دانشگاه شاهد

محمود نصراصفهانی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پریودنتولوژی و ایمپلنتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  جراحی پلاستیک در درمان های پرویودونتال
   ◂ 1

پایان نامه ها

●  بررسی و مقایسه اثر الوئه ورا و چای سبز بر تکثیر سلولهلی فیبروبلاست لیگامان پریودونت
   ◂ سیدحامد علوی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید