دانشگاه شاهد

رسول منتجب نیا

استاد یار - دکترا


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : فقه و حقوق اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (9)   Download XML   Download TXT

●  حقوق متقابل زوجین در اسلام
   ◂ رسول منتجب نیا
   ✔ 1389/06/28  2010/09/19
    خانواده پژوهی


●  مفهوم شادی و نشاط از دیدگاه قران
   ◂ رسول منتجب نیا
   ✔ 1389/06/20  2010/09/11
    مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق


●  پژوهشی در زمینه ضرورت ازدواج،خانواده با ثبات،حقوق و اخلاق خانواده
   ◂ رسول منتجب نیا
   ✔ 1389/04/10  2010/07/01
    خانواده پژوهی


●  پژوهشی درباره شبهات وارده در زمینه رابطه مردان و زنان در جامعه
   ◂ رسول منتجب نیا
   ✔ 1389/04/05  2010/06/26
    خانواده پژوهی


●  کارکردها و کارویژه های روانشناسانه موسیقی
   ◂ رسول منتجب نیا
   ✔ 1389/04/01  2010/06/22
    مجله علمی پژوهشی دانشکده هنر دانشگاه تهران


●  بررسی برخی جنبه های ادبی قران کریم
   ◂ رسول منتجب نیا
   ✔ 1387/09/07  2008/11/27
    اینه معرفت


●  وجوه مشترک ادیان
   ◂ رسول منتجب نیا
   ✔ 1382/03/01  2003/05/22
    مجله علمی پژوهشی دانشگاه ازاد واحد اشتیان


●  اسلام و اصلاحات
   ◂ رسول منتجب نیا
   ✔ 1381/06/15  2002/09/06
    بنا


●  راُفت و خشونت از نظر اسلام
   ◂ رسول منتجب نیا
   ✔ 1380/10/10  2001/12/31
    پژوهشهای زبانی


کتاب ها

●  جمال شریعت

●  خرافات از دیدگاه قران
   ◂ رسول منتجب نیا

●  جزم اندیشی و خشونت مذهبی
   ◂ رسول منتجب نیا و حسین شمسایی

●  اموزه های وحیانی
   ◂ رسول منتجب نیا

●  تبعض صفقه
   ◂ رسول منتجب نیا

●  اصول فقه
   ◂ رسول منتجب نیا

●  خاطرات رسول منتجب نیا
   ◂ رسول منتجب نیا

پایان نامه ها

●  تبیین طلاق قضایی درفقه اسلام وحقوق موضوعه
   ◂ فاطمه سادات طباطبایی

●  تحلیل فقهی حقوقی ازدواج مسلمانان با اتباع بیگانه و غیر مسلمان و تطبیق ان با کشورهای اسلامی
   ◂ لیلا نشاسته سازکاشی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید