دانشگاه شاهد

عبدالرضا باقری بنجار

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم اجتماعی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (14)   Download XML   Download TXT

●  تحلیل بازنمایی بدن با تاکید بر مدیریت بدن در بین کاربران ایرانی اینستاگرام
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، محمد یمینی بیدار
   ✔ 1398/12/10  2020/02/29
    علوم خبری
PDF   

●  بررسی رابطه مصرف اینترنت و احساس امنیت اجتماعی
   ◂ مریم فروغی، محمد یمینی، عبدالرضا باقری بنجار
   ✔ 1397/06/31  2018/09/22
    علوم خبری
PDF   

●  تحلیل رابطه اگاهی از حقوق شهروندی با توسعه اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر رشت)
   ◂ سجاد مرجانی، عبدالرضا باقری بنجار
   ✔ 1396/12/12  2018/03/03
    مشارکت و توسعه اجتماعی
PDF   

●  بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393-1388)
   ◂ حسین صابر دمیرچی، ابوالفضل ذوالفقاری، عبدالرضا باقری بنجار
   ✔ 1396/06/31  2017/09/22
    جامعه شناسی نهادهای اجتماعی


●  Investigate the relationship between socio-economic class and tendency to delinquency among students of Rey city in Tehran
   ◂ Abdolreza Bonjar
   ✔ 1395/11/15  2017/02/03
    International Journal of Environmental and Science Education


●  بررسی تاثیر میزان و الگوی استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای بر سبک زندگی جوانان 29-15 سال شهرستان بناب
   ◂ سارا ابراهیمی، عبدالرضا باقری بنجار
   ✔ 1395/07/10  2016/10/01
    جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی
PDF   

●  بررسی رابطه ارتباطات علمی با خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، مصلحی، ملک ابادب، محمدی
   ✔ 1394/10/08  2015/12/29
    توسعه اجتماعی - توسعه انسانی سابق


●  رویکردهای توسعه اجتماعی در دیدگاه اعضای هیات علمی گروههای علوم اجتماعی
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار
   ✔ 1394/02/19  2015/05/09
    مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران


●  نقش کتاب های درسی در نوسازی انسان(تحلیل محتوای کتابهای درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی سال تحصیلی 1388-1389براساس نظریه نوسازی روانی
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، امیر رستگار خالد، اکبر رهنما، ابوذر سمیعی-رضوانه عرفانی حسین پور
   ✔ 1392/11/01  2014/01/21
    تعلیم و تربیت
PDF   

●  بررسی میزان اگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل موثر بر ان در شهر خرم اباد
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، ابراهیم سپهوند
   ✔ 1392/11/01  2014/01/21
    برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
PDF   مقالات کنفرانسی (24)   Download XML   Download TXT

●  نقش نفت در توسعه اجتماعی ایران پساز انقلاب اسلامی از دیدگاه اساتید و متخصصان
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، یاسر زارعی
   ✔ 1397/09/11  2018/12/02
    کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
PDF   

●  بررسی جامعه شناختی مدیریت چهره در تعملات اجتماعی
   ◂ Abdolreza Bonjar، فریده سادات مومنی ماسوله، بهزاد خدری، عبدالرضا باقری بنجار
   ✔ 1397/02/10  2018/04/30
    اولین همایش ملی مسایل اجتماعی زنان
PDF   

●  بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شاهد به اثرات منفی فضای مجازی
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، محمد رضا حشمتی
   ✔ 1395/09/24  2016/12/14
    اولین همایش ملی خانواده و مسایل نو پدید
PDF   

●  تبیین جامعه شناختی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر بزهکاری مددجویان کانون اصلاح و تربیت شهر ری تهران در سال 95
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، محمد رضا حشمتی
   ✔ 1395/09/24  2016/12/14
    اولین همایش ملی خانواده و مسایل نو پدید
PDF   

●  تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زنان تهرانی
   ◂ محمد رضا حشمتی
   ✔ 1395/09/20  2016/12/10
    اولین همایش بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی ، جامعه شناسی
PDF   

●  سواد رسانه ای و مسیولیت اجتماعی
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار
   ✔ 1395/09/17  2016/12/07
    همایش ملی سواد رسانه ای و مسیولیت اجتماعی
PDF   

●  بررسی رابطه سلامت اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش اموزان منطقه 7 تهران
   ◂ محمد رضا حشمتی
   ✔ 1395/09/16  2016/12/06
    اولین همایش بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی ، جامعه شناسی
PDF   

●  تبیین جامعه شناختی نقش تحصیلات والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، محمد رضا حشمتی
   ✔ 1395/09/16  2016/12/06
    اولین همایش بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی ، جامعه شناسی
PDF   

●  بررسی رابطه میان ابعاد دینداری و مشارکت سیاسی در بین شهروندان تهرانی
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، محمد رضا حشمتی
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    همایش سیاست و شهر
PDF   

●  تحلیل محتوای دیوار نویسی در سرویس های بهداشتی
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، محمد رضا حشمتی
   ✔ 1393/12/29  2015/03/20
    اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی
PDF   کتاب ها

●  مروری جامع بر نظریه های جامعه شناسی و روش تحقیق
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار-محمد رضا حشمتی

پایان نامه ها

●  تحلیل بازنمایی بدن با تاکید بر مدیریت بدن در بین کاربران ایرانی اینستاگرام
   ◂ محمد یمینی بیدار

●  بررسی جامعه شناختی مدیریت چهره درتعاملات اجتماعی شهر تهران
   ◂ فریده سادات مومنی ماسوله

●  رابطه بین مولفه های دینداری و سرمایه اجتماعی با طلاق زنان درقم
   ◂ طیبه میرزایی طیولا

●  بررسی رابطه بین میزان و الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی و شبکه های ماهوراه ای با سبک زندگی مطالعه موردی جوانان شهرستان بناب
   ◂ سارا ابراهیمی

●  بررسی رابطه جایگاه افراد در فضای اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین ساکنان شهر بابل
   ◂ سمیه ذکریایی

●  بررسی رابطه سرمایه فرهنگی ،اجتماعی اقتصادی با امید اجتماعی در بین جوانان 0مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران
   ◂ ناهید باقری

●  تحلیل گفتمان پیشرفت در انقلاب مشروطه ایران
   ◂ سیدفخرالدین بهجتی اصل

●  تحلیل رابطه اگاهی از حقوق شهروندی با توسعه اجتماعی (مطالعه موردی:شهروندان شهر رشت9
   ◂ سجاد مرجانی ریک

●  بررسی میزان فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدها ان در خانواده (مطالعه موردی :خانواده های از هم گسیخته در شهر کاشان
   ◂ نرگس برازنده بهروز

●  بررسی چگونگی بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات ابران از سال1388-1393
   ◂ حسین صابردمیرچینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید