دانشگاه شاهد

پروین رهنما

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : مامایی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (40)   Download XML   Download TXT

●  تبیین دیدگاه های اعضا هیات علمی پرستاری و مامایی در مورد سیاستگذاری های اموزشی و پژوهشی: تحلیل محتوای کیفی
   ◂ شفیقه محمدی تبار، خدیجه محمدی میقانکی، پروین رهنما، ویدا سپاهی
   ✔ 1396/12/15  2018/03/06
    مجله مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی یزد
PDF   

●  اثر اختلال سیستم های کارکردی بر اختلال حوزه جنسی اولیه در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، Khadije Mohammadi-Mighanaki، Sakine MoaiedmohseniMohseni-Shafigheh Mohammaditabar
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences


●  تماس با سولفور موستارد و اثر قلبی عروقی : مطالعه مروری
   ◂ Reza Karbasi-Afshar، Mahya rMohammadifard، NahidAzdaki، ParvinRahnama، AminSaburi، MostafaGhanei
   ✔ 1395/06/03  2016/08/24
    Trauma Monthly


●  عوامل تعیین کننده رفتارهای بهداشت دهان در دانشجویان ایرانی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
   ◂ Fatemeh Rahmati-Najarkolaei، پروین رهنما، محمد غلامی فشارکی، Hamid Yahaghi
   ✔ 1395/05/25  2016/08/15
    Shiraz E Medical Journal


●  پیش بینی رفتارهای سلامت دهان در دانشجویان دختر کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
   ◂ Fatemeh Rahmati-Najarkolaei، پروین رهنما، محمد غلامی فشارکی، Vahid Behnood
   ✔ 1394/12/13  2016/03/03
    Iranian Red Crescent Medical Journal


●  ارتباط بین اضطراب افسردگی و استراتزیهای سازگاری مذهبی و اختلال نعوظ در بیماران مبتلا به اسیب نخاع
   ◂ AH Pakpour، H Saberi، M Saffari، V Rahimi-movaghar، A Burri، M Hajiaghababaei
   ✔ 1394/11/25  2016/02/14
    Spinal Cord


●  Salient beliefs towards vaginal delivery in pregnant women: A qualitative study from Iran
   ◂ Parvin Rahnama, Khadigheh Mohammadi, Ali Montazeri
   ✔ 1394/11/03  2016/01/23
    Reproductive Health


●  Prevalence and risk factors for depression in women with multiple sclerosis: a study from Iran
   ◂ Khadijeh Mohammadi, Parvin Rahnama, Ali Montazeri
   ✔ 1394/06/31  2015/09/22
    Annals of General Psychiatry


●  اثر برنامه اموزشی نظریه محور در پیشگیری از حاملگی های ناخواسته در زنان با نزدیکی منقطع
   ◂ پروین رهنما
   ✔ 1394/04/03  2015/06/24
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research


●  عوامل دموگرافیک و مامایی موثر بر عملکرد جنسی در طول حاملگی
   ◂ پروین رهنما
   ✔ 1394/03/17  2015/06/07
    Reproductive Health
مقالات کنفرانسی (28)   Download XML   Download TXT

●  پیش بینی کننده های صمیمیت و روابط زناشویی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ شفیقه محمدی تبار، پروین رهنما، خدیجه محمدی میقانکی
   ✔ 1396/12/16  2018/03/07
    کنگره روانشناسی اسیب های روانی اجتماعی
PDF   

●  تبیین نظرات اعضا هیات علمی پرستاری و مامایی در مورد سیاستگذاری های اموزشی و پژوهشی : یک مطالعه کیفی
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1394/10/15  2016/01/05
    کنگره واکاوی اموزش پرستاری در ایران
PDF   

●  اعتباریابی پرسشنامه صمیمیت و ارتباط جنسی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  باورهای رفتاری در ارتباط با سزارین بر اساس تیوری رفتار
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  عوامل موثر بر سلامت روانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/02/31  2014/05/21
    سومین سمینار بین المللی سلامت زنان
PDF   

●  بررسی کدهای اخلاقی در اتاق زایمان
   ◂ Parvin Rahnama، Shafigheh Mohammaditabar، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/02/31  2014/05/21
    سومین سمینار بین المللی سلامت زنان
PDF   

●  عوارض جانبی چاقی مادران باردار بر نوزادان
   ◂ شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki، پروین رهنما
   ✔ 1392/09/13  2013/12/04
    چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران
PDF   

●  چاقی و سلامت روان
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1392/09/13  2013/12/04
    اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران
PDF   

●  بررسی عوامل تاثیرگذار بر سازگاری زوجین در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ زهرا پیشنمازی، پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1392/07/07  2013/09/29
    دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
PDF   

●  زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مصداقی از خانواده اسیب پذیر
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1391/11/17  2013/02/05
    همایش توسعه نقش پرستار :گامی به سوی ارتقای سلامت
PDF   کتاب ها

●  جمعیت شناسی وتنظیم خانواده

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید