دانشگاه شاهد

امیر رستگار خالد

دانشیار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم اجتماعی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (46)   Download XML   Download TXT

●  بازنمایی گفتمان‌های خانواده در مجلات عامه‌پسند ایرانی
   ◂ عاطفه خالقی، ابوالفضل اقبالی، امیر رستگار خالد
   ✔ 1399/03/31  2020/06/20
    مطالعات فرهنگ ارتباطات - نامه پژوهش فرهنگی سابق
PDF   

●  تحلیل گروههای چندگانه از نقش انزوای اجتماعی بر سلامت اجتماعی در میان قومیت کُرد با رویکرد متقاطع بین مذهب، جنس و شهر
   ◂ مسعود سلمانی، امیر رستگار خالد
   ✔ 1397/06/30  2018/09/21
    مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی
PDF   

●  برزرسی رابطه بین ارزشهای عرفی ومدرن
   ◂ ساجده مقدمی، امیر رستگار خالد
   ✔ 1397/04/19  2018/07/10
    Journal of Fundamental and Applied Sciences


●  بررسی رابطهی تمایل به ارزشهای عرفی و نگرش به فرزند
   ◂ امیر رستگار خالد، ساجده مقدمی
   ✔ 1397/02/17  2018/05/07
    جامعه شناسی نهادهای اجتماعی


●  نقش مذهب در تندرستی اجتماعی زنان
   ◂ Amir Rastegarkhaled، مسعود سلمانی بیدگلی، محسن افشارنسب
   ✔ 1397/01/12  2018/04/01
    World Family Medicine Journal


●  مطالعة تندرستی اجتماعی زنان شهر کاشان
   ◂ مسعود سلمانی بیدگلی، محسن افشارنسب
   ✔ 1396/12/20  2018/03/11
    مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران


●  تاثیر تکنولوژیهای ارتباطی بر سرمایه اجتماعی
   ◂ امیر رستگار خالد
   ✔ 1396/08/24  2017/11/15
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  بررسی رابطه جهتگیری ارزشی با شهروندی زیست محیطی در شهر تهران
   ◂ قاسم مشکینی صادق صالحی
   ✔ 1396/07/01  2017/09/23
    توسعه اجتماعی - توسعه انسانی سابق


●  جهت گیری ارزشی زنان وکنترل باروری
   ◂ امیر رستگار خالد، میثم محمدی، محمد ناصر ریاحی
   ✔ 1396/02/01  2017/04/21
    مطالعات راهبردی زنان- کتاب زنان سابق


●  مدل سازی ارتباط بین تعارض کار - خانواده وحوادث شغلی در یک صنعت تولید فولاد
   ◂ مهدی ملکوتی خواه، علی کریمی، مصطفی حسینی خواه
   ✔ 1396/01/01  2017/03/21
    بهداشت و ایمنی کار
مقالات کنفرانسی (30)   Download XML   Download TXT

●  منابع سو گیری در پیمایش های انتخاباتی
   ◂ امیر رستگار خالد
   ✔ 1397/09/25  2018/12/16
    اولین همایش مطالعات پیمایشی وافکارسنجی
PDF   

●  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی
   ◂ امیر رستگار خالد
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت
PDF   

●  فضای کالبدی و احساس امنیت اجتماعی در محلات کاشان
   ◂ سمیه اران دشتی، امیر رستگار خالد
   ✔ 1397/02/11  2018/05/01
    همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت
PDF   

●  مقایسه احساس امنیت اجتماعی در محلات نوساز و قدیمی ساز اران
   ◂ امیر رستگار خالد
   ✔ 1397/02/11  2018/05/01
    همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت
PDF   

●  حساسیت نظری کنش گران رشته های دانشگاهی مطالعات زنان دردهه 90با تاکید بر تحولات سیاسی این دهه در ایران
   ◂ فاظمه کریمی، ابوالفضل اقبالی، امیر رستگار خالد
   ✔ 1396/12/20  2018/03/11
    رشته مطالعات زنان : افق ها ،رهیافتها و راهکارها
PDF   

●  ضرورت بازنگری در سیاستهای مربوط به خانواده و زنان شاغل بر مبنای توازن کار خانواده
   ◂ امیر رستگار خالد
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    اولین همایش ملی مسایل اجتماعی زنان
PDF   

●  زنان سرپرست خانوار واسیب های مرتبط با چالش ترکیب نقش یک مطالعه کیفی
   ◂ امیر رستگار خالد
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    اولین همایش ملی مسایل اجتماعی زنان
PDF   

●  ارایه چارچوب مفهومی برای شهروندی دموکراتیک
   ◂ امیر رستگار خالد، هاجر عظیمی، ماریا رحیمی
   ✔ 1395/02/23  2016/05/12
    دومین همایش استانی حقوق شهروندی
PDF   

●  بررسی رابطه فرد گرایی با نگرش به تحدید نسل ( مطالعه مورید: زوجین شهر تهران)
   ◂ امیر رستگار خالد، ماریا رحیمی، هاجر عظیمی، محمد ناصر ریاحی
   ✔ 1394/09/25  2015/12/16
    همایش ملی گفتمان اعتدال
PDF   

●  تعمیق مردم سالاری دینی و مشارکت مردمی
   ◂ امیر رستگار خالد، پیمان محمودی
   ✔ 1394/08/28  2015/11/19
    کنگره پیشگامان پیشرفت
PDF   کتاب ها

●  ICT, Leisure and social capital
   ◂ امیر رستگار خالد، مسعود سلمانی بیدگلی

●  خانواده، کار، جنسیت

پایان نامه ها

●  بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با شهروندی زیست محیطی در بین شهروندان تهرانی
   ◂ قاسم مشکینی ساطی

●  The relationship between value orientation with a view to limiting generation among couples in Tehran
   ◂ محمدناصر ریاحی

●   membership in social networks and social identity of Shahed University students
   ◂ مرتضی اروین

●  تحلیل رابطه منابع نقشی با غنی سازی کار-خانواده دربین زنان شاغل
   ◂ معصومه مردانه خامنه

●  The relationship between culture and identity, gender role attitudes towards higher education investment
   ◂ محمدعلی مهدی زاده اردکانی

●  the stuy of relationship secular oriantation with childbreaing
   ◂ ساجده مقدمی

●  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی زنان در خانواده با تعارضکار-خانواده انان
   ◂ محدثه سلیمانی جوینانی

●  بررسی تعارض کار-خانواده ورابطه ان با سرمایه اجتماعی زنان
   ◂ سمیه اسکندری

●  بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اعتمد سیاسی جوانان درشهر زنجان
   ◂ مهدیه صالحی

●  exploring of tehran citizens attitude toward community polcing strategy related to sense of sustainable community security
   ◂ محمد اسکندرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید