majideh Heravi-Karimooi, Amin Mirzaee, Nahid Rejeh, Hamid Sharif Nia, Razieh Bandari, Ali Montazeri
   ✔ 1399/05/09  2020/07/30
    Health and Quality of Life Outcomes


●  coronary artery disease education questionnaire (CADE-Q): a second-order confirmatory factor analysis
   ◂ Zahra Marofi, Razieh Bandari, Majideh Heravi-Karimooi, Nahid Rejeh, Ali Montazeri
   ✔ 1399/05/01  2020/07/22
    BMC Cardiovascular Disorders


●  بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی مبتنی بر توانمند سازی بر خودکارامدی سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ مرضیه مهدی فرانی، بهاره مروب، سید داوود تدریسی ، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1399/04/09  2020/06/29
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   مقالات کنفرانسی (64)   Download XML   Download TXT

●  سنجش نگرش و باور بیماران همودیالیز درخصوص خود مراقبتی دارویی کلیوی
   ◂ ناهید رژه
   ✔ 1397/08/29  2018/11/20
    نهمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقا سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت
PDF   

●  مداخلات روانشناختی PTSD در پیامد سوانح و بحران ها و حوادث تروریستی
   ◂ فاطمه رحیمی، ناهید رژه، شهروز یزدانی، سیما فیض اله زاده، فاطمه عابدی
   ✔ 1396/02/02  2017/04/22
    هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
PDF   

●  Eye movement desensitization and reprocessing(EMDR)as the primary for victims of disasters and crises
   ◂ Fatemeh Rahimi, Nahid Rejeh, Sima Fabzollah Zadeh, Fatemeh Abdi, Mohsen Lotfi
   ✔ 1396/02/02  2017/04/22
    هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
PDF   

●  توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری
   ◂ ناهید رژه، Majideh karimooi
   ✔ 1395/11/06  2017/01/25
    چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران
PDF   

●  بیماران همودیالیزی و امادگی در بالایا
   ◂ سیما فیض الله زاده، ناهید رژه، مرتضی نظری، فاطمه رحیمی، انسیه کشاورزمهرزاد، محسن لطفی
   ✔ 1395/05/20  2016/08/10
    همایش سالیانه مدیریت سلامت و بلایا و فوریتها
PDF   

●  میزان امادگی بیماران همودیالیزی در بلایا و فوریتها
   ✔ 1395/05/20  2016/08/10
    همایش سالانه مدیریت سلامت در بلایا و فوریت ها
PDF   

●  بررسی دانش تغذیه ایی و رزیم غذایی بیماران تحت همو دیالیز
   ◂ فاطمه رحیمی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، رامین تاج بخش
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    the 2nd international and 14th iranian nutrition congress
PDF   

●  predictors of qol in iranian heart failure patients
   ◂ Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    پنجمین کنفرانس بین المللی نارسایی قلبی
PDF   

●  بررسی رابطه سلب اختیار اعضا خانواده و کیفیت زندگی سالمندان
   ◂ Zahra Pishnamazi، Nahid Rejeh، Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی و عوامل موثر: یک مطالعه مقطعی
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، زهرا طاهری، علی منتظری، امیر واحدیان
   ✔ 1393/10/30  2015/01/20
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   کتاب ها

●  الگو محوری در اموزش علوم پزشکی
   ◂ جمیله مختاری ؛عباس عبادی؛ فاطمه الحانی؛ ناهید رژه

●  مراقبت پرستاری در منزل

●  روش های پرستاری بالینی
   ◂ علیرضا خاتونی؛ ناهید رژه ؛ فاطمه گودرزی؛ شهرزاد پاشایی پور؛ مریم نثاری؛مسعود بحرینی

●   اصول پرستاری داخلی و جراحی (اب و الکترولیت ؛ اسید و باز و جراحی)
   ◂ زهرا مشتاق

پایان نامه ها

●  اثربخشی تحریکات لمسی بر سطح هوشیاری، معیارهای فیزیولوژیک و رفتاری درد بیماران غیر هوشیار بستری در بخش مراقبت ویژه
   ◂ مریم احمدی

●  تاثیر انحراف فکر بر اضطراب و درد تعویض پانسمان سالمندان دچار سوختگی
   ◂ یعقوب مرادی پور

●  ارزیابی شاخص OHI-S و بررسی ارتباط ان با نگرش به رفتارهای بهداشت دهان در دانشجویان گروههای پزشکی دانشگاه شاهد در سای 1398
   ◂ محدثه مهرپرور

●  بررسی و مقایسه شاخص های پریودنتال OHI-S وCPI در نوجوانان 15-25 سال مبتلا به تالاسمی ماژور و گروه شاهد (کنترل) در مرکز طبی کودکان و بیمارستان امام خمینی در شهر تهران در سال 1398
   ◂ فواد یحیی پور

●  بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اختلال ناتوانی گرونینگن (GFI)در سالمندان
   ◂ رویا درگاهی

●  بررسی ارتباط شاخصهای کلینیکی سلامت دهان و دندان و سواد سلامت دهان معلمان مدارس ابتدایی منتخب مناطق پنج گانه شهر تهران در سال 1398
   ◂ سیدعلیرضا ابطحی

●  تاثیر برنامه اموزش خود مدیریتی بر خودکارامدی و کیفیت زندگی سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ مرضیه مهدی فرانی

●  بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدلA5بر خود کارامدی و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت
   ◂ مائده صادقی گل افشانی

●  بررسی ارتباط خودپنداره حرفه‌ای با کیفیت زندگی کاری، استرس و رضایتمندی شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های دانشگاهی منتخب شهر تهران در سال 1397
   ◂ ابوالقاسم کریمی

●  تاثیر بخور درمانی بر عوارض ناشی از اکستوباسیون در سالمندان بعد از جراحی بای پس شریان کرونر
   ◂ مریم سادات نصر اللهینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید