دانشگاه شاهد

ازیتا کیانی اسیابر

استاد یار - دکتری تخصصی اموزش بهداشت و ارتقا سلامت


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : مامایی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212142
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (17)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر اموزش مبتنی بر مدل PLISSIT بر رضایتمندی جنسی زنان باردار در سه ماهه های بارداری
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر
   ✔ 1398/07/13  2019/10/05
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  The effect of an educational intervention in early pregnancy with spouse's participation on optimal gestational weight gain in pregnancy: a randomized controlled trial
   ◂ Azita Kiani Asiabar, Farkhondeh Amin Shokravi, Majid Hajifaraji, Farid Zayeri
   ✔ 1397/08/19  2018/11/10
    Health Education Research


●  بررسی نگرش ماماها نسبت به سزارین انتخابی و عوامل مرتبط با ان درشهر تهران
   ◂ معصومه حیدری، پروین رهنما، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1393/04/01  2014/06/22
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  بررسی تاثیر تلاوت قران در سه ماه اخر بارداری بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا :یک کارازمایی بالینی
   ◂ معصومه حیدری، پروین رهنما، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1391/10/01  2012/12/21
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  عوامل موثر در انتخاب روش زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای تهران
   ◂ معصومه حیدری، پروین رهنما، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1391/09/30  2012/12/20
    اخلاق پزشکی
PDF   

●  مقایسه تاثیر ماساژ درمانی و بانداژ کشی بر درد، ادم و اختلال کارکرد شانه بعد از جراحی ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته
   ◂ محمدرضا حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، رضا نوروززاده، افاق صدیقیانی، سقراط فقیه زاده
   ✔ 1391/05/01  2012/07/22
    فیض
PDF   

●  کیفیت زندگی در بیماران سوختگی
   ◂ زهرا پیشنمازی، ازیتا کیانی اسیابر، رضا نوروززاده، مجیده هروی کریموی، فرید زائری
   ✔ 1390/12/01  2012/02/20
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  بررسی شیوع ، ویژگی ها و عوامل مرتبط با سردرد های قاعدگی در دانشجویان
   ◂ معصومه حیدری، شفیقه محمدی تبار، مژگان کیانی اسیابر
   ✔ 1390/03/01  2011/05/22
    پژوهش در پزشکی
PDF   

●  what happens to sexuality of Iranian women during lactation period
   ◂ Masumeh Heidari, Azita Kiani-Asiabar, efatosadat khoei
   ✔ 1388/07/25  2009/10/17
    PAKISTAN J MEDCAL SCIENCE


●  برسی تمایلات زنان نخست زا برای انتخاب نوع زایمان
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1388/06/30  2009/09/21
    مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
مقالات کنفرانسی (50)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر اموزش با مشارکت همسر بر سازه های مراحل تغییر و موازنه تصمیم گیری مربوط به تغذیه و کنترل وزن مطلوب دوران بارداری
   ◂ ازیتا کیانی اسیابر، فرخنده امین شکروی، معصومه حیدری
   ✔ 1398/09/21  2019/12/12
    همایش مامایی و سلامت زنان به مناسبت 100 سال مامایی اکادمیک
PDF   

●  بررسی نیاز دانشجویان دختر در زمینه حقوق جنسی
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر
   ✔ 1398/09/21  2019/12/12
    همایش مامایی و سلامت زنان به مناسبت 100 سال مامایی اکادمیک
PDF   

●  Effect The of an Educational Intervention on The Proper Estimation of Weight Gain and Its Relation with Optimal Weight Gain During Pregnancy
   ◂ Azita Kiani-Asiabar, farkhondeh amin shokravi, Masumeh heidari
   ✔ 1398/07/10  2019/10/02
    پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
PDF   

●   ارتقا خودکارامدی جنسی زنان باردار در دوران بارداری با اموزش به روش پلیسیت
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، فرخنده امین شکروی
   ✔ 1397/11/27  2019/02/16
    2sth Community Medicine Congress on Non Communicable Diseases Prevention and Control
PDF   

●  بررسی تاثیر اموزش با مشارکت همسر بر خودکارامدی تغذیه مناسب وکنترل وزن در دوران بارداری
   ◂ ازیتا کیانی اسیابر، فرخنده امین شکروی، معصومه حیدری
   ✔ 1397/08/27  2018/11/18
    نهمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت
PDF   

●  اسیب های روانی اجتماعی زوجین در دوران بارداری و نقش اموزش مجازی در پیشگیری از ان
   ◂ ازیتا کیانی اسیابر، فرخنده امین شکروی، معصومه حیدری
   ✔ 1396/12/16  2018/03/07
    دومین کنگره ملی روانشناسی و اسیب های روانی - اجتماعی
PDF   

●  مدیریت در فضای مجازی و بهبود تغذیه در سه ماهه سوم دوران بارداری
   ◂ معصومه حیدری، فرخنده امین شکروی، ازیتا کیانی اسیابر
   ✔ 1396/12/16  2018/03/07
    کنگره روانشناسی اسیب های روانی اجتماعی
PDF   

●  بررسی علل موافقت با سزارین انتخابی در ماماهای شهر تهران
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1392/06/22  2013/09/13
    کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
PDF   

●  بررسی تاثیر کلاسها ومراقبتهای دوران بارداری درانتخاب نوع زایمان دربیمارستانهای شهر تهران
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1392/02/02  2013/04/22
    پنجمین کنگره سراسری پرینا تالوژی
PDF   

●  استفاده از ابزارهای ایمنی برای مادران و نوزادان پس از ترخیص
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1391/11/07  2013/01/26
    دومین کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد
PDF   کتاب ها

●  چگونه بارداری و زایمان را ایمن کنیم؟(افزایش امتیاز)
   ◂ سودابه حسن زاده

●  چگونه بارداری و زایمان را ایمن کنیم
   ◂ سودابه حسن زاده

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید