دانشگاه شاهد

ناهید طالبی

استاد یار - دکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (26)   Download XML   Download TXT

●  رابطه بین سواد سلامت با اگاهی و نگرش نسبت به فعالیت ورزشی در دختران نوجوان دبیرستانی
   ◂ مریم نیک شناس، ناهید طالبی
   ✔ 1401/03/17  2022/06/07
    پژوهان


●  رابطه تنظیم هیجان با سطح امادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در اتش‌نشانان شهر تهران
   ◂ اکبر رضازاده، ناهید طالبی
   ✔ 1400/12/16  2022/03/07
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  اثر تمرین ترکیبی طناب‌زنی و بسکتبال بر ترکیب بدنی و برخی شاخص‌های عملکرد ریوی دانش‌اموزان پسر 12-10 ساله دارای اضافه وزن
   ◂ ناهید طالبی، وحید سلیمانی
   ✔ 1400/09/24  2021/12/15
    پژوهان
PDF   

●  اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد نهایت امادگی و مصرف قهوه، بر سطوح سرمی انزیم های کبدی مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
   ◂ مجتبی بابایی خورزوقی، ناهید طالبی، علیرضا طاهری
   ✔ 1400/06/30  2021/09/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  همبستگی سواد سلامت با امادگی جسمانی مرتبط با سلامتی در دانش اموزان دختر دبیرستانی دارای اضافه وزن
   ◂ مریم نیک شناس، ناهید طالبی
   ✔ 1400/06/01  2021/08/23
    مدیریت ارتقای سلامت
PDF   

●   مقایسه اثرتمرینات هوازی و مقاومتی بر تغییرات استانه درد التهابی در موش‌های صحرایی نر
   ◂ ناهید طالبی، مجید حسن پورعزتی، داود فرهنگ
   ✔ 1400/05/01  2021/07/23
    فیض


●  The Effect of Combined Exercise with Coffee Consumption on Fasting Blood Sugar Levels and Abdominal Obesity in Overweight Middle-aged Pre Diabetic Men
   ◂ Nahid Talebi, Ali reza Taheri
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding


●  اثر یک دوره برنامه تمرین هوازی منتخب بر تغییرات ترکیب بدن، پروفایل لیپیدی و شاخص توان کاری کارکنان دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ زهرا حاجی اقایی، ناهید طالبی
   ✔ 1400/04/09  2021/06/30
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
PDF   

●  اثر یک برنامه فعالیت ورزشی منتخب بر سواد بدنی و ترکیب بدن دانش اموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ ناهید طالبی، زهرا رجبیان
   ✔ 1400/02/30  2021/05/20
    پژوهان
PDF   

●  مقایسه اثر دو نوع تمرین مقاومتی پلایومتریک و تراباند بر عملکرد جسمانی والیبالیست های جوان
   ◂ ناهید طالبی، نقی سبلانی
   ✔ 1400/01/30  2021/04/19
    تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، اموزش بدون مرز
PDF   مقالات کنفرانسی (33)   Download XML   Download TXT

●  تاثیرات تمرین ترکیبی با رویکرد نهایت امادگی(تحت وب) بر روی گلوکز خون ناشتا و BMI مردان میانسال دارای کبد چرب غیر الکلی
   ◂ علیرضا طاهری، ناهید طالبی، مجتبی بابایی خورزوقی، اسیه گودرزی
   ✔ 1400/12/25  2022/03/16
    اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی ، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
PDF   

●  بررسی مقایسه ای سطح سرمی سیتوکین و کورتیزل قبل و بعد از هشت هفته تمرین ورزشی بر نجات یافتگان از کووید 19
   ◂ زهره شاه منصوری، ناهید طالبی
   ✔ 1400/07/29  2021/10/21
    هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
PDF   

●   مقایسه اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی با تراباند و وزنه ازاد بر قدرت و توان عضلانی والیبالیست‌های نوجوان
   ◂ مرتضی برزگر ، ناهید طالبی
   ✔ 1400/07/29  2021/10/21
    هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
PDF   

●  اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد نهایت امادگی بر انزیم های کبدی مردان میانسال مبتلا به کبد چرب
   ◂ ناهید طالبی، علیرضا طاهری، مجتبی بابایی خورزوقی
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    اولین همایش ملی ورزش مشارکت همگانی سبک زندگی
PDF   

●   مقایسه اثرتمرینات هوازی و مقاومتی بر تغییرات استانه درد التهابی در موش‌های نر صحرایی
   ◂ داود فرهنگ، مجید حسن پور عزتی، ناهید طالبی
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    اولین همایش ملی ورزش مشارکت همگانی سبک زندگی
PDF   

●  اثر یک دوره ورزش هوازی منتخب بر ترکیب بدنی و افزایش سواد بدنی دانش اموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ ناهید طالبی، زهرا رجبیان
   ✔ 1400/03/18  2021/06/08
    اولین همایش ملی ورزش مشارکت همگانی سبک زندگی
PDF   

●  اثر تمرینات هاتایوگا و پیلاتس بر فشارخون، چاقی شکمی و کیفیت زندگی زنان کارمند دارای اضافه وزن
   ◂ ناهید طالبی، رویا هداوند میرزایی
   ✔ 1399/11/30  2021/02/18
    اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت با شعار تفریحات سالم - شهر سالم
PDF   

●   همبستگی سواد سلامت با سطح امادگی جسمانی مرتبط با سلامتی در دانش اموزان دختر دبیرستانی دارای اضافه وزن
   ◂ ناهید طالبی، مریم نیک شناس
   ✔ 1399/11/30  2021/02/18
    اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت با شعار تفریحات سالم - شهر سالم
PDF   

●  The Relationship between Emotion Regulation and Physical Fitness Level Related to Health in Tehran Firefighter
   ◂ Nahid Talebi, Akbar Rezazadeh
   ✔ 1399/09/15  2020/12/05
    دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
PDF   

●  Comparison of the Effect of Two Types of Plyometric and Thera band Resistance Training on Physical Performance of Young Volleyball Players
   ◂ Nahid Talebi, Nagi Sabalani
   ✔ 1399/08/19  2020/11/09
    دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
PDF   کتاب ها

●  چک لیست های ارزیابی و کنترل اماکن ورزشی
   ◂ ناهید طالبی، عقیل موسوی نسب

●  مزایای شنا برای سلامتی و تندرستی
   ◂ ناهید طالبی، مجتبی عزیزی زارچ

پایان نامه ها

●  اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی اینترلوکین- 6 و کورتیزول در بهبود یافتگان از کرونا
   ◂ زهره شاه منصوری

●  رابطه سواد سلامت با سطح امادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش اموزان دختر دبیرستانی دارای اضافه وزن
   ◂ مریم نیک شناس

●  اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد نهایت امادگی و مصرف قهوه، برانزیم های کبدی و عملکرد حرکتی مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
   ◂ علیرضا طاهری دولت ابادی

●  مقایسه اثر دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی بر تغییرات استانه درد التهابی در موش‌های نر صحرایی
   ◂ داود فرهنگ

●  اثر یک دوره فعالیت ورزشی منتخب بر ترکیب بدنی و افزایش سواد حرکتی دانش اموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اضافه¬وزن و چاق
   ◂ زهرا رجبیان

●  مقایسه اثر دو نوع تمرین مقاومتی پلایومتریک و تراباند بر عملکرد جسمانی والیبالیستهای جوان
   ◂ نقی سبلانی

●  رابطه تنظیم هیجان با سطح امادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در اتش نشانان شهر تهران
   ◂ اکبر رضا زاده

●  مقایسه 8 هفته تمرینات هاتایوگا و پیلاتس برفشارخون، چاقی شکمی و کیفیت زندگی زنان کارمنددارای اضافه وزن
   ◂ رویا هداوندمیرزائی

●  مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و مقاومتی کراس فیت روی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاقی
   ◂ مهدی باغین زاده لنگری

●  تاثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر تغییرات ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و توان کاری کارکنان دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ سیده زهرا حاجی اقایینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید