دانشگاه شاهد

طاهره اختری

استاد یار - دکترا


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم قران و حدیث
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (5)   Download XML   Download TXT

مقالات کنفرانسی (24)   Download XML   Download TXT

●  مطالعات سبز در شعر جبران خلیل جبران
   ◂ طاهره اختری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1398/07/25  2019/10/17
    دومین کنفرانس بین المللی نواوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
PDF   

●  تحلیل مهارت خوداگاهی و مولفه های هوش هیجانی در مثنوی مولوی
   ◂ فریده داودی مقدم، طاهره اختری
   ✔ 1396/02/26  2017/05/16
    سومین همایش متن پژوهی ادبی
PDF   

●  بررسی عاطفه به عنوان عنصر غالبه در اشعار فایز دشستانی
   ◂ فریده داودی مقدم، طاهره اختری
   ✔ 1395/11/27  2017/02/15
    میراث مشترک زبان ، ادبیات ،و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
PDF   

●  تحلیل سیلان نشانه ها در اشعار سپید نجمه عبدالله ادریس
   ◂ طاهره اختری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1395/11/27  2017/02/15
    میراث مشترک زبان ، ادبیات ،و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
PDF   

●  اشتراک اموزه های صوفیانه در اندیشه مولوی و ادونیس
   ◂ فریده داودی مقدم، طاهره اختری
   ✔ 1395/06/17  2016/09/07
    یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی
PDF   

●  التفات جایگاه ان، نام ها و صنایع مشابه
   ◂ رسول محمدجعفری، طاهره اختری، مرضیه حیدری
   ✔ 1394/08/30  2015/11/21
    دومین همایش ملی قران کریم و زبان و ادب عربی
PDF   

●  حمله افغانها به ایران در منظومه عربی فصل الخطاب اثر قطب الدین محمد حسینی نیریزی
   ◂ زهرا افضلی، طاهره اختری
   ✔ 1394/07/22  2015/10/14
    همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی
PDF   

●  بینامتنیت نهج البلاغه در اثار جبران خلیل جبران
   ◂ طاهره اختری
   ✔ 1393/09/11  2014/12/02
    همایش ملی بینا متنیت
PDF   

●  چگونگی و چرایی بینامتنت قرانی در غزلیات حافظ
   ◂ فریده داودی مقدم، طاهره اختری
   ✔ 1393/09/11  2014/12/02
    همایش ملی بینا متنیت
PDF   

●  امیر خسرو دهلوی،از نخستین ساقی نامه سرایان ادب فارسی
   ◂ طاهره اختری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/12/14  2014/03/05
    طوطی هند امیر خسرو دهلوی، پرچمدار تعامل فکری و فرهنگی بین هند و ایران
PDF   کتاب ها

●  تمارین نحو علی شرح ابن عقیل

پایان نامه ها

●  معنا شناسی واژه اذن در قران کریم با تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی
   ◂ معصومه السادات میریونسی

●  تحلیل معنایی رضا در قران کریم
   ◂ فاطمه زهرا کریمی

●  مطالعه تطبیقی صنعت التفات درالمیزان فی تفسیر القران والتحریر والتنویر
   ◂ مرضیه حیدری

●  شناسایی و تحلیل مولفه های دعای ابو حمره ثمالی
   ◂ طاهره خاکی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید