دانشگاه شاهد

محمدرضا نایینیان

استاد یار - دکترای علوم اعصاب شناختی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (20)   Download XML   Download TXT

●  بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی برون گرایی و سرسختی روان شناختی با شادکامی در بین دانشجویان با توجه به جنسیت
   ◂ محمدرضا نایینیان، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1394/03/25  2015/06/15
    روان شناسی بالینی


●  اعتبار و روایی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (کید اسکرین-52) در نمونه ای از دانش اموزان ایرانی
   ◂ محمدرضا نایینیان، محمد رضا شعیری
   ✔ 1393/09/29  2014/12/20
    Journal of Community Health Research


●  بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین برکاهش نشانههای افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر
   ◂ رسول روشن چسلی، محمدرضا نایینیان، رسول روشن چسلی
   ✔ 1393/06/31  2014/09/22
     اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی
PDF   

●  ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) در نوجوانان ایرانی
   ◂ محمدرضا نایینیان، محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/06/31  2014/09/22
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  کارکرد جنسی، کیفیت زندگی و سلامت روانی و جسمانی زنان باردار
   ◂ محمدرضا نایینیان
   ✔ 1392/10/15  2014/01/05
    Journal of Family and Reproductive Health
PDF   

●  بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) - نسخه دانش اموزان (PWI-SC)
   ◂ محمدرضا نایینیان
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  The Health-Related Quality of Life Index KIDSCREEN-10: Confirmatory Factor Analysis, Convergent Validity and Reliability in a Sample of Iranian Students
   ◂ Amir Nik-Azin, Mohammad Reza Shairi, Mohammad Reza Naeinian, Atousa Sadeghpour
   ✔ 1392/06/20  2013/09/11
    Child Indicator Research
PDF   

●  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان: تفاوت های بهداشت روانی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی، جنس و سن
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان
   ✔ 1392/03/25  2013/06/15
    روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق
PDF   

●  روایی و پایایی پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین 27 گویه¬ای در نمونه¬ای از دانش اموزان ایرانی
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان
   ✔ 1391/12/29  2013/03/19
     روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران=Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - اندیشه و رفتار سابق
PDF   

●  رابطه صمیمیت و رضایت جنسی با سلامت عمومی و بهزیستی شخصی: بررسی تفاوت های جنسیتی و سنی
   ◂ محمدرضا نایینیان
   ✔ 1391/10/28  2013/01/17
    تحقیقات علوم رفتاری
مقالات کنفرانسی (22)   Download XML   Download TXT

●  مطالعه اثر بخشی اموزش کیفیت زندگی بر ضایت زناشویی مادران دارای کودکان اختلال نقص توجه
   ◂ مرضیه سلطانی، لیلا حیدری نسب، محمدرضا نایینیان
   ✔ 1395/02/30  2016/05/19
    psychology and educational sciences, law and social sciences at the beginning of third millennium
PDF   

●  بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس سوگیری مذهبی (شمس) در دانش اموزان مقطع دبیرستان شهر تهران
   ◂ محمدرضا نایینیان
   ✔ 1392/06/26  2013/09/17
    ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
PDF   

●  مطالعه مقدماتی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در نوجوانان ایرانی
   ◂ محمدرضا نایینیان
   ✔ 1392/06/26  2013/09/17
    ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
PDF   

●  ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) در نمونه ای از دانش اموزان ایرانی
   ◂ محمدرضا نایینیان
   ✔ 1392/06/26  2013/09/17
    ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
PDF   

●  رابطه دلبستگی کودکان و سبک های فرزندپروری والدین با مشکلات رفتاری کودکان
   ◂ محمدرضا نایینیان
   ✔ 1392/02/25  2013/05/15
    دومین سمینار سراسری اموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران
PDF   

●  رابطه صمیمیت و تعارض زناشویی با سلامت عمومی و بهزیستی شخصی در افراد مبتلا به بد کارکردی جنسی
   ◂ محمدرضا نایینیان
   ✔ 1390/12/06  2012/02/25
     سومین کنگره سراسری پژوهش های روان شناسی بالینی


●  ساخت عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان (Kidscreen-52)
   ◂ محمدرضا نایینیان، محمد رضا شعیری
   ✔ 1390/12/06  2012/02/25
     سومین کنگره سراسری پژوهش های روان شناسی بالینی


●  رضایت مندی جنسی در افراد سالمند
   ◂ محمدرضا نایینیان، مهتاب رجبی
   ✔ 1390/08/05  2011/10/27
    پنجمین کنگره سلامت جنسی در خانواده


●  کارکرد جنسی، سلامت روان، و سلامت جسمانی زنان باردار
   ◂ محمدرضا نایینیان، امیر غیاری، مهناز زمانی
   ✔ 1390/08/05  2011/10/27
    پنجمین کنگره سلامت جنسی در خانواده


●  بررسی پایایی و اعتبار مقیاس 7 اختلال اضطراب فراگیر GAD-7 برای گروه سنی 15 تا 18 سال
   ◂ محمدرضا نایینیان، سکینه مطلبی نژاد، مهتاب رجبی، زکیه گوهری
   ✔ 1389/07/13  2010/10/05
    سومین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان
کتاب ها

●  روان شناسی کاربردی کودکان عقب مانده ذهنی
   ◂ محمد رضا نایینیان

●  شیوه نوشتن مقالات تحقیقی
   ◂  محمد رضا نایینیان و محمد ارمند

●  راهنمای تشخیصی اماری اختلالات روانی (DSM-IV)، جلد اول
   ◂ 2. محمد رضا نایینیان، محمد ابراهیم، و عباسعلی اللهیاری

●  راهنمای تشخیصی اماری اختلالات روانی (DSM-IV) ، جلد سوم
   ◂ 4. محمد رضا نایینیان، اسماعیل بیابانگرد و محمد ابراهیم مداحی

●  انگیزش در کلاس درس
   ◂ محمد رضا نایینیان و اسماعیل بیابانگرد

●  روان شناسی بالینی کودک
   ◂ محمد رضا نایینیان و همکاران

●  روان شناسی بالینی بزرگسال
   ◂ محمد رضا نایینیان

●  اموزش دانش اموزان دارای مشکلات یادگیری و رفتاری، جلد اول
   ◂ اسماعیل بیابانگرد و محمد رضا نایینیان

●  اموزش دانش اموزان دارای مشکلات یادگیری و رفتاری، جلد دوم
   ◂ اسماعیل بیابانگرد و محمد رضا نایینیان

●  متون روان شناسی به زبان انگلیسی
   ◂ محمد رضا نایینیان و حسین زارعپایان نامه ها

●  بررسی رابطه خود پنداره جنسی با عملکرد جنسی و عزت نفس در زنان مبتلا به واژینیسیون
   ◂ فاطمه قنادیان

●  شیوع شناسی اختلالات روانی و همبسته های جمعیت شناختی مرتبط با ان در دانشجویان جدیدالورود دانشگاههای غیرعلوم پزشکی شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393
   ◂ فهیمه مقصودی گودرزی

●  بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغزی جدار جمجمه ای (rTMS) بر کاهش نشانه های اضطراب و میزان افسردگی همبود در افراد مبتلا به اختلالات اضطراب فراگیر (GAD)
   ◂ سمیه قیاسی

●  اثربخشی اموزش کیفیت زندگی بر بهبود بهزیستی ذهنی ، رضایت زناشویی و کاهش نشانه های افسردگی اضطراب مادران کودکان بیش فعال - نارساییی توجه
   ◂ مرضیه سلطان الکتابی

●  پیش بینی نگرانی بر مبنای عدم تحمل بلاتکلیفی ، اجتناب شناختی و باورهای فراشناختی در نمونه های غیر بالینی با توجه به جنسیت
   ◂ مجتبی خسروی

●  بررسی ارتباط ساده و چند گانه برون گرایی ، سرسختی روانشناسی و تصویر بدنی و عمل به باورهای مذهبی با شادکامی در بین دانشجویان با توجه به جنسیت
   ◂ فهیمه احمدی

●  To examine the validity and reliability of the Health Related Quality of Life Questionnaire (KIDSCREEN-52) in a sample of Iranian students
   ◂ امیر غیاری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید