دانشگاه شاهد

محسن فرمهینی فراهانی

دانشیار - دکتری فلسفه تعلیم وتربیت


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (87)   Download XML   Download TXT

●  تبیین ایده دانشگاه ایرانی- اسلامی در اسناد تحولی اموزش عالی جمهوری اسلامی ایران.
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، مریم تقی زاده، محمد حسن میرزا محمدی
   ✔ 1399/12/25  2021/03/15
    مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی
PDF   

●  مبانی تربیت اخلاقی در نظریه انسانشناسی شهید مطهری(ره)
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، معصومه مدور، سعید بهشتی
   ✔ 1399/09/30  2020/12/20
    پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی- علوم انسانی سابق
PDF   

●  جایگاه عقل در ارزش‌شناسی از منظر نهج‌البلاغه
   ◂ احمد سلحشوری، سعید سخاوت، محسن فرمهینی فراهانی
   ✔ 1399/09/29  2020/12/19
    پژوهشنامه اخلاق
PDF   

●  تحلیل و نقد پساپدیدارشناسی در پژوهش‌های موردی فناورانه
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، حمید احمدی هدایت، سعید ضرغامی، رقیه موسوی
   ✔ 1399/06/29  2020/09/19
    معرفت فلسفی
PDF   

●  تبیین مبانی نظری دیجی مدرنیسم و دلالت های تربیتی ان
   ◂ امیر حسین سلطانی فلاح، محسن فرمهینی فراهانی
   ✔ 1399/06/22  2020/09/12
    International Journal of Psychosocial Rehabilitation
PDF   

●  تربیت جنسی(با تاکید براهداف،اصول ومحتوا)
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، یوسف ساداتی، حسن منوچهری، مهدی خدادادی، الهام ساعدی
   ✔ 1399/06/02  2020/08/23
    International Journal of Psychosocial Rehabilitation
PDF   

●  معرفی مفهوم وویژگی های پست-پست مدرن
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، امیر حسین سلطانی، حسن منوچهری، سینا جنال زاده، محمد حسن تاجداری
   ✔ 1399/04/05  2020/06/25
    International Journal of Psychosocial Rehabilitation
PDF   

●  واکاوی شایستگیهای اعضای هیات علمی دانشگاهها در تدریس با کیفیت
   ◂ مجید دارابی، خدایار ابیلی، جواد پور کریمی، محسن فرمهینی فراهانی
   ✔ 1399/03/31  2020/06/20
    توسعه اموزش در علوم پزشکی
PDF   

●  بررسی اثر بخشی بین هوش معنوی واثر بخشی برنامه های تربیتی با رویکرد نقش معلمان در مدارس قرانی
   ◂ امیر حسین سلطانی فلاح، محمد حسن تاجداری، محسن فرمهینی فراهانی، رنجبر قاسم ابادی، مجید خاری ارانی
   ✔ 1399/01/27  2020/04/15
    Journal of Advanced Pharmacy Education and Research
PDF   

●  بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در اموزش وپرورش ایران
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، سیدرضا صالحی امیری، مریم جمالی ، علیرضا صادقزاده قمصری
   ✔ 1398/12/29  2020/03/19
    راهبرد اجتماعی فرهنگی
PDF   مقالات کنفرانسی (111)   Download XML   Download TXT

●  ارزشیابی کیفیت دانشکده بر مبنای ارزیابی درونی گروههای اموزشی ان دانشکده
   ◂ مجید دارابی، محسن فرمهینی فراهانی
   ✔ 1398/04/05  2019/06/26
    د.ومین کنفرانس بین المللی ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
PDF   

●  موک ها وفلسفه تعلیم وتربیت در عصر گشت رایانش
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، حمید احمدی هدایت، نجمه احمدابادی
   ✔ 1397/10/20  2019/01/10
    نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران
PDF   

●  کاهش شکاف علم وعمل در تعلیم وتربیت با تاکید بر ارائ ملاصدرا وملا احمد نراقی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، نجمه احمدابادی ارانی، حمید احمدی هدایت
   ✔ 1397/10/12  2019/01/02
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  تدوین مدل تربیتی تحقق تمدن نوین اسلامی برپایه نظریه پیچیدگی
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، علی خوش اقبال فرد
   ✔ 1396/10/12  2018/01/02
    دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  بررسی مولفه ها وعناصر سواد فرهنگی تمدن نوین اسلامی وراهکارهای ان در نظام اموزش وپرورش
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، حامد بخشی، رعنا صباغ اسماعیلی
   ✔ 1396/10/12  2018/01/02
    دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  تبیین نقش اصل تربیتی تولی و تبری در تحقق تمدن نوین اسلامی
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، محمد دارایی، اکبر رهنما
   ✔ 1396/10/12  2018/01/02
    دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  جایگاه رویکرد حلّ مساله در تعلیم و تربیت تراز تمدن نوین اسلامی
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، مهدی رضایی
   ✔ 1396/10/12  2018/01/02
    دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  تحلیل وبررسی جایگاه یادگیری مداوم در سند تحول بنیادین اموزش وپرورش
   ◂ نجمه احمدابادی، حمید احمدی هدایت، محسن فرمهینی فراهانی
   ✔ 1396/03/20  2017/06/10
    هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران : فلسفه اموزش مداوم


●  درس اموزه هایی از ایه 16 سوره اسرا و تاثیر ان بر تمدن نوین اسلامی با تاکید بر برداشت ابن خلدون
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی، محمدحسن میرزامحمدی، سید علی موذنی
   ✔ 1395/12/15  2017/03/05
    دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  تبیین سبک زندگی ایرانی-اسلامی در تحقق تمدن نوین اسلامی
   ◂ ایوب علی فت، محسن فرمهینی فراهانی، محمدحسن میرزامحمدی، حامد بخشی
   ✔ 1395/12/15  2017/03/05
    دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   کتاب ها

●  نقد سند اموزش 2030 از منظر تعلیم و تربیت اسلامی
   ◂  محسن فرمهینی فراهانی

●  درامدی بر دیدگاههای تربیتی ملا احمد نراقی
   ◂ محسن فراهانی،اکبر رهنما ،نجمه احمد ابادی

●  فرهنگ توصیفی فلسفه تعلیم و تربیت
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی

●  نظریه برنامه درسی
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی ،رضا رافتی

●  هنر تعلیم وتربیت
   ◂ سید صاحب موسوی(نویسنده 1)

●  تربیت در نهج البلاغه

●  فرهنگ توصیفی علوم تربیتی
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی

●  تربیت شهروندی

●  پست مدرنیسم وتعلیم وتربیت
   ◂ دکتر محسن فرمهینی فراهانی

●  مهارت های زندگی
   ◂ محسن فرمهینی فراهانی -فاطمه پیدادپایان نامه ها

●  تبیین مبانی نظری دیجی مدرنیسم و دلالت های تربیتی ان
   ◂ امیرحسین سلطانی فلاح

●  تحلیل و تبیین زیارت جامعه کبیره و استنتاج مبانی، اصول و روش‌های تربیتی
   ◂ زینب حق روستا

●  بررسی مبانی فلسفی تربیت شهروندی به منظور ارایه راهکار تربیت شهروندی در دوره ابتدایی
   ◂ فاطمه عزتی اثر

●  تشخیص رویکر غالب فلسفه تربیتی معلمان دوره ابتدایی شهر کاشان ونقد تربیتی ان با معیارهای اسلامی
   ◂ حسین حسن پورقمصری

●  طراحی واعتبار بخشی الگوی تدریس مبتنی براندیشه های معرفت شناسی دلوز وگاتاری
   ◂ علی عبداله یار

●  پساپدیدارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه الگویی برای اموزش مجازی در نظام اموزش و پرورش ایران
   ◂ حمید احمدی هدایت

●  معرفی جنبش اهستگی و استخراج دلالتهای تربیتی ان (با تاکید بر عناصر اصلی اموزش و پرورش )
   ◂ سارا صوفی دلگرم

●  بررسی مبانی فلسفی- کلامی اندیشه های ایت الله جوادی املی و استنتاج دلالتهای تربیتی ان در حوزه سبک زندگی
   ◂ فاطمه رازی

●  تبیین ماهیت دوران کودکی بر اساس مبانی انسان‌شناسی علامه طباطبایی و استلزامات ان برای تربیت اخلاقی در این دوران
   ◂ محبوبه اسماعیل زاده

●  جایگاه ونقش تربیتی سالمندان درخانواده مبتنی براموزه های دینی
   ◂ حسین عطارنیاسرنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید