دانشگاه شاهد

سیامک کرم زاده

استاد یار - دکتری حقوق


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : حقوق
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (11)   Download XML   Download TXT

●  حاشیه صلاحدیدی در اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت: بررسی موردی ایران
   ◂ سیامک کرم زاده، عبدالله عابدینی
   ✔ 1398/07/20  2019/10/12
    مطالعات حقوق عمومی- حقوق سابق
PDF   

●  صدور و اجرای ارای دادگاه‌های امریکا علیه اموال بانک مرکزی ایران از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق امریکا
   ◂ سیامک کرم زاده
   ✔ 1397/06/04  2018/08/26
    مطالعات حقوق تطبیقی


●  مبارزه با تروریسم: چالش ها و پاسخ ها
   ◂ سید احمد طباطبایی، سیامک کرم زاده
   ✔ 1397/04/26  2018/07/17
    AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research


●  حقوق ایران در بهره برداری از رودخانه هیرمند از منظر حقوق بین الملل
   ◂ بهرام مرادیان، سیامک کرم زاده
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    مطالعات حقوق انرژی
PDF   

●  تصویب و وضعیت معاهدات بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
   ◂ سید احمد طباطبایی، سیامک کرم زاده
   ✔ 1396/09/08  2017/11/29
    Journal of Politics and Law


●  تحلیل حقوقی اقدام های نظامی دولت ج. ا. ایران در مقابله با تروریسم در سوریه و عراق
   ◂ سیامک کرم زاده
   ✔ 1396/05/01  2017/07/23
    راهبرد دفاعی
PDF   

●  بررسی مبانی رعایت قواعد بشردوستانه توسط گروههای غیر دولتی از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی: مطالعه موردی وضعیت عراق و سوریه
   ◂ سیامک کرم زاده، بهرام مرادیان
   ✔ 1395/09/30  2016/12/20
    پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب
PDF   

●  نگاهی به اقدامات سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم
   ◂ سیامک کرم زاده
   ✔ 1382/03/12  2003/06/02
    مجلس و راهبرد
PDF   

●  کنوانسیون تنوع زیستی و حقوق مالکیت فکری: مطالغه ای در توسعه پایدار
   ◂ سیامک کرم زاده
   ✔ 1382/03/10  2003/05/31
    مجلس و راهبرد
PDF   

●  تروریزم و دفاع مشروع در حقوق بین الملل
   ◂ سیامک کرم زاده
   ✔ 1382/01/30  2003/04/19
    مدرس علوم انسانی
PDF   مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  پذیرش هنجارهای حقوق بشراسلامی در نظم حقوقی بین المللی: چشم اندازها و دشواریها
   ◂ مسعود علیزاده، سیامک کرم زاده
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  بررسی اقدامات نظامی ایران در مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق از منظر حقوق بین الملل
   ◂ سیامک کرم زاده
   ✔ 1396/12/13  2018/03/04
    همایش بین المللی ابعاد حقوقی-جرم شناختی تروریسم
PDF   

●  پذیرش هنجارهای حقوق بشر اسلامی در نظم حقوقی بین المللی
   ◂ مسعود علیزاده، سیامک کرم زاده
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  چالش های توسعه نهاد داوری در نظام حقوقی ایران
   ◂ سیامک کرم زاده، حسین شعبانی سیلاخوری
   ✔ 1396/04/07  2017/06/28
    کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی
PDF   

●  مسیولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در قبال مسافران در صورت بروز سوانح هوایی در پرتو حقوق ایران و اسناد بین المللی
   ◂ احمد احمدی، سیامک کرم زاده، محمدرضا فلاح
   ✔ 1394/11/20  2016/02/09
    کنفرانس چالش های علوم انسانی
PDF   

●  تبیین حقوق مسافران خطوط هوایی در صورت بروز سانحه هوایی در قوانین ایران و بین الملل
   ◂ احمد احمدی، سیامک کرم زاده، محمدرضا فلاح
   ✔ 1394/11/11  2016/01/31
    دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
PDF   

●  نقض حقوق بین الملل بشردوستانه در سرزمین های اشغالی فلسطین
   ◂ سیامک کرم زاده
   ✔ 1383/07/01  2004/09/22
    همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل
PDF   

کتاب ها

●  مجموعه اسناد بین المللی مبارزه با تروریسم
   ◂ سیامک کرم زاده، رضا عرب چادگانی

●  فرهنگ حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه
   ◂ سیامک کرم زاده- کتایون حسین نژاد

●  رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی
   ◂ سیامک کرم زاده

پایان نامه ها

●  چالش های حقوقی ناظر به قوانین و مقررات حوزه وقف در نظام حقوقی ایران با مطالعه موردی موقوفه حاج حسن غمخوار شهریار
   ◂ ارش ارزانیان کرم الله

●  تبیین چالش های حقوقی نهاد داوری در فرایند حل و فصل اختلافات در ایران
   ◂ حسین شعبانی سیلاخوری

●  بررسی کنوانسیون اکسید در مقایسه با سایر اسناد بین المللی داوری
   ◂ محمد احمدی پاریزی

●  تحلیل کارامدی حقوقی مقررات شرکتهای تعاونی در مقایسه با شرکتهای سهامی
   ◂ راضیه محمدی

●  مسیولیت مدنی شرکتها هواپیمایی در قبال مسافران در صورت بروز سوانح هوایی در پرتو حقوق ایران و اسناد بین المللی
   ◂ احمد احمدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید