دانشگاه شاهد

محمدابراهیم مداحی

استاد یار - دکتری روانشناسی عمومی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (29)   Download XML   Download TXT

●  Study of the Effects of Parenting Styles and Self-
   ◂ Mahdi Mohammad Ebrahim
   ✔ 1393/10/12  2015/01/02
    International Research Journal of Applied and Basic Sciences
PDF   

●  Assessing Personality Traits in Patient of Chronic Assessing Personality Traits in Patient of Chronic Assessing Personality Traits in Patient of Chronic Assessing Personality Traits in Patient of Chronic Assessing Personality Traits in Patient of Chr
   ◂ Mahdi Mohammad Ebrahim
   ✔ 1393/08/11  2014/11/02
    Journal of Social Issues & Humanities
PDF   

●  Determine the Effectiveness of Determine the Effectiveness of Determine the Effectiveness of Determine the Effectiveness of Determine the Effectiveness of Determine the Effectiveness of Determine the Effectiveness of Determine the Effectiveness of De
   ◂ Mahdi Mohammad Ebrahim
   ✔ 1393/01/08  2014/03/28
    Journal of Social Issues & Humanities
PDF   

●  The Relationship between Happiness and NEO-FFI Personality Questionnaire Dimensions in High School Students of Mobarekeh
   ◂ Mahdi Mohammad Ebrahim
   ✔ 1392/08/06  2013/10/28
    تحقیقات علوم پزشکی زاهدان=Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
PDF   

●  A Brief Overview on Life Skills Training A Brief Overview on Life Skills Training A Brief Overview on Life Skills Training A Brief Overview on Life Skills Training A Brief Overview on Life Skills Training A Brief Overview on Life Skills Training A Br
   ◂ Mahdi Mohammad Ebrahim
   ✔ 1392/04/28  2013/07/19
    Journal of Social Issues & Humanities
PDF   

●  The relationship between emotional intelligence and thinking styles among female high school students
   ◂ Mahdi Mohammad Ebrahim
   ✔ 1392/01/10  2013/03/30
    International Journal of Advanced Life Sciences
PDF   

●  اثر بخشی رفتار درمانی منطقی- هیجانی بر میزان افسردگی
   ◂ محمدابراهیم مداحی
   ✔ 1391/12/20  2013/03/10
     اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی
PDF   

●  بررسی اثر سبکهای فرزند پروری و خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی
   ◂ محمدابراهیم Madahi، ریتا لیاقت، لیلی مداح
   ✔ 1391/11/11  2013/01/30
    International Research Journal of Applied and Basic Sciences
PDF   

●  بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری و ابعاد شخصیت در نمونه ای از دانشجویان
   ◂ محمدابراهیم Madahi، نصیرالدین جاویدی، منا صمدزاده، Maryam Amini
   ✔ 1391/06/10  2012/08/31
    Indian journal of science and technology
PDF   

●  بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر افسردگی و افکار خودکشی در دانش اموزان دبیرستانی شهر رشت
   ◂ محمدابراهیم Madahi، جواد خلعتبری، زینب قاسمیان مبرهن، منا صمدزاده، محمد مجتبی کیخای فرزانه، نصیرالدین جاویدی
   ✔ 1390/11/10  2012/01/30
    Journal of Basic and Applied Scientific Research
PDF   مقالات کنفرانسی (13)   Download XML   Download TXT

●  ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و سلامت روانی در بین دانش اموزان دبیرستانی دختر و پسر
   ◂ محمدابراهیم Madahi، لیلی مداح
   ✔ 1391/07/20  2012/10/11
    5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry
PDF   

●  سبک های دلبستگی و هوش هیجانی در دانشجویان
   ◂ محمدابراهیم Madahi، نسیم کاشفی
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  شادکامی،سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانشجویان
   ◂ محمدابراهیم Madahi، لیلی مداح، مرضیه محمدی نسب
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  الگوهای ارتباطی و رضایتمندی زناشویی دانشجویان
   ◂ محمدابراهیم Madahi، منا صمدزاده، نصیرالدین جاویدی
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تفکرات غیر منطقی با وضعیت بومی و غیر بومی بودن در دانشجویان
   ◂ محمدابراهیم Madahi، نصیرالدین جاویدی، منا صمدزاده
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  The Analysis of Relations between Initial Discordant Module and Students’ Behaviorist Characteristics
   ◂ Shohreh Ghorbanshiroudi, Javad Khalatbari, Mohammad Ebrahim Maddahi, Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh
   ✔ 1391/02/20  2012/05/09
    3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  Studying the Relationship between Illogical Beliefs and General Health among Personals of Imam Sajjad Hospital in Ramsar Township
   ◂ Javad Khalatbari, Mohammad Ebrahim Maddahi, Shohreh Ghorbanshiroudi, Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh
   ✔ 1391/02/20  2012/05/09
    3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  The Communication Patterns & satisfaction in married students
   ◂ Mahdi Mohammad Ebrahim, Mona Samadzadeh, Nasiredine Javidi
   ✔ 1391/02/20  2012/05/09
    World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در دانشجویان
   ◂ محمدابراهیم Madahi، نصیرالدین جاویدی، منا صمدزاده
   ✔ 1391/02/20  2012/05/09
    World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  جهت گیری مذهبی و بهزیستی روانشناختی
   ◂ محمدابراهیم Madahi، منا صمدزاده، جواد خلعت بری
   ✔ 1389/08/23  2010/11/14
    کنفرانس ملی نماز، نیاز و بهداشت روانی
PDF   کتاب ها

●  هشدار: روان پزشکی می تواند برای سلامت روان شما خطرناک باشد
   ◂ محمدابراهیم مداحی، فرزانه وطن خواه امجد، نفیسه خلیلی

●  رهبری اجتماعی مدیریت پیچیدگی با خلاقیت
   ◂ محمدابراهیم مداحی، مهدی مختارپور، لیلی مداح

●  مشاوره و تحول شغلی، نظریه ها و کاربست
   ◂ مجتبی مدنی، محمدابراهیم مداحی، جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی

●  هشیاری
   ◂ محمدابراهیم مداحی، مهدی خدابنده لوی، عزیز لاچینی

●  درمان فراتشخیصی مبتنی بر درمان های موج سوم(تعهد و پذیرش، فراشناختی) و سرطان پستان
   ◂ انیس خوش لهجه، محمدابراهیم مداحی، حسن احدی، حمیدرضا میرزایی

●  اینده پژوهشی مبانی مفاهیم و روش ها
   ◂ محمدابراهیم مداحی، عباس کاراوند

●  روانشناسی ورزش های تیمی (نظریه و عمل)
   ◂ ناصر صبحی قراملکی، میلاد اسماعیلی، سعید سهیلی، هما علوی حور

●  تشخیص و درمان بیش فعالی در کودکان
   ◂ جواد خلعتبری ،جبار رنجبر ، حمیدرضا خورشیدیان

●  اینده نگاری و مدیریت اینده
   ◂ محمد ابراهیم مداحی، عباس کاراوند

●  مرجع شناسی تخصصی پزشکی و روانشناسی
   ◂ ایرج مرادی،عادل سلیمانی نژادپایان نامه ها

●  رابطه کمال گرایی و پریشانی روان شناختی با میانجی گری افکار تکرار شونده منفی در دانشجویان
   ◂ فائزه هاشم زاده بیدهندی

●  اثربخشی اموزش مهارت های رفتار درمانی دیالکتیک در کاهش دشواری در تنظیم هیجان دانشجویان
   ◂ زینب زینلی داورانی

●  رگه های شخصیت در بیماران درد مزمن
   ◂ لاله امیر سلیمانی

●  بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شش عاملی شخصیت HEXACO
   ◂ روح اله دشتی اصفهانی

●  بررسی رابطه ساده و چندگانه خودشیفتگی،هوش هیجانی و عزت نفس با پرخاشگری نوجوانان
   ◂ ازاده مرادی مقدم

●  رگه های شخصیت
   ◂ سعید یزدی راوندی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید