دانشگاه شاهد

احمد فروزانفر

دانشیار - دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :982151212406+
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (18)   Download XML   Download TXT

●  واکاوی گفتمان قدرت در داستان رستم و اسفندیار از منظر فوکو
   ◂ شهلا خلیل الهی، طاهره شیرخدا، احمد فروزانفر
   ✔ 1398/08/01  2019/10/23
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  بررسی ایرونی سقراطی و ایرونی رمانتیک در رباعیّات خیّام ,ابوالعلا و شوپنهاور
   ◂ مریم موسوی، احمد فروزانفر، شهلا خلیل الهی
   ✔ 1398/07/08  2019/09/30
    International Journal of Applied Linguistics and English Literature
PDF   

●  تحلیل کنایه های عاشقانه در رباعیات خیام ، ابوالعلا و شوپنهاور
   ◂ مریم موسوی، شهلا خلیل الهی، احمد فروزانفر
   ✔ 1398/07/08  2019/09/30
    International Journal of Applied Linguistics and English Literature
PDF   

●  تحلیل زبانشناسانه استعاره مفهومی عشق در غزلیات امیرخسرو دهلوی
   ◂ احمد فروزانفر
   ✔ 1398/05/08  2019/07/30
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق
PDF   

●  Analysis of resistance stories of Mystery of Masih by Ebrahim Hasanbeigi
   ◂ Ahmad Forouzanfar
   ✔ 1397/08/23  2018/11/14
    Opcion


●  Sociology and psychoanalysis of personality in Khaje Nizam al-Mulks policy
   ◂ Ahmad Forouzanfar, Froozandeh Edalatkashi
   ✔ 1397/08/23  2018/11/14
    Opcion


●  تحلیل رمان حیاط خلوت با توجه به عناصر سازنده
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/02/10  2018/04/30
    مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه


●  مضامین شاخص ادبیات پایداری در بخش حماسی شاهنامه
   ◂ احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم، زهرا عسگری
   ✔ 1396/11/22  2018/02/11
    ادبیات پایداری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق
PDF   

●  backhtin,s readind of the salt knife,s house no.5 by kurt van gut jounier
   ◂ Ahmad Forouzanfar, edalat forozandeh
   ✔ 1396/10/21  2018/01/11
    International Academic Journal of Humanities
PDF   

●  presentation of amodel for life style in resistance poems of iqbal lahori
   ◂ Ahmad Forouzanfar
   ✔ 1395/10/15  2017/01/04
    International Academic Journal of Humanities
مقالات کنفرانسی (30)   Download XML   Download TXT

●  نقد روانشناسی رمان مردی به نام اوه با تکیه بر نظریه فردنگر ادلر
   ◂ احمد فروزانفر، فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    ششمین همایش متن پژوهی ادبی
PDF   

●  اسیب شناسی ادبی داستان رمان شطرنج با ماشین قیامت با توجه به عناصر داستان
   ◂ احمد فروزانفر، فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    ششمین همایش متن پژوهی ادبی
PDF   

●  تحلیل داستان قوری چینی پدر با رویکرد نشانه معنا شناسی
   ◂ شهلا دینوی زاده، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/03/31  2018/06/21
    اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادی در مطالعات زبان و ادبیات
PDF   

●  اسیب شناسی ادبی از داستان های پایداری با تحلیل عناصر داستان رمان پانزدهمین نفر
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/03/17  2018/06/07
    کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
PDF   

●  نقد فرمالیست داستان پایداری پانزدهمین نفر
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادی در مطالعات زبان و ادبیات
PDF   

●  تحلیل ساختاری داستان پایداری معمای مسیح با تکیه بر نظریه برمون
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/02/31  2018/05/21
    اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
PDF   

●  اسیب شناسی ادبی رمان های پایداری با توجه به ملاقات در شب
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر
   ✔ 1397/02/23  2018/05/13
    کنفرانس پنجمین همایش متن پژوهی ادبی سبک شناسی بلاغت نقد
PDF   

●  مقایسه سبکب هشت بهشت امیر خسرو دهلوی و اسرار نامه عطار با توجه به نظریه کیت جانسون
   ◂ Ahmad Forouzanfar، فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1397/01/19  2018/04/08
    نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادبیات فارسی
PDF   

●  تحلیل زبان شناختی استعاره عشق، عاشق و معشوق در دو بیتی های بابا طاهر
   ◂ فروزنده عدالت کاشی، Ahmad Forouzanfar
   ✔ 1396/12/09  2018/02/28
    همایش ملی هزاره بابا طاهر
PDF   

●  تحلیل و بررسی عناصر داستانی بر روی رمان روزهای اخر احمد دهقان
   ◂ احمد فروزانفر، فروزنده عدالت کاشی
   ✔ 1396/03/10  2017/05/31
    نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی
PDF   کتاب ها

●  تحلیل و تبیین عوامل موفقیت کتاب دا
   ◂ اعظم عنقائی-احمد فروزانفر

●  عناصر داستان در رمان های دفاع مقدس
   ◂ 1-فروزنده عدالت کاشی 2- احمد فروزانفر

●  جوهره پایداری در شعر مشروطه و انقلاب اسلامی
   ◂ 1- احمد فروزانفر 2- طبیه زارعی

●  نقد روانشناسانه در رمان
   ◂ 1-احمد فروزانفر

●  امهات طب سنتی، اسلامی
   ◂ احمد فروزانفر

●  بیشتر بدانیم تا بیشتر بمانیم
   ◂ احمد فروزانفر

●  گنج مقصود
   ◂ احمد فروزانفر

●  جام مصفای دل
   ◂ 1-احمد فروزانفر 2-شهلا خلیل اللهی

پایان نامه ها

●  تحلیل شخصیت های رمان برجاده های ابی سرخ از منظر مولفه های پایداری
   ◂ زهرا رضایی مصلح ابادی

●  بررسی تطبیقی نمادهای اسطوره ای در شعر حماسی و شعر دفاع مقدس
   ◂ ناهید باغبان

●  بررسی بسامد مولفه های پایداری در نهج البلاغه و تبیین و تحلیل مولفه های شاخص
   ◂ علی اکبر نصرتی

●  تحلیل شخصیت و شخصیت پردازی در اثار صادق کرمیار با رویکرد دفاع مقدس
   ◂ عصمت فیاض پارچین

●  تحلیل و بررسی عناصر داستانی در پنج اثر پر تیرا‍ ادبیات دفاع مقدس
   ◂ فروزنده عدالت کاشی

●  تحلیل استعاره های مفهومی اشعار پایداری و ایینی معاصر (گرمارودی، احمد عزیزی، علی اکبر لطفیان)
   ◂ زهرا مرتضایی

●  تحلیل المان های پایداری در دو فیلم جنگی معاصر ایرانی و خارجی مطالعه موردی دویل فیلم نامه نویسی و به ساریو خوش امدید
   ◂ سیدکاظم مفیدی

●  تحلیل خاطره انگیز نگاشته های خلبانان شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از منظر شاخص های پایداری
   ◂ محسن میرزاخانی

●  مقایسه فیلمنامه جنگی ایلات متحده امریکا با فیلمنامه های دفاع مقدس ایران بر اساس نظریه سه پرده پرده ای سید فیلد مطالعه دو نتمونه فیلنامه نجات سربازاریان و روز سوم
   ◂ هاجر ملک محمودی

●  تحلیل نشانه ها بر اساس نظریات هنجار گریزی معنایی لیچ درشعر محمد کاظم کاظمی و قیصر امین پور
   ◂ مایده احمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید