دانشگاه شاهد

عباس محمدی

استاد


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : حقوق
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  تحلیل حقوقی و تعهدات بانک گشاینده اعتبار اسنادی در مقابل خریدار و فروشنده
   ◂ مهدی تلبا

●  تحولات حقوقی نهاد اعسار با تاکید بر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
   ◂ فرح مرجانی

●  تبیین ماهیت اثار و احکام قراردادی نجات دریایی
   ◂ سیدهادی سعیدی فتیده

●  نقش حسن نیت در احراز اراداه مشترک طرفین قراردادها
   ◂ منصوره نیکبخت نصرابادی

●  نقد حقوقی کاربر بیع متقابل در معاملات فنی
   ◂ ابراهیم شریفی

●  بررسی تحلیل حق ممتازه دریایی
   ◂ تورج جمشیدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید