دانشگاه شاهد

عبدالعلی توجهی

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : حقوق
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (30)   Download XML   Download TXT

●  Criminal Responses to HIV Transmission in Iranian Penal Code
   ◂ Abdolali Tavajohi
   ✔ 1396/09/07  2017/11/28
    Review of European Studies


●  تعدد دیه و جنایت منجر به بی اختیاری ادار و مدفوع
   ◂ فخری، اسفندیاری، توجهی
   ✔ 1394/12/11  2016/03/01
    فقه پزشکی


●  نیمرخ سازی‌ جنایی:‌ تکنیکی نوین‌ در‌ شناسایی‌ بزهکاران‌ سریالی
   ◂ حسین محمد‌کوره پز ‌، سید‌محمود‌میرخلیلی ‌، عبدالعلی‌توجهی ‌، حمید‌ بهره مند
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی


●  نیمرخ سازی جنایی از بزهکاران سایبری بر پایه صحنه ارتکاب جرم
   ◂ عبدالعلی توجهی
   ✔ 1394/03/30  2015/06/20
    کاراگاه


●  عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارات
   ◂ عبدالعلی توجهی، امیر اعتمادی
   ✔ 1394/02/27  2015/05/17
    پژوهشنامه حقوق اسلامی - معارف اسلامی و حقوق - اندیشه صادق سابق


●  لزوم استفاده محدود از کیفر سالب ازادی بر مبنای فقه اسلامی
   ◂ عبدالعلی توجهی
   ✔ 1393/11/28  2015/02/17
    دیدگاه های حقوق قضایی
PDF   

●  نیمرخ جرم شناختی بزهکاران سایبری
   ◂ حسین محمد کوره پز، سید محمود میرخلیلی، عبدالعلی توجهی، حمید بهره مند
   ✔ 1393/10/15  2015/01/05
     پژوهش حقوق کیفری- پژوهش حقوق سابق
PDF   

●  لزوم استفاده ی محدود از کیفر سالب ازادی بر مبنای فقه اسلامی
   ◂ عبدالعلی توجهی
   ✔ 1393/06/31  2014/09/22
    دیدگاه های حقوق قضایی
PDF   

●  درامدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران ،المان ،فرانسه
   ◂ عبدالعلی توجهی
   ✔ 1392/10/01  2013/12/22
     پژوهش حقوق کیفری- پژوهش حقوق سابق
PDF   

●  تعداد اقرار در جرایم علیه عفت عمومی
   ◂ عبدالعلی توجهی، سید حامد حسینی
   ✔ 1392/09/04  2013/11/25
    دیدگاه های حقوق قضایی
PDF   مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  تحلیل فقهی حقوقی جرایم علیه دستگاه عدالت قضایی در مرحله دادرسی و صدور احکام
   ◂ عبدالعلی توجهی
   ✔ 1394/08/21  2015/11/12
    همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
PDF   

●  مسیولیت بزهکارنسبت به کلیه هزینه ها در عرض دیه ،لزوم خسارت زدایی کلیه هزینه ها
   ◂ عبدالعلی توجهی
   ✔ 1390/10/07  2011/12/28
    سومین همایش سراسری طب و قضا
PDF   

●  خسارات غیر مادی ناشی از جرم و لزوم تقویم ان در پزشکی
   ◂ عبدالعلی توجهی
   ✔ 1388/03/04  2009/05/25
    همایش بین المللی علمی-کاربردی
PDF   

●  بررسی مبانی فقهی جایگزین های زندان
   ◂ عبدالعلی توجهی
   ✔ 1386/03/24  2007/06/14
    اولین همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان
PDF   

●  جایگاه پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری در اندیشه و سیره امام علی (ع)
   ◂ عبدالعلی توجهی
   ✔ 1381/07/02  2002/09/24
    رفتارشناسی علوی
PDF   

●  تعلیم و تربیت از نظر اسلام
   ◂ عبدالعلی توجهی
   ✔ 1381/03/28  2002/06/18
    گزارش علمی کارگاه تبیین وظایف تربیتی مدیران گروههای اموزشی
PDF   

●  کاربرد یافته های بزه دیده شناختی در روند مبارزه با اعتیاد
   ◂ عبدالعلی توجهی
   ✔ 1379/08/01  2000/10/22
    همایش بین المللی علمی-کاربردی
PDF   

کتاب ها

●  موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران
   ◂ حسین‌محمد کوره‌پز - عبدالعلی توجهی ( ناظر علمی)

●  قاچاق کالا و ارز
   ◂ علی‌اصغر اشوری (تنظیم) - عبدالعلی توجهی (ناظر علمی)

●  امکان توسعه ضمانت اجراهای غیرکیفری در نظام حقوق ایران؛ موانع و راهکارها
   ◂ ولی‌اله صادقی (نویسنده) - عبدالعلی توجهی (ناظر علمی)

●  درجه‌بندی مجازات تعزیری (چالش‌ها و راهکارها)
   ◂ علی‌اصغر اشوری (گرداوری و تدوین) - علی ترابی‌پور (گرداوری و تدوین) - عبدالعلی توجهی (ناظر علمی)

●  دادرسی کیفری و عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم
   ◂ حجت‌الله فتحی(نویسنده) - جواد طهماسبی(نویسنده) - عبدالعلی توجهی(ناظر علمی) - ابراهیم نظر(ناظر علمی)

●  اسیب شناسی قانون مجازات اسلامی
   ◂ عبدالعلی توجهی

●  تدابیر فقهی در قبال چالش های عملی استیفای قصاص از فرد مسلمان

●  باز پژوهی حقوق زن

●  اندیشه حمایت ازبزه دیدگان و جایگاه ان در گستره جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران

پایان نامه ها

●  تحلیل فقهی-کیفرشناختی سلب ازادی در تعهدات مالی در حقوق ایران و مصر
   ◂ محمد خانی

●  نقش بزه دیده جرایم علیه اموال در وقوع جرم و تاثیر ان بر مسیولیت کیفری
   ◂ زهرا صرابی

●  مطالعه کیفیری جرم شناختی قانون جدید حمایت از خانواده
   ◂ بهاره مسگری

●  تحلیل امنیت گرایی و رابطه ان با تجسس در حریم خصوصی
   ◂ حمید پور فلاحتی

●  اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام با تکیه بر ارا فقهی حقوقی حضرت امام خمینی (ره)
   ◂ زهرا حق محمدی فرد

●  اصول ومعیارهای کیفر گذراری از نظر مکاتب حقوقی و مقایسه ان با اموزه های اسلامی
   ◂ غلامرضا پیوندی

●  حقوق مدنی زوجه و تقابل ان با ریاست زوج
   ◂ حمید اصغری

●  تحلیل ن اوری های ناظر به تجاوز جنسی به عنف در قانون مجازات اسلامی جدید
   ◂ سیده خدیجه سرپرست سادات

●  ضوابط تعیین کیفر سالب ازادی در حقوق ایران وانگلستان
   ◂ حسام ابراهیم وند

●  سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال ازادی بیان ومقایسه تطبیقی ان در اموزه های دینی
   ◂ کوثر تبیانیاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید