دانشگاه شاهد

سعید صفری

دانشیار - دکترای تخصصی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
شماره اتاق : دفتر گروه
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212416
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (82)   Download XML   Download TXT

●  شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارافرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان)
   ◂ سعید صفری، سیده مرضیه رشیدی فرد، امین حبیبی راد
   ✔ 1400/03/31  2021/06/21
    پژوهشنامه بیمه- صنعت بیمه سابق


●  بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر فرایند خلق دانش و نواوری
   ◂ سعید صفری، سیدروح اله حسینی مهرابادی، علی حسین کشاورزی
   ✔ 1399/11/09  2021/01/28
    European Journal of International Management


●  تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد ایمنی در شرکتهای توزیع نیروی برق رویکرد ترکیبی مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل
   ◂ مریم رضاپور، سعید صفری، علی حسین کشاورزی
   ✔ 1399/10/13  2021/01/02
    سلامت کار ایران=Iran Occupational Health


●  ارائه چارچوبی برای اصلاح و بهبود فرایندها با استفاده از رویکرد ترکیبی QFD و تصمیم‌گیری چندمعیاره در بستر استاندارد BPMN.2
   ◂ سعید صفری، رضا عباسی، سمانه غیاثی
   ✔ 1399/08/15  2020/11/05
    مدیریت فردا
PDF   

●  بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیّتی و رفتاری در تبیین قصد کارافرینانة دانشجویان
   ◂ محمد اوتادی، سعید صفری
   ✔ 1398/11/30  2020/02/19
    توسعه کارافرینی


●  طراحی نقشه استراتژی و شاخصهای سنجش عملکرد برای موسسات اموزشی غیرانتفاعی، رویکرد امتیازی متوازن و تصمیمگیری گروهی
   ◂ سعید صفری، لیلا سلیمانی
   ✔ 1398/11/30  2020/02/19
    مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای اموزشی


●  الگوی اولویت‌بندی پروژه‌های فناوری پیشرفته
   ◂ الهه براری نیا ، رضا عباسی، سعید صفری
   ✔ 1398/06/31  2019/09/22
    مطالعات مدیریت راهبردی


●  طراحی مدل کسب وکار با رویکرد لارج (مطالعه موردی: فروشگاه زنجیرهای هایپرمی)
   ◂ سعید صفری، رضا عباسی
   ✔ 1398/05/01  2019/07/23
    توسعه کارافرینی


●  سنجش، ارزیابی و تبیین محرکها و موانع تجاری سازی علم و فناوری در دانشگاه
   ◂ سعید صفری
   ✔ 1398/02/17  2019/05/07
    پژوهشنامه علم سنجی


●  رویکرد ترکیبی ارزش افزوده اقتصادی و سود تقسیمی در بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوسازی ارمانی
   ◂ یوسف مشتاقی، محمد جواد شیخ، سعید صفری
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    مدیریت دارایی و تامین مالی
مقالات کنفرانسی (32)   Download XML   Download TXT

●  اولویت بندی پروژه های سازمان با بکارگیری مدلی تلفیقی از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره فازی
   ◂ سعید صفری، ملیحه بینشیان
   ✔ 1395/03/06  2016/05/26
    کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
PDF   

●  ارایه چارچوبی یکپارچه جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان بر اساس مولفه های زنجیره تامین سبز با استفاده از متدلوژی تلفیقی FANP وCOPRAS-G
   ◂ سعید صفری، ملیحه بینشیان
   ✔ 1394/11/06  2016/01/26
    دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران، 5 و 6 بهمن 1394.
PDF   

●  ارایه مدلی کارا از رویکرد گسترش کارکرد کیفیت و تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت بهبود ارزیابی تامین کنندگان
   ◂ سعید صفری، ملیحه بینشیان
   ✔ 1394/10/03  2015/12/24
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
PDF   

●  توسعه روش تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی (FMEA) با استفاده از مدل تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
   ◂ ملیحه بینشیان، مجتبی صفری
   ✔ 1394/02/11  2015/05/01
    اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی ، مدیریت و اقتصاد
PDF   

●  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان
   ◂ سعید صفری، سیده معومه فاطمی
   ✔ 1393/09/26  2014/12/17
    کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
PDF   

●  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در شکل گیری و شناخت بازارهای ویژه در صنعت لبنیات ایران با رویکرد تحلیل شبکه ای
   ◂ سعید صفری، لیلا غلامی، مریم خاکی، فاطمه نوروز زاده
   ✔ 1393/02/01  2014/04/21
    اولین همایش ملی بازاریابی ،فرصت ها و چالش ها
PDF   

●  نقش کارافرینان در نواوری موسسات کوچک
   ◂ Saeed Safari، مریم حسینی، محمدیوسف فراهانی
   ✔ 1392/11/28  2014/02/17
    The 1st International Conference on Entrepreneurship
PDF   

●  شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت گردشگری
   ◂ سعید صفری، ملیحه محمدمیرزایی
   ✔ 1392/09/27  2013/12/18
    اولین همایش منطقه¬ای کارافرینی و تجاری سازی
PDF   

●  شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی کشور
   ◂ سعید صفری، بهاره کلاهی
   ✔ 1392/09/27  2013/12/18
    اولین همایش منطقه¬ای کارافرینی و تجاری سازی
PDF   

●  تحلیل و بررسی رابط? صنعت و دانشگاه، با نگاهی به دانشگاه کارافرین
   ◂ سعید صفری، Mostafa Ghazizadeh-رضا طاهری
   ✔ 1391/07/20  2012/10/11
    دومین کنفرانس ملی دانشجوئی کارافرینی
کتاب ها

●  سازمان عملکرد محور
   ◂ سعید صفری- عیسی سیلاوی

●  کتاب همراه مدیریت عملکرد
   ◂ حمید تابلی_ روح ا... نصیری

●  ابزارهای مدیریت برای مدیران سازمانها
   ◂ سعید صفری-روح ا... نصیری- حسین سبزیان

●  مدیریت عملکرد و بهره وری در سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی
   ◂ روح ا... نصیری- سحرحمیدیان

●  تامین مالی کارافرینانه_ استراتژیهای کسب و کار و مالی برای کارافرینان
   ◂ محمدابراهیم راعی

●  مدیریت و کنترل پروژه
   ◂ سعید صفری- روح ا... نصیری- محمد ابراهیم راعی

●  مدیریت عملکرد استراتژیک
   ◂ فرجام زارع- روح ا... نصیری- حسین سبزیان پاپی

●  سیستمهای اندازه گیری و کنترل عملکرد استراتژیک

●  کارافرینی رویای دست یافتنی، 16 گام برای موفقیت در راه اندازی کسب و کار
   ◂ مهدی سمیع زاده، محمود اسفندیاری

●  مدیریت عملکرد راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی
   ◂ سعید صفری و امیر وهابیانپایان نامه ها

●  ارائه چارچوبی برای ارزیابی ایمنی در شرکتهای توزیع نیروی برق مبتنی بر رویکرد تحقیق در عملیات نرم
   ◂ مریم رضاپور

●  شناسایی و ارزیابی فرصت های کارافرینی در صنعت خودرو مبتنی بر رادار نواوری
   ◂ مهدی حدادی

●  ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش- رویکرد ترکیبی چابکی و تصمیم گیری چندمعیاره
   ◂ انوار شرافت

●  طراحی مدل کسب و کار فروشگاه زنجیره ای با رویکرد لارج
   ◂ ابوالفضل صادقی

●  ارایه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد بانک¬ها بر مبنای نواوری در مدل کسب وکار (مورد مطالعه بانک انصار)
   ◂ علیرضا قربان زاده سوار

●  روشی یکپارچه برای طراحی مدل کسب و کار و ترسیم نقشه راه(مطالعه موردی: بنیاد پرورش استعداد(
   ◂ سعید محمدی نیک

●  طراحی مدل کسب و کار نواورانه در صنعت پوشاک
   ◂ منیرسادات جلالی چیمه

●  شناسایی،رتبه بندی و اندازه گیری شاخص های سنجش عملکرد بر مبنای مدل کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کار تبلیغات اینترنتی)
   ◂ فاطمه اکبری احمدابادی

●  بهینه سازی سبد پروژه های سازمان با استفاده از رویکرد خوشه بندی و MCDM فازی
   ◂ ملیحه بینشیان

●  بررسی تاثیر فعالیتهای منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد نواوری در سازمان با تاکید بر نقش ظرفیت مدیریت دانش
   ◂ سحر صارمینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید