دانشگاه شاهد

محسن نوری ساری

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : ارتودنسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (4)   Download XML   Download TXT

●  effect of calcium Ion concentration in Irrigation solution on shear bond strength of orthodontic brackets and Ari score
   ◂ Mohsen Noori, Abas Vaziri, Shiva Shivaei, Amir Hossein Khatibi, Mahmoud Sarafraz
   ✔ 1396/06/11  2017/09/02
    International Journal of Advanced Biotechnology and Research


●  The Clinical Sucess of Self-tapping and Self-drilling Orthodontic Miniscrews
   ◂ Abbas Salehi, Hamed Naseri, Mahdi Kashani, Reza eslami Amir Ebadi
   ✔ 1394/03/21  2015/06/11
    Biological Forum- An International Journal


●  بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی اپاتیت بر استحکام باندبرشی براکت های سرامیکی باند شده با سیمان گلاس اینومر رزین مدیفاید
   ◂ غلامرضا اسلامی امیرابادی، مهدی عرق بیدی کاشانی، Mohsen Noori، صالحی وزیری، سیدطبایی، غفاری
   ✔ 1393/06/30  2014/09/21
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
PDF   

●  effect of nano-hydroxyapatite incorporation into resin modified glass ionomer cement on ceramic bracket debonding
   ◂ Mohsen Noori Seri, ellaheh seyed tabaei, Abas Vaziri, Hasan Ghaffari, Mahdi Kashani, Gholam Abadi
   ✔ 1393/01/26  2014/04/15
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
PDF   

پایان نامه ها

●  بررسی تاثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی اپاتیت بر استحکام باند برشی سیمان Resin modified glass ionomer سرامیک با استفاده از سیم full dimension
   ◂ الهه سیدطبایی

●  بررسی اثر سیم چند رشته ای استنلس استیل و نیکل تیتانیوم برمیزان درد بیماران ارتودنسی
   ◂ احسان ابویی مهریزی

●  بررسی نسبت بولتون درمال اکلوژن های Class I,II,III اسکلتال
   ◂ انیسه فرخی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید