دانشگاه شاهد

سیداحمد حسینی

دانشیار - phd


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت ( بازرگانی و دولتی )
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (20)   Download XML   Download TXT

●  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی کارکنان (مورد مطالعه: مرکز اموزش درجه داری نزاجا)
   ◂ مرتضی اصغری عالیی، سجاد عواطفی جمیل، سیداحمد حسینی
   ✔ 1399/03/11  2020/05/31
    پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
PDF   

●  تاثیر سبک های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی هوش هیجانی (مورد مطالعه: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)
   ◂ سید احمد حسینی، مرتضی اصغری
   ✔ 1397/12/08  2019/02/27
    پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
PDF   

●  شناسایی عوامل موثر برمشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی ایرانی
   ◂ سید احمد حسینی، رسول عباسی، رویا رضایی
   ✔ 1396/01/11  2017/03/31
    مطالعات راهبردی بسیج


●  studying and designinig the financial system in governmental sytem of iran
   ◂ Seyed Hosseini
   ✔ 1395/02/12  2016/05/01
    Journal of Current Research in Science


●  study of design of the laws and regulations in the achamends
   ◂ Seyed Hosseini
   ✔ 1395/01/13  2016/04/01
    Journal of Politics and Law


●  studying and designing control system in governmental systems of iran
   ◂ Seyed Hosseini
   ✔ 1395/01/13  2016/04/01
    Journal of Current Research in Science


●  IDENTIFYING AND PRIORITIZING THE INDEXES OF ORGANIZATIONAL
   ◂ Seyedeh Maryam Hosseini Asl, SeyedAhmad Hosseini, Khanom Mahdavi Asl , Khanom Nourzadeh
   ✔ 1394/02/20  2015/05/10
    Journal of Economics and Engineering


●  تاثیر رفتار سازمانی مثبت ونواوری باز بر بهبود مزیت رقابتی
   ◂ سیداحمد حسینی، فاطمه شمس
   ✔ 1393/07/20  2014/10/12
    مطالعات مدیریت بهبود و تحول
PDF   

●  the effect of managers moral intelligence on bussiness preformance
   ◂ SeyedAhmad Hosseini, Hassan Khalili-Behzad Nazempour
   ✔ 1393/04/05  2014/06/26
    International Journal of Organizational Leadership
PDF   

●  managment of the target costing and its impact the price of new products in line with the economic jihad
   ◂ SeyedAhmad Hosseini, Taherer Nazary, Mohammad Reza Hesari
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    Indian Journal of Scientific Research
PDF   مقالات کنفرانسی (54)   Download XML   Download TXT

●  رواسنجی ابزار شخصیت تاریک در دانشجوی ان مدیریت دولتی دانشگاه شاهد تهران
   ◂ سیداحمد حسینی
   ✔ 1400/06/19  2021/09/10
    managment and humanities
PDF   

●  بررسی تاثیرمولفه های خدامحوری در تدوین و اجرا خط مشی گذاری
   ◂ سیداحمد حسینی، علیرضا برومندی
   ✔ 1400/06/18  2021/09/09
    دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت
PDF   

●  سازمان و فرایند مدیریت : نقش اثر پیگمالیون
   ◂ محمد خاک پز، سیداحمد حسینی
   ✔ 1400/03/11  2021/06/01
    چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
PDF   

●  فراگرد خط مشی گذاری عدالت محور انقلاب اسلامی در پرتو حکومت مهدوی
   ◂ سیداحمد حسینی، فرهاد حیدری
   ✔ 1400/01/11  2021/03/31
    دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
PDF   

●  چالش های خط مشی گذاری عمومی در پرتو اموزه های اسلام و مقایسه ان با تفکر غرب
   ◂ سیداحمد حسینی
   ✔ 1400/01/11  2021/03/31
    کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
PDF   

●  ارتباط بین سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای معلمان
   ◂ سیداحمد حسینی
   ✔ 1400/01/11  2021/03/31
    اولین همایش ملی توسعه شایسته سالاری در سازمان ها
PDF   

●  شناسایی ارتباط سبک رهبری تحول گرای مدیران و رفتار سازمانی کارکنان شهرداری شهر سمنان
   ◂ سیداحمد حسینی، حسن شمس ابادی، امیرحسین خیبری
   ✔ 1399/12/20  2021/03/10
    ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
PDF   

●  اسیب شناسی وضعیت مدیریت امروز درنظام اداری با تاکید بر نهج البلاغه و دیدگاه های امام خمینی)ره(
   ◂ سیداحمد حسینی، محمد مهدی صادقی اصل
   ✔ 1399/09/15  2020/12/05
    ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی ،اقتصاد وحسابداری
PDF   

●  تاثیر سازمان های اموزشی بر توسعه منابع انسانی
   ◂ سیداحمد حسینی، محمد مهدی صادقی اصل
   ✔ 1399/09/15  2020/12/05
    ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
PDF   

●  توسعه شبکه یادگیری سازمانی با محوریت مدیریت دانش
   ◂ فاطمه حیدری، سیداحمد حسینی
   ✔ 1399/05/14  2020/08/04
    پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
PDF   پایان نامه ها

●  بررسی نقش مشارکت در تصمیم گیری مسئولیت اجتماعی کارکنان بر نیات رفتار فرااجتماعی انان )مطالعه موردی : دادگستری شهرهمدان
   ◂ میلاد ضیایی

●   انعطاف پذیری نیروی انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی )مورد مطالعه: سازمان بهزیستی استان تهران
   ◂ محمدتقی سمیعی زفرقندی

●  بررسی رابطه مدیریت اخلاق گرا و موفقیت کارکنان با تاکید بر نقش توانمندسازی روانشناختی و خستگی عاطفی کارکنان( مورد مطالعه : بانک رفاه استان تهران)
   ◂ محمدعلی داوری چهارده

●  تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت و نواوری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی زمینی سپاه)
   ◂ بهروز بهزادی

●  شناسایی و رتبه بندی عوامل بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان (مورد مطالعه: مرکز اموزش درجه داری)
   ◂ سجاد عواطفی

●  تاثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی هوش هیجانی
   ◂ مرتضی اصغری علایی

●  بررسی رابطه فراموشی سازمانی با سلامت سازمانی با تاکید بر فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر تعدیل گر
   ◂ امیرحسن سمیعی زفرقندی

●  بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمان با تاکید بر تکنیک کیفیت
   ◂ علی خلیلی

●  بررسی رابطه شیوه های مدیریت دانش و عملکرد نو اوری با تاکید بر نقش میانجی گرایش کار افرینانه
   ◂ مهدی رجایی فرد

●  شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد در دستگاههای دولتی
   ◂ مریم نورالهینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید