دانشگاه شاهد

احمد فروزانفر

استاد یار - دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :982151212406+
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (14)   Download XML   Download TXT

●  Analysis of resistance stories of Mystery of Masih by Ebrahim Hasanbeigi
   ◂ 1-احمد فروزانفر
   ✔ 1397/08/23  2018/11/14
    Opcion


●  Sociology and psychoanalysis of personality in Khaje Nizam al-Mulks policy
   ◂ 2- احمد فروزانفر، 1-فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/08/23  2018/11/14
    Opcion


●  تحلیل رمان حیاط خلوت با توجه به عناصر سازنده
   ◂ 2- احمد فروزانفر، 1-فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/02/10  2018/04/30
    مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه


●  مضامین شاخص ادبیات پایداری در بخش حماسی شاهنامه
   ◂ احمد فروزانفر،فریده داودی مقدم، زهرا عسگری
   ✔ 1396/11/22  2018/02/11
    ادبیات پایداری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق
PDF   

●  backhtin,s readind of the salt knife,s house no.5 by kurt van gut jounier
   ◂  احمد فروزانفر، عدالت فروزنده ،
   ✔ 1396/10/21  2018/01/11
    International Academic Journal of Humanities
PDF   

●  presentation of amodel for life style in resistance poems of iqbal lahori
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1395/10/15  2017/01/04
    International Academic Journal of Humanities


●  sleep and dream book of spritual couples from epistmological prespective
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1395/09/11  2016/12/01
    Modern Journal of Language Teaching Methods


●  مضامین شاخص ادبیات پایداری در بخش شاهنامه فردوسی
   ◂ احمد فروزانفر،فریده داودی مقدم، زهرا عسگری
   ✔ 1395/02/11  2016/04/30
    ادبیات پایداری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق


●  consistency of mawlana view about the sama with the great men of sufism
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1394/12/20  2016/03/10
    International Academic Journal of Humanities


●  بررسی چرایی نبرد شیر وگاو در قالیهای ایرانی با تکیه بر اسطوره ها ومتون ادبی
   ◂ زهرا عسگری، فریده داودی مقدم، احمد فروزانفر
   ✔ 1394/12/11  2016/03/01
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق
مقالات کنفرانسی (30)   Download XML   Download TXT

●  نقد روانشناسی رمان مردی به نام اوه با تکیه بر نظریه فردنگر ادلر
   ◂ 2- احمد فروزانفر، 1-فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    ششمین همایش متن پژوهی ادبی
PDF   

●  اسیب شناسی ادبی داستان رمان شطرنج با ماشین قیامت با توجه به عناصر داستان
   ◂ 2- احمد فروزانفر، 1-فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    ششمین همایش متن پژوهی ادبی
PDF   

●  تحلیل داستان قوری چینی پدر با رویکرد نشانه معنا شناسی
   ◂ 2- شهلا دینوی زاده، دکتر احمد فروزانفر
   ✔ 1397/03/31  2018/06/21
    اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادی در مطالعات زبان و ادبیات
PDF   

●  اسیب شناسی ادبی از داستان های پایداری با تحلیل عناصر داستان رمان پانزدهمین نفر
   ◂ دکتر احمد فروزانفر2، فروزنده عدالت 1
   ✔ 1397/03/17  2018/06/07
    کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
PDF   

●  نقد فرمالیست داستان پایداری پانزدهمین نفر
   ◂ 2- احمد فروزانفر، 1-فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادی در مطالعات زبان و ادبیات
PDF   

●  تحلیل ساختاری داستان پایداری معمای مسیح با تکیه بر نظریه برمون
   ◂ احمد فروزانفر، فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/02/31  2018/05/21
    اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
PDF   

●  اسیب شناسی ادبی رمان های پایداری با توجه به ملاقات در شب
   ◂ 2-فروزنده عدالت کاشی، 1-احمد فروزانفر
   ✔ 1397/02/23  2018/05/13
    کنفرانس پنجمین همایش متن پژوهی ادبی سبک شناسی بلاغت نقد
PDF   

●  مقایسه سبکب هشت بهشت امیر خسرو دهلوی و اسرار نامه عطار با توجه به نظریه کیت جانسون
   ◂ احمد فروزانفر-فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/01/19  2018/04/08
    نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادبیات فارسی
PDF   

●  تحلیل زبان شناختی استعاره عشق، عاشق و معشوق در دو بیتی های بابا طاهر
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، دکتر احمد فروزانفر
   ✔ 1396/12/09  2018/02/28
    همایش ملی هزاره بابا طاهر
PDF   

●  تحلیل و بررسی عناصر داستانی بر روی رمان روزهای اخر احمد دهقان
   ◂ احمد فروزانفر، 1-احمد فروزانفر 2- فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1396/03/10  2017/05/31
    نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی
PDF   کتاب ها

●  عناصر داستان در رمان های دفاع مقدس
   ◂ 1-فروزنده عدالت کاشی 2- احمد فروزانفر

●  جوهره پایداری در شعر مشروطه و انقلاب اسلامی
   ◂ 1- احمد فروزانفر 2- طبیه زارعی

●  نقد روانشناسانه در رمان
   ◂ 1-احمد فروزانفر

●  امهات طب سنتی، اسلامی
   ◂ احمد فروزانفر

●  بیشتر بدانیم تا بیشتر بمانیم
   ◂ احمد فروزانفر

●  گنج مقصود

●  جام مصفای دل
   ◂ 1-احمد فروزانفر 2-شهلا خلیل اللهی

پایان نامه ها

●  تحلیل شخصیت های رمان برجاده های ابی سرخ از منظر مولفه های پایداری
   ◂ زهرا رضایی مصلح ابادی

●  بررسی تطبیقی نمادهای اسطوره ای در شعر حماسی و شعر دفاع مقدس
   ◂ ناهید باغبان

●  بررسی بسامد مولفه های پایداری در نهج البلاغه و تبیین و تحلیل مولفه های شاخص
   ◂ علی اکبر نصرتی

●  تحلیل شخصیت و شخصیت پردازی در اثار صادق کرمیار با رویکرد دفاع مقدس
   ◂ عصمت فیاض پارچین

●  تحلیل و بررسی عناصر داستانی در پنج اثر پر تیرا‍ ادبیات دفاع مقدس
   ◂ فروزنده عدالت کاشی

●  تحلیل استعاره های مفهومی اشعار پایداری و ایینی معاصر
   ◂ زهرا مرتضایی

●  تحلیل المان های پایداری در دو فیلم جنگی معاصر ایرانی و خارجی مطالعه موردی دویل فیلم نامه نویسی و به ساریو خوش امدید
   ◂ سیدکاظم مفیدی

●  تحلیل خاطره انگیز نگاشته های خلبانان شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از منظر
   ◂ محسن میرزاخانی

●  مقایسه فیلمنامه های جنگی ایالات متحده امریکا با فیلمنامه های دفاع مقدس ایران بر اساس نظریه سه پرده ای سید فیلد
   ◂ هاجر ملک محمودی

●  تحلیل نشانه ها بر اساس نظریات هنجارگریزی معنایی لیچ در شعر کاظم کاظمی و قیصر امین پور
   ◂ مایده احمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید