دانشگاه شاهد

محسن کریمیان عظیمی صراف

استاد یار - دکترای تخصصی اموزش زبان انگلیسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات انگلیسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (34)   Download XML   Download TXT

●  Seems Dragon is after a Closer Foothold in the Oil Fields: elite & corporate social responsibility in sustainable environmental protection
   ◂ Mohsen Karimian Azimi, Salar Karimian Azimi
   ✔ 1399/10/08  2020/12/28
    (The Third Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020
PDF   

●  Online Language learning Facilitation: New Demands, Students’ Viewpoints, and Material Development
   ◂ Mohsen Karimian Azimi
   ✔ 1399/09/27  2020/12/17
    4th UHAMKA International Confrence on ELT and CALL 2020
PDF   

●  Professors and Instructors’ Teaching Role in Re-convergence of Knowledge Offshoots: towards more integrity; a look at management, law, and accounting
   ◂ Mohsen Karimian Azimi
   ✔ 1399/09/06  2020/11/26
    سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
PDF   

●  Management, Technology, Tourism, and Multilingualism
   ◂ Mohsen Karimian Azimi, Salar Karimian Azimi
   ✔ 1399/08/22  2020/11/12
     اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
PDF   

●  پژوهشی کیفی در مورد مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور در هشت ماهه اول 2016: ایا مواد غذایی ارگانیک هم چون غذا های دریایی و محصولات ابزیان نقش دارند؟
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1395/07/07  2016/09/28
    همایش ملی ابزی پروری و اکوسیستم ابی پایدار
PDF   

●  اکوتاکسیکولوژی: اشنایی با زبان های خارجی و استفاده از اینترنت در چگونگی هندلینگ باتری های کادمیوم سمی و تاثیر ان بر اکوسیستم ها
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1395/07/07  2016/09/28
    همایش ملی ابزی پروری و اکوسیستم ابی پایدار
PDF   

●  فلسفه طبیعت: نقش منابع مالی در حفاظت از محیط زیست
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1395/07/07  2016/09/28
    همایش ملی ابزی پروری و اکوسیستم ابی پایدار
PDF   

●  توسعه اموزش عالی فرامرزی: مزیت ها و چالش ها
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    ششمین کنفرانس بین المللی انجمن اموزش عالی ایران توسعه اموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها
PDF   

●  فضیلت گرایی به عنوان یگ دیدگاه اموزش جمعی در راهبرد اموزشی عصر جهانی شدن
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1390/04/26  2011/07/17
    The 23rd International Conference of Philosophy
PDF   

●  چشم اندازهای جدید در برنامه درسی معلم: لزوم چندزبانگی در اموزش زبان خارجی
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
کتاب ها

●  -چگونگی ترجمه پرسشنامه علمی

●  تجدید چاپ کتاب انگلیسی تخصصی برای دانشجویان جغرافیای انسانی

●  -انگلیسی تخصصی برای دانشجویان پژوهشگری علوم اجتماعی

●  انگلیسی تخصصی برای دانشجویان جغرافیای انسانی (چاپ همراه با افزایش دروس جدید)
   ◂ محسن کریمیان عظیمی صراف

●  انگلیسی تخصصی برای دانشجویان جغرافیای انسانی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید