دانشگاه شاهد

نسرین علایی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری داخلی، جراحی و کودکان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (4)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه تاثیر کرایوتراپی و طب فشاری بر شدت درد ورود سوزن به عروق شریانی – وریدی بیماران همودیالیزی
   ◂ ناهید رژه، نسرین علایی، سیده نفیسه ال محمد، فاطمه حسین زاده
   ✔ 1398/05/09  2019/07/31
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   

●  عوامل موثر بر نقش مراقبتی والدین کودکان مبتلا به بیماری فلج مغزی
   ◂ نسرین علایی، فرحناز محمدی شاهبلاغی، حمید رضا خانکه، سیما محمد خان کرمانشاهی
   ✔ 1398/01/01  2019/03/21
    مراقبت پرستاری و مامائی ابن سینا=Avicenna Journal of Nursing and Midfery Care- مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان
PDF   

●  بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با ان در سالمندان شهر قم، سال1396
   ◂ رفعت جعفری، نسرین علایی، مجیده هروی کریموی، شهرام ارسنگ جنگ
   ✔ 1397/08/05  2018/10/27
    مجله دانشگاه علوم پزشکی قم


●    موانع حمایت از والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی: یک مطالعه کیفی
   ◂ فرحناز محمدی شاهبلاغی، حمید رضا خانکه، سیما محمد خان کرمانشاهی
   ✔ 1393/11/01  2015/01/21
    تحقیقات کیفی در علوم سلامت- مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان سابق
PDF   

مقالات کنفرانسی (5)   Download XML   Download TXT

●  چگونگی امکانات در مراقبت از کودک مبتلا به فلج مغزی
   ◂ فرحناز محمدی شاهبلاغی، حمید رضا خانکه، سیما محمد خان کرمانشاهی
   ✔ 1395/07/29  2016/10/20
    چهاردهمین همایش ملی پرستاری کودکان
PDF   

●  زمینه عملکرد حامیان رسمی در کمک رسانی به والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی
   ◂ نسرین علایی، فرحناز محمدی شاهبلاغی، حمید رضا خانکه، سیما محمد خان کرمانشاهی
   ✔ 1394/07/21  2015/10/13
    سیزدهمین همایش ملی پرستاری کودکان 1394
PDF   

●  بحرانی در زندگی : مواجهه والدین با وضعیت غیر قابل پیش بینی کودک
   ◂ Nasrin Alaee-فرحناز محمدی شاهبلاغی، حمید رضا خانکه، سیما محمد خان کرمانشاهی
   ✔ 1393/07/20  2014/10/12
    دوازدهمین همایش ملی پرستاری کودکان1393
PDF   

●  تسهیل سازی در مراقبت والدین از کودکان مبتلا به فلج مغزی
   ◂ نسرین علایی، فرحناز محمدی شاهبلاغی، حمید رضا خانکه، سیما محمد خان کرمانشاهی
   ✔ 1393/04/02  2014/06/23
    اولین کنگره ملی توانبخشی مبتنی بر خانواده
PDF   

●   انواع و اهمیت حمایت اجتماعی از خانواده های کودکان مبتلا به بیماری مزمن
   ◂ Nasrin Alaee-فرحناز محمدی شاهبلاغی
   ✔ 1391/07/20  2012/10/11
    دهمین همایش ملی پرستاری کودکان 1391
PDF   

کتاب ها

●  مراقبت پرستاری در منزل

پایان نامه ها

●  بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سبک زندگی سالمندان شهر قم در سال 1396
   ◂ رفعت جعفری

●  مقایسه‌ تاثیر کرایوتراپی و طب فشاری بر شدت درد ورود سوزن به عروق ناحیه فیستول شریانی- وریدی بیماران زن تحت همودیالیز
   ◂ فاطمه حسین زاده گیسکی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید