دانشگاه شاهد

گل نسا گلینی مقدم

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (35)   Download XML   Download TXT

●  بازاریابی مردمی درکتابخانهها
   ◂ گلنسا گلینی مقدم
   ✔ 1390/12/29  2012/03/19
    کتاب ماه کلیات (ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب)


●  نهمین همایش بینالمللی سنجش عملکرد کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی در انگلستان
   ◂ گلنسا گلینی مقدم
   ✔ 1390/10/30  2012/01/20
    کتاب ماه کلیات (ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب)
PDF   

●  بازاریابی کتابخانه های دیجیتال: راه حل هایی برای کتابداران پرمشغله
   ◂ گلنسا گلینی مقدم
   ✔ 1390/09/30  2011/12/21
    کتاب ماه کلیات (ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب)


●  هم نویسندگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در نمایه های غیر استنادی
   ◂ گلنسا گلینی مقدم، مصطفی مبلغی
   ✔ 1390/09/30  2011/12/21
    کتابداری و اطلاع‌رسانی


●  ایجاد ارتباط بین کاربران و منابع دیجیتالی
   ◂ گلنسا گلینی مقدم
   ✔ 1390/01/31  2011/04/20
    کتاب ماه کلیات (ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب)
PDF   

●  کتاب چاپی یا کتاب الکترونیک: نگاهی به وضعیت نشر کتاب های الکترونیکی در ایران
   ◂ گلنسا گلینی مقدم، فاطمه کشاورزیان
   ✔ 1389/12/29  2011/03/20
    خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
PDF   

●  نگاهی به دومین همایش بین المللی کتابخانه های تخصصی اسیا در ژاپن
   ◂ گلنسا گلینی مقدم
   ✔ 1389/12/29  2011/03/20
    خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
PDF   

●  Information technology and gender gap: toward a global view
   ◂ Golnesa Galini
   ✔ 1389/09/30  2010/12/21
    The Electronic Library
PDF   

●  بررسی کمی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هییت علمی دانشگاه شاهد در نمایه های غیر استنادی
   ◂ گل نسا گلینی مقدم، مصطفی مبلغی
   ✔ 1389/09/30  2010/12/21
    تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - کتابداری سابق
PDF   

●  Iranian Scholarly Journals: An Annotated Bibliography
   ◂ Golnessa Galyani Moghaddam, Amir Vafaeian
   ✔ 1389/04/09  2010/06/30
    The Serials Librarian
PDF   مقالات کنفرانسی (8)   Download XML   Download TXT

●  مدیریت کیفیت در کتابخانه های تخصصی
   ◂ Golnesa Galini، مصطفی مبلغی
   ✔ 1390/06/04  2011/08/26
    9th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services


●  مدیریت دانش و سنجش تاثیر ان بر علمکرد سازمانی
   ◂ گلنسا گلینی مقدم
   ✔ 1390/04/12  2011/07/03
    2011 International Conference on Financial Management and Economics
PDF   

●  اهمیت به کار گیری استانداردها در مدیریت اسناد الکترونیکی
   ◂ گلنسا گلینی مقدم، پروین طاهری
   ✔ 1390/03/21  2011/06/11
    سومین همایش تخصصی ملی ارشیوی ایران با محوریت مدیریت اسناد الکترونیکی
PDF   

●  Library Management: A Glimpse of Benchmarking Approach
   ◂ Golnesa Galini, مصطفی مبلغی
   ✔ 1389/11/21  2011/02/10
    Second International Conference of Asian Special Libraries
PDF   

●  Linking TQM and Financial Performance
   ◂ Golnesa Galini, مصطفی مبلغی
   ✔ 1389/06/21  2010/09/12
    2010 International Conference on Management technology and applications (ICmta 2010)


●  چشم انداز ارشیو مجلات الکترونیکی در ایران
   ◂ گلنسا گلینی مقدم، صغری شفقتی ترکی
   ✔ 1389/02/15  2010/05/05
    دومین همایش تخصصی ملی ارشیوی: ارشیو های فردا


●  مباحث عمده در ارشیو مجلات علمی الکترونیکی
   ◂ گل نسا گلینی مقدم
   ✔ 1388/09/23  2009/12/14
    همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران


●  Trends in Preserving Scholarly Electronic Journals
   ◂ Golnesa Galini, Mostafa Moballeghi
   ✔ 1388/08/15  2009/11/06
    Second International Conference on the Future of Information Science (INFuture): INFuture2009: “Digital Resources and Knowledge Sharing


نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید