دانشگاه شاهد

سیدمحسن سادات اخوی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : حقوق
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  ده مورد در اخلاق پزشکی(افزایش امتیاز)

پایان نامه ها

●  تحلیل نهادهای متناظر در قلمرو حقوق مدنی و کیفری
   ◂ مریم ملکی

●  تبیین اختیار دادرس در ارزیابی دلایل ابزاری اصحاب دعوا در دادرسی های مدنی در پرتوی رویه قضایی
   ◂ مهران جدیدی

●  تحلیل حقوقی مهریه های نا متعارف در نکاح دایم
   ◂ معصومه عزیزی

●  تاثیر تحولات شهادت بر نظام ادله اثبات دعوی در ایران
   ◂ سیدمحمد موسوی

●  ماهیت حقوقی و اثار قرارداد ساخت و مقایسه ان با عقد استصناع
   ◂ عصمت منادی فرد

●  ماهیت حقوقی مسیولیت قراردادی
   ◂ محمد زمانی

●  تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی
   ◂ مصطفی رضایی استخروییه

●  تحلیل ماهیت اشتباه در عقود
   ◂ پوریا اسکندری بدیع

●  تحلیل حقوقی ضمانت اجرای بطلان نسبی قراردادها در نظام حقوقی ایران
   ◂ محمد کریمی

●  تحلیل فقهی وقف اموال اعتباری (پول وسهام شرکت ها)
   ◂ سعید علیزادهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید