دانشگاه شاهد

محسن کریمیان عظیمی صراف

استاد یار - دکترای تخصصی اموزش زبان انگلیسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات انگلیسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (30)   Download XML   Download TXT

●  پژوهشی کیفی در مورد مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور در هشت ماهه اول 2016: ایا مواد غذایی ارگانیک هم چون غذا های دریایی و محصولات ابزیان نقش دارند؟
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1395/07/07  2016/09/28
    همایش ملی ابزی پروری و اکوسیستم ابی پایدار
PDF   

●  اکوتاکسیکولوژی: اشنایی با زبان های خارجی و استفاده از اینترنت در چگونگی هندلینگ باتری های کادمیوم سمی و تاثیر ان بر اکوسیستم ها
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1395/07/07  2016/09/28
    همایش ملی ابزی پروری و اکوسیستم ابی پایدار
PDF   

●  فلسفه طبیعت: نقش منابع مالی در حفاظت از محیط زیست
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1395/07/07  2016/09/28
    همایش ملی ابزی پروری و اکوسیستم ابی پایدار
PDF   

●  توسعه اموزش عالی فرامرزی: مزیت ها و چالش ها
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    ششمین کنفرانس بین المللی انجمن اموزش عالی ایران توسعه اموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها
PDF   

●  فضیلت گرایی به عنوان یگ دیدگاه اموزش جمعی در راهبرد اموزشی عصر جهانی شدن
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1390/04/26  2011/07/17
    The 23rd International Conference of Philosophy
PDF   

●  چشم اندازهای جدید در برنامه درسی معلم: لزوم چندزبانگی در اموزش زبان خارجی
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران


●  سطوح ارزشیابی برنامه های درسی تربیت معلم
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران


●  فلسفه عملی و اموزش معلمان
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف، دکتر اسماعیل نصیری- ازیتا شمشادی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران


●  فلج دانشجویان ادب پارسی: چالش ها،چرایی و چگونگی
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1389/08/29  2010/11/20
    همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای


●  An Islamic ourlook on the philosophy of nature: elements, roles, and mans functions
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1389/04/31  2010/07/22
    the philosophy of the environment: nature and crucial environmental issues in the 21st century
کتاب ها

●  -چگونگی ترجمه پرسشنامه علمی

●  انگلیسی تخصصی برای دانشجویان جغرافیای انسانی (چاپ همراه با افزایش دروس جدید)

●  تجدید چاپ کتاب انگلیسی تخصصی برای دانشجویان جغرافیای انسانی

●  -انگلیسی تخصصی برای دانشجویان پژوهشگری علوم اجتماعی

●  انگلیسی تخصصی برای دانشجویان جغرافیای انسانی تجدید چاپ کتاب توام با تجدید نظر با افزایش دروس جدید

●  انگلیسی تخصصی برای دانشجویان جغرافیای انسانی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید